Anasayfa / İş Fikirleri 2019 - Girişimcilik / Güneş Enerjisine Yatırım Yapacak Girişimciler Kazanıyor

Güneş Enerjisine Yatırım Yapacak Girişimciler Kazanıyor

Solarex 2012 her geçen yıl daha yüksek bir katılım ve başarı ile gerçekleşmekte olan fuar, 5. yılında da 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. Salonları’nda yeniden bir araya geliyor

Yıldızı parlayan sektör
GÜNEŞ ENERJİSİ ENDÜSTRİSİ, GELECEKTEN UMUTLU…

Avrupa’nın en çok güneş alan ülkelerinden biri olan Türkiye’de güneşe yatırım yapacak olan girişimciler, kazanıyor…

Avrupa’nın en çok güneş alan ülkelerinden biri olan Türkiye’de, enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmada en çok yarar sağlayacak yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşe yatırım yapacak girişimciler, devletin sağladığı teşviklerin de yardımı ile kendi kazanacaklarının yanı sıra, kamusal ve ulusal yarar da sağlamaktalar.

Birçok insana iş kapısı olacak enerjiye yatırım yapmak çevreye ve sağlıklı geleceğe katkı, yerli bir enerji kaynağına yatırım sayesinde ulusal enerji bağımsızlığına hizmet sağlanacak yararlar arasında.

Güneş enerjisine yatırımın Avrupa’da; borsa, bono, tahvil, döviz gibi bilinen yatırım araçlarına ciddi bir alternatif olduğu bilinen bir gerçek. Girişimciler ülke menfaatlerine katkıda bulunurlarken yatırımcı olma imkanına da kavuşacak. Doğal, yerli ve yenilenebilir güneş enerjisi ile ömür boyu gelir sağlamak mümkün. Zira Güneş Enerjisi Santralı uygulamalarında ilk yatırımdan sonra sistem kendi kendine çalışıyor. İşletme ve bakım maliyetleri ise yok denecek kadar az. Türkiye’nin neresinde olur ise olsun, sistemleri uzaktan izleme ve görüntüleme imkanı da var. Üretilen elektriği ve kazancı evden, ofisten takip etmek mümkün.

Çevreci belediyelerin tercihi de güneşten yana…

Son yıllarda, çevreci belediyelerin belediye başkanları plan ve projeleri arasında yenilenebilir enerji uygulamalarına yer vermeye başladı… Şu anda İstanbul’da güneş enerjisi ile çalışan çözümler sayesinde hem enerji tasarrufu sağlanıyor, hem de enerji ulaştırılamayan birçok nokta, güneş sayesinde enerjiye kavuşmuş oluyor.

Sektör liderleri, toplumun güneş enerjisinin bilincinde olmadığını, güneş enerjisinin ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu, bunun neler getireceğini bilmedikleri konusunda hem fikirler. Sektörün uzmanları, Türkiye’nin enerji ihtiyacını dışa bağımlı olmadan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayabileceklerini söylüyorlar.

Enerji Sektörünün En önemli Buluşma Noktasına Bütün Sektörü Davet Ediyoruz…

Türkiye’de 2008 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen en istikrarlı uluslararası enerji etkinliği, Solarex İstanbul’un hazırlıkları sürüyor…

Her geçen yıl daha yüksek bir katılım ve başarı ile gerçekleşmekte olan fuar, 5. yılında da 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. Salonları’nda yeniden bir araya geliyor…

Türkiye’de uluslararası anlamda hem konferans hem de fuar etkinliklerinin bir arada gerçekleştirildiği tek platform olma özelliğine sahip fuar, teknik, bilimsel ve en güncel konuların ele alındığı tarafsız ve sektörün en iyi tedarikçi firmalarının yer aldığı enerji sektörünü sanayi ile buluşturan bir fuar olarak, tüm sektör mensupları tarafından heyecanla bekleniyor.

1950’li yıllardan bu yana giderek büyüyen ve gelişen güneş pili teknolojisi bugün kullandığımız fosil kaynaklı yakıtlara bir alternatif oluşturmaktadır. 1960’lı yıllarda uzay araştırmalarında kullanılmaya başlamasıyla birlikte büyük sıçrama yapan güneş pili teknolojisine yönelik, bu yıllarda Ar-Ge çalışmaları büyük hız kazanmıştır. 1973 yılındaki petrol kriziyle birlikte güneş pilleri tüm dünyada alternatif enerji kaynağı olarak cazibe kazanmaya başlamıştır. Kriz döneminde kısa süreli yapılan mali teşviklerle birlikte güneş pilleri güç üretim sistemleri arasında yerini almıştır. Güneş pilleri, hesap makineleri ve kol saatleri gibi küçük uygulamalarda kullanılmaya başladı. 1980’li yıllarda silikon güneş pillerinin verimliliğini artırmak için araştırmalar çeşitli teşviklerle desteklenmiş ve 1985 yılında %20 verimlilik sağlanmıştır. Ve bu verim oranı güneş pilinin gelişimi için dönüm noktası olmuştur. Sonraki 10 yıl içinde güneş pili üretim pazarı %15 – %20 oranında büyük ve istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir. 1997 yılından bu yana %38 büyüme kaydetmiştir.

Özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Örneğin, fotovoltaik (güneş pili) panelleri, bugün için yaklaşık %15’lik bir verime sahiptirler.

Güneş ışınlarından yararlanmak için gerekli olan ar-ge çalışmaları hız kazanıyor…Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır. Güneş enerjili sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için güneş ışınlarından yararlanır. Bu sistemler evsel sıcak su ya da bir alanı ısıtmak için kullanılabildiği gibi çoğunlukla bir havuzu ısıtmak için de kullanılmaktadır. Bu sistemler çoğunlukla bir termal güneş paneli ile bir de depodan oluşur.

En yaygın güneş enerjisi kullanım sistemi, ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılan, evlerde sıcak su elde etmede kullanılan sistemlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılan çanak şeklinde ya da kutu şeklinde ısısını toplayan yapılar da mevcuttur. Türkiye’de enerji sektörüne yapılan yatırımlar, sosyal adalete, istihdama, ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır…Uygun iklim ve ortam koşulları, Türkiye’yi dağıyla taşıyla tam bir enerji şantiyesine dönüştürmektedir…

İşsizlik oranları Türkiye için her zaman en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Güneş enerjisi sektörü, en fazla istihdam yaratan enerji türüdür. Kurulan her 1 MW güneş elektriği sistemi, yaklaşık 30-50 arası kişiye iş imkanı oluşturmaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması ülke ekonomisi için son derece faydalı olacaktır.

“Güneş Ülkesi” olarak adlandırılan Türkiye’nin güneş enerjisi sistemleri, bu alanda tek uluslararası ve spesifik Güneş Enerjisi Fuarı olan, Solarex İstanbul ile bir araya geliyor. Fuar, teknolojide gelinen son gelişmeleri de gözler önüne seriyor…”

Enerji, dünyanın her yerinde ekonomik ve sosyal gelişmenin bir gereği ve yaşam kalitesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu gerçekten yola çıkan ve enerji sektörüne yepyeni açılımlar sunmayı hedefleyen Solarex Fuarı, sektörü canlandırmak ve ülkemizin zengin güneş enerjisinden faydalanmak üzere tüm sektörü fuara davet ediyor.

Günümüzde yaygınlığı artan ve gelecekte daha yaygın kullanılacağının sinyallerini veren Güneş Enerjisi Sistemleri, ekonomik olması ile de dikkat çekmektedir. Nüfusun artması, ekonomik gelişmeler doğrultusunda enerji tasarrufunun zorunlu hale gelmesi, gelişen teknolojilerde güneş enerjisinin tercih edilmesi ve daha pek çok gelişme, gelecek yıllarda güneş enerjisinin önemini daha da artıracak ve güneş enerjisi sistemleri hak ettiği önemi görmeye başlayacaktır.

Sanayi maliyetlerini yükselten pahalı enerji sistemleri yerine, güneş enerjisi sistemlerini tercih eden pek çok dünya ülkesinden ziyaretçi beklenen fuarda, Türk kamuoyuna da güneş enerjisi sistemlerinin öneminin anlatılması hedefleniyor.

Gerek sanayileşme gerekse bireylerin daha iyi yaşam istekleri günümüzde enerji tüketimini önemli ölçüde artırırken, enerjinin önemi ve maliyeti de buna bağlı olarak artıyor.

Dünya üzerinde yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, temiz enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi günden güne artırırken, yaşanan enerji krizleri de alternatif enerji kaynaklarına yönelime sebep oluyor. Coğrafi konumu itibariyle güneşlenme alanı ve süresi oldukça yüksek olan Türkiye ise gün geçtikçe Güneş Enerjisi Teknolojileri” konusunda daha duyarlı hale geliyor.

Temiz enerji sektörünün en önemli ve gelişme potansiyeli en yüksek olan güneş enerjisi sektörü, dünya teknolojilerini Türkiye’ye taşıyor. 1990’lı yıllardan bu yana yılda yüzde 30 büyüme gerçekleştiren sektör, gün geçtikçe daha yaygınlaşıyor.

Güneş enerjisi geniş coğrafi dağılıma sahip bir enerji kaynağı olup, geleceğin dünyasının enerji gereksiniminin karşılanmasında, geleneksel enerji kaynaklarının yanında en önemli seçeneklerden biri olacağını gösteriyor. Hızlı artışlar yapmaya devam eden güneş enerjisi sistemlerinin, önümüzdeki 25 yıl içinde en hızlı büyüyecek olan elektrik enerjisi alanı olması bekleniyor. Güneş enerjisi yatırımının en hızlı geri dönüş sağladığı alan olarak bilinen fakat mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve enerji ihtiyacının aynı oranda artması insanoğlunu yenilenebilir enerjiye sevk ediyor.

Türkiye’de de yaygınlığı artmaya devam eden güneş enerjisi teknolojileri, önümüzdeki yıllarda her ülkenin ekonomik büyümesinin önündeki en önemli belirleyici olacağını gösteriyor. Güneş ışığına bol miktarda sahip olan Türkiye’de ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat. Bu süre pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde. Enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz, elindeki mevcut kaynaklardan yararlanmak adına ve bu konuda bilinç oluşturmak için Güneş Enerjisi ve Teknolojileri fuarında buluşuyor.

Sektöre Büyük Destek

Sektörde ilk defa İhlas Fuarcılık tarafından düzenlenen “Güneş Enerjisi ve Teknolojileri” Fuarı Solarex İstanbul, konusuyla ilgili kurumlar ve dernekler tarafından da tam destek görüyor. T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, KOSGEB, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP), Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), JCİ Avrasya Enerji Takımı, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Unido Ichet, Aküder, Ostim ve daha bir çok kurum bu fuarda etkinlikleri ile göz dolduracaklar.

Ziyaretçi Profili

Toptancılar, ihracatçılar, ithalatçılar, distribütörler, temsilcilikler, satın alma yetkilileri, ambalaj ve geri dönüşüm sektörlerinden ziyaretçiler, güneş enerjili sistem üreticileri, montaj atölyesi sahipleri, yöneticiler, mühendisler, yetkili servis görevlileri, teknisyenler, belediyeler, müteahhitler, kooperatifler ve turizm işletmeleri Solarex İstanbul’un ziyaretçi profilini oluşturuyor. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda yer alacak güneş enerjili ürünler ise; fotoelektrik mamülleri, yapı entegrasyon ürünleri ve uygulamaları, ısı koruma materyalleri, yeni materyal ve teknolojileri, fotovoltaik ürün ve üretim teçhizatları, şarj ürünleri ve teçhizatları, soğutma ve ısıtma teçhizatları, tamamlayıcı otomatik kontrol cihaz ve enstrümanları, özel levha ve dolguları, su ısıtıcı ve ürün teçhizatlarından oluşuyor.

Detaylı Bilgi İçin:

Güneş Enerjisi Fuarı ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için www.solarexistanbul.com web sitesini ziyaret edebilir yada aşağıdaki iletişim adresleri ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ebru PEKEL
Kurumsal İletişim Müdürü
29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna İstanbul
Tel: 0 212 454 25 03
Faks: 0 212 454 25 06
www.ihlasfuar.com
ebru.pekel@ihlasfuar.com
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir