İş Fikirleri ve İş Kurmak

Geleceğin İş Fikirleri Kodlama Eğitimlerinden Çıkacak

Uzmanlara göre her yıl ithal teknolojilere akan milyonlarca doların yön değiştirmesi için tek şansımız var. Çocuklarımıza kodlama öğretmek. Türkiye’de bir furya haline gelen kodlama eğitimlerini mercek altına aldık. Kim ne yapıyor araştırdık…

DÜNYADA çocuklar için kodlama eğitimi bir furya haline geldi. Hindistan, Güney Kore, ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya ve İsrail gibi ülkeler ilkokuldan itibaren müfredata kodlama dersi ekliyor. Türkiye de konunun ciddiyetinin farkında. Zira yazılım, donanım ve teknoloji ithalatı için her yıl milyarlarca dolar yurtdışına çıkıyor. Bunu dengelemenin tek yolu ise üreten nesiller yetiştirmek. Bu da ancak kodlama bilgisinin küçük yaşlarda edinilmesiyle mümkün görünüyor.

Bugünün çocukları büyüdüklerinde şu an henüz bilmediğimiz işler yapıyor olacak. OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre üç çocuktan ikisi bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçılığı ve rüya tasarımı gibi meslekler ortaya çıkacak. Temelinde kodlamanın olacağı bu meslekler, 20 yıl içinde hayatımızdaki yerini alacak. Çocuk yaşta edinilen kodlama becerileri ise, bireylerin üstel bir hızla dönüşen bu dünyaya tutunabilmelerine ve dönüşüme liderlik edebilmelerine yardımcı olacak.

Kodlama eğitimi

İŞKUR İLE YÖK EL ELE

Kurumlar ve markalar konuyla ilgili ellerini birer birer taşın altına koymaya da başladı. Kodlama hedefli pek çok proje geliştiri- liyor. Kodlama eğitimi veren birçok yeni merkez ve internet platformu açılıyor. Devlet kurumlan da devreye girmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı, müfredata eklenen kodlamanın daha kolay öğrenilmesi için oyun ve animasyonlarla desteklenmiş yeni eğitim materyallerini ‘www.eba.gov.tr/kod’ internet portahndan erişime açmıştı. Kodlama, 2016 yılında 5. ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi’nin içeriğine eklenmişti. Talim Terbiye Kurulu tarafından bu dersin zorunlu ders haline getirilerek 2019 yılından itibaren 5-6-7 ve 8. sınıflarda okutulması için çalışmalar devam ediyor.

YÖK kısa bir süre önce, İŞKUR desteğiyle üniversite öğrencilerine ve mezunlarına ücretsiz kodlama eğitimleri verileceğini açıkladı. Hedef gençlere yeni bir beceri kazandırarak, gelecekte karşı karşıya kalabileceğimiz muhtemel işgücü açığını kapatmak. Eğitimler işgücü projeksiyonu da dikkate alınarak öncelikle Ankara, İstanbul vc İzmir’in de aralarında bulunduğu pilot illerde gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından projeye kabul edilen kursiyerlerin tüm eğitim masrafları karşılanacak ve kursiyerlere cep harçlığı ve kurs süresi boyunca sigorta imkanı sağlanacak. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilecek.

16 MERKEZDE EĞİTİM VERİYOR

İSMEK de İstanbul’daki 16 merkezde 12-16 yaş grubuna yönelik kodlama eğitimleri veriyor. Program, çocukların algoritmik düşünce sistemlerini nasıl geliştireceklerini öğreterek, problem çözen bir neslin yetişmesini sağlamayı hedefliyor. Çocuklara Scratch programı ile eğlenceli bir ortamda resim, ses. müzik gibi çeşitli medya araçlarının bir araya getirildiği, animasyon, bilgisayar oyunlarının tasarlanabildiği, in-teraktif hikayelerin anlatılabildiği veya paylaşılabildiği bir ortam sunuluyor.

TÜM ÇOCUKLARA AÇIK

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da Algo Dijital isimli bir proje hayata geçirdi. Ücretsiz kodlama eğitimlerinin verildiği proje tüm çocuklara açık. Türkiye’de ilk defa STK düzeyinde Google.org ile gerçekleştirilen bu işbirliği sayesinde 1 milyon çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Algo Dijital platformunda 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılması gereken adımları eğlenceli oyunlar aracılığıyla planlıyor.

BALAT SİLİKON VADİSİ OLACAK

İstanbul Balat’ta üretim ve ortak çalışma alanı olarak faaliyet gösteren Coza, başlattığı eğitim programlarıyla Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmayı hedefliyor. Liseye gitmeyen, eğitimini yarıda bırakan vc herhangi bir iş dalında çalışmayan 11-18 yaş aralığındaki gençler, Coza’nın Algoritma ve Mantık Eğitim Programı ve Temel Kodlama Eğitimi programlarına ücretsiz olarak katılabiliyor. Eğitim programım başarıyla tamamlayanlar, gerçek bir iş sürecinde rol alacakları simülasyonlarla, algoritma öğrenmeleri için oyunlaştırılmış görevleri bitiriyor. Bu aşamaları geçen çocuklar, online eğitim platformu Udemy’den satın alınan Online eğitimleri tamamlayarak mezun oluyor. Ardından uygun bir projede istihdam ediliyor.

Bu projeyle hem gençleri iş hayatına kazandırmayı hem de Balat’ı teknoloji meraklıları için bir merkez olarak konumlamayı hedeflediklerini aktaran Coza Kurucu Ortağı Burak Karabacak, “Kendimize önemli bir misyon edindik. Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmak istiyoruz. Balat kozmopolit ve eğitim seviyesinin düşük olduğu bir bölge. Liseye gitmeyen, hayata dair ne yapacağım bilemeyen, kısacası bir yol haritası olmayan birçok genç var. Onlara yol göstermek, onlarla birlikte büyümek ve gelecekte bu bölge özelinde nevi şahsına münhasır bir ekonomi yaratabilmek için çalışmalarımızın ilk tohumlarını bu yıl attık” diyor.

KORUNCUKLAR İÇİN SOSYAL SORUMLULUK

Teknoloji markası HP, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Koruncuk ve Nabutech ile işbirliği yaparak, çocukların teknoloji ile yakınlaşmalarını hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Proje kapsamında Koruncukköy Bolluca’ya teknoloji laboratuvarı kuran HP, çocuklara robotik ve animasyonla kodlama eğitimleri veriyor.

Elektronik tasarım, nesnelerin interneti (IOT) ve otomotiv elektroniği alanlarında ÎTÜ Tekııokent’te faaliyet gösteren Nabutech şirketinin eğitmenleri ve HP gönüllüleri projenin ilk etabında toplam 53 öğrenciye haftada 12 saat eğitim veriyor. Projenin Urla’daki çocuk köyüne de uygulanması planlanıyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, “Yakın gelecekte robotik ve simülas-yon teknolojilerinin eğitimde geniş bir yer tutacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın sadece teknoloji tüketicisi olmasını değil, teknolojiyle yenilikler üretmelerini istiyoruz. Bunun için de yazılım, kodlama ve eğitici oyunlar yoluyla çocukların donanımının zenginleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diyor.

20 BİN ÇOCUĞU HEDEFLİYOR

Türkiye Vodafone Vakfı’nm “Yarını Kodlayanlar” projesi, Türkiye’nin köy ve kasabalarına yayılmaya devam ediyor. Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen projede, kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nm son durağı Trabzon’un Bereketli Köyü’ydü. Köyde yaşları 7-14 arasında değişen 150 çocuğa kodlama öğretildi. Böylece Trabzon’da bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 850 oldu. Karadeniz Bölgesi genelinde ulaşılan toplam çocuk sayısı ise bin 241 olacak.

Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Haşan Süel, “Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz” diyor.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tın, yaklaşık yedi ayda 6 bin km’nin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak. Eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts İnstitute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nm sonraki durakları ise, Erzincan, Mardin, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir ve Çanakkale olacak.

ÇOCUKLAR GELECEĞİ YAZIYOR

Geleceği Yazanlar projesiyle dikkat çeken Turkcell, son olarak ikinci kuşak Turkcell’liler için çok özel bir projeye imza attı. “TurkcelPin Çocukları Geleceği Yazıyor” sloganıyla hayata geçirilen programla, Turkcell çalışanlarının çocuklarına kodlama eğitimi veriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de tamamlanan eğitimler ardından program. Turkcell’in bölge ofislerine de taşınıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Turkcell Akademi tarafından verilen eğitimlerde, Geleceği Yazanlar Platformu’nda eğitim ve sertifika almış 60 gönüllü eğitmen görev alıyor.

Temel bilgisayar kodlama konularını eğlenerek öğretmeyi hedefleyen eğitim programı sonrasında, çocuklara karmaşık sorunlara esnek çözümler bulmak konusunda farklı kabiliyetler kazandırılması hedefleniyor. Yaş gruplarına göre verilen Code.org. MIT Scratch ve MIT App Inventor eğitimleriyle çocuklar temel bilgisayar programlama konularını eğlenerek öğreniyor. Çocuklar kendi oyun ve animasyonlarım yapabilecek, yepyeni Android uygulamalarını geliştirebilecek seviyeye geliyor. Çocukların gelişimi ve geleceğe en doğru şekilde hazırlanması için geliştirilen bu eğitim sonrasında çocuklara Turkcell Akademi sertifikası da veriliyor. 2011’den bu yana Türkiye’ye sığınan Suriyelilere de destek olan Turkcell, son olarak Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde yeni bir projeye imza atı. Proje kapsamında kampta yaşayan 13 bin Suriyeli çocuğa 2020’ye kadar kodlama eğitimi verilecek.

ZUCKERBERG DOKUZ YAŞINDA ÖĞRENDİ

TÜSİAV Başkam Veli Sarıtoprak, vakıf olarak kodlama konusuna çok önem verdiklerini belirterek, “Yapılan yeni araştırılmalar gösteriyor ki her üç çocuktan biri henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi elektronik cihazlarla tanışıyor. Bu sebeple çocuklarımıza bu yaşlardan itibaren kodlama eğitimi vererek gelecek yaşamlarında onların topluma daha faydalı, daha başarılı bireyler olmaları için ilk adımı atmış olacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizde son yıllarda kodlama eğitiminin ilköğretim müfredatına kadar indirgendiği görülüyor. Bilişim çağında kodlama öğrenmek bir zorunluluktur” diyor.

TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay ise, “Aralarında dünyanın en meşhur programcıları, aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergey Brin, Mark Zuc-kerberg ve Bili Gates gibi isimlerin de bulunduğu bir grup programcı Amerika’da programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar ve Code.org’u kurdular. Bili Gates 13 yaşında kodlamayı öğrendi. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg dokuz yaşında kodlamayı öğrendi” diyor.

HEM ÖĞRENCİ HEM ÖĞRETMEN EĞİTİYOR

BHS Türkiye’nin Çerkezköy Üretim Tesisi eri’ndc Makers Of Tomorrow (Gcleceği Kodla-yanlar) projesi hayata geçirildi. Ocak 2018 itibarıyla ilkokul vc lise öğrencilerine yönelik ücretsiz teknoloji eğitimlerinin verilmeye başlandığı BSH Makers Lab’de çocuklar kodlamanın, yani bilgisayar programlamanın temellerini öğreniyor. Yıl boyunca sürecek eğitimler sonunda yazılımcıların kullandığı birçok terim vc metot hakkında bilgi sahibi olacak olan öğrenciler, kendi oyunlarını tasarlamayı, elektronik programlamayı ve devre kurmayı deneyimliyor.

BSH Ev Aletleri Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Girit, “Proje, çocukları gelecekte kodlama, robotik, yapay zeka, Endüstri 4.0,3D baskı, mobil uygulamalar ve benzeri teknolojilerde üstün kılmayı hedefliyor. Çerkezköy’de 10 ortaokul ve liseyle yakın çalışıyoruz ve 9-17 yaş aralığındaki öğrencilere ve bu alanlardaki öğretmenlere eğitimler veriyoruz. Ocak 2018’den bu yana eğitim verilen katılımcı sayısı 766 oldu. Bunların 727’si öğrenci, 39’u öğretmen” diyor.

GELECEĞİ KODLATACAK

Garanti ile Geleceği Kodla projesi, Garanti Bankası’nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya yönelik oluşturduğu bir proje. Bu amaçla Bah-çeşehir Üniversitesi işbirliği ile 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, temel düzeyde kodlama robotik, algoritma ve tasarım odaklı düşünce eğitimi veriliyor. Hedef, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli içerikler aracılığıyla günümüz için gerekli olan yetkinlik ve becerileri kazandırmak. Atölyeye katılarak kodlama ve robotik gibi araçları birebir deneyimleme şansı bulan çocuklar, karşılaştıkları problemleri teknoloji yardımı ile çözebilmeyi ve algoritmik düşünce yapısı sayesinde hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfediyorlar. Çocukların katıldığı atölye çalışmalarının yanı sıra anne babalara da “Dijital çağda çocuk yetiştirmek” temalı seminerler verilerek destek sağlanıyor.

Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, “2016’dan beri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kayseri, Gaziantep ve Edirne gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen Garanti ile Geleceği Kodla projesi kapsamında bu yıl ilk kez öğretmenlerin de eğitim alması sağlanacak. 2018 atölyeleri için, Adana, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Van ve Samsun illerinden başvuru yapan öğretmenler, ilk olarak online vc yüz yüze eğitimlerini tamamlayacak” diyor.

Kodlama öğreten oyun ve uygulamalar

■ Lightbot: Robot programlama oyunu. Programlama deneyimi az olan ya da hiç olmayan çocuklar için tasarlanan oyunun amacı, verilen komutlar ile robotu hareket ettirmek. Doğru algoritmayı yazmak üstüne kurgulanmış.

■ Daisy the Dinosaur: Sakin mavi gökyüzü, sarı güneş, yeşil dinozor ve sarı yıldızla sade ve şirin bir şekilde programlamayı kolaylaştırıyor. Çocukların Daisy’yi hareket ettirebilmeleri için, programlarına sürükleyip bırakacakları dokuz komut sunuluyor. Çocukların kendi oyunlarını programlayabilmeleri için indirilebilir bir kit içeriyor.

■ Foos: 14 seviyeden oluşan oyun tamamlandığında, The Foos uygulaması Code.org imzalı bir sertifika hazırlayıp gönderiyor.

■ Tynker: Tynker, çocuklara kod yazmayı öğreten bir öğrenme sistemi. Çocuklar burada oyunlar tasarlayıp uygulamalar geliştirebiliyor.

■ Cargo bot: Amaç robot kolu hareket ettirerek en verimli şekilde kutu taşımak. Kontrol robot kolun programlamasıyla sağlanıyor. Temel programlama ve algoritma öğrenmek için keyifli oyunlardan bir tanesi.

■ Scratch: MIT tarafından geliştirilmiş, web tabanlı bir programlama dili. Öğrencilerin ve eğitmenlerin kolaylıkla oyun, animasyon geliştirmelerine ve başkaları ile paylaşmalarına olanak tanıyor.

■ Hopscotch: Kod yazma mantığını basit şekilde gösteren bir uygulama. Yazı yazmaya hiç gerek kalmadan, çok basit sürükle bırak arayüzü ile blogları yerleştirmek üzerine tasarlanmış. Hareket ve döngü verileri girilerek animasyonlar oluşturabiliyor.

■ Alice: Üç boyutlu nesneler ile çalışarak sanal dünyalar oluşturulabilen bir uygulama. Eğitimcilerin sınıfta uygulamaları için de kaynakları içeriyor.

■ Kodu: Microsoft tarafından geliştirilen ve çocukların oyun kurmasına, oynamasına ve paylaşmasına izin veren bir programlama dili. Basit ve eğlenceli bir şekilde öğrenime uygun tasarlanmış.

Kodlama Eğitimi Veren Kurslar

  • Maker Çocuk – İstanbul
  • Maker Codes – İstanbul
  • Kodlama Atölyesi – İstanbul
  • Jr. Robotik Bilim Okulu – İst.
  • Maslak Amerikan Kültür – İst.
  • RobinCode – Ankara
  • Bilişim Garaj Akedimi – Ankara
  • Maker Teknoloji – Adana
  • Maker STEM Center – Mersin

Online kodlama eğitimi veren platformlar

5-7 yaş

Code.org, codable, The Foos, Tynker, Stratch Jr, Box Island, Cargo Bot, Bee Bot

7-11 yaş

Stratch, Bitsbox, Code Monkey, Code Combat, Lightbot, Grok Learning, Alice, Bomberbot, Robomind, Lifehacker

11 yaş üstü

App İnventor, Make School, Codeacademy, Code Avengers, Treehouse, Tryruby, Project Spark, Gamestar Mechanic, Udemy, Hakitzu Elite

Kodlayan gençler altı ayda iş buldu

Kodluyoruz Akademi, Kodluyoruz Derneği’nin bilişim sektöründe bir kariyer hedefleyen gençlerin iş bulma süreçlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği hızlandırılmış bir eğitim programı. Kodluyoruz Akademi, bilişim ile ilgili bölümlerden mezun veya son sınıfta okuyan, ancak sosyoekonomik koşulları, eğitimi veya iş tecrübesi yeterli görülmediği için yazılım alanında istediği kariyere başlayamayan yetenekli gençlere fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. Programı tamamlayarak mezun olan gençler Mezunlar Kulübü kapsamında gerçekleşen etkinliklerde bir araya geliyor. Akademi kapsamında bu yıl itibariyle İstanbul, Ankara, Bursa ve Şanlıurfa’da 7 eğitim kampı hayata geçirildi. Bu kamplardan mezun olan gençlerin yüzde 65’i takip eden altı ay içinde işe yerleşti veya daha iyi bir pozisyona geçiş yaptı.

3-5 yaş arası çocuklar da öğreniyor

Muzi-Kod programı, çocuklara kodlamanın temel mantığını hareket ettirerek öğretiyor. Kodlama ve algoritma ile çocuklar problemlere farklı yönlerden bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve çözüm önerileri sunabilmeyi öğreniyor. Muzipo Kids’in alanında uzman eğitmen kadrosu ve danışman kadrosu tarafından hazırlanan programla, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerinde gelişim sağlanması amaçlanıyor. Bu program 3-5 yaş arasındaki çocuklar için de uygulanabiliyor.

Kodla(Ma)nisa 81 bin öğrenciye ulaştı

Kodla(Ma)nisa Projesi, Manisa Valiliğince, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2015’te başlatılan bir Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Değişim projesi olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında Manisa’nın 292 resmi ortaokulunda 5. ve 6. sınıflarda okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerinde ve 7. ve 8. sınıflarda Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde algoritma, kodlama ve üç boyutlu tasarım konularında eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde başarılı olan öğrenciler ilçelerde açılan kodlama atölyelerine yönlendiriliyor. Manisa’nın 17 ilçe merkezinde okullardan bağımsız olarak açılan Kodla(Ma]nisa atölyeleri ile şimdiye dek 81 bin öğrenciye ulaşıldı.

Yerli akıllı böcek

Etkin Bot tarafından geliştirilen Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti, robotik kodlama ve elektronik eğitimlerini eğlenceli bir oyuna çeviren bir tür eğitim robotu. Robotik kodlama ve elektronik uygulamaların bir arada bulunduğu yerli robotik eğitim kiti, çocukların ilgisin canlı tutarak fiziksel çıktılarla elektronik, robotik ve kodlama öğrenebilmesini sağlıyor. STEM eğitim programı kapsamında, özel okullar, devlet okulları, özel kurslar ve maker (kendin yap] atölyelerinde verilen robotik, kodlama ve elektronik eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan kit ile okuma yazma bilen tüm çocuklar eğitici kontrol programı ile senaryolar oluşturabiliyor. Oyun havasında geçen eğitimlerde oluşturdukları senaryolar ile temel kodlama algoritmalarını ve sensörlerin çalışma mantığını öğrenebiliyor.

ÜRÜN DİRİER

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu