İş Fikirleri ve İş Kurmak

Kahraman Maraş’a Yatırım Yapan Kazanır

Maraş'a Yatırım

Karaman, tarımsal üretimin katma değerli gıda ürünlerine dönüştürülmesi açısından oldukça önemli bir model oluşturuyor. Bisküvi firmaları, Karaman ekonomisi için büyük önem taşıyor. Ancak şehir son dönemde enerji yatırımlarıyla da gündemde…

KARAMANIN toplam yüzölçümünün yüzde 39’unu tarım arazileri, yüzde 21 ‘ini çayır ve meralar, yüzde 27’sini de orman arazileri oluşturuyor. Türkiye tohumculuğunun yüzde 40’ı Konya-Karaman havzasında yapılıyor. Karaman’da tarımsal sanayi tarafında toplam 341 işletme bulunuyor. Bunların neredeyse yarıdan fazlası tahıla dayalı unlu mamuller ve un üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Bisküvinin üçte biri, bulgurun ise beşte biri bu bölgede üretiliyor. Coğrafi işaretli ürünler ekşi kara üzümü, divle obruk peyniri, taş değirmen bulguru ile bölgenin ciddi bir ekonomik kazanım potansiyeli bulunuyor.

ELMA ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADA

Yaklaşık 200 bin dekar alanda elma üretimi yapılan Karaman’da 12 milyonun üzerinde meyve veren elma ağacı mevcut. Bu haliyle Türkiye’deki elma üretiminin yaklaşık üçte birini fek başına karşılayan Karaman, 400 bin ton ile İsparta’dan sonra elma üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de suyu en doğru kullanan çiftçilerin Konya-Karaman bölgesinde olduğu belirtiliyor. Bu bölgenin suyun kıymetini anladığını ve damla sulama sistemleri gibi basınçlı sulama sistemlerine adapte oldukları kaydediliyor.

ENERJİ YATIRIMLARINA AÇIK

Bir yatırım alanı olarak Karaman, Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi açısından da büyük bir potansiyele sahip. Karaman yenilenebilir enerji kaynakları arasında en popüleri olan güneş enerjisi açısından da yatırımlara açık konumda bulunuyor. Türkiye’nin güneş enerjisi radyasyon değeri en yüksek illeri arasında ikinci sırada yer alan Karaman, rüzgar enerji santrali kurulabilecek, yüksek seviyede rüzgar potansiyeline de sahip. Ayrıca Karaman, 59 kilometrekare alan üzerine kurulan Ermenek Barajı’nın 4.5 milyar metreküp su tutma kapasitesi ile Türkiye’nin 4. büyük barajı. 210 metre yükseklikte inşa edilen baraj, gövde yüksekliği bakımından ise Türkiye’nin İkinci büyük barajı konumunda. Karaman sadece bir tarım ve sanayi kenti değil.

TURİZM POTANSİYELİ VAR

Zengin tarihi dokusuyla aynı zamanda bir turizm kenti. Anadolu’nun en eski yerleşim yerleri arasında yer alan Karaman, zengin bir eski çağ kalıntısıyla karşımıza çıkıyor. Yüzlerce höyüğün yanı sıra beşiği olduğu uygarlıkların izlerine bugün de rastlamak mümkün. İnanç kültürü açısından da önemli bir kent olan Karaman, İncil’de adı geçen ve Hıristiyan inancı açısından önemli bir yere sahip olan Derbe’yi de sınırları içinde barındırıyor. Aziz Pavlus’un defalarca ziyaret ettiği ve bir süre yaşadığı Derbe, bugün Hıristiyan dünyası açısından önemli bir ziyaret merkezi.

Büyüyen ve gelişen kent: Karaman

Karaman Belediye Başkanı ve OSB Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği büyümeye paralel olarak Karaman’ın hızla geliştiğini belirtti. Çalışkan, “Karaman, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 yılı hedefleriyle bütünleşerek çalışmalar yapmakta ve bu hedefler doğrultusunda yeni projelerini hayata geçirmektedir ” dedi…

KARAMAN Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olan Ertuğrul Çalışkan, Karaman’m daha müreffeh bir kent olması amacıyla çalıştıklarını dile getirdi. Karaman, ‘in binlerce yıllık geçmişi ile kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Günümüzün Karaman’mı anlayabilmek, en iyi şekilde değerlendirebilmek ve geleceğin Karaman’ını inşa edebilmek için bu geçmiş oldukça zengin ve yeterli bir birikimdir. Karaman, hızla büyüyen ve ayakları yere sağlam basan ekonomisiyle büyümeye devam ediyor. Modern şehirleşme süreci de bu büyümeye destekliyor. Şehrimiz insanlarımızın birlik beraberlik ve dayanışma noktasında gösterdikleri dik ve onurlu duruş ile kendisini bekleyen kutlu yarınlara emin adımlarla koşuyor” diye konuştu.

UNLU MAMULLER ÜRETİMİ

Bereketli topraklara sahip Karaman’da tarıma dayalı sanayinin büyük bir gelişim içinde olduğunu kaydeden Başkan Çalışkan, bu alanda istikrarlı bir büyümenin görüldüğünü iade ediyor. 1960’h yıllarda tarıma dayalı üretim amacıyla açılmaya başlanan küçük işletmelerin bugün itibariyle birer üretim üssü haline geldiklerini vurgulayan Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bisküvi, gofret, kek ve çikolata üretiminin yüzde 30’u Karaman’da bulunan irili ufaklı 50’ye yakın fabrikada yapılmaktadır. Bununla birlikte hammadde ihtiyacının giderilmesinde, tesis ve makine parkı kurmada, ürünlerin ambalajlanmasında dışarıya bağlı olmaktan kurtulan şehrimiz, bütün bu ihtiyaçlarını artık kendisi karşılayabilmektedir. Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan onlarca un fabrikası bisküvi, kraker ve gofret üretiminin hammaddesini temin ederken, makine üretim firmaları da üretim tesislerinin kurulmasında sanayicilerimize yardımcı olmakta ve başarılı çalışmalarını yurtdışmda da sürdürmektedir.”

Karaman’m “Bisküvi Şehri” olarak anılmasının yanında oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu söyleyen Çalışkan, “Şehrimiz ürün çeşitliliği konusunda da kendisini iyi bir noktaya taşımasını bilmiştir. Örneğin, ülkemiz bulgur üretiminin yüzde 20’si Karaman’dan karşılanmaktadır. Yine aynı şekilde şehrimiz, ülkemiz fasulye üretimine yüzde 19.5’luk katkı sağlamakta ve bu alanda ülke sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. Karaman denilince akla gelen ilk ürünlerden biri de elmadır. Sertifikalı ağaç sayısı bakımından ülkemiz elmacılı-ğında birinci sırada yer alan şehrimiz, yıllık 400 bin tona ulaşan üretimiyle de ülke sıralamasında İkincidir” dedi.

HEDER 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Karaman’m hali hazırda Avrupa kıtasının en gelişmiş ülkelerinden, Orta Asya ve Afrika’nın en küçük ülkelerine kadar yaklaşık 116 ülkeye yılda 500 milyon dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin ilk 100 firması” sıralamasında, Karaman’da faaliyet gösteren firmalardan en az 10 tanesini görüyor olmamız Karaman’m bugün geldiği noktayı ortaya koyan en somut ve en gerçekçi göstergedir. Yeni ihracat hedefimiz 1 milyar dolardır ve Karaman bu hedefe en kısa sürede ulaşabilecek imkân, kabiliyet ve dayanışmaya da fazlasıyla sahiptir. Her fırsatta dile getirdiğim bir husus var. Burada da tekrar etmek istiyorum. Belediyecilik sadece park, kaldırım ya da yol yapmaktan ibaret değildir. Şehrin kültürel yapısına, sosyal hayatına, tarım ve sanayisine yani ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunun yanında yapılan çalışmalara azami destek olmak size teveccüh göstermiş, sizi bu göreve layık görmüş insanlara ve yaşadığınız şehre karşı yerine getirilmesi gereken büyük bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalar yapmaya ve şehrimize her alanda katkı sağlayacak, şehrimizi hedeflerine en hızlı şekilde ulaştıracak projeler üretmeye devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştirilmesinde, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması çalışmalarında, Teknokent ve Serbest Bölgc’nin tesis edilmesinde, Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi projelerinin hayata geçirilmesi ve iş geliştirme çalışmalarının tamamında aktif bir şekilde varız ve yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz.”

SERBEST BÖLGE İÇİN İMZA ATILDI

Konya-Karaman-Mersin hızlı treninin yîlsonu itibariyle hayata geçileceğini belirten Çalışkan, bunun şehrin jeopolitik konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı. Çalışkan, “Çünkü bu güzergâhta sağlanacak olan ulaşım sadece yolcu taşımacılığına yönelik değil, aynı zamanda yük taşımacılığına da yönelik bir ulaşımdır ve Mersin Limam’na kadar hızlı taşımacılık yapılacaktır. Bu nedenle ilimizde bir Lojistik Merkezi kurulması ve Serbest Bölge oluşturulması hem ilimiz hem de bölge ekonomisini şahlandıracak hayati projelerdir ve biz de bunları çok önemsiyoruz. Ticari ve mali açıdan sanayicilerimize çok büyük kolaylıklar sağlayacak, çok daha geniş teşvik imkânları sunacak, bürokratik işlemleri azaltıp, kazancı ve ülke ekonomisine olan katkıyı artıracak Serbest Bölge’nin kurulmasına ilişkin protokol metnini geçtiğimiz günlerde ilimiz milletvekilleri ile birlikte imzaladık. Serbest Bölge kurulması için birçok şehrimizin girişimlerde bulunmasına rağmen, bu hedefe sadece Karamanın ulaşabilmiş olması bizim için çok büyük bir avantaj ve ilimizin çok iyi değerlendirmesi gereken altın bir fırsattır.”

TEKNOKENT KURULUYOR

Çok önem verdikleri bir başka projenin de Teknokent Projesi olduğunu ifade eden Çalışkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Açıkça söylemek gerekirse; Teknokent Projesi, bu kadar çok sanayi tesisi olan, üniversitesi olan ve gerekli altyapıya sahip Karaman ölçekli bir şehir için fazlasıyla gecikmiş bir projedir. Devletimizin sunacağı imkânları suiistimal etmeden, gerçek manada kendisini geliştirmek isteyen firmalarımıza başta Ar-Ge olmak üzere birçok imkân sunacak, Organize Sanayi Bölgesi ile Üniversite arasında köprü vazifesi sağlayacak, üniversite öğrencilerimize ve gençlerimize çok daha fazla iş alanı açacak bu projenin hayata geçirilmesi için Kuruluş Sözleşmesini imzaladık ve kuruluş çalışmalarına başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte 24 bin metrekarelik alanda yürüttüğümüz bu çalışma hayata geçirildiğinde Karaman “Sanayi Şehri” olma yolunda önemli ve büyük bir adım daha atmış olacaktır. Karaman’ın lojistik kapasitesine ve Organize Sanayi Bölgesi altyapısına adeta bir doping etkisi yapacak, yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize hammadde tedariki ve pazarlama konusunda önemli ölçüde kolaylık, maliyet avantajı ve hız kazandıracak olan Lojistik Merkezi’nin de Karamanımıza kazandırılması noktasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu merkezin yer aldığı 400 bin metrekarelik alan da yine Belediyemiz tarafından Devlet Demir Yolları’na devredilmiştir.”

İhracatın lideri Karaman

İç Anadolu’da tarıma dayalı sanayi ile büyüyen kentlerden biri olan Karaman, ihracatını her yıl artırıyor. Nitelikli işgücüne sahip olmanın yanı sıra işçilik maliyetlerinin de düşük olduğu il, konumu itibariyle de büyük fırsatlara sahip…

KARAMAN’DA Sanayi Siciline Kayıtlı 340 işletme bulunuyor. Bunların arasında İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araşma girmeyi başaranlar bile var. Karaman sanayisinde ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75’ler düzeyinde. Üretim kapasitelerini sürekli artırmaya çalışan Karamanlı firmalar bir yandan da Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırmanın yolunu arıyorlar. Nitekim şehrin ihracatı artarak devam ediyor. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan ihracat 135 milyon 571 bin dolar olarak gerçekleşti. Tarım ürünleri üretiminde söz sahibi olan Karaman, nohut, kuru fasulye, yulaf, elma ve ceviz üretiminde Türkiye’de ilk beş arasında yer alıyor. Karaman’da gıda sanayinde faaliyet gösteren firmaların 62’si aynı zamanda ihracat yapıyor. Bu firmaların en çok ihracat yaptıkları ülkeler ise Irak, Suriye, Yemen şeklinde sıralanıyor.

KONUM OLARAK AVANTAJLI

Karaman Türkiye’nin en çok nüfusa sahip ilk 10 ilinden 6’sının merkezinde bulunuyor. Nitekim Karamanlı firmalar 3 saatlik mesafede 15 milyonluk bir pazara sahip.

Türkiye’nin en büyük limanı olan Mersin limanına ise 2 saat mesafede. Karaman ayını zamanda önemli illere demiryolu ve yüksek hızlı tren vasıtasıyla ulaşılabiliyor. (İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Bursa, İzmir) (Adana ve Mersin Proje Halinde. Karaman, aynı zamanda Türkiye’nin en yüksek GSR ve güneşlenme sürelerine sahip illerinden biri. Yıllık Ortalama güneşlenme süresi Türkiye ortalaması 4. 18 h/gün iken, Karaman’da 4.55 h/gün, GSR; Türkiye 2741 KWh/ m2- gün, Karaman 3011 KWh/m2-gün’dür.

YATIRIM İÇİN FIRSAT ÇOK

Karaman, yoğun tarım ve hayvancılık kaynaklı hammaddelere ilave olarak yoğun maden ve yenilenebilir enerji potansiyeline de sahip. Demiryolu yük taşımacılığı ile Konya, Adana, Mersin, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Adapazarı ve İstanbul’a ulaşım yapılabiliyor. Deniz yolu ile 130 km mesafede bulunan Mersin limanından ürün satışı ve hammadde tedariki de sağlanabiliyor. 1 saat mesafedeki Konya’da 5 olmak üzere Ka-ramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile 6 üniversitede toplam 100.000’in üzerinde öğrenci bulunuyor. Karaman’da işgücü maliyetinin Türkiye’ye gör yüzde 15 daha düşük olduğunu da belirtelim.

TEŞVİKLER CAZİP

Teşvik edilecek iller arasında 3. Bölge, OSB yatırımlarında 4. bölge ve Gelir ve Kurumlar vergisi bakımından 10 milyon euro yatırım için 1. bölgeye göre 800 bin euro avantaja sahip. Sigorta işveren payı olarak ise 1. bölgeye göre 200 bin euro daha fazla teşvik imkanı var. Finansman için TL kredilerde 3 puan indirim (1.bölgede yok), Ayrıca Tarım Kırsal Destekleme Kurumu IPA kapsamındaki yüzde 70’e kadar hibe desteği var.

YATIRIM YAPILACAK ALANLAR

Karaman’da sektörler itibariyle muhtemel yatırım alanları incelendiğinde özellikle tarımda potansiyel çok yüksek. Elma, armut, kiraz, badem, ceviz üretimi için son derece uygun. Süt sığırı ve damızlık et sığırı yetiştiriciliği yapılırken, tavuk eti ve kanatlı hayvan çiftliği de kurulabilir.

Perakende ve hizmet sektörü, otelcilik (5 ve 4 yıldızlı), AVM ve lojistik sektörlerinde yatırıma uygun. Enerjide; termik santral, GES, RES, HES kuruluma müsait. Tarıma dayalı sanayide özellikle elma cipsi, meyve suyu, sebze ve meyve konservesi, ay çiçek yağı, süt tozu üretimi yapılabilir. Film ambalaj, mukavva kutu, palet, yumurta ve elma viyolü, soğuk hava deposu, kaba yem, organik gübre üretimi de yapılabilir.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir Yorum

  1. Başlık ve resim Kahramanmaraş
    Yazı Karaman
    Sevgili editör karar ver

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu