Anasayfa / Makaleler / Kobiler Değişimi İnternetle Yakalıyor

Kobiler Değişimi İnternetle Yakalıyor
kobi degisim teknolojiDünyada rekabetin şekli değişirken bulut bilişim, sosyal medya, büyük veri ve mobilite gibi internet teknolojilerinden faydalanan şirketler, iş süreçlerinde gerçek bir sıçrama yaşıyor. Çünkü hem satışlarını hem de verimliliklerini artırıyorlar. KOBİ’lerin ise büyüme isteği ve rekabet gücünü pekiştirecek bu teknolojilere zaman kaybetmeden entegre olması gerekiyor.

Sektördeki büyük oyunculardan sivil toplum kuruluşlarına, kamu yetkililerinden ünlü düşünürlere dek bugün iş dünyasında söz sahibi olan hemen herkes, KOBİ’lerin teknolojiyi daha etkin kullanması gerektiği konusunda hemfikir. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde KOBİ’lerin dijital dünyaya ayak uydurmaları gerektiği hemen her fırsatta gündeme getiriliyor. Değişen müşteri beklentileri, yenilikçi ürünlerin yükselişi, küresel dünyada rekabet, bilginin artan gücü derken büyük şirketler kadar KOBİ’lerin de teknoloji ihtiyacı giderek daha karmaşık hale geliyor.

Bunda elbette taşları yerinden oynatan dünyadaki internet teknolojilerinin etkisi büyük. Çok hızlı bir biçimde bireylerin hayatına girmiş olan teknolojik trendler, kurumlan da kısa sürede etkisi altına aldı. Bugünün vazgeçilmez fenomeni haline gelen sosyal medya kurumlan daha şeffaf, yenilikçi ve rekabetçi olmaya iterken, tüketiciyle her an iletişim kurmayı sağlıyor. Müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklif sunabilmek ve en son tüketici trendlerini yakalamak için ise devasa veri akışından bilgi üretmek şart.

Bunun için imdada yetişen büyük verinin etken kullanımı, şirketleri müşterilerini tanımaya her geçen gün daha çok yaklaştırıyor. Her an ve her yerden bilgi akışını kolaylaştıran ve iletişimi esnek hale getiren mobilite fırtınası da bugün hemen her şirketi etkisi altına almış durumda. Şirket için gereken teknolojik altyapıyı “kullandığın kadar öde” modeliyle sunan bulut bilişim ise ku-rumlara hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlıyor, verimlilikte destek oluyor.

Bu teknolojiler Ar-Ge’den müşteri ilişkilerine, inovasyon-dan pazar araştırmasına büyük şirketlerin adeta eli ayağı oldu. Bu sayede müşteriye özel ürün ve hizmet sunabilmenin avantajını yaşayan kurumlar, tüketici beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ezici bir yarışa girdi. Yarış tüm hızıyla devam ederken bilgiye, bilgi yönetimine ve internet teknolojilerine olan ihtiyaç şirketler için kaçınılmaz hale geldi. Pek çok şirket bu sayede yeniden yapılanma sürecine girerken ekonomiye yön veren KOBİ’ler için de değişim vakti geldi.

KOBİ’lerin performans formülüAraştırmalar internet teknolojilerine yatınm yapan KOBİ’lerin iş süreçlerinde gerçek bir sıçrama yaşadığını ve bu yatmmlann meyvesini aldıklannı gösteriyor. İş süreçlerinde eski yöntemlerden sıy-nlarak dünyanın takip ettiği en son teknolojileri uygulayan KOBİ’ler, yaşadıklan dönüşümle rekabette bir adım öne çıkıyor. Boston Consulting Group’un (BCG) yaptığı güncel bir araştırma, internet teknolojileri kullanımının KOBİ’lerin performansına sağladığı katkıyı gözler önüne seriyor.

Dünya çapında toplam 5 bin 600 KOBİ’yi, Türkiye’den 390 KOBİ’yi kapsayan “4,2 Trilyon Dolarlık Fırsat; G-20 Ülkelerinde İnternet Ekonomisi” isimli çalışmaya göre interneti ve internet teknolojilerini sistematik ve etkin kullanan KOBİ’lerin performansı kullanmayanlara göre belirgin şekilde daha yüksek. BCG’nin raporu, Türkiye’de internet teknolojilerini satış/ pazarlama, müşteri ve tedarikçi iletişimi için yüksek oranda kullanan KOBİ’lerin son üç yılda satış-lannı ortalama yüzde 17, interneti orta düzeyde kullanan KOBİ’lerin ise yüzde 10 artırdığını ortaya koyuyor. İnternet teknolojilerini az kullanan ya da hiç kullanmayan KOBİ’lerin ise satışlarında yüzde 5’lik bir düşüş gözlemleniyor.

Gelirler yükseliyor

İnternet ve internete bağlı teknolojilerin ekonomik kalkınmanın en önemli yapı taşı olan KOBİ’lere sağladığı faydalar satış artışı ile sınırlı değil. E-postadan web sitesine, bulut bilişimden müşteri ilişkileri yönetimine kadar çok sayıda internet tabanlı teknolojiye yatınm yapan KOBİ’ler aynı zamanda ya-kaladıklan verimlilik artışı ile gelirlerini de yükseltiyor.

McKinsey&-Company’nin Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan sekiz ülkeyi kapsayan “İnternet’in Ekonomiye Etkisi” başlıklı raporu da bunu doğruluyor. Rapora göre, son üç yılda bütçelerinin yüzde 30’undan fazlasını internet teknolojilerine yatınm yapmak için kullanan KOBİ’ler, yüzde 10’undan daha azını kullanan KOBİ’lere göre gelirlerini 9 kat hızlı artınyor. Türkiye’deki KOBİ’lere baktığımızda ise yine son üç yılda interneti etkin şekilde kullanan KOBİ’lerin verimliliklerini yüzde 6.9 oranında artırdıklan, giderlerini ise yüzde 5.2 oranında azalttıklan görülüyor.

Tüm bu veriler, büyüme isteği ve gücüne sahip KOBİ’lere internet teknolojilerinin neredeyse sihirli formüller sunduğunu gösteriyor. KOBİ’ler de internet teknolojilerinin sunduğu bu nimetlerin yavaş yavaş farkına vanyor. Ancak her ne kadar değişen dünyanın dinamiklerine ayak uydurmak için internet yatırımlarına dönük farkmdalık artmış olsa da KOBİ’lerde internet kullanımı hala yeterli düzeyde değil. BCG’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 65’i işyerinde internet kullanırken, bu oran Almanya, Kore, İngiltere, ABD, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yüzde 80’in üzerinde. Brezilya’da yüzde 75, Çin’de ise yüzde 67 seviyesinde.

DİJİTAL ARAÇLARLA HEP DAHA FAZLASI

BCG’nin sonuçlarına göre, gelişen ya da gelişmekte olan ülkelerde, internet araçlarını yoğun bir biçimde iş süreçlerine dahil eden KOBİ’ler internet teknolojilerinden çok az ya da hiç faydalanmayan diğer KOBİ’ler ile kıyaslandığında;

– Daha verimli iş süreçlerine

– Daha fazla rekabet gücüne

– Daha geniş pazarlara yayılma stratejisine

– Daha gelişmiş müşteri etkileşimine

– Daha hızlı ve kolay istihdam yaratma gücüne

– Daha yenilikçi pazarlama planlamasına

– Daha fazla büyüme potansiyeline

– Daha fazla müşteri tabanına ulaşma şansına sahip.


İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir