Sağlık Haberleri

Sağlık sigortası sektörü hızlı büyüdü

Türkiye’de 1991 yılında ayrı bir branş olarak tanımlanan özel sağlık sigortacılığı, özellikle 2000’lerin başından itibaren özel hastanelerin yaygınlaşmasıyla canlanmaya başladı. Son yıllarda ise yıldızı giderek yükseldi. Sağlık sektöründe rekabetin giderek artması sağlık alanına yapılan yatırımların artışını tetikledi ve bu da dolaylı olarak artan hizmet kalitesini beraberinda getirdi. 2010’lu yıllarda sağlık sigortalarına olan ilgi hızlı bir şekilde artmaya başladı. Şirketlerin çalışanları için yan haklar kapsamında yaptığı toplu anlaşmaların yanında bireysel sözleşmeler de sektöre önemli bir ivme kazandırdı. Özel sağlık sigortasının yanında tamamlayıcı sağlık sigortaları, riskli hastalıklara yönelik poliçeler gibi ürünlerle, sektör gelişimini devam ettirdi.

HIZLA BÜYÜYOR

Toplumda sağlık hizmetlerine ihtiyaçtaki artış, yaşam süresinin uzaması, sağlık bilincinin artması ve sosyo-kültürel gelişimle birlikte sağlık hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir olması talebi, sağlık branşının sigorta sektöründe yükselmesinin önünü açan önemli etkenler oldu. Bu alanda özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarının gelişimi, önümüzdeki yıllarda özel sağlık sigortalarına olan talebin artacağını, tabana yayılacağını ve bu alanda daha fazla büyüme yaşanacağını gösteriyor.

Sağlık, gelişmelerin ve büyümenin hızla devam ettiği bir alan. Bunu rakamlarla da görebiliyoruz. Türkiye Sigorta Birliği’nin 2016 yılı verilerine göre, sağlıkta prim üretimi önceki yıla oranla yüzde 22,9 oranında arttı. Yine aynı verilere göre, geçen yıl sağlık branşında yaşanan toplam prim üretimi 4 milyar TL’yi aştı. Sağlık branşının sektörün prim üretiminden aldığı pay da artıyor. 2013’te yüzde 11,9 olan pay, 2017 beş aylık verilere göre yüzde 14,2 seviyesine yükselmiş durumda.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık sektöründe önemli bir aşama, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, tamamlayıcı sağlık sigortalan oldu. Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başından itibaren yoğun şekilde tartışılmaya başlayan tamamlayıcı sağlık sigortası, ilk kez 5510 sayılı Kanun’un 98’inci maddesinde konu edildi.

2011 yılının ekim ayında yayımlanan Orta Vadeli Program’da (2012-2014) ise ‘tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modellerinin geliştirileceği’ konusuna yer verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) özel sağlık sigortasında gerçekleştirdiği düzenlemeyle de tamamlayıcı sağlık sigortası doğdu.

SEKTÖRÜ BÜYÜTÜYOR

2013’te yürürlüğe giren tamamlayıcı sağlık sigortalarının sigorta sektöründe sağlık branşının yükselişine önemli bir katkı sağladığı sektör temsilcilerince de ifade ediliyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2016 yılının beş aylık verilerine göre tamamlayıcı sağlıkta 56 milyon TL prim üretimi yapılmışken, bu yılın aynı döneminde yüzde 202 artışla 169 milyon TL rakamına ulaşılmış durumda. Geçen yıl mayıs verilerine göre tamamlayıcı sağlık 17,3 milyar TL’lik toplam prim üretimi içinde yüzde 0,4 pay alırken, 2017 mayıs sonu itibarıyla 19,7 milyar TL’lik toplam prim üretimi içinden aldığı pay yüzde 1 seviyesini zorluyor. Sadece hastalık-sağlık branşında bakıldığında tamamlayıcı sağlığın aldığı pay yine aynı dönemler itibarıyla yüzde 2,1’den yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamalarının bir kısmını karşılıyor. Ancak her geçen gün yeni bir sağlık problemi ile tanıştığımız ve özel hastanelerin hastalardan aldıkları fark ücretlerinin günden güne arttığı düşünüldüğünde, birey ve ailelerinin tüm tedavi giderlerine tek başına yetebilmesi güç. Bu duruma çözüm olabilecek sigorta çeşidi ise tamamlayıcı sağlık sigortası olarak öne çıkmaya başladı. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına göre, kişiler özel sağlık kurumlannda nitelikli ve yüksek standartlarda sağlık hizmeti almaya hak kazanabiliyor.

ÖZELE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Klasik özel sağlık sigortasına göre primlerin daha ekonomik olduğu tamamlayıcı sağlık sigortası giderek yaygınlaşıyor. Pazarda çok sayıda ve çeşitte ürün alternatiflerinin mevcut olması, tüketicilerin daha ucuz ve geniş teminatlı ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Bu ürünlerin geniş kitlelere ulaşma potansiyeli, pazarın geleceği açısından da umut vaat ediyor.

Genel Müdür Yardımcısı Sanem Çıngay, “Özel sağlık kurumlanna erişimi daha kolay hale getiren tamamlayıcı sağlık sigortaları, önümüzdeki dönemde daha çok seçenek sunarak sigortalının kendisi ve ailesi için en uygun sağlık planını oluşturmada etkin rol oynayacak” diyor. Çın-gay, bu ürünün pek çok sigortalının ihtiyaçları yönünde daha fazla fayda sağlayacağını söylüyor.

Sanem Çıngay, bu alanda büyümede kurumsal firmaların da etkisinin büyük olduğunu vurguluyor. Çıngay, kurumsal firmaların makul primlerle çalışanlarının kaliteli sağlık hizmeti almalarını sağlama isteğinin, tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişimine katkı sağladığını anlatıyor. Sanem Çıngay, kamu, sigorta şirketleri ve özel hastanelerin ortak bir noktada buluşarak geliştirdiği bu sigortanın, önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve sağlık branşında giderek daha da büyüyeceği kanaatinde olduğunu ifade ediyor.

TÜRK NİPPON SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ DR. E. BATURALP PAMUKÇU
“SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRDİK”

80 YAŞA GÜVENCE

Medical Park işbirliğiyle geliştirdiğimiz tamamlayıcı sağlık ürünümüz ‘Sağlığınız Bizde’ ile 80 yaş dahil ve SGK kaydı bulunan herkesin sağlığını güvence altına alıyoruz.

‘Sağlığınız Bizde’ ile sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklarına da teminat veriliyor. Bu ürünle sektöre yeni bir soluk kattık. Bu ürün, sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alıyor.

Poliçe, özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda sadece anlaşmalı kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli oluyor. Sigortalılar bu poliçe kapsamında anlaşmalı kurumlarımız içinde yer alan özel hastanelerden faydalanabiliyor ve SGK fark ücretlerini ödemeden tedavi olabiliyor.

İKİ AYRI PAKET VAR

Ürün sadece yatarak veya hem yatarak hem ayakta olmak üzere iki ayrı paketten oluşuyor.

Yatarak yapılan tedaviler, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde yüzde 100 ödeniyor. Ayakta yapılan tedavilerdeyse yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar poliçe tarafından karşılanıyor.

SGK KAYDI YETERLİ

‘Sağlığınız Bizde’ ürününü sektördeki benzerlerinden ayıran birçok faktör var. Sağlığınız Bizde’de 80 yaş dahil ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabiliyor. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilir. Bir diğer unsur da, bu ürünümüzde sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklarıyla ilgili her türlü sağlık tedavi masraflarının kapsam dahilinde ödenmesi. Ayrıca, SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede yatarak tedavi kapsamında yer alan tüm tedavi giderleri için üç ay bekleme süresi mevcut.

RAY SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ KORAY ERDOĞAN
“SAĞLIK BRANŞINDA URUN GELİŞTİREREK BUYUYORUZ”

İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN ÜRÜNLER

Özel sağlık kuruluş larını tercih eden kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak ne yazık ki bu kişiler bu kurumlar-da yüksek tedavi masrafları ile karşı karşıya kalabiliyor. Tam da bu noktada devreye giren özel sağlık sigortaları kişilerin hastane, ayakta/yatarak tedavi, teminat, limit tercihlerine göre değişen paketler sunarak, sigortalıları tedavi ücretleri konusunda destekliyor. Ray Sigorta olarak sağlık sigortaları branşında geleneksel sağlık sigortalarına ek olarak Tamamlayıcı Sağlık, Acil Sağlık ve Seyahat Sağlık ürünlerini sunuyoruz.

BÜYÜME TRENDİMİZİ KORUYORUZ

Türk sigortacılık sektörü, sağlık branşında 2016 yılında sektör genelinde toplam 4,2 milyar TL’nin üzerinde prim üretimi kaydetti. Önceki yıla göre yüzde 23’lük büyüme yakalandı. Ray Sigorta olarak biz de 2016 yılında yaptığımız ürün geliştirme çalışmaları sayesinde sağlık branşında yüzde 11,5 oranında büyüme yakalayarak 15,2 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdik. 2017 yılında da büyüme trendimizi koruyoruz. Yılın geri kalanında hem sigortalılarımızın talepleri doğrultusunda ürünlerimizin içeriğinde yapmakta olduğumuz değişiklikler hem de sunmaya başlayacağımız yeni ürünler sayesinde yılı Ray Sigorta için başarılı sonuçlarla kapamayı hedefliyoruz.

SEKTÖR DESTEKLENMELİ

Son dönemde özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü, sağlık sigortaları branşına hareketlilik kazandırdı. Yakalanan bu ivmenin daha da hız kazanması için gerek tamamlayıcı gerekse geteneksel sağlık sigortalarında devlet tarafından teşvik edici uygulamalara yönelik kararlar alınması faydalı olacaktır. Her iki poliçe tipinde vergi avantajı ile ilgili kamu destekli tanıtımlar yapılmasının da bu branşın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Böylelikle sigorta şirketlerinin de henüz bir özel sağlık sigortası olmayan kitlelere ulaşması kolaylaşacaktır.

GROUPÂMA SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SANEM CINGAY
“ERİŞİLEBİLİR ÜRÜNLERLE HİZMET VERİYORUZ”

SAĞLIK BRANŞI GELİŞİYOR Sigorta sektöründe sağlık branşı, özellikle son yıllarda özel hastanelerin yaygınlaşması ve sağlıkta kalite arayışı ile birlikte hızlı bir gelişim göstermeye başladı. Özel hastanelerle gelen kalite arayışı özel sağlık sigortalarına ilgiyi artırırken, kurumsal şirketlerin insan kaynağına daha fazla önem addetmesiyle birlikte çalışanların esnek yan haklar kapsamında özel sağlık sigortalarından faydalanma isteği de sağlık branşını ivmelendiren etkenlerden biri oldu.

SATIN ALMALARLA GÜÇLENDİ

Groupama Sigorta Fransa’da sağlık sigortacılığında sektör lideri. 2006 yılında Türkiye’de sağlık sigortacılığının öncüsü olan Başak Sigorta’yı satın alarak ülkemizde sağlık sigortacılığı alanında faaliyet göstermeye başladı. Ardından 2008 yılında Güven Sigorta’yı satın alarak Türk sigorta sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi. Halihazırda sağlık branşında birbirinden farklı seçenekler ve erişilebilir ürünlerle hizmet veriyoruz. Groupama Sigorta, 2016 yılında 1 milyar 151 milyon TL’lik prim üretimi elde ederken, büyüme sağlık branşında yüzde 9 olarak gerçekleşti.

85 BİN POLİÇE SAHİBİ

Pozitif ürün grubu adını verdiğimiz oldukça kapsamlı ve Türkiye’nin en seçkin özel hastanelerinde hizmet sunduğumuz ürünlerimiz var. Makul ücretlerle geniş bir hastane ağında hizmet sunduğumuz tamamlayıcı sağlık sigortası MM, ‘ ürünlerimiz’HİSS’ve öncü sigorta şirketleri arasında olduğumuz yabancılar için sağlık sigortası ürünümüz ‘FİT’ başta olmak üzere sağlığınıza özel başlığı altında dokuz ürün grubumuz ile çok geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Gelişmeleri takip ederek kendimizi devamlı yeniliyor ve bu alanda güçlü konumumuzu sürdürüyoruz. Sigortalılarımıza ve sigortalı adaylarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabileceğimiz farklı ürün ve teminatlar geliştiriyoruz. 2017 Nisan sonu itibariyle sağlık sigortaları branşı bünyesinde yaklaşık 85 bin sigortalımıza hizmet veriyoruz.

ANADOLU SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI METİN OĞUZ
“FARKLI ÜLKELERDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ”

KADIN SAĞLIĞINDA RİSKLER

Sağlık Bakanlığı’nın yıllık olarak hazırladığı sağlık istatistiklerine göre, ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından sonra en önemli kadın ölümü kanser sebebiyle oluyor. Meme, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri tüm kadın kanserlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Rahim ağzı kanseri aşısı, mamografi ve smear testi gibi önlem ya da erken tanı yöntemleri ise bu hastalıkların tamamına yakınını önlüyor veya tedavi ediyor. Buna karşın,15 yaş üstü kadınların yüzde 75,Tinin hiç mamografi çektirmediği, yüzde 72,6’sının ise hiç smear testi yaptırmadığı görülüyor.

KANSER VAKALARI ARTIYOR

Son yıllarda kanser gibi zorlu rahatsızlıklarda genel bir artış olduğu görülüyor. Kanser, kadınlarda en çok ortaya çıkan hastalıklardan birisi olma özelliğine sahip. Biz de bunu kadın sigortalılarımıza yaptığımız ödemelerden çok net görebiliyoruz. Meme kanserinden sonra sırasıyla en çok ödeme yaptığımız kanser türleri, yumurtalık ve akciğer kanseri. Bu noktada erken teşhisin de tedavide önemli bir unsur olduğunu söylemek doğru olacaktır.

15,7 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK

Anadolu Sigorta’da poliçe sahiplerinin çoğunluğunu kadınlar oluştururken, farklı içeriklere sahip paketlerle, müşterilerimize sadece Türkiye’de değil dünyanın çeşitli ülkelerinde de sağlık hizmeti alma imkânı sunuyoruz. Poliçe sahiplerimize sunduğumuz birbirinden farklı içeriğe sahip ürünlerimizle, her türlü donanıma sahip hastanelerde uzman hekimlerden hizmet almalarını sağlıyoruz. 2012 yılında kanser vakalarının tedavi gideri olarak 6,2 milyon TL ödeme yaptık. 2016 yılında ise bu rakam 15,7 milyon TL’ye yükseldi. Anadolu Sigorta’nm 2016 yıl sonu itibariyle 65 bin 588 sağlık poliçesi sahibi kadın sigortalısı bulunuyor. Kaza veya hastalık sonucu ortaya çıkan yatarak tedavi giderleri de karşılanıyor.

Nasıl kullanılır?

Tamamlayıa sağlık sigortasını kullanabilmenin koşulları:

  1. Sigortalının SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelere gitmesi,
  2. SGK anlaşmalı özel hastane ile sigorta şirketinin de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşması’nın olması,
  3. SGK ile anlaşmalı özel hastanede, sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
  4. Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poli-ı çe öncesine dayanmaması (Bu, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor. Bazı sigorta şirketleri, poliçe öncesine dayanan rahatsızlıklarla ilgili sağlık masraflarını da karşılayabiliyor),
  5. Sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık poliçesinin özel ve genel şartlarına uygun olması.

Dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta

  1. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alırken nelere dikkat etmeli?
  2. Anlaşmalı hastane listesinin yaygın hastane grubu veya gruplarını içermesi, ‘Ömür Boyu Yenileme Garanti Hakkı’ kazandırıyor olması,
  3. Prim ve teminat şartlarının rekabetçi olması,
  4. Geçmişten gelen rahatsızlıklara da teminat veriyor olması,
  5. Poliçeyi düzenleyecek acente/kurumun sigortalıya bu poliçe kapsamında verilecek teminat ve hizmetler net olarak aktarmasının ardından poliçe düzenlemesi ve poliçe süresince gerekli zamanlarda teknik destek ve yönlendirme yapabiliyor olması.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu