Başarılı Girişimcilik

Girişimci Yetiştiren Okullar

Türkiye’de girişimciliği geliştirmek için son yıllarda adeta bir seferberlik yürütülüyor. Sivil toplum kuruluşlarından bankalara, üniversitelerden özel sektöre kadar birçok kurum girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için eğitim programları hazırlıyor. Bu hafta 27 kurumun açtığı girişimcilik programlarını ve bunlara katılım koşullarını sizin için derledik. Bu programların bazıları başarı elde etme durumunda para ödülü dağıtırken, bazıları da netvvorking ve yurtdışı olanaklarıyla girişimci adayları ve çiçeği burnunda girişimciler için önemli fırsatlar sunuyor.

Girişimcilik ve inovasyon, Avrupa Birliği (AB) politikalarında, hayat boyu öğrenme programları kapsamında üzerinde en çok durulan konulardan biri. AB, 2000 yılında girişimcilik ve inovasyon politikalarıyla Avrupa’nın rekabetçi gücünün korunabileceğini deklare etti ve toplumda bu anlamda farkmdalık yaratan her projeyi destekledi. Türkiye açısından da benzer bir durum var.

girisimci okulu

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin ve bir girişimcilik kültürünün oluşturulmasının en önemli parçasını ise eğitim oluşturuyor. Zira artık tek başına bir fikrinizin olması yetmiyor. Bunun yanında iyi bir pazarlama bilginiz ve var olduğunuz pazarı iyi okumanız, iş fikrinizin başarıya ulaşmasında büyük rol oynuyor.

Bu nedenle de artık sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, bankalardan özel şirketlere kadar birçok kurum girişimcilik ekosistemin gelişmesi için eğitim programları hazırlıyor. Bu eğitimler yalnızca teoriden ibaret de kalmıyor. Katılımcıların birbirleriyle iş fikirlerini ve planlarını küçük bir piyasa ortamındaymış gibi değerlendirmelerine olanak sağlaması ve yaratılan networking ortamı bu eğitimlerin girişimcilik eko-sistemine yarattığı sinerjiler olarak sayılabilir. Son yıllarda girişimcilik kültürü açısından hem KOSGEB destekleri kapsamında yapılan çalışmalar hem de ENDEAVER gibi özel kuruluşların organizasyonları sonucunda girişimcilik, insanların kariyer planlarında öne çıkan bir kavram oldu. Bu eğitimlerin bu anlamda önemli bir farkmdalık yarattığını söyleyebiliriz.

Bu programlardan mezun olan girişimcilerin bir kısmı hemen, diğer kısmı ise bir süre devam eden araştırmaları sonucu işlerini kuruyorlar. Kapak haberimizde girişimcilere yönelik düzenlenen eğitim programlarını araştırdık.

İŞ PLANI OLUŞTURUYOR

KOSGEB’in düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramıyla tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla veriliyor. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedefleniyor. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2003-2015 yılları arasında yaklaşık 300 bin kişiye eğitim verdiklerini söylüyor. Eğitim ana modüllerine yüzde 80 oranında devam eden katılımcılar, katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimle-ri’ni tamamlayarak eğitime katıldığını belgeleyen girişimcilerin kurduklan işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler, iş planı hazırlayarak Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru yapmaya hak kazanıyorlar. Bir nevi başlangıç sermayesi niteliğinde olan Yeni Girişimci Desteği, 30 bin TL geri ödemesiz ve 70 bin TL geri ödemeli. Recep Biçer, “Bugüne kadar 321 bin 575 kişi bu eğitimlere katılım sağlayarak sertifikalarını aldı ve KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanabilecek konuma geldi. 2010 yılında Girişimcilik Destek Programı adı altında girişimcilere destek vermeye başlayan KOSGEB bugüne kadar 19 bin 353 kişiyi iş sahibi yaptı” diyor.

ESNAFLIK EĞİTİMİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu (TESK), KOSGEB ile birlikte, TESK’e bağlı kuruluşlar ile es-naf-sanatkar adaylarına yönelik girişimcilik eğitimleri veriyor. Bugüne kadar düzenlenen 16 uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında 457 girişimci sertifikasını aldı. 22 Haziran-2 Temmuz dönemi arasındaki eğitimler 50 girişimciyle devam ediyor. Bu programda toplam eğitim 70 saat sürüyor.

Eğitimini tamamlayan ve kendi işini kuran girişimciler 30 bin TL’lik KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ni kullanabiliyor. Bu girişimciler, ayrıca, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 70 bin TL üst limitli sabit yatırım desteğinden de yararlanabiliyor.

HER AY EĞİTİM VERİYOR

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensuplan ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), eğitimlerini KOSGEB Girişimcilik Destek Programları’na uygun olacak şekilde tasarlıyor. 70 saat süreli ve dokuz gün süren eğitimlerde girişimcilere, KOSGEB tarafından akredite edilen bir eğitim programı sunuluyor. Bu programda, iş fikrinin sınanması ve geliştirilmesi, iş planı hazırlama, üretim, yönetim, pazarlama ve finansal planlama konuları ağırlıklı olmak üzere, atölye çalışmalarım da içeren dersler yer alıyor. Bunun dışında bir iş kurmuş ve faaliyette olan işletme sahibi girişimciler için ise inovasyon, iş geliştirme, yönetim fonksiyonlarında iyileştirme, insan kaynakları, finans eğitimleri gibi bireysel ve kurumsal gelişimlerine yönelik eğitim imkanları da sağlanıyor.

TOSYÖV, her ay bir eğitim olmak üzere yılda ortalama 12 program düzenleniyor. Her grup ortalama 30 kişiden oluşuyor ve yılda ortalama 360 kişi bu eğitimlerden mezun ediliyor. Bu yıl ekim ve aralık aylarında Bursa, Samsun ve Eskişehirde sadece kadın girişimciler için eğitimler açılması planlanıyor.

İNOVASYONDA KADIN

TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazandığı ‘Teknoloji Melekleri’ projesini yürütüyor. Bu projede 18-25 yaş arası genç kızlara İstanbul Ticaret Üniversite-si’nde ‘Teknoloji Satış Uzmanlığı’ eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda da yüzde 75 istihdam garantisi sunuluyor. Toplamda 90 kişi üç ayrı grupta eğitim alıyor. Eğitimler Online, yüz yüze ve tablet ile veriliyor. Projenin ikinci ayağında iş fikri olanlar KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne dahil ediliyor. Eğitim sonunda düzenlenecek proje pazarı etkinliği ile iş fikirlerini hayata geçirmek için akademisyen ve melek yatırımcılarla bir araya gelmeleri ve iş fikirlerine yatırımcı bulmaları sağlanıyor. Aynca, başarılı olan iki kişi ABD’deki Silikon Vadisi’ne götürülüyor.

35 ÜNİVERSİTEYE DESTEK

İlk kez 2013 yılında üniversitelerde girişimcilik sertifika programı oluşturulmasına yönelik bir program başlatan TÜBİTAK, bu yıl da bu programı devam ettiriyor. Kuruma 6l üniversite başvuruda bulundu ve 35 üniversite desteklenmeye hak kazandı.

Girişimcilik Sertifika Programı’nı oluşturan eğitim modüllerinin toplamda en az 42 saat olması gerekiyor. Türkiye’de yerleşik üniversitelerin başvurabildiği programa her üniversiteden sadece bir başvuru kabul ediliyor. Başvurusu kabul edilen üniversitelerin sunduklan projelerde proje yürütücüsü olarak görev alan personele ve diğer proje personeline her ay için Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) veriliyor. Bunun dışında üniversitelerin proje kapsamında sunduklan toplantı ve organizasyon giderleri ile üniversite dışından alınacak eğitimler için verilecek ücretler program kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.

İŞKUR HERKESE AÇIK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan Girişimcilik Eğitim Programlarını KOSGEB ile imzaladığı protokol çerçevesinde yürütüyor. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizlerinden iş planının yazılmasına kadar pek çok kritik konuda eğitimler veren İŞKUR’un programları yaklaşık dokuz gün sürüyor. Eğitim sonunda alman sertifika ile KOSGEB’in vermiş olduğu Yeni Girişimci Desteği’ne başvurma imkanı bulunuyor.

Girişimcilik eğitimlerine yılda yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını söyleyen İŞKUR Başkanı Nusret Yazıcı, bu katılımcıların yüzde 90’ından fazlasının program sonunda mezun olduğunu vurguluyor. Kurama kayıtlı olan ve 18 yaşını tamamlayan herkes daha önce programı tamamlamamış olmak koşullarıyla girişimcilik eğitim programdan yararlanabiliyor.

ENDEAVOR’DAN EĞİTİM

Endeavor Türkiye, girişimciliği özendirme çalışmaları kapsamında bu yıl J. P. Morgan Chase Vakfı desteğiyle CaseCampus Programı’m başlattı. Teorik içeriğin yanısıra aktif öğrenim sağlayan ve 12 hafta süren programa 72 kişi katıldı. CaseCam-pus’e başvuru süreci üç aşamalı olarak ilerliyor. İlk aşamada online başvuru yapan adaylar arasından seçilenler, ikinci aşama olan video görüşmelerine davet ediliyor. Bu aşamayı da geçen belli sayıda adayla telefon mülakatları gerçekleştiriliyor. Mülakatın ardından programa katılacak adaylar belirleniyor.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop, program bitiminde seçili mezunlara Endeavor Girişimci Şirketleri’nde, Melek Yatırımcı Ağla-rı’nm girişimci şirketlerinde ve Üniversite İnkübasyon Merkezleri’nin bünyesindeki şirketlerde staj imkanı sağladıklarını söylüyor. Altop, “Doğrudan Endeavor’da işini kurma yolunda fellowship fırsatı sunmaktayız. Ancak Endeavor’m kapıları Case-Campus’e dahil olan herkese her zaman açıktır” diyor.

1 2Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu