Anasayfa / Ekonomi-Finans / Graham’dan defansif yatırımcılara tavsiyeler

Graham’dan defansif yatırımcılara tavsiyelerBu hafta dünyanın en ünlü yatırımcılarından ve en zengin insanlarından Warren Buffett’ın hocası Benjamin Graham’ın muhafazakar yatırımcılar için geliştirdiği ve kendi adıyla anılan stratejisini inceliyoruz…

BORSA tarafındaki kararsız ve stresli seyir devam ediyor. Bu duruma uygun olacağım düşünerek, hisse senedi yatırımı konusundaki fikirleri büyük ölçüde zorlu piyasa koşullarma dair tecrübelere dayanan, Değer Yatırımı’nın kurucusu olarak kabul edilen ve dünyanın en ünlü yatırımcılarından olan Warren Buffett’ın hocası olan Benjamin Graham’ın defansif (Muhafazakar) yatırımcılar için geliştirdiği stratejisini ele alacağız. Graham’ın bu strateji de işaret ettiği kriterlerin oldukça katı olduğunu söylemek mümkün. Bu durum, filtreleme sonrası ortaya çıkan hisse sayısını son derece sınırlı hâle getirmekte. Grahamîn bu stratejiyi oluştururken etkilendiği ortam ile bugünkü piyasa dinamiklerinin farklı olması ve haftalık bir yazıda kullanılacak hisseleri belirlerken teknik kriterleri de dikkate almamızın kısmen geniş bir hisse havuzu oluşturulmasını gerektirmesi gibi kısıtlar nedeniyle, ilgili kriterler de bir miktar esnetmeye gittik.

YEDİ TEMEL KRİTER

Graham’m defansif yatırımcıların dikkate almasını önerdiği yedi temel kritere ve bizim yaptığımız uyarlamalara ilişkin detaylar şu şekilde:

1- Şirket yeterince büyük ölçekte olmalı: Graham, defansif yatırımcıların küçük ölçekli şirketlere yatırım yapmamasını ve şirketin cirosunun en azından 100 milyon doların üzerinde olmasını önermekte.

Biz burada şirketin yıllık cirosu için asgari sınırı 350 milyon TL olarak belirledik.

2- Finansal durumu yeterince güçlü olmalı: Graham, defansif yatırımcıların yatırım yapacağı şirketlerin, borçlarının en azından iki katı kadar bir varlığa sahip olmasını önermekte. Biz, cari oram (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1.5 üzerinde olan ve net işletme sermayesi uzun vadeli borçlarından yüksek olan şirketleri dikkate aldık.

3- İstikrarlı kâr ediyor olmalı: Graham yatırım yapılacak şirketin en azından son 10 yıllık dönemin tamamını kârla tamamlamış olmasının gerektiğini söylemekte. Biz bunu son beş yıllık dönem olarak baz aldık.

4- İstikrarlı bir şekilde temettü vermeli: Graham, yatırım yapılacak şirketin, kesintisiz bir şekilde son 20 yıl boyunca temettü ödemiş olmasının gerektiğini belirtmekte. Biz son beş yılın en az dördünde temettü ödeyenleri baz aldık.

5- Anlamlı bir kâr büyümesi olmalı: Graham, yatırıma konu olacak şirketin son 10 yıllık dönemde en azından yüzde 33 civarında bir kâr büyüme performansı göstermesi gerektiğini belirtmekte. Diğer bir ifadeyle, ortalama yıllık kâr büyümesinin kabaca yüzde 3.3 civarında olması gerekli, Biz, son üç yılda yıllık ortalama yüzde 2.9 üzerinde kâr büyümesi yakalayan şirketleri dikkate aldık,

6- Uygun Fiyat/Kazanç oranı olmalı: Graham, F/K oranının (son üç yıl ortalama kârı üzerinden) 15 katından büyük olmamasını önermekte.

7- Uygun Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı olmalı: Graham, yatırım yapılacak şirketin PD/DD oranının 1.5’ten büyük olmamasını tavsiye etmekte.

6. ve 7. Kriterin uygulamasını, F/K ve PD/DD oranın çarpımı olan “Graham Çarpanı” üzerinden gerçekleştirdik. Hem F/K’nın 15’ten hem de PD/DD’nin 1.5’ten aynı anda daha düşük olması genellikle oldukça kısıtlayıcı olmakta. Graham, kısıtm bir miktar esnetilebilmesi için PD/DD ve F/K çarpımının 22.5’ten (1.5×15 = 22.5) düşük olmasının da uygun olacağını ifade etmekte. Bu sayede PD/DD’si 1.5’in üzerinde olsa da F/K’sı oldukça düşük kalan hisselerin elenmemesi sağlanmış oluyor.

BIST-TUM’de yer alan hisseleri, yukarıdaki kriterlerin tamamını uygulayarak elemeden geçirdik ve bunların tamamını sağlayan sekiz hisse olduğunu tespit ettik. Yazının devamında, bu hisselerden teknik kriterler açısından görece daha olumlu durumda olduğunu düşündüğümüz beşine ilişkin detaylar üzerinde duracağız.
KORDSA GLOBAL (KORDS):

Kordsa Global’in 2017/09 dönemi itibariyle yıllıklandırılmış Net Satışları 2.343 milyar TL seviyesinde ve Cari Oranı 2.6 olup Graham Çarpanı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle 8.6 seviyesinde.

Yakm dönemde ALKIM hisseleri 6.39 TL seviyesini dip edinmeye çalışmaktadır. Bu seviyenin ikinci defa test edilişinde, aşırı alım-satım göstergesi olan RSI ile momentumda oluşan ikinci diplerin yukarıda oluşması olumlu aykırılığa işaret etmektedir. Kısa-orta vadede 6.39 ve/veya 6.25 TL destekleri katlanılabilecek azami zarar dikkate alınarak zarar kesme (stop loss) olarak takip edilmek şartıyla 6.80 ve 7.15 TL dirençleri takip edilebilir.

  Gram Altında Sonbahar Beklentileri

ERBOSAN (ERBOS):

Erbosan’ın 2017/09 dönemi itibariyle yıllık-landırılmış Net Satışları 380 milyon TL seviye- J ERBOSAN sinde ve Cari Oranı 2.2 olup Graham Çarpanı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle 12.5 seviyesinde.

Eylül ayı sonlarında görülen dip ve kasım ayı başlarına kadar devam eden yükselişin başlangıç seviyesi olan 62.70 TL’den, son kâr rakamlarının açıklanması akabinde sert fiyat hareketiyle test edilen 88.50 TL’deki tarihi zirveye çizilen Fibonacci Düzelme Seviyeleri gösterilmiştir. Yüzde 61.8 seviyesine karşılık gelen 72.55 TL kısa vadeli en kritik destek, yüzde 50 seviyesi ile yaklaşık olarak 50 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 75.60 TL kısa vadeli önemli direnç konumundadır. Katlanılabilecek azami zararı göz önüne alarak, 72.55 ve/veya 69.60 TL desteklerinden uygun olanı zarar kesme seviyesi olarak izlenmek üzere kısa-orta vadede 76.90 ve 78.65 TL dirençleri takip edilebilir.

ÇİMSA (CIMSA):

Graham Çarpanı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle 14.3 seviyesinde. Yılın genelinde ağırlıklı olarak düşüş trendinde seyreden CIMSA hisselerinin orta-uzun vadeli önemli desteklerine yaklaştığı görülüyor. Son günlerdeki düşüşte hacmin de azalıyor olması ve aşırı alım-satım göstergesi olan RSI’da da kritik yatay desteğe yaklaşılmış olması dikkat çekici. Hissedeki mevcut zayıflama eğiliminin bir süre daha sürmesi ihtimali olsa da orta-uzun vadeli desteklere yaklaşılmış olması olası tepki alımlarmm ağır basmasını sağlayabilir. Olası yatırım kararlarında, aceleci olmak ve tek bir seviyeden alım yapmaktansa, orta-uzun vadeli beklentilerle kademelere yayılarak maliyet oluşturmak daha sağlıklı olabilir. Bu doğrultuda, sırasıyla 13.55, 13.32 ve 13.07 TL desteklerinden uygun görüleni zarar kesme seviyesi olarak izlenmek kaydıyla olası tepki atımlarında kısa-orta vadede 13.90,14.16 ve 14.45 TL teknik hedefler olarak takip edilebilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL):

Ereğli Demir Çelik’in 2017/09 dönemi itibariyle yıllıklandırılmış Net Satışları 16.9 milyar TL seviyesinde ve Cari Oranı 2.7 olup Graham Çarpanı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle 17.8 seviyesinde. Uzun süredir önemli bir yükseliş trendinde olan EREGL hisselerinde tarihi zirvenin 9.87 TL’ye taşınması sonrasında gelen düzeltme hareketinin ardından bir dengelenme eğilimine girme çabası olduğu görülmekte. 7.26 TL dip, 9.87 TL tepe olacak şekilde Fibonacci Düzelme Seviyelerinden yüzde 61.8’e karşılık gelen 8.26 TL’den gelen tepki ile bu tepki süresince hacimde gözlenen artış ve son kısa vadeli düzeltme boyunca momentumda gözlenen toparlanma dikkat çekici. Mevcut seviyelerin dip olmasıyla birlikte devam edebilecek tepki alımlarmda yüzde 38.2 seviyesi ile 21 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 8.87- 8.93 TL aralığı kısa-orta vadeli en kritik direnç bölgesi konumunda. Bu direnç bölgesinin güçlü bir hacimle kırılması ve/veya bu bölge üzerinde en azından iki gün üst üste kapanış gerçekleşmesi durumunda EREGL hisselerinin 9.00-9.25 TL aralığına yönelmesi beklenebilir. Bu senaryo doğrultusunda alınabilecek olası yatırım kararlarında 8.49 TL ve/veya 8.26 TL desteklerinin zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

ALKİM KİMYA (ALKIM):

Alkim Kimya’nın 2017/09 dönemi itibariyle yıllık- rftt ‘Hfİ landırılmış Net Satışları 365 milyon TL seviyesinde ^ ve Cari Oranı 3.14 olup Graham Çarpanı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle 21.8 seviyesinde. ALKIM hisselerinin yakın dönemde, grafik üzerinde mor çizgi ile gösterilen yaklaşık 1.5 yıllık yükseliş trendi üzerinde kalmaya çalıştığı görülmektedir. Ayrıca, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların kabaca 23.50-24.00 TL civarlarında yakınsayarak yataylaşmış olduğu görülüyor. Kısa vadeli önemli direnç bölgesi konumundaki bu aralığın aşılması durumunda yukarı yönlü hareketlerin hızlanması beklenebilir. Bu senaryoda yüzde 50 seviyesine karşılık gelen 24.64 TL ve devamında 25.50 TL dirençlerinin yeniden test edildiği görülebilir. Olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek azami zarar ölçüsünde 23.48, 22.98 TL veya 22.66 TL desteklerinden uygun olanın zarar kesme seviyesi olarak izlenmesi yerinde olacaktır.

EROL GÜRCAN
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Noel baba rallisinden faydalanabilecek 43 hisse

Aralık ayı yaklaşınca nefesler Noel baba rallisi için tutuldu. Analistler gelinen seviyeler ve mevcut görünüm …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir