Kariyer ve İş

Konferanslara Katılarak Parlak Bir CV Yazmak

Parlak ve ilgi çekici bir CV yazmak. Orijinalinin simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları lise ve üniversitelerde çok popüler. Dünya sorunlarının tartışıldığı ve birçok ülkeden öğrencinin bir araya geldiği konferanslara katılarak parlak bir CV yazmak mümkün…

Parlak Bir CV Yazmak

ERASMUS değişim programlarından sonra dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu olan Model Birleşmiş Milletler Konferansları günden güne Türkiye’de de yayılıyor. Önceleri yalnızca tanınmış özel okullarda düzenlenen konferanslar son zamanlarda İngilizce etkinlik yaprtiak isteyen bütün okulların gözdesi oldu.

Çeşitli ülkelerde uzun yıllardır yapılan konferansların mazisi oldukça eski. MUN (Model United Nations) konferansları ilk olarak (kinci Dünya Savaşfndan sonra lise ve üniversite öğrencileri için Harvard Üniversitesi ve National Model United Nations – New York bünyesinde düzenlenmeye başlandı. 1920’li yıllarda dünya barışını korumak üzere oluşturulan Milletler Cemiyeti, MUN konferanslarının esin kaynağı oldu. Bu yıllarda Milletler Cemiyeti simülasyonları olarak başlayan MUN konferanstan, 1945’te Birleşmiş Milletlerin kurulmasından altı yıl sonra, 1951’dc “Model United Nations of The Far Wesf ve on vıl sonra, 1955 vılmda Harvard Üniversitesi tarafından kurulan HNMUN ile bugünkü yapısına kavuştu.

Günümüzde birçok ülkede ulusal ve uluslararası arenada katılımcılar eşliğinde çok sayıda MUN konferansı düzenleniyor. Birkaç istisna dışında İngilizce düzenlenen MUN konferansları kendine özgü kılık-kıyafet ve davranış kodlan içeren bîr tür “diplomasi tiyatrosu” olarak nitelendirilebilir. MUN, katılımcıların var olan toplumsal ve kişisel görüşlerinden bağımsız olarak, organizasyon içerisinde temsilcisi oldukları ülkenin stratejileri ve çıkarları doğrultusunda savunma ve iddia mekanizması kurabilmelerini hedefliyor.

Model Birleşmiş Milletler

BİNLERCE ÖĞRENCİ, YÜZLERCE KONFERANS

Dünya çapından yüz binlerce gence, 192 Birleşmiş Milletler üye devletinin delegesi rollerini üstlenerek güncel dünya sorunlarına çözüm arama olanağı sağlayan MUN konferansları okullar tarafından yılda bir kez düzenleniyor. Her konferanstan önce katılımcı gençler, konferansta temsil edecekleri ülkenin dış politikası ve konferansta tartışacakları konudaki görüşü üzerine detaylı araştırmalar yaparak konferansa hazırlanıyor. Tartışılacak konuyla ilgili Birleşmiş Milletler’in daha önce yayınladığı bildirgeler, konu üzerine düzenlediği konferanslar ve yaptığı çalışmalar hakkında geniş çaplı bir araştırma yapıyorlar.

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 600 civarında MUN konferansı düzenleniyor. Üniversiteler, liseler, vakıflar ve özel eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve büyük çoğunluğu İngilizce gerçekleşen konferansların her birine, organizasyonun büyüklüğüne bağlı olarak 150 ile 5 bin arasında öğrenci katılıyor. MUN konferanslarına, dünya genelinde her yıl bir milyondan fazla öğrcnci katılıyor.

Türkiye’deki en popüler 20 MUN konferansı

 • EURÖsimA – ODTÜ/Nisan
 • MÜNTR – Model BM Türkiye Derneği/Mart
 • Model Court of Justîce – Ankara Üniversi HukukİFakültesi/Şubat
 • EÜR0AS1A-Model BM Türkiye Derneği/Aralık
 • MUNBU – Bilkent Universitesi/Şubat
 • GSMUN – Galatasaray Üniversitesi/Nisan
 • 1ELMUN – İstanbul Erkek Lisesi/Ağ us tos
 • MUNİSİ – Yeditepe Üniversitesi/Ağustos
 • EGOMUN – İzmir Ekonomi Üniversitesi/Temmuz
 • KMUN ~ Kabataş Erkek Lisesi/Mayıs
 • ITÜ MUN – İstanbul Teknik Üniversitesi/Ağustos
 • BASMUN ~ Başkent Universitesi/Kasım
 • RC1MUN Robert Kolej/Nisan
 • TIMUN – Üsküdar Amerikan Koleji/Aralık
 • KUMUN – Koç Üniversitesi/Haziran
 • Marmara MUN – Marmara Universitesi/Nisa
 • HASMUN ~~ Kadir Has Universitesi/Mayıs
 • TAMUN – TED Antalya Koleji/Mayıs
 • ETUMUN ~ TOBB Üniversitesi/Ekim
 • MUNARC – Arı Koleji/Ekim

İŞLEYİŞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’LE AYNI

Model Birleşmiş Milletler temel olarak farklı milletlerden gençlerin bir araya gelerek güncel dünya sorunlarına çözüm araması için onları teşvik edip uygun ortamı sağlıyor. Bu sayede gençlerin dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. MUN’da bulunan komiteler, üye ülkeler, tartışılan konular, organizasyon takımı ve akademik takım Birleşmiş Milletler’in güncel uygulamasıyla aynı şema ve işleyişte ilerliyor. MUN organizasyonları kişiye kazandırdığı yabancı dil becerileri, araştırma yeteneği, sosyal beceriler, resmi dilde iletişim, özgüven kazanımı gibi artıların yanı sıra meslek hayatında her zaman ihtiyaç duyulabilecek farklı bakış açılarına sahip olma, kriz yönetimi ve profesyonel ikna edicilik benzeri niteliklerin kazanılmasında ve geliştirilmesinde ciddi katkılar sağlıyor. Bunun yanı sıra özgeçmişte MUN konferanslarına dair tecrübenin yer alıyor olması, özellikle uluslararası ölçekli işverenler tarafından iş görüşmelerinde kullanılan bir prestij kaynağı olarak görülüyor.

90’larda ABD’de yayınlanmış Emmy ödüllü sitkom olan Seinfeld dizisinin bir bölümünde topluluk önünde konuşmaktan şöyle söz ediliyordu: “Yapılan bir araştırmaya göre insanların en çok korktuğu şey yüzde 70 ile topluluk önünde konuşmakmış. Bunu yüzde 20 ile ölüm izliyormuş. Yani bir cenaze törenine katılan-ların yüzde 70’i, tabutun önünde konuşma yapmaktansa tabutun içinde olmayı tercih ediyor.” îş hayatında da oldukça avantajlar sağlayan bu yeteneğin küçük yaşlardan itibaren edinilmesi bireyin özgüvenli yetişmesi açısından oldukça önemli.

MUN konferansları sayesinde bireyler problem çözme yeteneklerini geliştirerek bir konu hakkında ne kadar farklı fikirlerin üretilebileceğini görüyor. Kendi göremedikleri yönleri başkalarının gördüğünü öğreniyor, saygı çerçevesinde diplomatik bir dille tartışma becerilerini geliştiriyorlar. Farklı fikirlerin ortak paydada buluşarak bir çözüm üretmesini hem teoride hem pratikte gören öğrenciler çözüm üreten tartışma kültürüne aşina oluyorlar. Yeri geldiğinde temsil ettikleri ülkenin politikalarına göre, her ne kadar o fikri kişisel olarak benimsemeseler de, savunmayı öğreniyorlar.

EN PRESTİJLİ AKADEMİK AKTİVİTE

Diğer taraftan konferansların çok büyük bölümünün çalışma dilinin İngilizce olması, katılımcıların yabancı dillerini geliştirmelerini sağlıyor. Konferans katılımcılarının farklı milletlerden olması öğrencilerin genç yaşta dünyanın her yanından arkadaş edinmelerine, giderek çok daha güçlü bir network’ün içine girmelerine olanak sağlıyor. Konferanslar, tartışılan konuların uluslararası politika ve diplomasi temelli olmasından dolayı sosyal ve siyasal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve ileride yönelecekleri alanlar hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler ile başta Harvard ve Yale olmak üzere saygıdeğer üniversiteler tarafından da destekleniyor. Yurtdışında yüksek lisans ve doktoraya kabul edilme sürecinde bir kriter olan MUN konferansları sayesinde burs almak bile mümkün oluyor.

Türkiye’den MUN Konferansına Üç Örnek

Türkiye’de de her yıl çok sayıda MUN konferansı düzenleniyor. Bunlardan üç tanesi yıllardır başarıyla ve geniş katılımla yapılıyor.

■ MUNTR: Model Birleşmiş Milletler Türkiye (MUNTR) konferansı, Türkiye çapında yapılan ilk ve en büyük, yine Türkiye çapında BM ve NATO tarafından tanınan tek konferans olma özelliğine sahip. Her sene Mart ayının ilk haftası düzenlenen konferansa 40’dan fazla ülkeden 600’e yakın öğrenci katılıyor. Beş gün süren konferansın katılım ücretleri 500 TL.

Etkinlikte 10’dan fazla komitede BM’nin organları ve diğer uluslararası organizasyonlar simüle ediliyor. BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, SPECPOL, DISEC, SOCHUM, Dünya Ticaret Örgütü, NATO, Şanghay Beşlisi gibi uluslararası organizasyonlarda Suriye meselesi, Keşmir problemi, yasadışı silah ticareti, çocuk haklarının ihyası, ırka ve cinsiyete dayalı ayrımcılık gibi konular tartışılıyor.

■ EURÖsimA: 2005’dcn beri her yıl Nisan ayının son haftasında düzenlenen ve Avrupa Birliği’nin simülasyonu olan EU-ROsimA konferansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu (DPUİT) tarafından tertip ediliyor. Avrupa Birliği’nin organları olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komite gibi komitelerin gündemleri daha önce konferans sekretaryası tarafından belirleniyor ve komitedeki ülke temsilcileri tarafından dört günlük konferans müddeti boyunca İngilizce olarak tartışılıyor. 2019 Nisan’da 15’incisi düzenlenecek olan konferansa her sene 20’den fazla ülkeden 350 öğrenci katılıyor. Kayıt ücretlerinin 350 TL olduğu konferans, her yıl DPUİT konferans masraflarını karşılayarak geri kalan parayı bir sonraki yılın organizasyon ekibine devrediyor.

■ MUNBU: MUNBU (Model United Nations of Bilkent Uni-versity), ilki 2012’de düzenlenmiş olan ve her yıl Ocak ayında düzenlenen 16-25 yaş arası yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bir konferanslar dizisi.

Çalışma dilinin İngilizce olduğu konferans 2019 Ocak ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek. Konferansa bireysel başvurular mümkün; fakat delege seçimlerinde, kişinin, eğer varsa, daha önce katılmış olduğu MUN konferansları ve tecrübesi göz önünde bulunduruluyor. Her konferansın sonunda sertifika alınıyor ve bu da katılımcının CV’sinde önemli bir yer tutuyor. Her sene 200 civarında öğrencinin katıldığı MUNBU konferansının fiyatları otelli ve otelsiz olarak ayrılıyor. Bilkent Üniversitesinin Ankara’daki kampüsün-de gerçekleşen konferanslara uluslararası düzeyde oldukça yüksek katılım oluyor.

Deniz AYYILDIZ / EURÖsimA 2016 Genel Sekreteri
“BM, gençleri dikkate alıyor”

Model Birleşmiş Milletler konferansları hem katılımcıların hem de organizasyon ekibinin öğrencilerden oluşması sebebiyle gerek akademik yönden gerekse organizasyonel becerileri geliştirmesi bakımından oldukça faydalı. 20’den fazla ülkeden 500 kişinin katıldığı organizasyonları 18-20 yaşlarında gençlerin düzenlemesi gerçekten takdire şayan.

Öte yandan, üniversitesi öğrencilerinin derslerde aldıkları teorik eğitimleri hemen pratiğe dökmeleri ve uluslararası organizasyonların çalışma usullerini genç yaşta kavramaları çok önemli.

Konferansların sonunda çıkan çözüm önerileri BM’ye ulaştırılarak gençlerin bu konulardaki görüşleri hakkında fikir sahibi olmaları sağlanıyor. Buna en güzel örnek, Kıbrıs’ın günümüzdeki durumu ve geleceğini şekillendirmiş olan ‘Kofi Annan Planı’nın taslağı ve ana hatlarının Türkiye’de yapılan MUNTR konferansında yazılmış olduğu gerçeğidir. Bu yaştaki gençlerin fikirlerinin BM tarafından dikkate alındığını görmek Türkiye’de bu işin ne kadar ustaca yapıldığının bir göstergesi.

Göksenin GÜNGÖR / İstanbul Üniversitesi MUN 2014 Genel Sekreteri
“Öğrencinin katılabileceği en kaliteli organizasyon”

MUN konferansları bana göre lise ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği en zengin akademik içeriğe sahip organizasyonlardır. Konferansların içeriği ve katılımcıların kalitesi sizi birdenbire bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Uluslararası konuların yabancı bir dilde tartışıldığı, her milletten katılımcının olduğu bu konferanslar sayesinde kendi yetkinliklerinizi bu seçkin topluluk içerisinde ölçmeniz mümkün oluyor. Şimdilerde katılım daha fazla olduğu için bu özelliğin yitirildiği düşünülse de, eğitim kurumlarmdan bu alanlarda en yetkin öğrenciler seçildiği için rekabetçi özelliği korunuyor.

Eğer şansınız varsa ve yurtdışındaki konferanslara katılma fırsatınız olduysa, kendinizi dünyanın en iyi üniversitelerinden sizin alanınızda eğitim gören insanlarla rekabet edebilme ve sınama imkânı bulabiliyorsunuz.

Bence bu bir öğrencinin vizyonunu genişletmesi açısından yaşayabileceği en iyi deneyim. Tüm bunlara ek olarak İngilizce seviyenize katkısı, diplomatik dünyayı tanımanız ve deneyimleyebilmeniz, farklı perspektiflerden konulara yaklaşabilmeniz, MUN konferanslarının diğer faydalan.

Mustafa Emre Selek

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu