Kariyer ve İş

Mükemmel Bir CEO Olmanın 8 Sırrı

Mükemmel CEO Olma Formülleri: Efsane CEO’ların 8 Başlıkta İpuçları

CEO’lar, bir şirketin başarısında kritik bir rol oynarlar ve başarılarını veya başarısızlıklarını etkileyen birçok faktör bulunur. Dünyanın en iyi CEO’larından gelen deneyimler, mükemmel bir CEO olma yolunda izlenmesi gereken yolu aydınlatır. McKinsey & Company’nin CEO Excellence adlı kitabı, 67 yüksek performanslı CEO ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan deneyimler ve önerileri sunar. İşte mükemmel CEO olma formüllerinin 8 başlıkta özeti:

Mükemmel Bir CEO Olma
Mükemmel Bir CEO Olma

CEO’ların Krizlere Dayanma Yeteneği ve İzledikleri Yaklaşımlar

Dijital dönüşüm, yetenek yönetimi, çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve toplumsal kontrol gibi faktörler, günümüz CEO’larının işini giderek daha karmaşık hale getiriyor. Krizlerle başa çıkmak, CEO’ların liderlik becerilerini test eden bir önemli bir unsurdur. Bu makalede, önde gelen CEO’ların krizlere dayanma yeteneği ve izledikleri yaklaşımlar incelenecektir.

Hızlı Hareket Etme

Warren Buffett’ın yaklaşımı, krizlere hızlı bir şekilde yanıt vermenin önemini vurgular. “Doğru anla, çabuk anla, içinden çık ve üstesinden gel” yaklaşımı, kriz anında karar almanın ve uygulamanın ne kadar kritik olduğunu gösterir.

Önlem Alma ve Tedavi Yaklaşımı

Günümüzün önde gelen CEO’ları, krizlerin önlenmesinin tedavi edilmesinden daha önemli olduğunu düşünmektedirler. Önleyici tedbirler, işletmenin daha dirençli hale gelmesine yardımcı olur. Krizleri beklenmedik olaylar olarak algılamak yerine, şirketlerin düzenli stres testleri yaparak potansiyel riskleri tanıması ve önlem alması önerilir.

Yalnızlık Duygusu

CEO’lar, krizlerle başa çıkarken sık sık yalnızlık duygusu yaşarlar. Özellikle kriz anlarında, liderlerin etraflarındaki insanlarla paylaşamayacakları kararlar alması gerekebilir. Bu, CEO’ların yalnızlık duygusu yaşamasına neden olabilir. Mary Barra’nın ifadesiyle, CEO olmak beklenmedik bir şekilde hissedilen yalnızlıktır.

CEO’lar için krizlere dayanma yeteneği, liderlik becerilerinin en kritik sınavlarından biridir. Hızlı hareket etmek, krizleri önceden önlemeye çalışmak, ve yalnızlık duygusuyla baş etmek, başarılı bir CEO’nun sahip olması gereken önemli özelliklerdir. Krizler, iş dünyasında kaçınılmazdır ve bu zorlu zamanları aşabilmek için güçlü liderlik ve etkili stratejiler gerekmektedir.

Mükemmel Bir CEO Olma

CEO’lar ve Çelişkilerle Başa Çıkma Becerisi

CEO’lar, iş dünyasında birçok farklı paydaşın beklentileri arasında denge kurma göreviyle karşı karşıyadır. Bu dengeyi sağlamak, günümüz CEO’ları için önemli bir zorluk oluşturur. CEO’lar, uzun vadeli performans sağlarken aynı zamanda kısa vadeli sonuçlar elde etmek, analizler yapmak ve hızlı kararlar almak, geçmişi saygıyla anmak ve geleceği şekillendirmek, hissedar değerini maksimize etmek ve tüm paydaşlar için değer yaratmak, geribildirim almak ve kabul etmek, alçakgönüllü ve özgüvenli olmak gibi birçok çelişkili beklenti arasında denge kurmalıdır.

CEO’nun Çelişkilerle Başa Çıkma Becerisi

CEO’lar, liderlik rollerinde çelişkilerle başa çıkma becerisi geliştirmelidirler. Jacques Aschenbroich, CEO rolünü “tüm çelişkilerin kesiştiği nokta” olarak tanımlar. Bu çelişkilerle başa çıkma yeteneği, CEO’nun başarısını büyük ölçüde etkiler.

Uzun Vadeli Performans ve Kısa Vadeli Sonuçlar: CEO’lar, uzun vadeli performansa yatırım yaparken aynı zamanda kısa vadeli sonuçlar elde etmek zorundadır. Bu dengeyi sağlamak, stratejik vizyon ve kısa vadeli hedefler arasında bir denge kurmayı gerektirir.

Analiz ve Hızlı Kararlar: CEO’lar, analizler yaparken fırsatları yakalamak için hızlı hareket etmelidirler. Bu, verilere dayalı kararlar almanın ve aynı zamanda değişen koşullara hızlı uyum sağlamanın gerekliliğini vurgular.

Geçmiş ve Gelecek: CEO’lar, geçmiş deneyimlere saygı göstermeli ve aynı zamanda geleceği şekillendirmelidir. İnovasyon ve değişim, şirketlerin rekabetçi kalmasını sağlar.

Hissedar Değer ve Tüm Paydaşlar: CEO’lar, hissedar değerini maksimize etmekle birlikte tüm paydaşlar için değer yaratmalıdır. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, şirketlerin toplumsal etkisini artırır.

Geribildirim ve Özgüven: CEO’lar, geribildirim istemeli ve kabul etmelidirler. Aynı zamanda özgüven sahibi olmalı ve zor kararlar verebilmelidirler.

CEO’lar, çelişkilerle başa çıkma yeteneğini geliştirmek zorundadır. Bu, liderlik rollerini etkili bir şekilde yerine getirmelerini ve şirketlerini başarıya taşımalarını sağlar. CEO’lar, çelişkileri anlayışla karşılamalı, denge kurmalı ve bu zorlu görevi başarmalıdırlar.

Mükemmel Bir CEO Olma

Cesur ve Değişken Vizyon: Mükemmel CEO’ların Ortak Özelliği

CEO’lar için vizyon, şirketin gelecekteki hedeflerini belirlemede önemli bir rol oynar. Ancak mükemmel CEO’lar, sadece doğru vizyonu oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bu vizyonu değişime ve yaratıcılığa açık bir şekilde yönlendirirler. Bu makalede, en iyi CEO’ların sahip olduğu cesur ve değişken vizyon özellikleri incelenecektir.

Cesur ve Yaratıcı Vizyon

Mükemmel CEO’lar, belirsizliklerden korkmak yerine onları kucaklamayı tercih ederler. Bu liderler, kaderlerine razı olmaktansa onları şekillendiren kişiler olma yolunu seçerler. Cesur vizyonları, şirketlerin gelecekteki başarılarını belirleme konusunda önemli bir rol oynar.

Değiştirilen Vizyon İfadeleri

Başarılı CEO’lar, vizyon ifadelerini değiştirerek şirketlerin yönünü farklı bir konuma taşırlar. Örnek olarak, Mastercard CEO’su Ajay Banga, “Ödemelerde kazan” mottosunu “Nakdi yok edeceğiz” olarak değiştirerek şirketin ödeme endüstrisindeki geleceğini yeniden tanımladı. Benzer şekilde, GM CEO’su Mary Barra, “Küresel otomobil endüstrisinde kazanın” ifadesini “Ulaşımı dönüştürerek kazanın” olarak değiştirerek şirketin stratejik yönelimini değiştirdi.

Fütürist Vizyon ve Dönüşüm

Mükemmel CEO’lar, değiştirilen vizyon ifadeleriyle aynı zamanda fütürist bir vizyon belirlerler. Bu vizyonlar, günümüzde yaşanan küresel sıkıntılardan uzaklaşmayı ve dönüşümü vurgular. Örnek olarak, Shiseido CEO’su Masahiko Uotani, “Bir Japon güzellik ürünleri simgesi oluşturun” ifadesini “Japon mirasına sahip ikonik küresel güzellik markaları oluşturun” olarak değiştirerek şirketin uluslararası güzellik endüstrisindeki rolünü genişletti.

Mükemmel CEO’lar, cesur ve değişken vizyonlarıyla şirketlerini geleceğe taşır. Değiştirilen vizyon ifadeleri ve fütürist vizyon, şirketlerin başarılarını yeniden tanımlamalarını sağlar. CEO’ların, doğru vizyonu oluşturmanın yanı sıra bu vizyonu değişime açık bir şekilde yönlendirmeleri, liderliklerini güçlendirir ve şirketlerini rekabetçi kılar.

Mükemmel Bir CEO Olma

Kar, Vizyon ve Ortak Amaç: Mükemmel CEO’ların Yaklaşımı

En iyi CEO’lar, şirketlerini başarıya taşıyabilmek için sadece finansal sonuçlara odaklanmazlar. Onlar, işlerinin ve pazarın çeşitli yönlerinin kesiştiği noktada vizyonlarını oluşturur ve karın, bu vizyonu gerçekleştirmenin bir sonucu olduğuna inanırlar. Bu makalede, en iyi CEO’ların sahip olduğu yaklaşım ve ortak amaç konuları ele alınacaktır.

Vizyon ve Ortak Amaç

Best Buy’ın eski CEO’su Hubert Joly, doğru yolu bulmanın, dört ana sorunun kesişme noktasında olduğuna inanır. Bu sorular şunlardır: “Dünyanın neye ihtiyacı var? Nelerde iyisiniz? Nelere tutkuyla bağlısınız? Nasıl para kazanabilirsiniz?” CEO’lar, bu soruları cevaplayarak vizyonlarını oluştururlar.

Karın bir sonucu olduğu görüşü, başarılı şirketler için ortak bir özelliktir. Kâr, şirketlerin vizyonlarını gerçekleştirmenin bir yan ürünüdür. Allianz’ın CEO’su Oliver Bate, net kârın artırılması hedefinin, insanları harekete geçiremeyeceğini belirtir. Bu nedenle, şirketlerin bir amacı olmalıdır.

Ortak Amaç ve Destek

Ortak amaç belirleme sürecine dahil olan insanlar, dahil olmayanlara göre beş kat daha fazla destekleyici olabilirler. Medtronic CEO’su Bill George, “İnsanlar, yaratılmasına yardımcı oldukları şeyi destekler” görüşünü paylaşır.

Ekip İşbirliği

Best Buy’ın eski CEO’su Hubert Joly, bir plan oluşturmanın yanı sıra ekibi bu planın hazırlığına dahil etmenin önemini vurgular. Planın mükemmel olmasına gerek yoktur; önemli olan enerji yaratmak ve bu enerjiyi yönetmektir.

Mükemmel CEO’lar, vizyonlarını ve amaçlarını finansal sonuçların ötesine taşır. Onlar, işlerinin çeşitli yönlerinin kesişme noktasında yeni bir yolda ilerler ve karı, bu yolda ilerlemenin bir sonucu olarak kabul ederler. Ortak amaç belirlemek ve ekibi bu amaç doğrultusunda harekete geçirmek, şirketin başarısını artırır ve kararlılık sağlar. CEO’lar, enerji yaratmanın ve yönetmenin önemini anlar ve ekibini bu hedeflere odaklarlar.

Mükemmel Bir CEO Olma

Ağınızı Genişletin: Mükemmel CEO’ların Görüşleri ve İlgileri

Mükemmel CEO’lar, geleceğin neler getireceğine dair net bir vizyona sahip olmanın yanı sıra ağlarını genişletme ve farklı bakış açılarına ulaşma konularında da aktif bir rol oynarlar. Bu makalede, mükemmel CEO’ların geniş görüşlere ve ağlarına sahip olma özelliklerini inceleyeceğiz.

Geniş Görüşler ve Ağ Oluşturma

Mükemmel CEO’lar, geleceği tahmin etmek için yalnızca araştırmalara ve analizlere güvenmezler. Ayrıca ilgi alanlarını genişletir, farklı insanlarla bağlantılar kurar, çalışan ve müşteri etkileşimlerini önemserler. Değişime hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğinin kritik olduğunun farkındadırlar.

Bağlantılar Kurma ve Değişiklik Yönetimi

Mükemmel CEO’lar, yıl içinde en az bir kez satın alma veya satış operasyonu gerçekleştirirler. Bu sayede beklenen değişiklikleri ve ihtiyaçları öngörerek şirketlerini pozisyonlandırırlar. Ayrıca, inovasyonun ötesinde iş dünyasının farklı konularıyla ilgilenirler. Okuma alışkanlıklarını artırır, daha fazla seyahat ederler ve farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanlarla bağlantı kurarlar.

Örnekler

DSM eski CEO’su Feike Sijbesma, daha fazla okuma yapmaya ve daha fazla seyahat etmeye başladığını ve farklı insanlarla bağlantı kurarak ağ oluşturmaya başladığını paylaşır. Bu şekilde, farklı bakış açılarına ulaşma ve geleceğe daha iyi hazırlık yapma fırsatı bulmuştur. Lego’nun eski CEO’su Jorgen Vig Knudstorp ise yetişkin Lego hayranlarıyla etkileşimde bulunarak bakış açısını genişlettiğini ifade eder.

Mükemmel CEO’lar, geniş görüşlere ve ağlara sahip olmanın, geleceği yakalamanın ve değişime adapte olmanın kritik olduğunu anlarlar. Bu nedenle, ilgi alanlarını genişletme, farklı insanlarla bağlantı kurma ve iş dünyasının çeşitli konularına odaklanma konularında aktif bir rol oynarlar. Bu özellikler, şirketlerinin başarısını artırır ve rekabetçi kalma yeteneklerini güçlendirir.

Mükemmel Bir CEO Olma

Zamanlama ve Vazgeçme: Mükemmel CEO’ların Karar Alma Stratejileri

Başarılı CEO’lar, zamanlamanın ve karar alma süreçlerinin önemini anlarlar. İşte mükemmel CEO’ların zamanlama ve vazgeçme konusundaki yaklaşımlarına dair önemli stratejiler:

 1. 90 Gün Kuralı

ICICI eski CEO’su KV Kamath, şirketlerinde uyguladığı “90 Gün Kuralı”na vurgu yapar. Bu kurala göre, bir şeyi yapmak için 90 gün veya daha kısa bir süre içinde karar alınır ve uygulanır ya da hiç yapılmaz. Hızlı aksiyon alma ve sonuçları zamanında gözlemleme yaklaşımı, mükemmel CEO’lar için kritik bir unsurdur.

 1. Sorunların Küçülmeyeceği Bilinci

GM CEO’su Mary Barra, sorunların kendi kendine küçülmeyeceğinin farkında olduğunu belirtir. Ekiplerine “Bir sorunu çözmek için en iyi zamanın o sorunu fark ettiğin an” olduğunu hatırlatır. Başarılı CEO’lar, sorunların hızlı bir şekilde tanınması ve ele alınması gerektiğini bilirler.

 1. Kararları İncelikle Değerlendirme

Mükemmel CEO’lar, karar alma süreçlerini hızlı bir şekilde yapmanın yanı sıra kararları dikkatlice inceleme pratiği de benimserler. Her kararı metodik bir şekilde analiz ederler ve sonuçlarını önceden gözlerler. Karar ağacı yöntemini kullanarak farklı sonuçların ne olabileceğini değerlendirirler.

 1. Vazgeçme Yeteneği

Başarılı CEO’lar, mücadele edemeyecekleri bir sonuçla karşılaşma olasılığını görürlerse vazgeçmeyi ve kararlarını değiştirmeyi bilirler. Rod O’Neal, Delphi Automotive eski CEO’su olarak, başarılarının bir nedeninin yapmadıkları şeyler olduğunu ifade eder. Bu nedenle, kararlarını sürekli olarak gözden geçirirler ve gerektiğinde değiştirirler.

Zamanlama ve vazgeçme, mükemmel CEO’ların karar alma stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturur. Hızlı karar verme, kararları metodik bir şekilde inceleme, sorunları zamanında ele alma ve gerektiğinde vazgeçme yeteneği, başarılı CEO’lar için kritik öneme sahiptir. Bu stratejiler, şirketlerinin başarılarına katkıda bulunur ve rekabetçiliklerini artırırlar.

lider koçluğu
Mükemmel Bir CEO Olma

Bağ Kurma Sanatı: CEO’ların Çeşitlilik ve Kültürel Değişimi Yönetme Stratejileri

Günümüz iş dünyasında, çeşitliliği yönetmek ve kültürel değişimi başarıyla yönlendirmek büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Mükemmel CEO’lar, çeşitliliği yönetme ve kültürel değişimi ölçme konularında özgün stratejiler geliştirmişlerdir. İşte bu stratejilerden bazıları:

 1. Kültürü Düzenli Olarak Ölçmek

Caterpillar eski CEO’su Jim Owens, şirket kültürünü düzenli olarak ölçmek için anketlerin kullanılmasını önerir. Çalışanların şirketin vizyonunu anlamalarının, bu vizyona katkı sağlayabilmelerinin ve yönlendirebilmelerinin önemini vurgular. Kültürün sürekli olarak ölçülmesi, değişikliklerin izlenmesi ve gelişimin sağlanması açısından kritik bir adımdır.

 1. İnsanları Tanımak

Westpac eski CEO’su Gail Kelly, başarılı bir lider olmanın temelinde ekibi tanımak ve anlamak olduğunu ifade eder. Kelly, tüm ekibiyle haftada en az bir kez iletişim kurmayı tercih eder. Bu yakın iletişim sayesinde, çalışanların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve onları motive etmek mümkün olur. Liderler, ekibin zayıf ve güçlü yönlerini anlayarak daha etkili bir liderlik sağlayabilirler.

 1. İş Yerinde Arkadaşlığın Önemi

Adidas CEO’su Kasper Rorsted, iş yerinde arkadaş canlısı olmanın önemini anlamıştır. Kendisi, çok fazla yeni arkadaş edinmeyi istemese de iş yerinde arkadaşlık ve iş arkadaşlarıyla güçlü ilişkiler kurmanın önemini vurgular. İş arkadaşları arasında iyi ilişkiler, işbirliği ve ekip çalışması için temel bir unsur olarak kabul edilir.

Mükemmel CEO’lar, çeşitliliği yönetmek ve kültürel değişimi başarıyla yönlendirmek için bağ kurma sanatını ustalıkla kullanırlar. Kültürün düzenli olarak ölçülmesi, ekiple sıkı bir iletişim ve iş yerinde arkadaş canlısı bir ortam, başarılı liderlik için temel unsurlardır. Bu stratejiler, şirket kültürünün güçlendirilmesine ve çalışanların motivasyonunun artırılmasına katkı sağlar.

Mükemmel Bir CEO Olma
Mükemmel Bir CEO Olma

Farklılıkların Değerli Olması: CEO’ların Yaklaşımları

Günümüzün başarılı CEO’ları, iş dünyasında farklılıkların değerli olduğunun bilincindedirler. İşbirliği ve yönetici pozisyonundaki kişilere değer verme konusunda bazı ortak yaklaşımları vardır:

 1. Farklı Perspektiflerin Değerini Anlamak

Mükemmel CEO’lar, yönetici pozisyonundaki kişilerin kendileri için birer değer kaynağı olduğunu kabul ederler. Bu kişilerin farklı perspektifler, deneyimler ve becerilere sahip olduğunu anlarlar. Bu farklılıkları, organizasyonun daha zengin ve yenilikçi hale gelmesi için bir fırsat olarak görürler.

 1. İşbirliği ve Katkı

CEO’lar, yönetici pozisyonundaki kişilerin işletmeye katkıda bulunmalarına yardımcı olmayı amaçlarlar. Frank Blake gibi liderler, kendi önemli konularını ve hedeflerini, yöneticilerin endişeleri ve öncelikleriyle birleştirerek organizasyonun başarısını artırmayı hedeflerler.

 1. Farklı Bakış Açılarını Değerlendirmek

Farklı bakış açılarına sahip kişilerin CEO’lar için değerli olduğunu kabul eden liderler, organizasyon içinde çeşitli fikirleri ve görüşleri teşvik ederler. Ajay Banga gibi liderler, kendi gibi olmayan, farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip insanların görüşlerini dinlemekten çekinmezler. Bu, organizasyonun daha yenilikçi ve çeşitli bir bakış açısına sahip olmasını sağlar.

 1. Cesur ve Bağımsız İnsanların Varlığı

CEO’lar, yakınlarındaki yönetici pozisyonundaki kişiler arasında cesur ve bağımsız bireylerin bulunmasının önemini vurgularlar. Bu kişilerin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine ve işbirliği yapabilmelerine olanak tanır. Roberto Setubal gibi liderler, bu bağımsızlığı destekler ve önemserler.

Başarılı CEO’lar, organizasyonlarının çeşitliliğini ve farklılıklarını değerli bir varlık olarak görürler. Farklı bakış açıları, deneyimler ve perspektifler, iş dünyasında inovasyon ve başarı için önemli bir rol oynar. Bu nedenle, CEO’lar işbirliği ve katkıyı teşvik eder, farklı bakış açılarını önemser ve cesur, bağımsız düşünen insanların varlığını desteklerler.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu