Kariyer ve İş

Gönüllü İşler İş Dünyasında Yaygınlaşıyor

Çalışanların iş saatleri içinde gönüllü yaptıkları projelerin sayısı artarken bu işler işveren tarafından da destekleniyor. Bu destekler maddiyatla sınırlı kalmayıp izinlere de yansıyor. Bir İK politikası olarak gönüllü işler iş dünyasında yaygınlaşıyor…

HEPİMİZ günlük hayatlarımızda etrafımızda olan biteni, toplumsal sorunları görüyor, bunlara kayıtsız kalamıyor ve çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Ancak bir şekilde zaman bulamıyor ya da nasıl yardım edeceğimizi bilmiyoruz. Bireysel çabalarımızla farklı sosyal gruplar ve ihtiyaç sahibi kişilere bir yere kadar fayda sağlayabiliyoruz. Ancak bir kurum desteği alarak bu ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili yollardan ulaşmak mümkün. Bunun için son dönemde gönüllülük kavramı öne çıkıyor.

Gönüllülük, kurumsal sosyal sorumluluktan farklı olarak şirketlerde bir insan kaynakları politikası olarak uygulanıyor, ancak ülkemizde henüz yaygın değil. Büyük kurumsal şirketler dışında gönüllülük bilincini çalışanlarına aşılamak için çabalayan şirket sayısı çok az. Ancak şu bir gerçek ki şirketler gönüllülük çalışmalarının kişiyi rutininden çıkarma, farklı bir konuda düşünmesini sağlama ve kendi potansiyelini keşfedip kendini daha iyi tanıması konusunda ideal bir yol olarak görüyor. Sosyal sorumluluktan farklı olarak çalışanlarının mesai saatleri içinde gönüllü işlere zaman ayırmasını teşvik ediyorlar.

gonullu-isler

“FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIYOR”

Başarılı gönüllülük çalışmaları, üst yönetimden başlayan ve tüm çalışanların gönüllü katılımını destekleyen programlar şeklinde kurgulanıyor. Çalışanlarını farklı toplumsal konularda çalışmaya teşvik eden ve bu konularda farklı çözümler üretmelerini destekleyen şirketler sadece toplum için değil, kendileri ve çalışanları için de fayda sağlıyor.

“Bu kadar kalifiye insan kaynağının organize şekilde toplumsal sorunların çözümü için harekete geçirilmesi için ülkemizin ve yaşam kalitemizin gelişimi için çok önemli” diyen Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Argüden, şirket gönüllülüğünün, bireylerin kişisel gelişimine destek sağlayan ve aynı zamanda da üzerinde çalışılan toplumsal konuya ilişkin de özel sektörün beceri ve vizyonu ile şirketlere farklı bir bakış açısı kazandırdığım söylüyor.

ÇALIŞAN AİDİYETİ ARTIYOR

Özellikle global şirketlerin global 1K politikasının bir parçası olarak ortaya çıkan ‘gönüllülük kulüpleri’, şirket ve çalışan vizyonunu genişlettiği gibi şirketler için çok daha kritik bir konuyu gündeme getiriyor: Çalışan bağlılığı ve aidiyeti… Araştırmalar çalışanların kendilerini gönüllü çalışmaya yönlendiren kurumlara daha fazla saygı duyduklarını ve kurumun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ortaya koyuyor. Çalışanların kuramlarından gurur duyduklarında işlerinde kalmayı tercih ettikleri bilinen bir gerçek. Gönüllülük programları çalışanların kar odaklı kuramsal motivasyondan biraz olsun uzaklaşmalarını sağlıyor ve günden güne azalan çalışan bağlılığını güçlendiriyor. Çalışanların “iyi bir şey” yaptıklarını hissetmelerini sağlayarak bu gururu besleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca gönüllülük çalışmalarıyla; çalışan gelişimi, motivasyonu başta olmak üzere takım çalışması, çözüm odaklı-lık, liderlik, sorun çözme ve hatta yaratıcılık gönüllülük çalışmaları ile çalışanlarda sağlanan diğer gelişim alanları.

Kurumsal gönüllülük programları, çalışanlara gönüllülük yapacakları saatler ve günler için ek izin vermek, gönüllü çalışmalar için gerçekleştirdikleri masrafları karşılamak, gönüllü çalışmalarda etkin rol alan çalışanlara performans puanları vermek gibi şeyler içeriyor.

İTİBAR ÜZERİNDE ETKİLİ

“Toplumsal projeleri destekleyen ya da çalışanlarına STK’larda gönüllü çalışmaya teşvik eden şirketler, ça-hşanlannirr güvenini kazanarak motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırma imkanına sahip olurken farklı şirketlerdeki diğer nitelikli adayları da cezbediyor” diyen Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Aşar, sosyal konulara yatırım yapan şirketlerin tüketiciler tarafından da daha fazla takdirle karşılandığı ve markaya bağlılık oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu da şirketlerin bir toplumsal sorunun çözümüne yönelik faaliyetler yapmalarının ya da faaliyetlere destek olmalarının itibarlarını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Management Centre Türki ye CEO’su Tanyer Sönme-zer, “Gönüllü işler yapan çalışanlar öncelikle ortak bir amaç için hareket ettik-leri için şirkete bağlılıkları, kişisel motivasyonları, iş performansları artıyor. Özellikle toplumun pek çok farklı kesimindeki insanlarla çalıştıkları liderlik özellikleri öne çıkıyor ve bir amaç için çalıştıkları için de aynı enerjiyle şirket içinde çok pozitif sonuçlar üretiyorlar” diyor.

ŞİRKET SAYISI ÇOK AZ

Çalışanların gönüllü olarak, mesai saatleri içinde topluma faydalı gönüllülük çalışmaları yapması ciddi anlamda az çünkü topluma fayda için uğraşan, bulunduğu topluma destek olmaya çalışan şirket sayısı ülkemizde oldukça az. “Çevreye, sürdürülebilirliğe, sadece kendi karma değil insana, bulunduğu topluma odaklanan şirket sayısının azlığı sebebiyle bu çalışmalar da paralel şekilde az oluyor. Bu açıdan daha fazla destek gerekiyor” diyen Management Centre Türkiye CEO’su Tanyer Sönmezer, toplumun gelişmesini desteklemenin şirketlere uzun vadede fayda sağladığını söylüyor.

GÖNÜLLÜLÜK İZNİ

Gönüllü işler kapsamında çalışanlar, sokak hayvanlarına da yardım ediyor ihtiyaç sahibi insanlara da… Bu noktada yapılan işler çeşitleniyor. Kimi gönüllüler ihtiyaç sahibine ulaşmak için koşarak bağış topluyor, kimi görme engellilere kitap okuyor ya da kan bağışlıyor. Kimi de tasarruf eğitimi veriyor. Söz konusu gönüllü bir şekilde yardım olunca şirketler de çalışanlarına gönüllülük izni verirken bunu tüm diğer izinlerden bağımsızlaştırıyor. Gönüllülük izni, diğer tüm izinlerden bağımsız olarak kullanılabiliyor. Türkiye’de hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren global şirketler, ilaç şirketleri, operatörler, holdingler, bilişim şirketleri çalışanların gönüllü çalışmasının önünü açıyor.

Meriç TUNÇ / Samsung Electronics Türkiye İK Direktörü
600 kişiye ulaştı

2014 yılında kurulan “Samsung Gönüllüleri” kulübü, yaklaşık üç yıldır aktif olarak birçok proje için çalışıyor. Soma’da hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yönelik yardım çalışmalarından sokak hayvanlarına mama desteğine kadar gerçekleştirilen projelerde yaklaşık 600 kişiye ulaşılırken 100 kadar sokak hayvanına da yardım sağlandı.

Bu projeler için gereken maddi destek şirket içerisinde çalışanların düzenledikleri yardım kahvaltıları, kermesler gibi etkinliklerde toplanan bağışlarla sağlanıyor. Gönüllülük faaliyetleri kapsamında her ay fikir ve proje geliştirme toplantıları düzenleniyor, planlanan her gönüllü proje için bir gönüllü takım lideri belirleniyor. Samsung Gönüllülerinin kayıtlı kadrosu 12 kişiden oluşuyor. Projeleri bu kadro yönetirken, tüm çalışanlar gönüllü olarak her sürece dahil olabiliyor. Bugüne dek yaklaşık 200 çalışanımız bu kulübün faaliyetlerinde bizzat görev aldı.

Semra AKMAN / Borusan Holding İnsan Kaynakları Başkanı
Herkes yılın üç günü gönüllü

Borusan Grubu bünyesindeki “Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu” Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini toplumsal sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yaklaşımıyla kullanmalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Gönüllü Borusanlılar, eğitim, kültür-sanat, çevre ve insan hakları gibi birçok konuda çalışmalar yapıyor ve proje önerileri belirlenmiş kriterler kapsamında değerlendiriliyor. Platforma üye her Borusan çalışanı, yılda üç iş gününü gönüllülük çalışmalarına ayırabiliyor. Bu gönüllülük izni, diğer tüm izinlerden bağımsız olarak kullanılıyor. Platformun etkinlikleri arasında farklı alanlarda faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirmek, kan bağışı, kitap toplama gibi kampanyalar organize etmek, kıyı ve deniz temizleme çalışmaları, hayvan barınağı yapımı, görme engellilere kitap okuma projesi, mentorluk, okul dostu programı gibi birçok gönüllülük projesi yer alıyor. Platform, 2015 yılında 946 gönüllü ile 6536 saat gönüllülük yaptı.

Buket OKUMUŞ / ING Bank Kurumsal İletişim Kıdemli Başkan Yardımcısı
Kendileri belirliyorlar

Kurum bünyesindeki Turuncu Kalpler Programı, 2014’ten bu yana faal. Program kapsamında gönüllülük faaliyetlerini kurguluyor, çalışanlardan gelen önerileri dinliyor, hayata geçiriyoruz.

Çalışanlarımızın yıllık izin dışında kalan “gönüllülük izni” adı altında bir günlük ayrı bir iznimiz bulunuyor. Gönüllü çalışanların kendi programlarını oluşturup uyguladıkları bir model yarattık. Bu izni kullanarak 2016 yılının ilk altı ayında 128 Turuncu Kalpler Gönüllüsü ile toplam 432 gönüllü saati geçirerek dokuz proje hayata geçirdik. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile olan iş çerçevesinde Çevreci Penguenler, Meslek Tanıtımı, Meraklı Kitaplar gibi modülleri sahada uyguladık. ING Bank çalışanları, İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş’ta çalışmalar yürüterek İstanbul’da Fenerbahçe Park’ında “Best Buddies Türkiye” ile zihinsel engelli bireylerle sosyal aktiviteler gerçekleştirirken, “Let’s do it! Türkiye” ile İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş’ta ailelerin de katılımıyla çevre temizliği yaptı. 2015’te ayrıca, ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteci ailelerin çocuklarının daha iyi şartlarda yaşamasına destek olmak üzere yine UNICEF işbirliği ile hem maddi destek sağlayabilecekleri hem de gönüllü olarak çalışabilecekleri “Kayıp Nesil Olmasın” programına destek başlattık. Kurumsal sosyal sorumluluk programımız olan Turuncu Damla Tasarruf Odaklı Finansal Okur Yazarlık Programı kapsamında gönüllülerimiz okulları ziyaret ederek eğitimler veriyor, çocuklara tasarrufu anlatıyor.

Mutlu KUTLU / VİKO by Panasonic İK ve Kurumsal Gelişim Direktörü
Gönül kumbarası oluşturdular

VİKO by Panasonic çalışanları “Aydınlık Toplum Gönüllüleri” adıyla gönüllü olarak toplum ve yaşam için çok sayıda proje gerçekleştiriyor. Öğrenciler için projeler, yetişkin okuma yazma kursları, köy okulları projeleri yürüten gönüllüleri desteklemek amacı ile tesislerimiz içerisinde bir de “Gönül Kumbarası” oluşturduk. Çalışanlar ister kullanım fazlası oyuncak ve kırtasiye malzemelerini, isterse de yeni alacakları malzemeleri bu kumbaraya atıyor. Kumbara yine Viko çalışanlarından oluşan bir grup gönüllü tarafından açılarak malzemeler ayrıştırılıp, ambalajlanıyor ve ihtiyaç sahibi bir okula gönderiliyor. Sadece geçtiğimiz yıl çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı yani yaklaşık 540 kişi herhangi bir sosyal sorumluluk projelerimizde hareketliliğimizde bir şekilde aktif olarak yer aldı.

Gönüllülük programlarına katılımın çalışanlarımızın içsel motivasyonunu artıran, aidiyet duygularına değer katan çok önemli bir kavram olduğunu görüyor ve düşünüyoruz.

Ralph BRANDERHORST/Türk Henkel İnsan Kaynakları Müdürü
16 bin kişiye faydalı olduk

Türkiye’de de 10 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz Kurumsal Gönüllülük programımız ile çalışanları ve emeklileri gönüllülerin projelerine mali destek, ürün desteği ve yılda beş güne kadar ücretli izin vererek üç şekilde destek otuyoruz. Çalışanlar, çeşitli ve sosyal konular, eğitim, bilim, spor, sağlık, kültür ve çevre alanlarındaki projelerde gönüllü görevler üstleniyorlar. Örneğin okullarda tiyatro salonu ve kütüphane yapılmasından, hayvan barınaklarına yardıma, sanat stüdyosundan tarım bahçesi oluşturulmasına kadar çok çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar. Gönüllülerimizin girişimleri ile Gebze Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve iş Uygulama Okulu’nda eğitim gören zihinsel engelli çocuklara sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak yardımlar yapıldı. Yine gönüllülerimizin katkıları ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na finansal destek verilerek, Bolluca Çocuk Köyü’nde yaşayan annesi veya babası olmayan çocuklara kendilerini daha rahat ve güvenli hissedebilecekleri bir bahçe yapıldı. Şimdiye kadar gönüllülerimiz yaklaşık 60’a yakın proje ile 16 bin kişiye faydalı olabilecek projeler gerçekleştirdi.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu