İş Fikirleri

Tarıma dayalı yeni bir iş kurmak

Tarımsal iş fikirleri: Kırsal Kalkınma Programları ve hibe destekleri ile tarıma yönelik yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler için derlediğimiz yazımızı paylaşıyoruz.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsal alanlardaki yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Arıcılık için karavan alabilir, pansiyon ya da restoran açabilirsiniz. Tarıma dayalı yeni bir iş kurabilir ya da mevcut işinizi büyütebilirsiniz. Yatırım bütçesi en düşük 10 bin, en yüksek 3 milyon euro olan tüm projelere yüzde 50 hibe desteği var…

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında yatırım bütçesi en düşük 10 bin, en yüksek 3 milyon euro olan projelere yüzde 50 hibe desteği veriyor. Söz konusu program, 2013 yılına kadar sürecek. Desteğin oranı bazı alanlarda yüzde 65’e kadar çıkıyor. Programın toplam bütçesi ise 874 milyon euro’su AB’den olmak üzere 1 milyar 165 milyon euro…

Kırsal Kalkınma Programı’ndan halen şu 20 ilde faaliyet gösteren şirketler yararlanabiliyor: Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.

Önümüzdeki dönemde 22 il daha eklenerek bu sayı 42’ye ulaştırılacak.

Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki yatırım desteklerinden yararlanabilmek için TKDK tarafından dönem dönem duyurulan teklif çağrılarını takip etmek gerekiyor. Kurum, şu anda kırsal turizmden meyve sebze işlenmesi ve pazarlamasına, et üretiminden kültür balıkçılığına 10 başlık altında gelecek proje tekliflerini bekliyor. Daha sonra yine benzer alanlarda yeni bir teklif çağrıları yayınlanacak.

4 FARKLI PROJEYLE BAŞVURABİLİRSİNİZ

Proje başvurularının, yatırımın yapılacağı illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor. Program kapsamında tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonu, AB müktesebatına bağlı olarak gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartlarının iyileştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara destek verilecek.

Kırsal Kalkınma Programı, hibelerden yani karşılıksız kredilerden oluşuyor. Dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabiliyor. Ancak ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler TKDKnın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvuru yapabiliyor. Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre 1, 2 veya 3 taksit halinde yapılıyor. Bir çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak IPARD programı kapsamında en fazla dört kez desteklerden yararlanma şansı var. Dört desteğin hepsi de aynı konuda olabiliyor.

Peki proje hazırlanırken nelere dikkat etmeli? Hangi alanlardaki projelere hibe desteği var? İşte bu konuda merak edilen tüm soruların yanıtları…

En çok merak edilen sorular
Proje için teminat isteniyor mu?
Banka kredisi de kullanılabilir mi?

Destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmiyor. Ancak başvuru sahibi, projeyi yürütecek mali güce sahip olduğunu iş planında göstermek durumunda. Özkaynakların yetersiz olduğu durumlarda banka kredisi kullanılabiliyor. Ancak projenin amacı ve sürdürülebilirliği için gerekli olan hiçbir taşınır ve taşınmaz mal bankalara teminat olarak gösterilemiyor.

Desteklenecek projeler nasıl seçiliyor?
İl koordinatörlüklerinde ön kontrolleri yapılan projelerin kontrol işlemleri TKDK merkezinde tamamlanıyor. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler, seçim kriterlerine en yüksek puandan başlayarak sıralanıyor ve ayrılan bütçe dikkate alınarak desteklenmek üzere seçiliyor.

İşletmenin kurulacağı yer kiralanabilir mi?
İşletme yeri mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması gibi bir zorunluluk yok. Kiralama da yapılabiliyor. Ancak kira sözleşmesinin asgari proje uygulama süresi artı 5 yıllık dönemi kapsaması gerekiyor.

SÜT İŞLEME TESİSLERİ

Bu program kapsamında, süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler tarafından geliştirilen projeler desteklenecek. Hazırlanacak projelerin bütçesi en az 15 bin, en fazla 1 milyon euro olabilecek. Projeler süt üreten tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili AB standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarıyla ilgili olmalı. 10-100 baş süt ineği ya da 50-300 baş koyun ya da keçi sahibi olan küçük ve orta ölçekli işletmeler tanıma giriyor.

Bu program Afyonkarahisar, İsparta, Samsun, Amasya, Kahramanmaraş, Sivas, Balıkesir, Kars, Şanlıurfa, Çorum, Konya, Tokat, Erzurum, Malatya ve Yozgat’ta yapılacak yatırımlar için geçerli.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması kapsamında, günlük kapasiteleri 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler desteklenecek. Ayrıca üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri kurmaları da destek kapsamında. Projelerin yatırım bütçesi, süt işleyen işletmeler için en az 50 bin, en fazla 3 milyon euro olarak belirlenmiş. Süt toplayan üretici örgütleri tarafından geliştirilecek projelerin büyüklüğü ise en az 25 bin, en fazla 1 milyon euro.

Desteklenecek alanlar
* Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım
* Et üreten tarımsal işletmelere yatırım
* Süt ve süt ürünleri işlenmesi ve pazarlanması
* Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması
* Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması
* Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
* Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
* Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
* Kırsal turizm
* Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

ET İŞLETMELERİ

Kırmızı et ve kanatlı eti üreten tarımsal işletmelere yönelik destek kapsamında 30-250 baş sığır, 100-300 baş koyun, 100-300 baş keçi, 5 bin-20 bin broyler ya da 8 bin hindi sahipleri yararlanabiliyor. Projelerin büyüklüğü kırmızı et için 20 bin ile 1 milyon, kanatlı eti için 15 bin ile 500 bin euro arasında değişiyor.

Et üreticilerinin şu illerde yapacağı yeni yatırımlar desteklenecek: Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Amasya, Kars, Tokat, Çorum, Konya, Van, Diyarbakır, Samsun, Yozgat, Erzurum ve Sivas.

ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması bölümünde desteklenecek alanlar dört başlık altında toplanmış. Bunlar üçüncü sınıf kesimhaneler dışında kalan birinci ve ikinci sınıf kesimhanelerin (sığır, keçi, koyun) altyapılarının iyileştirilmesi, küçük ölçekli kırmızı et işleme tesisleri ve kanatlı eti işleme ve pazarlama, küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin (kombinalara ait olanlar dahil) altyapılarının iyileştirilmesi ve küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin AB standartlarına yükseltilmesi şeklinde sıralanıyor. Her bir projenin toplam değeri en az 30 bin, en fazla 3 milyon euro olarak belirlenmiş.

Kırmızı etin işlenmesi ve pazarlamasıyla ilgili yatırımların Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Amasya, Kars, Tokat, Çorum, Konya, Van, Diyarbakır, Samsun, Yozgat, Erzurum ve Sivas’ta olması gerekiyor. Kanatlı eti işlenmesi ve pazarlamasıyla ilgili projelerse Afyonkarahisar, Erzurum, Malatya, Çorum ve Konya’da olmalı.

MEYVE VE SEBZE İŞLENMESİ

Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirdiği projeler destekleniyor. Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması, hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaş tırılması ve ben zeri alanlard geliştirilen pre jelere hibe veri yor. Proje büyü lüğünün 50 t ile 1 milyon 1 bin euro araşır olması gerekiyor.

Amasya, Hatay, Samsun, Balıkesir, İsparta, Tokat, Çorum, Konya, Diyarbakır ve Malatya’daki meyve ve sebze işlenmesiyle ilgili yatırımlar destekleniyor.

SU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ

Türkiye’deki su ürünleri işleme tesisinin bazıları AB’ye ihracata onay almış durumda. Ancak önemli bir miktardaki işletmenin hijyen ve gıda güvenliği bakımından yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu haliyle sektörün rekabetçi görünmediği bir gerçek. İşte bu program, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili yatırım planları olan işletme sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. Örneğin, su ürünleri işleme tesislerini modernize etmek ya da kapasitesini artırmak isteyen şirketlerin yapacakları harcamaların yüzde 50’si hibe yoluyla karşılanacak. Ayrıca yeni su ürünleri tesisi kuranlar için, su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik makine ve ekipman alımı, su ürünlerinin hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesi ve diğer kaliteyle güvence sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlara da destek var. Her bir projenin toplam değeri en az 50 bin, en fazla 1 milyon 500 bin euro olarak belirlenmiş.

Program Hatay, Malatya, Trabzon, İsparta, Ordu, Van, Kahramanmaraş, Samsun, Konya ve Sivas’ta yapılacak yatırımlar için geçerli.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİ

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi programı kapmasında mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, arıcılık yapanlara, bal üretenlere, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkileri eken, toplayan ya da bunları işleyip pazarlayanlara hibe veriliyor. Dağlık alanlarda ya da kadınların ve genç çiftçilerin sorumluluğunda başlatılacak projelerine öncelik tanınıyor. Yapılacak yatırımın tutarı 10 ile 250 bin euro arasında değişiyor.

Bu bölümde teklenecek ala oldukça geniş tulmuş. Örnej; gezici arıcılık y pıyorsanız, kc vanların göze tim ve bakımı için karavan alabilir ve bunun için hibe imkanlarından yararlanabilirsiniz. Ancak arıcılık desteğinden faydalanabilmek için en az 50, en fazla 200 kovan sahibi olmak gerekiyor.
Amasya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çorum, Kars, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Tokat, Erzurum, Samsun, Hatay ve Sivas’taki kırsal alan tanımına uyan yerler destek kapsamında.

YEREL ÜRÜNLER

Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi kapsamında, geleneksel el sanatları (nakış, cam eşya, sedef kakmacılığı,

hasır dokuma, gümüş işleri, seramik üretimi, çinicilik, keçe yapımı, halı-kilim dokuma) destekleniyor. Projeler kırsal alanlarda (nüfusu 20 binin altında olan yerleşim birimleri) olmalı. Uygulanacak iller şöyle sıralanıyor: Amasya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çorum, Kars, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Tokat, Erzurum, Samsun, Hatay ve Sivas. Proje büyüklüğü 10 bin ile 250 bin euro arasında olmalı.

KIRSAL TURİZM

Kırsal turizm programı Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon’da geçerli. Bu programla mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, sportif akti-viteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi alanlarda geliştirilecek projeler destekleniyor.

Konaklama tesisleri en fazla 15 yatak (tek-çift) kapasitesinde olmalı.

Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik veriliyor. Projelerin bütçesi en az 15 bin, en fazla 400 bin euro olacak. Turizm İşletme Belgesi sadece konaklama tesislerinden isteniyor.

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

Bu bölümde mikro ve küçük ölçekli balık çiftliklerin geliştirilmesi ya da kurulmasıyla ilgili projeler destekleniyor. Hibe desteğinden yılda 50 tona kadar üretim kapasitesine sahip tesisler yararlanabiliyor. Mevcut tesisinizde modernizasyon yaparken yılda 50 ton kadar kapasite artırımına gidilebilirsiniz. Proje bütçesi 15 bin ile 200 bin euro arasında değişiyor.

Afyonkarahisar, Konya, Tokat, Amasya, Malatya, Trabzon, Erzurum, Ordu, Van, Hatay, Samsun, İsparta, Sivas, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da geçerli.

Başvuru için gerekli dokümanlar    
* ilgilendiğiniz alanın başvuru formu
* Bu alanla ilgili taahhütnameler
* Teknik kurumlardan temin edilen resmi belgeler
* Uygun olan, uygun olmayan harcamaların detaylı tablo.
* Danışman firma ve tedarikçi bilgileri tablosu
* Seçilen, seçilmeyen teklifler ve ekleri
* Maliyetleri gerekçelendirme tablosu
* Yasal mali tablolar
* Mevcut varlıklar listesi
* Projeler [Mimari, statik, elektrik tesisat, mekanik tesi.)
* Metraj cetveli
* Makine ekipman yerleşim planı ve listesi
* Yapı ruhsatı ya da yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı
* İş planı
* Teknik proje

Hibe desteği alan girişimciler

Kırsal Kalkınma Programı’nın birinci çağrı döneminde Malatya, Sivas, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’dan gelen 4 proje hibe desteği almayı başardı. Bu projelere toplam 471 bin euro hibe desteği verildi. Bu doğrultuda Afyonkarahisar’da bir süt işleme tesisi modernize edildi. Malatya’da balık çiftliği kuruldu. Şanlıurfa’da et üretim tesisi, Sivas’taki mandırada inek sütü üretimiyle ilgili bir proje gerçekleştirildi. İşte söz konusu 4 projenin detayları:

* Malatya Doğanşehir’de Ali Dayı Turizm, Tarım ve Su Ürünleri, 402 bin TL yatırım bütçesiyle bir alabalık çiftliği kurdu.

Şirketin sahibi Burhan Çiçek, Kırsal Kalkınma Programı’ndan 202 bin TL hibe aldıklarını söylüyor. 25 ton kapasiteye sahip olan ve Ocak 2012’de faaliyete başlayan tesiste yetiştirilen balıklar, şirketin restoranlarında müşterilere sunuluyor. Ayrıca balık satışı da yapılıyor.

* Afyonkarahisar merkezli Sütçüoğlu Orhan Sütçü, süt işleme tesisinin modernizasyonu için geliştirdiği proje için 338 bin TL tutarında hibe aldı.

* Mustafa Azmi Kol, Şanlıurfa’da kurduğu et işleme tesisi için 573 bin TL hibe aldı.

* Elvan Diktaş, Sivas’ta sahibi olduğu çiftlikte inek sütü üretmek için 51 bin TL hibe aldı.

Ersan ÇıplakEtiketler

Bir Yorum

  1. güneyköyü halkından mustafa kol tarımdan arı almak icin muracaat etsen nasıl yapmalıyım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu