Elektrik Dağıtım Bayilikleri

Elektrik Dağıtım Bayiliği

130 şirket, evinizin elektriğine talip

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), son aldığı kararla yıllık 30 bin kWh/yıl olan serbest tüketici limitini 25 bine düşürdü. Limitin 2015’e kadar sıfırlanması planlanırken lisans sahibi 130 şirket, Türkiye genelinde yoğun bir bayileşme faaliyeti yürütüyor. Birçok ilde elektrik dağıtım bayiliği açan şirketlerin şimdilik hedefi tüm ticari kuruluşlar. Fakat limitin sıfırlanmasıyla rekabet asıl konutlarda yaşanacak.Serlîbestleşen enerji piyasası her geçen gün biraz daha ısınıyor. Bunda da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), serbest tüketici limitinde yıllar itibariyle yaptığı düzenlemelerin etkisi var. Örneğin; bu piyasanın başlama yılı olan 2003 yılında 9 milyon kWh/yıl olan ‘serbest tüketici limiti’ bugün 25 bin khw/yıl’a düşürülmüş durumda.

Alınan yeni kararla birlikte artık, aylık 560 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen sanayici, 620 liranın üzerinde ödeme yapan mesken ve 665 liranın üzerinde ödeme yapan ticarethane aboneleri de ‘serbest tüketici’ olarak elektriği istediği elektrik toptan ticaret şirketinden satın alma hakkına sahip.

ÖZEL SEKTÖR COŞTU

Serbest tüketici limitinin aşağı çekilmesiyle birlikte, piyasanın yüzde 78’i serbest tüketici konumuna geldi, sektör temsilcileri, bu gruba sanayi kuruluşları, hastaneler, büyük elektrik tüketiminde bulunan evler, konut

Limit düşüyor

Serbest tüketici limiti (1000 kWh/yıl) sitelerinin girdiğini söylüyor. Elektrik ticareti yapan şirketlerin müşterilerine özel tarife paketleri uygulamaya başladığı günümüzde, aboneler elektriği yüzde 10 ila 30 oranında değişen indirim oranlarıyla kullanabiliyor.

Serbest tüketici limitinin 2012 yılı içinde daha radikal bir şekilde azaltılması düşüncesi içinde olduklarını ifade eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Haşan Kök-taş, teknik altyapının hazır olmaması nedeniyle bu yıla özgü küçük bir azaltma yaptıklarını söylüyor. Köktaş şöyle diyor:

“Bu oranı 2015’e kadar sıfırlayarak tüm tüketicilerin serbest tüketici olmasını sağlayacağız. Ancak ölçme-iletişim ve kontrol teknik altyapısının da uygun olmasını, dağıtım şirketlerinin otomatik sayaç okuma altyapısını kunnası gibi kriterleri de gözeterek tedrici bir azaltma yapıyoruz. EPDK tarife belirlemeyecek ve tedarikçilerin tamamı üreticilerle ve tüketicilerle bir araya gelecek ve serbestçe fiyatları belirleyecek. Kısa bir süre içerisinde bunu yapmış olacağız.”

200 MİLYAR $’LIK HACİM

Enerji talebi gün geçtikçe artan Türkiye’de, elektrik ticareti faaliyetlerinin gelişmesinin, mevcut santrallere….. erimli işletimini sağlayarak, yakıt tüketimini azaltan ve cari açığı düşüren bir etkisi olacağı vurgulanıyor. Aynı zamanda arz güvenliği bakımından, yeni santral yatırımlarına ihtiyacın azalacağı ve tüketicilere elektriğin en uygun koşullarda tedariki mümkün kılınarak, enflasyonu düşürücü bir etki sağlanacağı da belirtiliyor.

Türkiye’de 2011’de son kullanıcılar tarafından 229-3 milyar kWh elektrik tüketildiği biliniyor. Orta vadede Türkiye piyasaların liberalleştiği varsayıldığında elektrik tüketiminde yüzde 30’luk bir artış olacağını öngören Elektrik Ticareti Demeği Başkanı Mustafa Karahan, bu doğrultuda Türkiye’de de elektrik ticareti faaliyetlerinin orta vadede 200 milyar dolar hacme ulaşma potansiyelinin mevcut olduğunun altını çiziyor.

Bu rakama, ülkemizin Doğu Avrupa ile Orta Doğu Ülkeleri arasında sağlayabileceği enerji transiti işlemleri de katıldığında sektörün daha yüksek bir katma değer ve istihdam rakamına ulaşacağını tahmin ediliyor.

SATIŞ BAYİLERİ DOĞACAK

EPDK’dan lisans almış enerji ticareti yapan 130’a yakın şirket bulunuyor. Ancak bunların yüzde 60’ı aktif durumda. Aktif olan şirketlerin yüzde 20’sinin üretimi yok iken yüzde 40’ı ise bir üretim şirketinin parçası gibi faaliyet gösteriyor.

Bu sayının azalması gerektiği görüşünde olan Karahan, EPDK’nın lisans verme kriterlerini zorlaştırarak daha titiz davranması beklentisinde olduklarını dile getiriyor. îş potansiyeli ve istihdam olarak bakıldığında çok büyük bir potansiyel olduğuna da değinen Karahan, “1990’lı yıllarda bankacılıkta yaşanan nitelikli işgücü açığı ve ardından gelen müthiş istihdam dalgası bu sektörde tekrar edebilir. Bu bakımdan enerji ticareti ile ilgili eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoaım. Satış tarafı da çok önemli bir sektör haline geliyor ve bayileşme yolu ile genişlemeye devam edecek” diye anlatıyor.

ÜRETİM PORTFÖYÜ

2003’te Türkiye’nin ilk özel sektör elektrik toptan satış lisansını alarak elektrik satışı ve ticareti alanında faaliyet göstermeye başlayan Turcas Elektrik, 775 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali yatırımını Alman ortağı RWE ile birlikte gerçekleştiriyor.
Tüm Türkiye’ye elektrik satan şirketin, tüketimin yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya ve İzmir gibi illerde ise müşteri sayısı daha fazla. Müşterilerine ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tarifelendirme yaptıklarını söyleyen Turcas Enerji Holding Elektrik Gaz Grup Direktörü Arkın Akbay, uygun maliyetle enerji temin etmekten çok bu durumu sözleşme süresi boyunca sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunun altını çiziyor.

Serbest tüketicileri, yakın gelecekte son tedarik tarifesi kapsamında ulusal tarifeleri aşan birim fiyatlarla enerji tedarikinin gerçekleşmesi gibi durumlarla karşılaşabilecekleri konusunda uyaran Akbay, “Bu nedenle serbest tüketiciler sadece ekonomik olma kriteri ile değil, arkasında üretim portföyünün güvencesi ve mali yapısının gücü olan şeffaflıkla zamanlı bilgi paylaşan tedarikçilere yönelmesi kısa vadeli kazanç, orta vadeli kayıp riskini taşımaya oranla sürdürülebilir ve öngörülebilir kazançlara yönelmelerini tavsiye ediyoruz” diyor.

AKILLI ŞEBEKE

Zorlu Enerji Grubu da 1999’dan bu yana elektrik ticareti yapıyor. 2010’da toplam 2.8 milyar kilovatsaatlik elektrik satışı gerçekleştiren şirket, 770 MW kurulu güce sahip. Geçen yıl gıda, enerji, emlak, sanayi ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren bin 800 noktaya elektrik sağlayan Zorlu Enerji, Nisan 2012’den itibaren yaklaşık 2 bin 500 aboneye ulaşmayı ve bu yıl 10 bin noktaya hizmet vermeyi hedefliyor.

Elektrik ticareti konusunda büyümelerinin hızlandığını söyleyen Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, önce piyasadaki dinamiklerini güçlendirmeyi ve ticaret hacimlerini büyütmeyi, ayrıca Avaıpa ile enerji ticaretinin aktif oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Ürettikleri elektriğin yanı sıra sektör oyuncularından aldıkları elektriği de pazarlamaya başladıklarını ifade eden Ak, şöyle devam ediyor:

“Önümüzdeki dönemde akıllı şebeke uygulamalarına başlayacağız. Böylelikle, müşterilerimizin enerji tüketimlerini anlık takip edebilecek ve onlara tüketim kontrolü konusunda destek sağlayacağız. 21 ilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Serbest tüketici sayısındaki hızlı artışı karşılamak için ikili anlaşmalar ile saatlik, dönemlik ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış alternatif fiyatlandırma seçenekleri sunuyomz. Bunun yanı sıra, perakende ticaret alanında da aktif rol almayı hedefliyor, bu alanda enerji verimliliğini öne çıkaran bir paketle nihai tüketiciye ulaşmak istiyonız.”

3 BİN MÜŞTERİSİ VAR

Fina Holding’in enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Fina Enerji de perakende satış markası Cere’an ile enerji ticareti ve elektrik perakendeciliğinde büyüyor. Elektrik enerjisinin serbest tüketicilere satışı, ikili anlaşmalar yoluyla alım – satımı ve hem yurtiçi hem de sınır ötesi ticaretini yapan Cere’an’ın ardında 87.5 MW’lık bir kurulu güç bulunuyor. 30 ilde faaliyet gösteren bayi ağına sahip olan şirketin portföyünde 3 bine yakın müşteri bulunuyor.

Müşterilerine farklı tarife paketleri sunduklarını söyleyen Cere an Genel Müdürü Onur Yazgan, “Mesela küçük ölçekli müşteriler için ‘Hoşgel-diniz’ paketimiz var. Paket süreci boyunca sabit fiyat garantisi sunup, vergi, fon, bedeller öncesi neredeyse yüzde 20 ‘ye yakın bir tasarruf imkanı sağlıyoruz. Serbest Tüketici Limiti’nin düşmesi ve meskenlerin de indirimli elektrik enerjisi tedariğinden faydalanabilmesi doğnıltusunda 20 milyon üzeri haneye ulaşmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.

Bin 500 M\V üretim kapasitesine sahip olan Eren Enerji de 2011 yılı başından itibaren düzenli olarak elektrik ticareti yapıyor. Toptan satış şirketleri, iletim müşterileri, ticarethane müşterileri ve sanayi müşterilerine elektrik satışı gerçekleştiren şirket, müşterilerinin satın alım miktarı ve tüketim saatlerine bağlı olarak indirim oranları belirliyor. Müşterilerinin ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nden olduğunu söyleyen Eren Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdin, “32 ba-yimiz mevcut. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç Türkiye’nin her bölgesinde varIZ. Yıl sonu bayi hedefimiz 50” diyor.

300 BAYİ HEDEFLİYOR

Toptan elektrik satışı faaliyeti çerçevesinde yurt dşı ve yurt içi elektrik alımı yaparak satış gerçekleştiren Yağmur Group’un portföyünde bin 820 şirket mevcut. Farklı tarife paketleri sunan şirketin, sistem alış fiyatı üzerinden satış tarifesi sanayicilerden yoğun ilgi görüyor. En fazla müşterilerinin Marmara ve Ege bölgelerinden olduğunu dile getiren Yağmur Group Genel Müdür Yardımcsı Mehmet Damar, “indirim oranlarımızı her abone grubunun EDAŞ tarifeleri üzerinden, enerji kullanım profillerini göre yaptığımız hesaplarla belirleniyor. Bu dönemde sanayi aboneleri için yüzde 5 -10 arası, ticarethane aboneleri için yüzde 20 – 30 arası olarak indirim uyguladığımızı söyleyebiliriz. Serbest tüketici limiti düşerse portföyümüzün yüzdelS’ini meskenden oluşturmayı hedefliyoruz. 117 olan bayi sayımızın yıl sonunda 300’ü geçmesini planlıyoruz” diye anlatıyor.

Elektrik dağıtım ve satışı için elektrik dağıtım bayiliği veren firmalar başlıklı kategorimizede bir göz atın.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu