Sağlık Haberleri

Tıpta gen teknolojileri devrimi yaşanıyor

Sağlık teknolojileri

Gelişen gen teknolojileri hedefli tedavi alanında önemli gelişmelere imza atıyor. Özellikle kanser hastalarının tedavilerinde yeni teknolojiler etkin bir rol oynuyor. Yeni nesil testler ülkemizde de uygulanıyor…

DÜNYADA en hızlı gelişen alanlardan biri sağlık teknolojileri. Yeni teşhis ve tedavilerin ana omurgasını da bu teknolojiler oluşturuyor. Gen teknolojileri ise en önemli ve en son gelişen alan. Foundation Medicine (FMI) gen teknolojileri alanında öne çıkan bir şirket. Boston’da bir laboratuvar olarak kurulan şirket, Roche tarafından satın alındıktan sonra özellikle kanser tedavileri konusunda önemli çalışmalara imza attı. Gen testleri ve hedefli tedavi konusunda ünlü. Bunlar veri bazlı tedavi yöntemlerini gündeme getiriyor. FMI’ın yaklaşımı kişiselleştirilmiş tedavi. Konu sadece laboratuvar testleri ..değir Kanser tedavisinde yeni tedavi ‘yöntemlerinin kapısını açma potansiyeli olan genomik profilleme testlerine erişimi artırmak ve bu konuda paydaşlarla ve farklı iş ortaklarıyla çalışmak işin diğer önemli kısmı.

VERİYLE GELEN DÖNÜŞÜM

Zürih’teki merkezde görüştüğüm FMI Medikal ilişkiler Başkan Yardımcısı Prasanth Reddy ile veri konusunu konuştuk. Reddy bu konuda şunları söylüyor:

“FMI, daha akıllı ve daha etkin Ar-Ge sağlamak üzere tümörlerin daha iyi anlaşılmasını ve göz önünde bulundurulması gereken klinik çalışmalar hakkında endüstriye içgörü sağlıyor. Sağlık hizmetlerindeki veri devrimi, kanser ve diğer ciddi hastalıkların tedavisi için yeni bilgiler edinme fırsatı yarattı. Verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmamıza yarayan teknolojik gelişmeler, kişiselleştirilmiş tanı ve tedavinin ilerlemesi için itici güç oluşturuyor. Her yıl yayımlanan yüzbinlerce klinik çalışma ve yayınla birlikte, doktorlar, mevcut bilgilerden anlamlı bir bütün oluşturmak ve yaklaşım alternatiflerini anlamak için giderek daha fazla analitik ve klinik karar desteğine ihtiyaç duyuyor. Genomik profilleme sayesinde, hekimleri karar alma süreçlerinde destekleyecek anlamlı sonuçlar bildirebilen bu testler, hekimlerin hastaları için en etkin ve güncel tedavi seçeneklerini görebilmelerine imkan sağlıyor. Kapsamlı Genomik Profilleme teknolojisi, yüzlerce kanser geni içindeki değişiklikleri çok yüksek bir duyarlılık ve özgüllükle saptanabiliyor.”

YENİ NESİL TESTLER DÖNEMİ

Gen testleri uzun yıllardır yapılıyor ancak yeni nesil testlerin farklı olduğunu Prasanth Reddy şöyle aktarıyor: “Bu testler kanserde mevcut olan genomik değişikliklerin, onaylanmış, kullanıma sunulmuş veya klinik çalışmalarda araştırılmakta olan hedefe yönelik tedavilerle eşleştirilmesine yardımcı oluyor. Tüm kanser hastaları bu testlerden tümörün yeri ya da kanserin evresi fark etmeksizin faydalanabiliyor. Hekime hastasınm tümörüne ilişkin detaylı tedavi haritası sunuyor. Yeni Nesil Sekanslama (NGS) yöntemlerini kullanan tüm genomik testler aynı değil. Hotspot (çoklu gen) testleri olarak adlandırılan yöntemlerde NGS kullanılsa da, bunlar NGS’i yalnızca, genetik değişiklik sıklığı yüksek olduğu bilinen kanser genlerinin, önceden tanımlanmış kısımlarında bir veya iki tipteki değişikliği aramak için kullanıyor. Dolayısıyla Hotspot testleri yaygın değişiklikleri tanımlayabilse de beklenmeyen fakat önemli olabilecek değişiklikleri atlayabiliyor.”

Türkiye’de bin hastaya uygulandı

Türkiye’de Infogenetik çatısı altında Mayıs 2017’de hizmet vermeye başlayan Foundation Medicine’in (FMI) yüzde 56.3’!ük kısmı, onkolojide kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımını daha ileriye taşımak amacıyla Roche tarafından 2015’te 1 milyar dolara satın alındı. Şu an Roche ve FMI ekibi bu hedef doğrultusunda gerekli uluslararası altyapının oluşturulmasına çalışıyor. Roche 2018’de ise 2.4 milyar dolara FMl’ın Roche ve iştiraklerine ait olmayan kısmını da satın aldı. İşbirliğini bir adım ileriye götürme amacı taşıyan bu anlaşma sonucunda FMI, Roche Grubu’nun bir üyesi haline geldi; fakat otonomisini korumak için şirket ayrı faaliyet gösteriyor. Dünyada şimdiye kadar 350 bin, Türkiye’de ise bine yakın hastaya Foundation Medicine testi uygulandı.

Volkan Akı

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu