Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Tarım ve Hayvancılık Hibe ve Destekleri

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yeniden proje başvuru çağrısı yaptı. Buna göre tarımsal işletmelerin onarımtadilat kapasite artırım projeleri, çiftlik faaliyetleriyenilenebilir enerji ve arıcılık gibi yatırımları desteklenecek…

Kırsal Kalkınma Programı 2018

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında, 2011’den bu yana kırsal alanlardaki yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki yatırım desteklerinden yararlanabilmek için TKDK tarafından dönem dönem duyurulan teklif çağrılarını takip etmek gerekiyor. Kurum, son olarak Avrupa Birliği IPARD Programı kapsamında yeni bir proje başvuru çağrı ilanı yayınladı. Bu yeni çağrı döneminde “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” olmak üzere iki alandaki yüzlerce çeşit projelere hibe yoluyla destek verilecek. Her iki ana alan için toplam 251 milyon euro hibe dağıtılacak. Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.

Eğer, kırsal alanlarda yatırım planlarınız varsa elinizi çabuk tutun deriz. Zira programın online proje başvuru sistemi 12 Mart 2018’de kapanıyor. Başvuruların son teslim tarihi ise 15 Mart 2018. IPARD-2 Programı’nın üçüncü çağrısında hayvancılık işletmeleri ile ilgili proje başvuruları 1 Mart ile 5 Nisan 2018 tarihleri arasında, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusundaki başvurular ise 12 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında yapılacak.

EN FAZLA 5 MİLYON EURO

Kırsal Kalkınma Programı, hibelerden yani karşılıksız kredilerden oluşuyor. Dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabiliyor. Ancak ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler,

TKDK’nm istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvuru yapabiliyor. Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor. Bir çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya1 aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak program kapsamında en fazla dört kez desteklerden yararlanma şansı var. Dört desteğin hepsi de aynı konuda olabiliyor.

Bir proje için yapacağınız harcama tutarının yüzde 40-70’i arasında değişen oranlarda destek verilecek. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir proje için en fazla 700 bin TL hibe alabilirsiniz. Projenizin bütçesi ise en az 20 bin en fazla 5 milyon euro olacak.

KRİTERLERE UYAN HERKESE AÇIK

Proje başvurularının yatırım yapılacak illerdeki TKDK İl Koordinatörlüğü’ne yapılması gerekiyor. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir üe yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular da kabul edilmeyecek. Başvuru paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları elektronik ortamda Tkdk. gov.tr internet adresinden ya da il koordinatörlüklerinden temin edilebiliyor.

Programa Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler başvurabiliyor.

Öncelikle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun istediği formatta bir iş planı hazırlanması gerekiyor.

Proje sonunda işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu iş planında gösterilmek zorunda. Proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde devlete herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik prim borcu olmaması gerekiyor. Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor. Faydalanıcı, ödemenin yapılmasından sonraki beş yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklikler yapmayacağını taahhüt etmek zorunda.

HANGİ ALANLAR DESTEKLENİYOR?

Program kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektör lerde yatırım yapmak isteyen girişimcilere hibe verilecek. Kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyenlere de destek var. Tüm bunların yanı sıra program kapsamında biyoyakıt, biyogaz, biyokütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, termal güneş enerjisi, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve bunların kombinasyonları da destekleniyor.

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenecek alanlar şu şekilde sıralanıyor: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler, Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler) ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi.

Değerli Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları).

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu çağrı ilanı kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek. Bu bağlamda birçok alanda proje geliştirmeniz mümkün. Örneğin, süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmenizi modernize edebilirsiniz. Bu işletmenizi AB standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesine yönelik makine ve ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı gibi projeler hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde kanatlı et, kırmızı et ve yumurta üreten tarımsal işletmelerde benzeri çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pa-zarlanması, ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin AB standartlarına ulaştırılmasına yönelik projelere de hibe veriliyor.

Ayrıca depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, a3Tiı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesine yönelik projelere de destek var.

Su ürünleri yetiştiricileri de destekleniyor. Bu kapsamda mevcut tesislerin yanı sıra yeni işletmelerin kurulumlarma yönelik projelere destek verilecek. Bu doğrultuda makine ve ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) harcamaları destekleniyor.

KIRSAL TURİZM DE KAPSAMDA

Geleneksel ve özgün yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ya da işlenmesi için geliştirilecek projelerde destek sağ-lanıyoj. Türkiye’de yöresel zenginliğe sahip kırsal destinasyonlarm sayısı oldukça fazla. Buna rağmen kırsal turizm arzu edilen seviyelerde değil. Ancak bu alan Türkiye’de giderek yaygınlaşıyor. Eğer bu alanda yatırım planlarınız varsa Kırsal Kalkınma Programı’nın “Kırsal Turizm” bölümü kapsamındaki desteklerden yararlanabilirsiniz. Kırsal turizm destekleriyle mikro işletmeler, küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişmesine yönelik projelere hibe veriliyor. Ayrıca çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimine yönelik geliştirilecek projeler destekleniyor. Turistik açık cilan aktiviteleriyle ilgili birçok projenize de destek almanız mümkün. Tüm bunların yanı sıra doğa yürüyüş parkuru kurulması, paintball tesislerinin inşası, tırmanma platformu, dağcılık, hobi bahçeleri, bahçe içi yolların inşası ya da düzenlenmesi, açık yüzme havuzu inşası, dağ bisikleti gezi alanları inşası, rafting parkuru inşası, halı saha tesisi inşası gibi yapım işleri ve düzenlemelere yönelik yatırımlar, at bakımı ve binicilik, balık avlama, havuz filtreleme ve dezenfeksiyon, bisiklet kullanımı ve tamiri, halı saha, aquapark ve safari gibi yatırımlar destek kapsamında.

Kırsal alan nedir?

Türkiye’de kırsal alan ile kentsel alan arasındaki ayrım iki farklı şekilde yapılıyor. Bunlardan ilkinde, yerleşim yerinin konumuna bağlı ve nüfusu ne olursa olsun yerleşimin idari statüsü dikkate alınıyor. İl ve ilçe merkezlerinde yer alan yerleşim yerleri kentsel, bunlar dışında kalanlar ise kırsal olarak niteleniyor.

İkinci yaklaşımda ise, yerleşim yerinin nüfusu bir kriter olarak dikkate alınmıyor. 20 bin kişilik bir nüfus, kırsal alanları kentsel alanlardan ayırmak için bir eşik değer olarak kabul edilmiş. Nüfusu 20 binden az olan yerleşimler kırsal alan olarak kabul ediliyor. TÜİK’in yayımlanmış istatistiklerinde genellikle bu tanım kullanılıyor. IPARD’da bu tanımı benimsemiş. Bu tanıma göre Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 27.7’si kırsal alanlarda yaşıyor.

1 2 3Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu