İş Fikirleri ve İş Kurmak

Girişimciler İçin Yenilikçi Ürünler

Yenilikleri izleyen girişimcilikte bir adım daha öne çıkar

iyi bir girişimci olmanın en önemli koşulu çevrenizde ve dünyada olup biteni çok dikkatli izlemek ve iyi analız etmektir. Özellikle de sizi ilgilendiren konulardaki yenilikleri izlemek girişimcilik ufkunuzu daha da açar. Yenilikçi hizmetleri destekleyen ve uluslararası teknoloji transferini teşvik eden IRC’nin network ağından yararlanarak, dünyadaki yenilikçi ürün ve işbirliklerinden haberdar olabilirsiniz. Çok çeşitli alanlarda fırsatlar sunan bu yenilikçi ürünleri sizler için derledik.

Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centre IRC), yenilikçiliği, teknoloji işbirlikleri aracılığıyla teşvik ediyor. Öncelikli olarak teknoloji odaklı küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) hedeflenmiş olmasına karşın, büyük şirketler, araştırma kurumlan, üniversiteler ve teknoloji merkezleri için de hizmetler sunuluyor. Kısaca IRC’en bahsetmek gerekirse, ilk IRC 1995 yılında Avrupa

Komisyonu’nun desteğiyle, yenilikçilik hizmetlerini desteklemek ve uluslararası teknoloji transferini teşvik etmek amacıyla kuruldu. Bugün aralarında AB ülkeleri, Bulgaristan, Romanya, İzlanda, İsrail, Norveç, İsviçre, Türkiye ve Şili’nin de bulunduğu 33 ülkedeki 71 adet IRC, dünya’nın en büyük teknoloji transfer ağını oluşturmuş durumda.

Ağ’daki IRC’lerin tümü, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları, odalar, üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi, kendi ağlarına sahip kuruluşlarca oluşturulmuş konsorsiyumlar tarafından yürütülüyor. Bu güçlü yapının ulaşabildiği şirket, üniversite ve araştırma merkezlerinin sayısı ise 100 bini aşıyor.

Marka tescilleri, şirketler ve üniversitelerle kurulan yakın ilişkiler ve geliştirilen araç ve prosedürlerin etkinliği göz önüne alındığında, uluslararası teknoloji transferini hareketlendirmekte çok ciddi bir başarı yakalandığı görülüyor. Tüm IRC’ler, arama yapılabilir bir vcritabanı üzerinden teknoloji profillerinin Avrupa içinde hızlı dolaşımını sağlayan bir Intranet ile birbirlerine bağlı bulunuyor. Bölgesel düzeyde IRC’ler, hem kendi kaynakları ve sistemleri, hem de diğer bölgesel ve Avrupa kaynaklarına bağlantılar yoluyla, girişimcilere tek giriş noktasından tüm uzmanlık desteği yelpazesinin kapısını açıyor.

IRC’nin Türkiye ayağı olan IRC-Anatolia’nm yetkilileri, IRC ağınm sunduğu fırsatlar hakkında bilgi vermek üzere firma ziyaretleri gerçekleştirerek, teknoloji değerlendirmesi yapıyor ve firmaya yeni teknolojilerin tanıtılması için fırsatlar hakkında tavsiyelerde bulunurken, firmanın yeni teknolojilerinin Avrupa’ya sunulması için yardım sağlayabiliyor. Çok çeşitli alanlarda teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetleri için işbirliği arayışında olan şirketleri derledik. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve bu network ağma katılmak için IRC Ege ve Anatolia’nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kontaksız hareketli rotora sahip motor taşıyıcısız motor
Avusturya’dan, mekatronik alanında uygulamalı bir Ar-Ge merkezi, geleneksel motoru manyetik bir taşıyıcıyla birleştiren bir motor geliştirdi. Motorun kontaksız hareketi, yüksek düzeyde artırılmış güvenilirlik, ömür ve verimlilik ile özellikle yüksek devir hızlı ya da agresif medyaya sahip cihazlar için yeni yapıcı tasarımlar sunuyor. Bu yeni elektrikli tahriklerin tasarlanması ve kontrolü hakkında bilgi sunuluyor. Daha fazla uygulama ve mevcut knowhow’un kullanılması amacıyla ortaklar aranıyor.

VolP: Voice Över İP (Internet Protokolü) iletişim Teknolojisi
İtalya’dan bir KOBİ, ses, görüntü, veri ve web tabanlı uygulamalar, eski tip telefon teknolojisini internet teknolojisiyle birleştiren bütün bir VolP iletişim platformu sunuyor. Bu platform, tam bir ses, görüntü ve veri iletişim süitinin gerekli modüllerinin tamamını içeriyor. Şirket, teknik destekli ticari anlaşma ve teknik işbirliği arayışı içerisinde.

Kabloların elektromanyetik radyasyona karşı bölgesel olarak korunması için inovatif bir çözüm
İsviçre’den elektrik ve veri aktarım kabloları alanında faaliyet gösteren bir şirket, elektromanyetik koruma amaçlı iletken ve esnek bir materyal arıyor. Buradaki amaç, Avrupa normlarına uymak üzere mevcut kabloları koruyarak şu anki kurulumu uyarlamak. Teknik işbirliği ya da teknik destekli ticari anlaşma düşünülüyor.

Cep telefonları için oyun yazılımı
İngiltere’den bir KOBİ, tek başına ya da ccp telefonlarına yüklenebilecek bir eğitsel oyun platformu geliştirdi. Şirket, yazılımı uyarlayıp tüm cep telefonları için kullanılabilir hale getirebilecek uzmanlığa sahip ve cep telefonu piyasasına giriş yapmış bir ortak arayışı içerisinde. Ayrıca, ideal olarak bir ortak girişim anlaşmasına imza atmayı istiyor.

Günlük uygulamalar için RFID (Radyo Frekans Belirlemen) ve DTTV (Dijital Karasal Televizyon)
Malta’dan bir yazılım evi, RFID ve DTTV ile ilgili teknoloji talep ediyor. Bu teknoloji, yazılımdan donanım çözümlerine kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Teknoloji, okul yönetimi, emlak, varlık kayıtları ve e-isletme ile ilgili olacak. Bu teknoloji, ya bir son çözüm ya da Malta’daki şirket tarafından geliştirilen diğer teknolojilerin bir parçası olarak kullanılacak. Şirket, ortak girişim, lisans, teknik işbirliği veya ticari anlaşma arayışı içerisinde.

Düşük maliyetli uydu modem
İtalya’dan bir şirket, endüstri alanlarından mobil ve makine iletişimlerine kadar çeşitli uygulamalar için tasarlanmış olan düşük maliyetli uydu modemlerin dağıtımını yapıyor. Entegre sensörleri bulunan modem, maliyet etkili şekilde uzaktaki operasyonları takip edebiliyor, izole elektrik trafolarından ya da petrol ve gaz tedarik istasyonları gibi uzak ölçüm tesislerinden verileri otomatik olarak alabiliyor. Şirket, ticari anlaşmalarla ilgilenen sistem entegratörleri ya da telematik servis sağlayıcıları gibi ortak arayışı içerisinde.

SWIFT (Dünya Çapında Bankalar arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sistemiyle ilgili bir banka ödeme yönetim aracı
Yunistan’dan bankacılık sektöründe  uzman olan bir KOBİ, SWIFT sistemi üzerinde mesajlaşmayı otomatik hale getiren bir BT aracı sunuyor. Potansiyel alıcılar için artan düzeyde esneklik amacıyla ürünün tamamını ya da çekirdek kontrol motorunu temin etmek mümkün. Şirket, ticari ya da lisans anlaşması işbirliği için ortaklar, BT şirketleri ya da son kullanıcılar arıyor.

Hibeler için maliyet hesaplaması destek sistemi
Sunulan maliyet hesaplaması destek sistemi, hibeli ortak fonlu projelerin idari ve mali yönetimi amaçlı bir internet uygulaması. Sisteme, standart internet tarayıcılarından erişilebiliyor ve zaman çizelgeleri, çeşitli maliyet kategorileri, farklı maliyet modelleri, KDV ile ilgili konular ve genel masraf, konsorsiyum yönetimi gibi sorunları çözüyor. Sloven-ya’dan bir danışmanlık şirketi, bu uygulamanın son kullanıcılarıyla teknik destekli ticari anlaşma arayışı içerisinde.

Üstün aktarım verimliliğine sahip seçkin kaplama
Fransa’dan bir şirket, geleneksel püskürtme sistemlerine bir alternatif olarak dijital kaplama sistemleri geliştirdi. Bu inovatif teknolojinin faydalan, yüksek aktarım oranı ve düşük VOC emisyonu olarak tanımlanıyor. Yüksek hacimde havaalanları için de faydalı. Söz konusu araştırma grubu, ticari anlaşmalarda bulunmak üzere şirketler arıyor.

Bozulmayan, iç mekan kullanımı için son derece hassas gaz detektörü
İspanya’dan bir KOBI, iç mekan kullanımı için gaz sızıntılarını tespit etmek amacıyla bir sistem geliştirdi. Bu cihaz, bir ultrason sistemiyle çalışıyor, Avrupa standardına göre azami LIE (Patlayıcı alt sınır) değeri olan yüzde 20’nin altında tespiti mümkün kılıyor. Söz konusu sistem, kontrolüne ve ’domotic’ ya da alarm entegre edilmiş sistemler gibi dış sistemlerle arabirim oluşturmaya imkan veren bir mikroiş-leıııci içeriyor. Şirket, ticari anlaşmalar yapmak üzere detektör üreticileri ve aynı zamanda da toptancılarla irtibata geçmeyi istiyor.

Sanat eserleri, değerli ve tehlike arz eden nesnelerin nakliye ve paketlenmesi üzerine know-how
Bask’tan (İspanya) bir teknoloji merkezi, önemli bir müzeyle işbirliği içerisinde, özel koşulları gerektiren sanat eserlerinin ve tüm değerli ya da tehlikeli nesnelerin nakliyesi için yeni paketleme türleri geliştirmeyi istiyor.
Söz konusu merkez, teknik işbirliği için hu türden malların nakliyesi alanında uzmanlaşmış şirketler arıyor.

Belge güvenliği sistemi
Slovakya’dan bir şirket, kağıt belge güvenliği için akıllı bir sistem geliştirdi. Bu sistem, en iyi OCR sistemlerine kıyasla (azami yüzde 99) belgenin gerçekliğini mümkün kılıyor ve zarar görmeye karşı direnç sağlıyor.
Uygulamalar, klasik belge güvenliği ve internet ile kağıt ortamının sınırlarıyla birlikte piyasaya sunuldu. Şirket, ortak girişim, lisans ya da ticari anlaşma arayışı içerisinde.

Aşınmaya karşı dirençli elektrik bağlantılarındaki altının yerine geçiyor
İsveç’ten bir KOBİ, zor elektrik bağlantısı uygulamaları için yeni bir konsept geliştirdi. Bu yeni kaplama, düşük bağlantı direnci ve oksidas-yon, aşınma, sürtünme ve kimyasal eskime direncinin üstün bir kombinasyonunu sunuyor.
Bundan dolayı, son derece düşük maliyetli bu malzeme, altının yerine geçebilir. İsveç’teki söz konusu KOBİ, elektrik bağlantı üreticileriyle teknik işbirliği ve lisans anlaşması arayışı içerisinde.

Hidroteknik inşaatlar
Romanya’dan küçük ölçekli bir şirket, hidroteknik inşaat işleri, göl kıyılarının ve nehir yataklarının kaplanması ve kıyıların desteklenmesi rolüne sahip prefabrike elemanlardan istinat duvarı inşa etti. Şirket aynı zamanda vadilerden ve nehirlerden geçen yollar ve demiryolları için yüksek toprak set temelleri, akış ve çökme enerjisini azaltmak için pilonların hidroteknik inşasını gerçekleştirdi. Şirket, bu yeni uygulamayı test etmek için üretici şirketler arıyor.

Prefabrike elemanlardan üretilen istinat duvarı
Romanya’dan bir mucit, istinat duvarlarının inşası için özel bir çözüm geliştirdi. Yenilikçi yönleri ve başlıca avantajları ise şöyle: İstinat duvarları inşası için, demiryolu modernizasyonu sonucu elden çıkarılan sabit duvarlar ve aynı zamanda da dağ ve nehir taşları kullanılıyor. Söz konusu mucit, bu çözümün geliştirilmesi ya da kullanımı ile ilgilenen araştırma enstitüleri ya da endüstriyel üreticiler (inşaat şirketleri) arıyor.

Entegre Deniz Sigorta Sistemi
Yunanistan’dan bir BT §irketi, deniz sigorta sözleşmelerin kullanıcı dostu bir grafik arabirim, yoluyla idare eden en tcgrc bir sistem sunuyor. Bu ürün, şirketin 15 senelik tecrü besinin bir sonucu. Altı adet alt sistemden oluşuyor, bunlar dan her biri farklı bir denizcilik sigorta komisyonculuğu sü recini kapsıyor.
Sistem, her türden denizcilik sigortalarını idare ediyo ve primleri, komisyonları, ücretleri, taksitleri, otomatik ola rak hesaplıyor. Şirket, ticari ya da lisans anlaşması arayış içerisinde.

Körler için Bluetooth teknolojisine dayanan projektör sistemi
İspanya’dan bir üniversite, Blueto-oth teknolojisine dayanan, yararlı bilgileri otomatik olarak aktaran kablosuz bir projeksiyon sistemi geliştirdi. Kablosuz sinyal, alıcı cihazda görsel ya da akustik şekildeki ‘doğal dil’ bilgisine dönüştürülüyor.
Bu sistem, özellikle körler ve yaşlılar için faydalı. Buna ek olarak, endüstriyel ortamlar, nükleer tesisler, havaalanları için de faydalı. Söz konusu araştırma grubu, ticari anlaşmalarda bulunmak üzere şirketler arıyor.

Tele-Sağlık Yerleştirilmiş Takip Sistemi
İsrail’den bir KOBİ.yeni bir etkinlik, rahatlık ve güvenlik standardı sunan, koltuklara ve yataklara yerleştirilecek bir uzaktan sağlık takip sistemi geliştirdi. Bu sistem, çeşitli hastalıklardan muzdarip çocukların ve yetişkinlerin non-invazif yolla fizyolojik verilerin uzaktan izlenmesini ve daha fazla tanı konması için servis sağlayıcısı üzerinden bir cep telefonuna bu verilerin gönderilmesini mümkün kılıyor. Şirket, bu sistemi piyasaya sürmek için lisans ya da diğer işbirliği şekilleriyle ilgileniyor.

Hidroelektrik Santrali: pompalı depo hidro-santralin taşınabilir bir fiziksel modeli
Slovakya’dan bir üniversite, yeni bir su elektrik santrali geliştirdi. Cihaz, bir pompalı depo hidro-santralin taşınabilir fiziksel modeli. Söz konusu model, gerçek endüstriyel işlemler üzerinde uygulanmadan önce gelişmiş kontrol algoritmalarının araştırma ve test edilmesinde uygulanabiliyor. Sistem, otomatik kontrol sistemleri analizi ve tasarımı üzerine verilen derslerde uygulamalı eğitime destek sağlaması için de uygun. Üniversite, ortak girişim anlaşması, lisans anlaşması ya da pazarlama anlaşması için ortak arayışı içerisinde.

Kablosuz Kimyasal Sensör
Ispanya’dan bir araştırma enstitüsü, kısa menzilli kablosuz ölçümler için yeni bir kimyasal sensör tipinin patentini aldı. Bu sensörler, sıvı içeren (tank, boru, canlı organizma gibi) bir nesnenin içinden dış ortama delik açılmaya gerek olmaksızın ölçmenin arzu edildiği uygulamalarda son derece faydalı. Sistem, kapalı bir konteynır ya da paketten dış sıvı ortamını ölçerken de faydalı olabiliyor. Enstitü, lisans anlaşması için endüstriyel ortaklar arıyor.

Seramik bir gövdenin hacim yoğunluğunun presleme yoluyla otomatik kontrolü
İspanya’dan seramik sektöründe faaliyet gösteren bir araştırma merkezi, seramik endüstrisinde presleme işlemini otomatik olarak kontrol etmek için yenilikçi bir sistem geliştirdi. Geliştirilen bu sistem, sıkıştırılmış seramik fayansların ortalama kıırıı hacim yoğunluklarını sabit tutmayı mümkün kılıyor. İşlemin önemi, hacim yoğunluğunun üretim sırasında fayansın özelliğini ve son ürünün teknik ve estetik karakteristiklerini belirlemesi gerçeğinde yatıyor. Merkez, lisans ya da ticari anlaşma arayışı içerisinde.

Kızılötesi termometre (IRT)
Slovakya’dan bir enstitü, kızılötesi termometre (IRT) geliştirdi. Bu cihaz, temas olmaksızın sıcaklık ölçümü için kullanılıyor. Söz konusu cihaz, uzaktaki ve hareket halindeki nesnelerin ölçümü, yüzey sıcaklıklarının hızlı ölçümü ve ag-resif maddelerin sıcaklık ölçümü için uygun. Enstitü, lisans ve/veya ortak girişime açık.

Aseptik ve temizlenmesi kolay plastik parçalar
Fransa’dan bir şirket, plastikler için aseptik ve temizlemesi kolay teknik plastikler ya da yüzey işlemleri arıyor. Sıklıkla temas edilen, ışık kontrolü için elektrik düğmeleri gibi plastik parçalar genellikle kirli olduğu ve bakteriyel hastalık taşımalarından şüphe edildiği ifade ediliyor. Bu yeni plastik materyal, bakteri iletimi riskini azaltmayı mümkün kılacak. Şirket, teknik işbirliği, teknik destekli ticari anlaşma ve üretim anlaşması için bir ortak (endüstri, araştınna kuruluşu) arayışı içerisinde.

Ses dağıtıcı cihaz
Yunanistan’dan bir KOBI, kendisinden önce yapılan tüm rekabetçi dağıtıcıları gölgede bırakan ve kritik öneme sahip tüm dinleme ve performans tesislerine kolaylıkla kurulmaya hazır bir ses dağıtıcı cihaz sunuyor. Cihaz, hafif, termoforlu kompleks sert plastikten yapılmış. Düşük ve daha düşük frekans emiliminde kendini ayarlıyor; orta ve yüksek frekanslarda temiz bir dağıtım sağlıyor. Daha fazla kullanım için teknik destekli ticari anlaşma ya da lisans anlaşması aranıyor.

Yakıt hücreleri için tekstil malzemeleri
İtalya’dan, tekstil malzemeleri, kimyasal ürünler ve filtrele me araçları, ekran basımı, bileşik malzemeler ve koruma sistemlerinin üretiminde faaliyet gösteren, önde gelen bir grup tarafından 2004’te kurulmuş olan bir şirket, yakıt hücresi sektörü için son derece yenilikçi tekstil malzemeleri geliştiriyor. Söz konusu şirket, daha fazla teknik işbirliği veya teknik destekli ticari ortaklık için, yakıt hücre bileşenleri, mem-branlar ve elektrotlar üreten endüstriyel üreticileri arıyor.

Üstün aktarım verimliliğine sahip seçkin kaplama
Fransa’dan bir şirket, geleneksel püskürtme sistemlerine bir alternatif olarak dijital kaplama sistemleri geliştirdi. Bu inovatif teknolojinin faydaları, yüksek aktarım oranı ve düşük VOC emisyonu. Yüksek hacimde üretime uygun olması için tasarlanmış, bundan dolayı da endüstriyel uygulamalar için mevcut. Çok çeşitli sıvılar işlenebiliyor. Şirket, son kullanıcı olarak ortaklar ya da teknolojiyi entegre etmesi için orijinal parça üreticileri arıyor.

Sürekli akış sıvısı/Sıvı çekme
Ar-Ge kimyacıları için verimlilik aletleri geliştirilmesinde uzman olan bir İngiltere şirketi, sürekli sıvı-sıvı çekmeye imkân veren, mikro düzeyde çalışan yeni bir akış bazlı çekme yöntemi geliştirdi. Şirket, bu sistemle, lisans verme ya da ürünü piyasaya sürme ile ilgilenen ortak arayışı içerisinde.

Yakıt piline dayanan yedek güç kaynağı için hava kompresörü ve nemlendirme sistemi
Avusturya’dan önde gelen bir güç elektrik uygulamaları üreticisi, donma noktasında çalışabilen yüksek verimli ve hafif hava kompresörleri ve hava nemlendirme sistemleri aranıyor. Bu cihazlar, hareketli ve sabit uygulamalar için PEM (polimer elektrolit zar) yakıt pili bazındaki yedek bir güç kaynağının geliştirme aşamasına entegre edilecek. Şirket, teknik işbirliği ya da yan sözleşme için prototip üreticileri ya da tedarikçileri arıyor.

Kablosuz kimyasal sensör
İspanya’dan bir araştırma enstitüsü, kısa menzilli kablosuz ölçümler için yeni bir kimyasal sensör tipinin patentini aldı. Bu sensörler, sıvı içeren (tank, boru, canlı organizma gibi) bir nesnenin içinden dış ortama delik açılmaya gerek olmaksızın ölçmenin arzu edildiği uygulamalarda son derece faydalı olacak. Söz konusu sistem, kapalı bir konteynır ya da paketten dış sıvı ortamını ölçerken de faydalı olabiliyor. Enstitü, lisans anlaşması için endüstriyel ortaklar arıyor.

Şarap endüstrisi için yüksek duyarlılıkta, düşük maliyetli biyosensör
İspanya’dan bir yan şirket, şarap en-d üs t r isi için değerlendirme çalışma-larını daha hızlı, daha ucuz ve güvenilir kılan, yenilikçi bir biyosensör sis-temi geliştirdi. Şirket, bu sistemi en-tegre etmekle ya da ürünü bir ticari anlaşma türü dahilinde piyasaya sürmekle ilgilenen ortaklar anyor. Şirket, tam eğitim ve teknik destek de sunuyor. Söz konusu şirket, mevcut teklifi geliştirecek tamamlayıcı teknolojileri tedarik edebilecek daha fazla işbirliği de arıyor.

Dağıtımlı elektromanyetik radyasyon takip ağı
Yunanistan’daki bir laboratuvar, ortamdaki iyoni2e olmayan elektromanyetik radyasyon seviyelerini sürekli olarak takip eden bir sistem tasarladı. Aslında bu sistem, birden çok uzak ölçüm istasyonları ile bir ya da daha fazla kontrol merkezinden oluşan, dağıtımlı mimariye dayanan bir ağ. Veriler toplanıyor ve işlenip kontrol edildikten sonra, amaca göre hazırlanmış kullanıcı dostu bir vveb sitesinde yayınlanıyor. Söz konusu laboratuvar, lisans ya da ticari anlaşma veya teknik işbirliği arayışı içerisinde.

Gıdayla temasta plastik paketlemeyle ilgilenen migrasyon uzmanları
İspanya’dan gıdayla temasta plastik paketleme alanında geniş bir tecrübeye sahip, plastik sektöründe uzman bir araştırma merkezi, migrasyon testlerinde uzmanlığa sahip profesyoneller arıyor. Söz konusu merkez, Avrupa Hukuku Pozitif listelerinde yer alan maddelerin belirli migrasyonu ve toplam içeriği amaçlı analitik test yöntemlerini ortak olarak geliştirmek amacıyla teknik işbirliği kurmakla ilgileniyor.

Kozmetik ve sağlık özellikleri bulunan jelatin ayıcık şekerlemeler
Almanya’dan bir KOBİ, Aloe Vera bitkisinden elde edilen boyayı ayıcık şekerlemelere ilave eden özgün bir şekerleme ürünü geliştirdi. Girişim, öncelikli olarak lisans ve pazarlama anlaşmaları arıyor ancak bilgi alışverişi (ürün, piyasa gibi) ve ürünün daha fazla geliştirilmesiyle de ilgileniyor.

Yenilikçi bir hijyenik mendil dağıtıcısı
İngiltere’den bir şirket, geliştirilmiş bir dağıtıcı ve hijyen mendilleri sunuyor. Hastaneler, okullar ve spor salonları gibi kalabalık mekanlara yerleştirilecek bu dağıtıcıların çocuklar ve yetişkinler tarafından hızla benimsendiği kanıtlanmış. Tasarım, daha uzun süreli ömrü, geliştirilmiş rahatlık ve bakımı garanti ediyor. Avrupa’dan tedarikçiler ve hijyen ürünleri üreticileri aranıyor.

Tsunami yerel alarm sistemi
İsveç’ten bir KOBI, bir yerel tsunami alarm sistemi için fikir geliştirdi. Mevcut erken uyarı sistemleri, sahile yakın meydana gelen depremler tarafından ortaya çıkan tsunamileri hızla tespit edemiyor ve bu icat, gerekli bir bütünleyici olarak kullanılabiliyor. Sahil şeridine yakın bir noktada deniz tabanına konumlandırılan sistem, yaklaşmakta olan bir tsuna-miye tepki gösteriyor ve dalga sahile vurmadan en az 5 dakika öncesinde bir sirenler sistemini tetikliyor. Mucit, lisans ya da ticari kullanım için ortak arayışı içerisinde.

Sıvı buz elde etmek için yeni bir yöntemİspanya’dan bir devlet üniversitesi, sıvı buz vakum teknolojisi elde etmeyi mümkün kılan tamamıyla yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni yöntem, elektrik ve sudan tasarruf ediyor, buzun taşınmasını kolaylaştırıyor ve buzun gıda ürünleriyle temas halinde kullanılabilmesi için sağlık kurallarına uyuyor. Söz konusu araştırma grubu, başvurusu yapılan patentin lisansını vermeyi istiyor.

İçecekler için hızlı soğutma dolabı
Danimarka’dan bir mucit, buzdolabına kıyasla şişeleri ve teneke kutuları iki kat daha hızlı soğutan basit ancak akıllı bir soğutma dolabı icat etti. Bu soğutma kutusu, tüm buzdolaplarına yerleştirilebilecek düzeyde etkili ve ucuz plastik bir ürün. Söz konusu mucit, kutunun daha fazla geliştirilmesi ve üretimi için bir endüstriyel ortakla birlikte lisans anlaşması yapmayı istiyor.

Gıdalar için yeni eldiven
Tekstil alanında faaliyet gösteren bir İspanyol KOBİ, farklı gıda kategorilerinin işlenmesini kolaylaştıran yeni bir eldiven modeli geliştirmiş ve patentini de almış. Bu siste-min en temel avantajı kullanımının geliştirilmesiyle birlikte yapılacak yemeğe göre farklı şekillerde de kullanılabilir olması. Şirket, sektördeki farklı şirketler ile teknik yardımlı ticari anlaşmalar yapmakla ilgileniyor.

Gelişmiş ekmek ve pastacılık üretim teknolojileri
Ispanya’dan bir şirket, hamura (buzdolabında muhafaza edilmiş, dondurulmuş ve mayalanma öncesinde dondurulmuş) , yarı pişirilmiş ekmek ve hamur işine (mikrodalga fırında son halini alacak, dondurulmuş, buzdolabında saklanmış ve oda sıcaklığında hazırlanmış) ve uzun ömürlü hamur işlerine (iki haftadan iki yıla kadar) dayanan büyük çapta ileri ve yeni ürünleri üretmek için teknolojiler geliştirdi. Söz konusu teknoloji tamamıyla geliştirilmiş, endüstriyel müşterilerde denenmiş. Bu teknolojiyi aktarıp üretim tesislerinde kurmak amacıyla gıda şirketleri aranıyor.

Yenilikçi Tohum Kaplama Formülleri ve Tohum İşleme Teknolojileri
T hum işleme (tohum kaplama ve topaklama) alanında 20 yıldan fazla know-how’a sahip, Avusturya’dan bir KOBİ, yüksek konsantrasyon ve yoğun renklerde çeşitli çevre dostu yapıştırma maddesi geliştirdi. Böylelikle, gereken uygulama miktarı son derece düşük olacak, bu da yüksek miktardaki bitki koruması için özellikle avantaj sağlıyor. Bu tehlike içermeyen maddeler (ADR), ISO 9001’in şartlarına uygun olarak üretiliyor. Söz konusu KOBİ, farklı türden ortaklıklara açık.

Nükleer, biyolojik ve kimyasal tehlike ile mücadelede yenilikçi bir koruyucu maske kiti
Çek Ordusu Kimyasal Birimi’nin talebi üzerine bir Çek üretici tarafından koruyucu bir maske geliştirildi. Sunulan bu koruyucu maske, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) tehlikeye karşı yüksek seviyeli koruma sağlıyor. Görüş sahasının özgün tasarımı, kullanımını ordu uzmanları için de mümkün kılacak şekilde, askeri optik cihazlarla da uyumlu. Şirket, lisans ya da ortak girişim anlaşması arayışı içerisinde.

Yenilikçi, yangına dirençli cephanelik konteyneri
İsrail’den bir KOBİ, yeni bir cephane konteynerinin uzun süreler boyunca patlama karşı direnç göstermesini mümkün kılan özgün bir teknoloji geliştirdi. Bu kontevner, yangına dirençli, hızlı ve yavaş kendinden ateşlemeye duyarlı patlamaların gerekliliklerini karşılayabiliyor, mermi tesiri ve parça tesiri ile ilgili tüm dünyadaki İM (Insensitive Muniti-ons- Hassasiyeti Olmayan Mühimmat) gerekliliklerine de uyuyor. Savunma sarC^ ile diğer kasa kullanıcıları (örneğin, tiııans kurumlan) ve üreticileri arasından ortaklar aranıyor.

Su ürünlerinde kanalizasyonun işlenmesi
Kuzeybatı Almanya’da bulunan bir şirket atık su işlemeye uygulanan bir kompakt biyofiltreleme sistemi geliştiriyor. Uygulama alanları manifoldlar. Su ürünleri yetiştiriciliği alanına uygulanabileceği gibi mahalli kanalizasyonların işlenmesine de uygulanabilir. Şirket, sistemin farklı koşullarda farklı uygulama alanlarında da geliştirilmesiyle ilgilenen iş ortakları arıyor. (Teknik işbirliği veya teknik yardım içeren ticari anlaşma)

Kayma uyarı cihazı
Yunanistan’dan bir mucit, her tür aracın kaymasını önlemek amacıyla bir uyarı cihazı sunuyor. Bahsi geçen cihaz, piyasada mevcut ve araçta herhangi bir değişiklik ya da özel beceri gerektirmeden kolaylıkla monte edilebiliyor. Aranılan işbirliği, çeşitli türden potansiyel anlaşmaları içerecek kadar esnek.

Tekerlekli sandalyede futbol oynamak için yeni, yenilikçi bir sistem
İspanya’dan bir mucit, tekerlekli sandalye kullanarak futbol oynamak için yeni bir sistem tasarladı. Bu yeni sistem, engelli insanların tekerlekli sandalye kullanarak iki yeni eleman yoluyla bu sporu yapmalarına imkan sağ-lıyor. Söz konusu mucit, teknik desteğini sunan farklı anlaşmalara varmak amacıyla, spor ekipmanları üreticileriyle sözleşme yapmakla ilgileniyor.

Fen dersleri için rüzgar türbin kiti
İngiltere’deıı ulusla enerji vakfıyla işbirliği içerisindeki bir şirket, küçük rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kit-lerini tasarlamış, test etmiş ve pazarlamış. Satın alanlar, okullar, enerji şirketleri, sürdürülebilir enerji kurumlan olarak ifade ediliyor.
Bu tasarımı ve know-how’ın lisansını vermek ve pazarlamak için eğitim malzemeleri piyasalarıyla bağlantısı olan üreticiler aranıyor.

Hareket edebilen, kendinden kaymayı önleyen maddeler içeren ayakkabı tabanı
Slovenyalı bir mucit, buz ve kar gibi en uç durumlarda veya kaymak için mümkün diğer tüm zeminlerde, kaymayı önleyen, hareket edebilen, kendinden yerleşik kaymayı önleyen bir ayakkabı tabanı patentledi. Ürünün endüstriyel uygulamalarının geliştirilmesiyle ve lisans anlaşmasıyla ilgilenen iş ortakları aranıyor.

Kuraklık ve tuza dayanıklı bitkiler
İspanya’dan araştırmacılar, kuraklık ve tuzluluğa büyük direnç gösteren bitkilerin üretimi için bir yöntem geliştirdi. Bu bitkiler, standart türler kadar verimlidir, ancak daha az suya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca bitkilerin genetik dizilerine yabancı genler ilave edilmeden bu iyileşmeler elde ediliyor. Geliştiriciler, işlemin tarım bilimsel ilgi alanından diğer bitkilere uygulamak amacıyla patentin lisansını almak ya da bir teknik işbirliği anlaşması yapmakla ilgilenen şirketler arıyor.

Kök sistemin geliştirilmesindeki iyileştirmelerle genleri değiştirilen bitkiler
İspanyol bir kamu araştırma enstitüsü, kök sistemin büyümesi ve gelişimini biyoteknoloji ile değiştirmek için yeni genetik araçlar geliştirmiş. Bu araçların asıl avantajı, kök sistemdeki ilgili genlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırması. Sistem, bitkinin geri kalanında istenmeyen herhangi bir değişikliğin meydana gelmesini önlüyor. Zirai veya süs bitkileri üretimi amacıyla niha-i bitkileri üretmek için bir bitki biyoteknolojisi/yetiştirme şirketinin lisans alması veya bitki yetiştirmesi konusunda işbirliği yapması gerekiyor.

Solucanların sindirim sürecinden elde edilen özlere dayalı organik gübre
Çek Cumhuriyetinden bir KOBI, solucanların hücre sıvısından elde edilen enzimatik özlerin üretilmesiyle ve Eisenia Foetida’nm sindirim sürecine dayanan organik malzemelerin işlenmesiyle ilgili know-how’a sahip. Şirket, özel bir işlem dahilinde yüksek kaliteye sahip organik gübre geliştirmiş. Gübre, mevcut toprakla karıştırıldığında nitrat seviyesini artırmaksızın gözle görülür derecede yüksek miktarda hasat alimini mümkün kılıyor. KOBI, teknik destekli ticari anlaşma için ortak arıyor.

Kullanılmış araba lastikleri için geri dönüşüm hattı – granül kauçuk üretimi
Çek Cumhuriyetinden bir şirket, kullanılmış araba lastik lerinin geri dönüşümü için teknoloji geliştirdi. Bu tam hat, neredeyse tüm lastik türlerini işleyebilecek konumda. Elde edilen çıktı, çeşitli ürünlerle birlikte hurda demir ve ezilmiş kumaş lifi üretiminde kullanılabilen temiz granül kauçuk. Söz konusu şirket, teknik destekli ticari anlaşma için potansiyel ortak arayışı içerisinde.

Yansıtıcı beton pervaz
İrlandalı bir tasarımcı, koruma sağlayan beton pervaz geliştirmiş. Pervaz aynı zamanda entegre bir yansıtıcı olarak da işlevsel. Yansıtıcı işlevi, pervazı çevresel etkilerden korumaya ve maksimum yansıma ve verime olanak sağlıyor. Tasarımcı konuyla ilgilenecek üretici şirketler arıyor.

Yağmur suyu ve atıksu fitreleme ve arıtma sistemleri
Bir İrlanda KOBİ’si yağmur suyunu ve atık suyu yeniden kullanım için arıtacak vc filtreleyecek teknoloji arıyor. Şirket, paket arıtma sistemlerinin dizaynı ve üretiminde Fuel/oil ayırımında, drenaj ve atenüasyon sistemlerinde gelişmiş. Şirket yağmur suyu arıtması için paket arıtma sistemi ve geri dönüşümü sağlayabilecek ortaklar arıyor. Sistem, su dönüşüm fabrikalarıyla iş birliği yaparak yeterli talebi karşılamaya yönelik çalışacak.

Bütün dış cephe kaplaması
İrlanda’lı bir firma, patentli yenilikçi hafif çelik yapı sistemi geliştirmiş (LGS). Yeni teknoloji dış cephe kaplamasının normalden 6 kat daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ortaklara, lisans anlaşması, teknoloji, üretim için malzeme ve dizayn, üretim lojistik ve gelişim için gerekli bütün programlar sağlanacak. Belirli coğrafik alanlarda lisans ortakları aranıyor.

Akıllı kumaş şeklindeki bir uygulama için elektronik iletkenliğe sahip mürekkep/macun
Almanya’dan, tekstil baskı alanında uzun süreli tecrübesi olan orta ölçekli bir şirket, elektronik iletkenliğe sahip ve baskı sonrasında akıllı kumaşın elde edilmesini sağlayan mürekkepler ya da macunlar arıyor. Baskı mürekkebinin dijital ya da RSD (Retinal Tarama Görüntüsü) uygulaması için kullanılabilir olması gerekiyor. Şirket, araştırma alanında bir ortakla işbirliği anlaşması veya ortak olarak daha fazla geliştirme için bir endüstriyle ilgileniyor.

Sorgum ve samandan biyo-ethanol üretimi
Romanya’dan bir konsorsiyum, sorgum vc samandan bi-yo-ethanol üretimi için modern bir teknoloji arayışı içerisinde. Yüzde 99.9 biyo-ethanol, biyo-yakıt elde etmek için yüzde 5-15 benzin ile denatüre edilecek. Konsorsiyum, tarım alanında faaliyet gösteren 10 bin hektar ekebilecek iki KOBI’den oluşuyor. Aranılan ortak türü ise biyo-ethanol üretimi için ekipman vc makine üreticileri. Bu konuda teknik destekli ticari anlaşma yapılacak.

Deniz yosunu ekstraksiyonu için soğuk ortam teknolojisi
İrlanda’dan hir KOBI, değerli ve taze çıkarılmış deniz yosunlarının kimyasalsız veya termal işlemle içeriğine zarar vermeden ekstraksiyonuna olanak sağlayan yeni bir teknoloji geliştirmiş. Kozmetik, gıda, sağlık ve tarımsal alanlarda kullanılabilen bu yöntem su yosunlarına özel geliştirildi. Şirket, ürün gelişimini destekleyecek, araştırma ve klinik testleri dünya çapına yayabilecek ve ticari anlaşmalar sağlayabilecek ortak arayışında.

Su filtrelerine sistemi
Filtreleme alanında uzmanlaşmış, seramik ve anti-mikro-biyal uygulamalar konularında patentleri bulunan, aşırı yüksek akış hızı esasına dayalı bir teknoloji kullanan bir İrlanda KOBİ’si yenilikçi su filtre -leme/saflaştırma sistemi geliştirmiş. Şirket, bu önemli buluş için uygulama alanlarını geliştirecek veya var olan ürün alanlarında işbirliği yapacak ortaklar anyor.

Yeni Oyuncak Blok Seti
Bir Çek firması, bir çok yönde ve şekilde kuruluma olanak sağlayan ve farklı pekçok üç boyutlu kurulumun gerçekleştirilebileceği, yenilikçi oyuncak blok parçalan geliştirdi. Sistem, oyuncak üreticileri ile lisans anlaşması, veya pazar alanı olan şirketlerle dağıtım kanalları/pazarlama üzerine ortaklıklar arayışında.

Veritabanı Raporu uygulamaları için geniş ağ portalı
Bir Çek yazılım şirketi veritabamna veri girişini kolaylaştırmak için yeni bir sistem üretti. Teknolojinin en önemli özelliği, kolay ve hızlı şekilde bilgi girişinin sağlanması ve kullanıcı dostu bir arayiize sahip oluşu. Sistem sayesinde kullanıcılar, kolaylıkla raporlarını koruyabilecek ve yayınlayabilecek bir veri sunumuna sahip olacaklar. Yazılım, şirketin diğer ürünleri gibi DNA teknolojisine dayanarak üretildi. Şirket, lisans anlaşması yapmak isteyen kurumlarla ilgileniyor.

Nişasta endüstrisi
Bir Çek KOBl’si nişasta endüstrisi alanında ürünlerini sunmak üzere işbirliği yapacak şirket arıyor. Şirket, itha-lat-ihracat, danışmanlık ve dağıtımla ilgileniyor.

Tek amaçlı makinelerin bakımı, tamiri ve yeniden yapılandırılması
Bir Çek firması tek amaçlı makinelerin bakımı, tamiri ve yeniden yapılandırılması üzerine üretim kapasitesini sunuyor. Aynı zamanda müşteri dokümantasyonuna göre montaj servisi dahil makine ve makine parçaları üretimi hizmeti de şirket tarafından sunuluyor.

Yenilikçi bir mikro-türbin ısıtma sistemi
Bir İsviçre firması geleneksel ısıtma sisteminden (kaynatıcı) elektrik üreten yenilikçi bir mikro-türbin geliştirdi. Şirket, ısı/elektrik kojenerasyonu elde etmek amacıyla kaynanaları bu mikro-türbinlerle düzenlemek için biyoyakıt/ kereste pellet kaymikro’ttirbinlerle düzenlemek için biyoyakıt/ kereste pellet kay-natıcısı üreticileri aramaktadır ve konutlarda, bina ve ticari sektörde uygulamak üzere daha etkin ısıtma sistemi sunuyor.

İkinci el arabaların yeniden kullanılması teknolojisi
Bir Vestpomerania şirketi ömrünü tamamlamış araçların (ELV) kompleks kullanımı için teknoloji arıyor. Şirket, bu teknoloji dışında finansman dahil yeni bir işletme açmak için gereken tüm donanıma sahip. Şirket, Avrupa Parlamentosu Direktifi ve Konsey 2000/5.3AVE ile karşılıksız verilen ‘ikinci el arabaların yeniden kullanılması’ önerisiyle bir teknoloji grubu arıyor.

Daha yüksek hız ve hatasız bir sistem için Spam filtresi sunan teknoloji
Spam filtrelerine konusunda dört yıllık tecribcsi olan AvusturyalI bir şirket yeni bir Spam filtreleme teknolojisi geliştirmiş. Teknoloji trivial ön işlem üzerinden tekil öğrenme sistemini devreye sokarak, yüksek koruma ve hız garantisi sağlıyor. (Yaklaşık 10 kat). Firma, kendi sistemlerini lisanlama aşamalarına taşıyacak, sparn filtreleme konusunda uzmanlaşmış ortaklık arayışında.

Araba ve kamyon aksesuarları
Bir Lükscmburg firması, araba vc kamyon aksesuarları satın almayla ilgilenen şirket arıyor. (Aksesuarlar: fren parçaları, amortisörler, marş vb.)

Çevre ve geri dönüşüm teknolojisi
Uluslar arası çevre ve geri dönüşüm teknolojisi (http://www.vecolan.com) piyasasında belediye ve sanayi atıkları, alternatif akaryakıt, tahta, tezek, kağıt, doküman, plastik ve tekstil ürünlerinin geri dönüşümü çözümleman, plastik ve tekstil ürünlerinin geri dönüşümü çözümlerine odaklanmış lider, yenilikçiliğe dayalı bir Alman firması, küresel geri dönüşüm çözümleriyle ilgilenen Avrupalı dağıtım ve işbirliği yapacak ortaklar arıyor.

Kişiye özel makinelerin çözüm bulma, geliştirme, tasarım ve üretimi
Kişiye özel makinelerin çözüm bulma, geliştirme ve tasarım üretiminde uzmanlaşmış bir Litvanya firması üretim hattı dahil bir ticaret aracısı arıyor (temsilciler ya da distribütörler). Bunun yanı sıra firma teknolojik geliştirme ve lisans hizmetleriyle ilgileniyor.

Litvanyalı bir firma plastik üreticileri arıyor
Plastik ürün üretiminde uzmanlaşmış bir Litvanya firması plastik üreticileri aramaktadır ve PVC detaylarını (profiller) ayırmak iizerc yan sözleşme yapmak istiyor.

Marka stratejisi, görsel markacılık, baskı üretimi ve ağ geliştirme
Marka Stratejisi, Görsel Markacılık, Baskı üretimi ve Ağ Geliştirme konularında uzman bir İsrail firması potansiyel müşteriler arıyor.

Lejyonella bakterilerini önleyen su dezenfeksiyon teknolojisi
İsveçli bir firma su rezervi sisteminde lejyonella bakterilerini önleyen patentli bir teknoloji lisansı altında ürün sunmakta ve satış yapıyor. Şirket, karıştırıcı üreticiler arıyor.

Hencz Toys firması ticari aracılar arıyor
HrenczToys firması 1982 Lyılında kuruldu. Başlıca faaliyeti 0-3 yaş arası bebekler için PCV oyun-cak üretmek. İkinci grup oyuncaklar Eylül 2001’de tekstil bebek çıngırağı seri-si olarak üretilmeye başlandı. Şirket aynı zamanda biberon, lazımlık ve önlük gibi bebek aksesuarları da üretiyor. Hencz Toys firması Evva ve Wieslaw Hencz tarafında işletilen bir aile şirketi, Leh Hijyen Enstitü-sü’nden sertifikaları ve Çek Cumhuriyeti ile Slovakya’dan alınmış gerekli sertifikaları bulunuyor. Bu sayede Avrupa İmzasını (CE) kullanma fırsatları var. Şirket, Avrupa’da ürünlerin dağıtımını yapacak iş ortakları arıyor.

Yay ve tel üretiminde alt yüklenicilik hizmeti
Yay üretimi ve tel üretiminde uzmanlaşmış bir Bulgar firması (büküm, baskı ve esnetme) alt yüklcnicilik hizmeti sunuyor.

Güneş ışığı emicisi üretmeye yönelik teknoloji
Cam vc seramik teknolojisinde uzmanlaşmış bir Alman Enstitüsü güneş ışığı emici üretmek üzere nispeten basit ve uygun maliyetli bir teknoloji geliştirdi. Teknolojinin daha da geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için üretim ortaklan aranıyor.

Sıvıları tutacak valf için çok özel seramik hortum başı ve tank
Hassas inkjet baskı makinesi üreten bir Belçika firması sıvıları tutacak valf için çok özel seramik hortum başı ve tank üretmek üzere ortak arıyor. Valf, inkjet baskı uygulaması için kullanılacak ve valfın hortum başı vc tank parçalarının üretimindeki kalite ve hassasiyet son derece önemli. Cihazın ortak geliştirmesi, test edilmesi ve üretimi için bir KO-BI ortağı aranıyor.

Cam şişeleme hattı üreticileri ve distribütörleri aranıyor
İçecek ürerimi için cam şişeleme hattı satın almakla ilgilenen bir Ermeni firması cam şişe üreticileri ve distribütör-leri ile irtibata geçmek istiyor.

Mühendislik, proje ve inşaat yönetimi
Mühendislik, proje yönetimi ve inşaat yönetimi hizmetlerinde ileri ve düşük teknoloji projelerinde uzmanlaşan bir İsrail firması sanayide çeşitli alanlardaki ileri teknoloji projelerinde danışmanlık ve yapı tasarımı alanlarında müşterilerine geniş vc yenilikçi bir çözüm alanı sağlıyor. Şirket, İsrail’in en öncü projelerinde yer almış. M + \V Zander, yarı iletken, ilaç ve askeri fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için temiz odaların tasarımı ve tesisatı üzerine uzmanlaşmış. M+W Zander İsrail, Avrupalı eş firmalarla bir ortak girişim ve tasarım, tedarik ve proje yönetimi olanakları arıyor.

Yatırım Yapmak ve İş Kurmak İçin Bayilik Veren 55 Firma

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu