Kariyer ve İş

Ücretsiz izin uygulamasının detayları belli oldu

KISA çalışma ödeneği uygulamasının ardından, 17/4/2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 24’ünci maddesinde yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin uygulamasına yeni bir boyut kazandırıldı.

Buna göre, 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’iııci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39.24 TL, aylık 1.177,20 TL nakdi ücret desteği verilecek.

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın ÎŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecek. Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için,

■ 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

■ Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

■ Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

■ SGK’ya 01, 04, 05, 06,12,14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no’lu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

■ Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanun’un diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamamak şartlarının oluşması gerekiyor.

NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, https://uyg.sgk.gov.tr/ IsverenSistemi internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden aym 3’üne kadar işverenlerce yapılması gerekiyor.

Görüleceği üzere, başvurular sigortalı tarafından değil, işveren tarafından yapılacak. Başvuru ekranında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC Kimlik Numarası, işçinin IBAN numarası, işveren ve sigortalının cep telefonu bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

5510 sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği aym sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz izin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere, başvuru ekranında belirtilen IBAN hesabına, IBAN hesabı olmayanların ise diğer ödeme kanalları yoluyla (PTT havalesi gibi) işçinin kendisine ödenecek. Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecek.

YANLIŞ BİLDİRİMİN CEZASI VAR

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak. Fazla ve yersiz ödemeye sebep olanlardan, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecek. İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, gerekli şartları taşımaları halinde ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanabilecekler.

Görüldüğü üzere, asgari ücretin yarısına yakın nakdi ücret desteğinin süresi, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasındaki süreleri kapsıyor. Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılmış olacak.

TALHA APAK

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu