Teknoloji ve İnovasyon Haberleri

Firmalar Çocuklara Kodlama Eğitimi Veriyor

Dijital dünyanın dili “kodlama”. Çocukları dijital geleceğe hazırlamak yarınlarımız için çok önemli. Şimdilerde pek çok kurum ve firma, çocuklara kodlama eğitimi veriyor. Yeni dönem eğitimlerin başvuru tarihleri yakında başlıyor…

DÜNYA hızla dijital teknolojilerin at koşturduğu bir alan haline dönüşüyor. Bugün sadece okuryazar olmak yetmiyor; dijital okuryazarlık dediğimiz kavram her geçen gün önem kazanıyor.

Elbette bunun sebebi kod yazılımının hayatımızın her alanına yayılmış durumda olması. Dijital teknolojilerin temelini bu kodlar oluşturuyor. Bankacılık işlemlerinden akıllı telefonlara, kullandığımız otomobilden televizyonlara kadar bütün teknolojik cihaz, alet ve aracın çalışmasını ve fonksiyonları bu kodlar sayesinde gerçekleşiyor.

işte, bu nedenle bir süredir bütün dünyada “kodlama rüzgarı” esiyor. Kod yazılımının önemini kavrayan bazı ülkelerde, kod yazımı okuryazarlık gibi ele almıyor ve bu nedenle çocuklara küçük yaşlardan itibaren kod yazma eğitimleri veriliyor.

Uzmanlar da gelecekte en çok aranan meslek gruplarının başında bilişim sektörünün geldiğini ifade ediyor. Yani yakın gelecekte yazılım bilen, kod yazanlar ülkelerin halen yaşanmakta olan dijital devriminde rol oynayacak.

Günümüz dünyasında dijital dönüşümün önemini kavrayan firmalar kod yazımına yönelik eğitim çalışmaları yürütüyor. Bu eğitimler sayesinde çocuklar teknolojinin tüketicisi olmaktan çıkıp yeni teknolojiler, dijital eserler yaratmanın yollarını öğreniyor. Z kuşağı dediğimiz, teknolojinin içine doğan çocukların erken yaşlardan itibaren dijital dünyanın temelini oluşturan programlama dilini öğrenmeleri işte bu nedenle çok önemli.

HERKES ÖĞRENEBİLİR

Yediden 70’e herkese açık olan kod yazım eğitimleri en basit tekniklerle başlıyor. Bir kursa katılmasanız da internet üzerinden kaliteli kod yazımı eğitimi alabileceğiniz pek çok site mevcut. Online videoları izleyip size verilen talimatmalar kullanarak geliştirip, takım halinde birlikte fikir üretme tasarlama ve paylaşma deneyimini yaşıyorlar.

Etkinlik öncesi ve sonrası öğrencilerin Kodlama&Robotikle ilgili bilgi düzeylerini, hazır olma seviyelerini ve etkinlik sonrası bu alanda ne kadar ilerleyebildiklerinin takibini sağlamak için anketler düzenleniyor. CodeCamp laboratuvarmda ayrıca hafta sonu katılımı herkese açık olan Robotik&Kodlama kurslarında öğrencilerin bu alanda gelişimlerini bir üst noktaya taşımaları için de eğitimler düzenlenecek.

MİNİKLER GELECEĞİ PROGRAMLIYOR

Microsoft ve Habitat Demeği işbirliği ile QNB Finansbank iki yıldır Türkiye’nin 22 ilinde 12 bin çocuğa kodlama eğitimi verdi. “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesiyle eğitim, çocukları bilim ve sanat alanlarında yetiştirmek istediklerini belirten Firtanbank iletişim Bölüm Müdürü Armağan Engel, bu doğrultuda işbirlikleri kurarak kalıcı projeler yapmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Engel, “Bir çocuğa dokunmanın, Türkiye’nin inovasyon liderlerine dokunmak olduğuna inanıyoruz. 2015 yılı Ekim ayında başlattığımız projemizle, yeni yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda çocukların teknoloji okuryazarlığı konusundaki becerilerini geliştirmeyi, algo-ritmik düşünme becerisi kazandırarak gelişimlerini desteklemeyi hedefledik” diyor. Engel, 2019’a kadar 20 bin çocuğa kod yazmayı öğretmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

8-12 yaş arası çocukların katıldığı eğitimlerle programlama ve analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dili olan kodu öğretiliyor. Çocukların bilgisayar karşısında tüketici konumdan çıkıp üretici olmalarını hedefleyen eğitimler çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliğinde. Belediyeler, halk eğitim merkezleri ve ilgili STK’larm merkezlerinde Habitat’ın organize ettiği 20 kişilik sınıflarda, toplamda sekiz saat kod eğitimi veriliyor.

Engel, “Çocukların bilgisayarda sadece oyun oynayabileceklerini düşünürken, oyun yazabi-leceklerini de fark etmelerini sağlamak bu projenin en önemli hedefi. Ve bu algının erken yaşlarda oluşumuna hizmet ederek çok önemli bir sosyal fayda oluşturuyoruz. Çocuklar, sınıf eğitimlerinden sonra Microsoft’un Acikakademi. com.tr adresinde Kodu programını kendi bilgisayarlarına indirerek çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca çocuk gelecekte diğer alanlarda meslek sahibi olsa bile yaratıcı ve analitik düşünmenin faydasını göreceğine inanıyoruz” diyor.

“Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesi, çocuklara yönelik bir yarışmayı da içeriyor. Kodu Cup Türkiye yarışması ile çocuklar kendi oyunlarını yaratıyor. Çocuklar üç kişilik takımlar halinde yarattıkları oyunlarla katıldıkları yarışmanın İkincisi “Yeni Nesil Turizm” temasıyla önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek. Finansbank önümüzdeki yıl kodlama eğitimlerine devam edecek. Okul döneminin başlamasıyla kurs takvimi açıklanacak.

“TEKNOLOJİ ÜRETEN” NESİL

Türkiye Vodafone Vakfı ile Habitat Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Yarını Kodlayanlar” projesiyle İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere altı ilde toplamda 1.800’ü aşkın çocuğa kodlama eğitimi verildi. Vakıf, projeye Suriyeli çocukları da dahil ederek Şanlıurfa’da 500’e yakın çocuğa eğitim verdi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Haşan Süel, “Bu projeyle ‘sadece teknoloji tüketen’ değil ‘teknoloji üreten’ bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlarken, onlarla birlikte Türkiye’nin kodlarına dijitali işliyoruz” diyor. Mayıs ayında başlatılan ikinci dönem hedefleri ise 30 ilde 10 bin çocuğu sınıf içi eğitimler yoluyla kodlama ile tanıştırmak. Süel, genişleme planı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki operasyonunu dahil ederek ve Lefkoşa’daki çocuklara da kodlama öğreteceklerini ifade ediyor.

Proje kapsamında kodlama eğitimlerinde, dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği Scratch programı kullanılıyor. Çocuklar bu programın mantığında yer alan “sürükle-bırak” işlemiyle, yapbozun parçaları gibi, kendi bilgisayar kodla- r ı n ı yazıyor, karakterleri hareket ettiriyor ve onlara komut veriyor. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarım ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretiyor.

KADINLAR İÇİN KODLAMA

Türkiye’de sayısı gittikçe artan öğretim kurumu konunun önemini fark edip bu eğitimleri vermeye ve çeşitli projeler düzenlemeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi uzun süredir mühendislik fakültelerinde kod yazılımı dersleri veriyor. Bir süredir de gönüllü olarak üniversite içinde ve dışında yapılan kod öğretme etkinlikleri düzenleniyor. Eğitimler için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Gönüllülük çerçevesinde bilgisayar mühendisliğinden hocalar, öğrenciler veya bilgisayar sektöründe çalışanlar bu eğitimleri veriyor.

Üniversite “CoderDojo” adını verdiği 6-17 yaşı arası herkese açık kodlama dersleri düzenliyor. Mentor bulma durumuna göre düzenlenen ve bir kaç hafta devam eden etkinlikler farklı mekanlarda yapılıyor. Etkinliklerde programlama öğretmek için geliştirilen Stratch dili kullanılıyor. Üniversitede ayrıca “Django Girls” adı verilen kadınlara özel kod yazılım eğitimleri de düzenleniyor.

Bu eğitim programında kadınlara öncelik tanınıyor. 30 katılımcının kabul edildiği eğitimlerde her 3 katılımcıya 1 mentör atanıyor. Eğitimler yaklaşık 2-3 ay sürüyor. Talebe göre farklı şehirlerde de eğitimler düzenleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Suzan Üsküdarlı eğitimlerin devamlı olması gerektiğini söylüyor. Üsküdarlı, “Kodlamada etkin olabilmek için çok pratik yapmak gerekir. Bu kursların sağladığı önemli bir avantaj ise bu konuların katılımcılara ilginç gelip gelmediğini öğrenmelerini sağlamak. Bu durum özellikle kızlarımız için geçerli. Erkek egemen bir alan olarak düşünülen kodlamanın kızlara göre olmadığı algısı yanılmaya sebep olabiliyor” diyor.

BAŞVURU TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN

ISMEK de 12-16 yaş arasındaki bireylere yönelik kodlama eğitimleri düzenliyor. Kurslarda çocukların algoritmik düşünce sistemlerini nasıl geliştireceklerini öğretiliyor. Bu eğitimlerle problem üreten değil, problem çözen bir neslin geliştirilmesi amaçlanıyor. Teknolojiyi kullanan değil üreten bir nesil geleceği şekillendirmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

120 saat süren kursta Scratch programının kurulumu, özellikleri, kuklalar ve özellikleri, diziler aracılığıyla görsel kod yazımı eğitimleri veriliyor. Kodlama eğitimi almak isteyen öğrenciler, önce Ismek.ist adresi üzerinden online ön kayıt yaptırıyor. Sonra kurs merkezlerine giderek kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor.

Online başvurular 27 Temmuz’dan itibaren alınacak. Gençlerin ve çocukların en fazla ilgi duydukları alanlar dikkate alınarak planlanan 49 branştaki eğitimler ISMEK merkezlerinde 3 Ağustos’ta başlayacak.

Kadınlar geleceği kodluyor

Turkcell 2013 yılında “Geleceği Yazanlar” adlı kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle yazılım seferberliğini başlatan firmalardan biri. Bugüne kadar yazılım eğitimleri alanında farklı projelere imza atan firma bu yıl TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği] ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle “Geleceği Kodlayan Kadınlar’1 projesini hayata geçirdi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, bu projeyle kadınların yazılım alanındaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Bütün, “Kadınlara yazılım çağını yakalamaları ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri konusunda destek f’ oluyoruz” diyor. Katılımcılar eğitimlerin ardından Turkcell’in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Başarılı olan ekipler İstanbul’daki final yarışmasına katılacak.

Kazanan projenin ticarileşme aşamasında destekleneceğini belirten Bütün, büyük finaldeki katılımcıların Silikon Vadisi’ni ziyaret etmeye hak kazanacaklarını belirtiyor. Ayrıca katılımcılara istihdam fırsatı da oluşturulacak. Bütün, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Kadınlar kendi illerindeki teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak. Buna ek olarak proje kapsamında seçilen 100 kadın Turkcell Ürün Servis Kullanılabilirlik Testlerini yapmak üzere yetiştirilecek.”

Osman DOĞAN / Siber Güvenlik Uzmanı
İcat çıkaran nesiller için

Gelecek 50 yıl bilginin para birimi olduğu ve sahip olacağımız şeylerin karşılığında, vereceğimiz tek şeyin bilgi olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Bu yüzden bilginin kaynağı siber ortamı yönetmek ve bu alanda yer almak vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Asimetrik savaş tekniğinin teknolojik versiyonu olarak tanımlanan siber savaşlar ile ülkelerin kaderi değiştirilmekte ve dünya hacker’lar tarafından şekillenmekte. Ülke olarak dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefimiz bu alanda atılacak adımlara bağlı. Bu yüzden geleceğin mimarları olan çocuklarımızı bu alanda desteklemeli ve hayallerini şekillendirmelerini sağlayacak yetenekleri kazandırmalıyız. Çünkü onları bütünüyle saracak kodlanmış bir yaşam bekliyor. Doktor, avukat, öğretmen gibi meslekler gelişen teknoloji ile boyut değiştirecek. Rüya programcısı bir kızınız, sanal beden tasarımcısı bir oğlunuz veya insan beynine bağlama çalma yeteneği kazandıran yazılım uzmanı çocuklarınızın olması hayal değil. Onları bilgisayardan uzak tutmadan denetleyip, yönlendirmek atılması gereken en doğru adım. Çocuklar izledikleri çizgi filim ve sevdikleri oyunların müşterisi değil tasarlayanı olmalı. Kurduğu bir hayali tasarlamak, yazmak ve insanların kullanımına sunmak, iş arayan değil, işini tasarlayan nesillerin oluşmasına sebep olacak. Ülke olarak dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefimiz, ancak icat çıkaran nesiller ile sağlanır.

EDA GEZMEK

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu