Giyim Bayilikleri

Tiffany Bayilik Şartları

Tiffany Bayilik Şartları, Tiffany Franchise Koşulları, Tiffany Corner Koşulları, Tiffany Franchise Şartları, Tiffany Bayiliği, Tiffany Bayilik Başvurusu, Tiffany Giyim Bayiliği, Tiffany Mağaza Bayiliği

Tiffany fiilen yerel tecrübe gerektiği noktalarda bayilik sistemine başvurmaktadır ve geleneksel bayii anlayışından farklı bir yaklaşımı benimsemiştir. Tiffany bayilik sistemi “verimli hizmet vermek” üzerine inşa edilmiştir ve bu sistemle bayiinin riski en aza indirilerek gerçek müşteri odaklılık sağlanmaktadır. Hizmet süreçlerimiz müşteri ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasına yönelik dizayn edilmektedir. Bu nedenle müstakil butik açılabilecek her yerde bir Tiffany mağazası veya satış noktası olmasını hedefliyor ve Tiffany bayisi olmak ya da kendi mağazasında Tiffany satış noktalarına sahip olmak isteyen yenilikçi girişimcileri davet ediyoruz.

Bizimle tanışmak ve işletmeci bayilik sistemimiz hakkında bilgi almak için (0212) 690 18 51 (128) no’lu telefonumuzdan ilgili departmanımıza ulaşabilir yada iletişim sayfasıdan bize mesaj atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

PARAKENDE SATIŞ BAYİLİĞİ ( FRANCHISE / SHOP ) ÇALIŞMA KOŞULLARI

A) PARAKENDE SATIŞ KURALLARI-BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1- Franchise olarak düşünülen mağaza mutlaka bölgendeki çarşı merkezi olan ana cadde üzerinde veya Alış Veriş Merkezinde ise diğer kurumsal markalarında bulunduğu bir shopping mall içerisinde olmalıdır.Bayii, perakende satış noktasında Markanın (Tiffany) ticari itibarına ve konusuna aykırı olmayan, yazı karakteri,sayısı ve ölçüleri konusunda Şirketin onayı olan tabelayı kullanacaktır.
2- Düşünülen mağaza cephesinin minimum 4 metre, mağaza metrekaresinin de ( tercihen tek kat üzerine ) 90–120 m2 arasında olması gerekmektedir.
3- Bayii mağaza açılışında yapılacak olan ve şirket tarafından onaylanan dekorasyon, bilgisayar, programı v.s. gibi tüm masrafları kendisi karşılayacaktır. İster merkezin önereceği firmalardan isterse kendisinin temin edebileceği bir noktadan destek alabilecektir. Bayii, perakende satış yaptığı ürünlerin ambalajında, hediye paketinde, taşıma çantasında ve tanıtımında Şirket’in gönderdiği ve Bayi’e fatura ettiği malzemeleri kullanacaktır.
4- Bayii, Şirket onayı olmadan sattığı ürünler ile ilgili yazılı veya görsel basında reklam, haber, röportaj, sunum, katalog, el ilanı v.b. yapamaz ve bastıramaz.
5- Mağazanın personel, kira, banka komisyonu v.s gibi tüm genel giderleri bayie aittir.

B) BAYİ’NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1- Bayii, hem sezonda hem de indirim döneminde Şirket tarafından belirlenecek perakende satış fiyatlarına kesinlikle uyacaktır.
2- Kampanyalı satışlar ve indirim günleri Şirket tarafından Bayi’e bildirilecektir ve Bayii bu bildirimlere uyacaktır.
3- Bayii, sözleşme imzaladığı satış noktasında Şirket tarafından gönderilen ürünler haricinde başka hiçbir ürün ve marka bulunduramaz, satamaz.
4- Bayii satışlarını şirketin kullandığı bilgi işlem programı ( NEBİM ) ile satışlarına işleyecek ve bu satışları her gün düzenli olarak şirkete göndermek suretiyle şirket tarafından tutulan stokundan düşürecektir. Bu program şirketin anlaşmalı olduğu firmadan direkt ya da bayiinin kendi bulabileceği bir noktadan temin edilebilir.
5- Bayii, satış hedeflerini arttırmaya ilişkin satış politikalarını kendisi belirleyebilir. Ancak Bayii Şirket’in piyasaya sunum şekline, Markanın imajına ve sunum şartlarına ve Şirket tarafından tüm Bayiiler için belirlediği genel dağıtım düzenine aykırı davranışlarda bulunmayacaktır.

C) ÜRÜNE YÖNELİK KOŞULLAR:
1- Şirket Bayie gönderdiği ürünleri konsinye irsaliyesi ile gönderecektir. Ay sonlarında görülecek olan hesap mutabakatından sonra satılan ürüne fatura kesilecektir.
2- Şirket bayiinin stokunda bulunan ürünleri dilediği zaman ve dilediği miktarda iade olarak alabilir, transfer edebilir ve yerine sipariş dışı ürün gönderebilir.
3- Bayii sezon sonlarında elinde kalan tüm ürünleri Şirkete iade etme hakkına sahiptir.
4- Bayii satış noktasında Şirketin satma, pazarlama ve dağıtım hakkına sahip olduğu ve kendisine gönderdiği ürünler dışında başka hiçbir ürün satmayacağını taahhüt eder.

D) TİCARİ KOŞULLAR:
1- Bayii şirkete kesin ve süresiz banka teminat mektubu verecektir. Teminat mektubu masraflarının tamamı Bayie aittir.
2- Tahsilât ve benzeri diğer hususlar, karşılıklı görüşmeler esnasında detaylandırılıp karara bağlanacaktır.

E) GENEL CEZAİ ŞART:
Bayii, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerden birini veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı ihlal ederse, şirketin bayiliği tek taraflı olarak fesih etme hakkı vardır.

F) SÖZLEŞME SÜRESİ:
1- Taraflar her hangi bir zamanda karşılıklı ve yazılı olarak sözleşmeyi sona erdirebilirler. Bu halde Bayii’nin elindeki ürün Şirket tarafından sayılarak geri alınır ve hesap mutabakatından sonra ortaya çıkacak olan açık tutarı Bayii tarafından nakden 1 hafta içerisinde ödenecektir.
2- Bayiinin işbu sözleşme yapılırken hâkim ortakları değişir, Bayii aleyhine iflas takibi, bayii iflâs anlaşması veya iflas ertelemesi talep ederse, sözleşme derhal sona erer.

G) GENEL HÜKÜMLER:
1- Sözleşmenin bir veya birkaç maddesinin kullanılmaması, sözleşme maddesinden feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.
2- Marka Tekstil, sözleşme süresince ve tek taraflı olarak, Bayi’e Şirket’in satış şart ve koşullarını ve Bayii’nin nihai tüketiciye satış şart ve kurallarına ilişkin düzenleyici yazılı uygulama yönergeleri verebilir. Bayii, işbu sözleşmeye ek olarak Marka Tekstil tarafından verilecek uygulama yönergelerine uyacağını peşinen kabul eder.

TIFFANY CORNER BAYİLİK ÇALIŞMA ŞARTLARI

A) Genel koşullar:

A. Corner bayi olarak çalışılacak mağaza mutlaka bulunacağı bölgenin çarşı merkezinde ve diğer kurumsal markalarında bulunduğu ana cadde üzerinde olmalıdır. Bayilik alınacak mağazada her hangi bir m2 sınırlaması yoktur.

B. Bayii mağazasında, Tiffany haricinde de başka markalı ürünleri ve ürün gruplarını da bulundurup satabilme hakkına sahiptir.

C. Bayilik sözleşmesi imzalanan noktalarda kullanılacak kurumsal tabelanın ölçüsü sadece şirket tarafından belirtilen ölçülerde olacaktır.( 0.78 cm * 0.26 cm * 0.15 cm ).Bayi bunun dışında hiçbir ölçü ve karakterde Tiffany’e ait tabela kullanamaz. Tiffany’e ait standart dışında kullanılacak tabela tespitinde bayie uyarı yazısı gönderilecek 1 hafta içerisinde sökülmezse hukuki süreç başlatılacaktır.

D. Şirket, bayiinin mağazasında kullanılacak; basılı ve görsel malzemelerle, poşet, askı, hediye paketi gibi tüm emtiayı bayie fatura edecektir.

E. Bayilik anlaşması biten noktalardaki kurumsal tabela bayii tarafından hemen kaldırılacak, aksi takdirde hukuki yaptırımlar uygulanacaktır.

B) Ticari koşullar:

F. Bayii, sipariş alımını çek ile yapacaksa şirkete, vermiş olduğu sipariş %………… Kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu verecektir. Teminat mektubu masraflarının % 50 bayi’e, % 50’i Marka Tekstil’e aittir. Bayii bankadan alacağı yıllık masraf dekontunun % 50 si kadar olan tutarı KDV dâhil olmak üzere firmaya fatura edecektir.

G. Çekli alımlarda verilecek olan banka teminat mektubu tutarı bayii tarafından belirlenecektir. Vadesi gelmemiş çeklerde dâhil olmak üzere toplam risk verilecek olan teminat tutarı içerisinde hesaplanacağı için, daha sonra oluşturulacak RPT siparişlerde göz önünde bulundurularak bu tutar belirlenmelidir. Diğer koşullar karşılıklı görüşmeler esnasında detaylandırılıp karara bağlanacaktır.

C) Ürüne yönelik koşullar:

H. Bayi, herhangi bir kotaya bağlı kalmadan sipariş adedini kendisi belirleyeceği için “ Sezon Sonu Ürün İade “ hakkı bulunmamaktadır.

İ. Sezon içerisinde, yine ilgili sezona ait müşteri defolu iadeleri bayii tarafından şirkete gönderilebilmektedir.

J. Sezon içerisinde çek ile çalışıp teminat mektubu veren bayi’lerle limitleri el verdiği süre içerisinde “TURUNCU KOLİ” olarak adlandırılan bir çalışma ile sipariş desteği sağlanmaktadır. Bu çalışma ile bayiinin çok sık merkeze gidip gelme külfiyeti ‘de ortadan kalkmaktadır. İşleyiş aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.
Şirkete ait mağaza raporlarında iyi sattığı izlenen ve bayiinin daha önce koleksiyon seçiminde görmediği
ürünler, gönderim ve alım masrafları Marka Tekstil’e ait olmak üzere bayie “TURUNCU KOLİ” ile adlandırılan
sevkiyat ile gönderilir. Bayii bu ürünler içerisinden istediği ürünü asortisi bozulmadan alır, diğerlerini ise yine
şirkete iade eder.

K. Şirket mağazaları % 30 ve % 50 oranlarında olmak üzere sezonda 2 defa indirim yapmaktadır. Şirket mağazaları indirime girmeden 20 gün önce merkez depo indirime sokularak Corner Bayilere alışta bir avantaj sağlanır. Şirket Mağazalarının % 30 indirime gireceği dönemde Depo İndirimi % 25, Şirket Mağazalarının
% 50 indirime gireceği dönemde ise Depo İndirimi % 40 olarak Corner Bayii Alış Fiyatlarına uygulanacaktır.

Tiffany İletişim
Haramidere Horoz Tesisleri, Namık Kemal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı No:56 P.K.:87 34850 Esenyurt / İSTANBUL
tel : +90 212 690 18 51
fax : +90 212 690 69 03
info@tiffany.com.tr

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir Yorum

  1. ben ocak ayında tiffany den uzun ceket almıştım we ceket çok kötü bi renk aldı soldu desem değil kir desem değil hiç bi şeklde yıkanma weya temzleme olmadı ceket hcbi şekilde solmaz hiç bi şeklde bişe olmaz olursa getrn dediler getrdım bna yeni kanundan bahsediyolar ama bu beni ilgilendrmez benm fişim war we arkasaında alışweriş talebiniz itibaren 30 günü geçmesi durumunda fatura ibraz şartı aranmaksızın bir yıl boyunca başka bir ürünle değiştirebilirsiniz diye maddede belirtmişsiniz lütfen bununla ilgilenip bana ulaşırsanız sewinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu