Kariyer ve İş

Kendi işinizin patronu değil ‘partner’i olmaya ne dersiniz?

Vergi, denetim ve danışmanlık şirketlerinin en çekici özellikleri çalışanlara sundukları partnerlik imkânı. 10-15 yıl çalıştıktan sonra ‘partner ’ olanlar kârdan pay alıyor. Bazı şirketlerde partner payları yüzde 10’lara kadar çıkıyor…

ÜNİVERSİTEDEN yeni mezun olup iş hayatına atılmak isteyen birçok genç iş bulamıyor. İş bulup kariyer yolculuğuna çıkan gençlerin aklının bir tarafında ise hep kendi işinin patronu olmak var. Ama patron olmak da kolay değil; kimi zaman sermaye, kimi zaman da hem sermaye hem de iyi bir fikir gerektiriyor.

partner

Peki, kendi işinizin patronu değil ‘partner’i olmaya ne dersiniz? Çoğu zaman iyi giden bir işe sermayeniz olmadan ortak olmanız mümkün değildir. Oysa bir meslek grubu var ki gençlere asistanlıktan ‘partnerliğe yükselme olanağı sunuyor. Bu mesleğin adı, bağımsız denetim ve danışmanlık…

ÜÇ TİP PARTNER VAR

“Büyük Dörtlü” (Big Four) olarak adlandırılan denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri veren PwC, E&Y, Deloitte, KPMG nin sürüklediği bu alanda kariyer yapıp uluslararası şirketlere ortak olmak mümkün.

Büyük Dörtlü’de üç tip partnerlik sistemi olduğu biliniyor. Örneğin 45’e yakın partneri olan büyük bir vergi, dene tim ve danışmanlık şirketinde “A tipi partnerlerin yüzdeli oranlarda hisseleri bulunuyor. Equity partner de denilen bu şirket ortaklarının hissesinin yüzde 3-10 arası değiştiği söyleniyor. B tipi yani “salary” partnerlerin ise binli oranlarda genellikle de binde 1-5 arası sembolik hisseleri bulunuyor.

Uluslararası şirketlerde hiç hissesi bulunmayan partnerler de var. Bunlar genellikle direktör seviyesindeki çalışanlar arasından seçiliyor. Kıdemli çalışanları şirkette tutmak ve onları motive etmek için partner unvanı veriliyor. “Budget owner” olarak da bilinen bu partnerler bazı yan haklara sahip oluyorlar.

Yasal zorunluluklar da sistemi destekliyor. Bağımsız denetim konusunda raporların altına yalnızca şirket adına hissesi de olan partnerlerin imza atması gerekiyor. Vergi incelemelerinde ise şahıs olarak imza yeterli oluyor. Son yıllarda bağımsız denetim faaliyetlerinin yaygınlaşmasının da partnerlik sistemini desteklemesi bekleniyor.

Çalışanlarına yaptıkları iş gereği şirket ortağı olma fırsatı sunan bağımsız denetim ve vergi ve danışmanlık şirketlerinde, ortalama 13-15 yıl çalışıp asistanlıktan partnerliğe yükselme olanağı bulunuyor. Partner olmak yetki ve sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Genellikle uluslararası şirketlerde 60 yaşma kadar partner olarak çalışmak mümkün. Bu sürede şirketin karma ve zararına ortak olunuyor. Uluslararası bir şirkette ortak olmanın prestiji, iş dünyasında kendi alanında birçok kapıyı açarken, partnerler hem kar payı hem de prim alarak kazançlarını artırıyor.

KPMG
15 yılda partner olabilirsiniz

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye 1982’de kuruldu ve bugün şirketteki partner sayısı 36’ya ulaştı. Bu şirkete asistan olarak girip ortalama 15 yıl çalışan gençlerin partner olma hedefi gerçekleşebilir. KPMG Türkiye, her yıl mart-temmuz ayları arasında yeni mezunların işe alimim, ağustos-ekim döneminde ise stajyer alımlarım tamamlıyor. Denetim ve vergi asistanı pozisyonuna alınacak adaylardan beklenti, KPMG’de göreve başladıktan hemen sonra serbest muhasebeci ve mali müşavirlik belgesini alabilmek için gereken stajın başlatılması oluyor. Şirket danışmanlık birimindeki çeşitli bölümlere alınacak yeni analistlerin işletme, ekonomi, fi-nans, endüstri, elektronik ya da bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerden mezun ya da MBA yapmış olmalarını tercih ediyor.

KPMG Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Seçil Namruk, “Gelişimine önem veren, ekibini iyi motive ederek başarılı sonuçlar almalarını sağlayan, şirkete yeni iş alanları ve müşteri kazandıran ve bunların ötesinde profesyonel ilişki becerisi yüksek çalışanlarımızın ortalama 14-15 yılda partner olması mümkün. KPMG’de partner olmak sürdürebilir başarı ve yüksek liderlik vasıflarına sahip olmak demektir” diyor.

DELOİTTE
Yılda 50 bin başvuru

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte’un Türkiye şirketinde de partnerlik yolu yeni mezunlara açık. Deloitte Türkiye, yılda ortalama 50 bin staj ve iş başvurusu alıyor. Adaylara genel yetenek ve yabancı dil sınavı, yetkinlik bazlı mülakatlar, değerlendirme merkezi uygulamaları, kişilik envanterleri gerçekleştirilerek, hem ilgili pozisyon kriterlerine hem de Deloitte yetkinliklerine uygunluğu ölçümleniyor. Yeni mezunların işe alımları nisan- temmuz dönemleri arasında tamamlanıyor.

1994’te ODTÜ işletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra şirketin denetim bölümünde işe başlayan Özlem Gören Güçdemir, 11 yılın sonunda şirkete partner olmuş. Halen Deloitte Türkiye Yetenek Lideri görevini yürüten Güçdemir, “Partner yolculuğunda tecrübe, teknik bilgi, kaliteli iş çıkarmak, etik değerler, satış becerileri, şirket temsili ve müşteri ilişkileri öne çıkan özellikler. Partner olabilmek için genel olarak en az 10-12 yıllık bir tecrübeye sahip olmak ve tüm bahsedilen yetkinliklerde üst düzeyde olmak gerekiyor. Parter olmanın maddi yan haklar veya olanaklardan daha önemli yönü, global bir şirketin üye firmasında ortak olarak son derece prestijli bir görevi yürütmek” diye konuşuyor.

PWC TÜRKİYE
Her yıl 200-250 yeni mezun alıyor

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye’ye her yıl üniversiteden yeni mezun 200-250 genç almıyor. Denetim ve vergi bölümleri için üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinden yeni mezun olmuş ya da mezun olacak adaylar değerlendiriliyor. Şirket diğer bölümleri için ise ağırlıklı olarak mühendislik bölümle-rinden mezun adayları de-ğerlendiriyor. Yapılan mülakatlar sonunda uygun görülen adaylara teklif sunuluyor. Bu adaylar her sene eylül ayında uzun bir oryantasyon ve teknik eğitim süreci sonrasında PwC Türkiye ofislerinin ilgili bölümlerinde görevlerine başlıyor.

PwC, çalışanlarına asistan, ekip şefi, müdür yardımcısı, müdür, kıdemli müdür, direktör ve partnerliğe uzanan bir kariyer yolu sunuyor. Unvanlar bölümden bölüme değişiklik göstermekle birlikte, ortalama partnerlik yolu 13-15 yıl sürüyor. PwC’de partner olabilmek için şirketin tüm çalışanlar için geçerli olan bütünsel liderlik, iş zekası, teknik yeterlilik, küresel zeka ve ilişkiler başlıklarında toparlanan PwC Professio-nal özelliklerinde rol model olmak gerekiyor. PwC’de global olarak çalışabilme yaşı 60 olduğu için partnerler de maksimum 60 yaşma kadar çalışabiliyor.

EY TÜRKİYE
Yaş sınırı yok

Uluslararası vergi, danışmanlık ve denetim hizmetleri veren E&Y (Ernst &Young) Türkiye’de de partner olmak gençler için hayal değil. Şirkette yeni mezunların işe alımı mart ayında başlıyor. Sürecin ilk aşaması smav olup, sınavı başarı ile tamamlayan adaylar sırasıyla insan kaynakları ve departman müdürü mülakatına ve ardından partner mülakatına katılıyor. Partner mülakatı olumlu sonuçlanan adaylara teklif iletiliyor. Bağımsız denetim ve vergi bölümleri için SMMM sertifikasyonu zorunluluğu olduğundan, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin mezunlarının başvuruları değerlendirmeye almıyor. Danışmanlık ve kurumsal finansman bölümleri için ise endüstriden bilgisayar mühendisliğine kadar geniş bir mezun portföyü değerlendiriliyor. EY Türkiye İK Direktörü Emre Çavuşoğul-ları, “Başarılı olan çalışanlara ortalama 15 yıl içerisinde asistanlıktan partnerliğe uzanan şeffaf bir kariyer yolu sunuyoruz” diyor. Birçok şirkette olduğu gibi EY’de de partnerler, şirket ortakları oldukları için, şirketin hem kar hem de zararına ortaklar. EY’de partnerler kıdem ve üstlendikleri sorumluluklar paralelinde kar payı yanında, çalışma performansına bağlı prim de kazanabiliyorlar.

MAZARS DENGE
İşe alımda firsat eşitliği sağlıyor

Bağımsız denetim, vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri veren Mazars Denge, işe alımlarda, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, söz konusu alanlarda yüksek lisans yapmış ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen adayları tercih ediyor. Her aday için fırsat eşitliği yaratılması prensibinden hareketle, tüm adaylara, mesleki değerlendirme sınavı, yabancı dil sınavı, kişilik envanteri ve yetkinlik bazlı mülakat standart olarak uygulanıyor. Mazars Den-ge’de genellikle toplu işe alımlar eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Mazars Denge İK Direktörü Mehmet Eronat, tüm çalışanların partner olmasının mümkün olduğunu belirterek, “Şirketimizde partner olabilmek için ilgili fonksiyonda şirket içerisinde ya da şirket dışında 12-13 yıl ortalama bir tecrübeye sahip olmak, çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak ve partnerlik yapılacak fonksiyonun gerektiği ‘YMMM, SMMM’ gibi resmi unvanların taşınması gerekiyor” diyor. Ayrıca partner olacak kişilerde, kurum kültürüne uyum, müşteri ilişkileri yönetimi, ekip ve süreç yönetimi, eğitim yönetimi ve öğrenen organizasyon, bütçe ve planlama, finansman gibi konularda başarılı bir yönetim gösterebilecek yetkinliklere sahip olması bekleniyor.

SİSTEM GLOBAL DANIŞMANLIK
Şirket satılırsa ek satış primi alacaklar

Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Şnin temeli 19 yıl önce Hüseyin Karslıoğlu tarafından atıldı.

Denetim ve danışmanlık hizmetlerine yoğunlaşan şirket bugün 10 partnerli bir yapıya ulaştı. Şirket çalışanları bölüm müdürü ve genel müdür yardımcısı düzeyinde partnerliğe kabul ediliyor. Şirket işletme, işletme mühendisliği, maliye ve muhasebe meslek yüksekokulları başta olmak üzere 1IBF bölümleri, istatistik, endüstri mühendisleri ve hukuk fakültesi mezunlarını tercih ediyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, “Bizim için adayların mezun olduğu okul kadar, okul dönemini verimli bir şekilde geçirmiş olmaları ve analitik zekaya sahip olmaları da önemli. Bizim işimizde okulda öğrenilenler pratik hayata uygulanıyor. Ayrıca temel işimiz denetim ve danışmanlık olduğundan neden sorusunu soran, sorgulayan kişileri seçiyoruz” diyor. Sistem Global’daki 10 partnerin 7’si şirket içinden bu pozisyona yükselmiş. Karslıoğlu, “Yönetim kuruluna kabul ettiğimiz partner arkadaşlarımız, yetkili yönettikleri görevlerden dolayı sorumluluk alıyorlar. Her partner arkadaşımız yönettiği bölümden yönetim primi ve ayrıca partnerlik oranlarına göre ortak havuzdan kar payı alıyor. En önemlisi de şirket hissemizi satar ya da değerlendirirsek hisseleri dışında ek satış primi alacaklar” diye konuşuyor.

PRAGMA
Yatırım bankacılığı uzmanlarına fırsat

Pragma, şirket satın alma ve birleşmeleri konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi. 2002’de yatırım bankacılığında deneyimli bir grup arkadaş tarafından kurulan firmanın halen 10 partneri bulunuyor. Şirketin kurucu partnerlerinden Değer Şahbaz, yatırım bankacılığı alanında bir şirkette yedi yıl çalıştıktan sonra şirketlerini kurduklarını belirtiyor. Şahbaz, “Sektörümüzde lider konumumuzu korumak ve geliştirmek için en kaliteli iş gücünü bünyemize katmak ve tutmak için partnerlik mantığını en etkili şekilde kullanıyo ruz” diyor.

Mezun olduktan sonra Pragma’da işe girip partnerliğe yükselmek olası. Başvuran adayların mezun olduğu okul ve bölüm yanında yüksek lisansına, özellikle de yatırım bankacılığı ala- Pragma nında tecrübe edinip edinmediğine bakan şirket, tüm yıl boyunca işe alımları devam ettiriyor. Şahbaz, yatırım bankacılığında kariyer yapacak gençlerin işin mükemmeliyet gerektirmesi nedeniyle “üstün seviyede yetkin, detaycı ve çalışkan olmaları” gerektiğini vurguluyor. Şahbaz, partner olmak isteyenlerden kariyerinin başından itibaren Pragma’yı sahiplenmelerini beklediklerini vurgulayarak şöyle konuşuyor:

“Ciddi miktarda bonusa bağlı bir ödüllendirme mekanizmamız var. Ancak bununla da yetinmeyip, üstün performans gösterenlere yarattıkları kardan pay alabilecekleri bir partnerlik sistemi sunuyoruz. Partnerlerin iş yaratabilme, müşteri ilişkilerini yürütme, takım ve proje yönetimi konularında yetkin olması gerekiyor.”

Belma Öztürk GÜRSOY / Mazars Denge Denetim Hizmetleri Teknik Lideri-Ortak
“Her sorumluluk bir fırsat olmalı”

Mazars Denge’deki kariyer yolculuğum, 1996’da Denetim Departmanında asistan olarak görev almamla başladı. Şahsi olarak her zaman öğrenmeye ve öğretmeye geniş imkanlar sağlayan bir mesleğin ve kurumun bir parçası olduğumu hissettim. Deneyim kazandıkça, mesleğin teknik donanımla ilgili yetkinlikleri yanında, çok yönlü ilişki yönetimi ve diğer yönetsel konularda kendimi geliştirmek için bana sunulan her türlü fırsatı kullandım. 2007’de Mazars’ın uluslararası partnerlik statüsü olan CARL partner olarak atandım. Birçok farklı sektörden yerli ve yabancı şirketin bağımsız denetimini sorumlu ortak olarak yürütüyorum. Aynı zamanda Mazars’ın uluslararası teknik komite ve kalite kontrol ekibi üyesiyim. Meslekteki gençler onlara verilen her yeni sorumluluğu bir fırsat olarak değerlendirip, kendi gelişimlerini sürekli kılmalılar.

Hüseyin KARSLIOĞLU / Sistem Global Danışmanlık Kurucu Partneri
Erkenden danışılan olmak istiyoruz

Şirketi 19 yıl önce kurdum. Bugün 10 ortaklı bir yapıyız. 12 yıl önce aramıza katılan arkadaşım da dört yıl önce başlamış çok genç bir arkadaşımız da bugün partnerler masasında yan yana yerlerini alıyorlar. Aktif çalışma hedefimiz radikal olarak 55 yaş. En yaşlı olarak biz üç kişiyiz ve 45 yaşındayız.

En genç partner üyemiz ise 30 yaşında. Amacımız 55 yaşına gelen partnerimizin, eğer en az 10 yıldır bizde partner ise, 55 yaşından sonra agresif ve stresli bir iş hayatında yıpranmaması. Bizim bir danışma kurulumuz var; kendisi ya orada ya da ‘yönetim kurulu başdanışmanı’ olarak görevde yer alsın istiyoruz. İşimizi gençlere emanet ederek, erkenden yöneten değil de danışılan konumunda olmak istiyoruz.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu