Dünyadan ve Türkiyeden Güncel HaberlerKariyer ve İş

Üniversitelerin İş Garantili Bölümleri ve Üniversite Tercihi

Yükseköğretim hayatına başlamak isteyen yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Tercihler 7-14 Ağustos arasında yapılacak. Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri araştırdık…

Üniversite Tercihinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

ÖĞRENCİLERİN ve velilerin heyecanla beklediği üniversiteye giriş sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda bu sene de değişmeyen bazı hususlar göze çarptı. Her sene olduğu gibi kızlar erkeklerden daha başarılıydı. Fen liselerinin diğer liselere göre daha başarılı sonuçlar aldığı sınavda, en başarısız liseler yine meslek liseleri oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adayların yüzde 25’i 150 puan barajı için gerekli olan ortalama 15 neti çıkaramazken, bu adaylardan 41 bin 281’i ise yarım net bile yapamayarak ‘sıfır’ çekti.

Her sene olduğu gibi adaylar en çok sayısal derslerde zorlanırken en başarılı ders yine Türkçe oldu. Sınavda bir de yanlış soru vardı. Bunu yaptığı açıklamayla ÖSYM de kabul etti. ÖSYM, “Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı sorunun doğru cevabı “C” şıkkı değil, “D” şıkkıdır” dedi.

Üniversite

Öte yandan, toplamda 2 milyondan fazla adayın girdiği sınav sonuçlarına baz alarak öğrenciler tablo 3’e göre önlisans, tablo 4’e göre ise lisans programlarından 24 tercih yapabilecekler. Bu açıdan tercih yapılirken dikkat edilmesi gereken birçok husus var. Öyle ki bu hususları dikkate alarak yapılacak tercihle daha iyi bir okula yerleşmek mümkün.

Bu arada vakıf üniversiteleri arasında ciddi bir rekabetin başladığını da belirtelim. Öğrencilere çok cazip imkanlar sunan bu üniversitelerin öne çıkmaya başladıkları görülüyor. Keza yurt, yemekhane, cep harçlığı, eğitim ücreti gibi çeşitli burslar veren vakıf üniversiteleri iyi öğrencileri bünyelerine katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Durum öyle bir hale geldi ki Koç, Sabancı, Bilkent gibi vakıf üniversitelerinin bazı bölümleri ODTÜ, Boğaziçi gibi devlet üniversitelerinin kimi bölümlerinden daha yüksek puanla öğrenci alır oldu. Sizler için üniversite tercih döneminde dikkat edilmesi gereken noktaları ele alarak vakıf üniversitelerinin sunduğu imkanları araştırdık.

Başarı Sırası Daha Önemli

Tercih kılavuzu incelenirken adayların kafasını karıştıran temel soruların en başında hangi kıstasa göre tercih yapılacağı geliyor. Kimi aday girmek istediği programları en yüksek puandan en düşük puana göre sıralıyor. Kimi de kılavuzdaki bölümleri aynı şekilde sıralıyor. Bazıları ise bulunduğu ildeki bölümleri tercih ediyor. Tercih listesini düzenlerken bir sene önceye ait olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu en önemli rehber. Ancak hiçbir zaman tercih yapılacak dönemle bir önceki yılın puanları bire bir ör-tüşmüyor. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kılavuzdaki puanlar yerine sıralamayı göz önüne almak. Sıralamanın yetersiz kaldığı ancak tercih edilmek istenen 2-3 bölümün, başarı sırası yüzde 35-40 yukarıda olsa bile yazılması öneriliyor. Örneğin ODTÜ Tarih bölümünün 2016’daki 0.12’lik başarı sırası 4020. Bunu göz önüne alarak ODTÜ Tarih bölümünü tercih etmek isteyen vc 0.12’lik başarı sırası 5500’leıe kadar düşen adaylar bu bölümü tercih edebilir. Öte yandan, muhakkak bir programa yerleşmek isteyen adaylar ise kendi başarı sırasından yüzde 35-40 geride başarı sırasına sahip olan programları tercih edebilirler. Puanlar soruların zorluğuna, standart sapmaya ve doğru çözülen soru sayısına göre değişebildiği için sıralamaya göre tercih yapmak en akıllıcası olacaktır.

Üniversite Herşey Değil

Bir tercih yapmanın zorunlu olduğu sistemde her şeyden evvel adayın hayalleri dikkate alınmalı. Tercihin merkezine ne mezun olunacak üniversite ne de yaşanılacak şehir konulmalı. En önemli kıstas günde 10 saat vaktin geçirileceği, bütün hayatın onun üstüne kurulacağı “meslek” olmalı. Aday kendi ilgi vc yeteneklerini iyi bilmeli, gelecekteki beklentilerinin farkına vararak tercih yapmalı. Öte yandan ileride yapılacak mesleğin iş imkanları iyi araştırılmalı. Mezun olunduğunda karşılaşılacak iş ortamı düşünülmeli, iş temposu, ekip çalışması gibi konular da hesaba katılmalı. Ancak burada üzerinde durulması gereken bir başka nokta daha var. Üniversite bir meslek edindirme kursu gibi görülmemeli, eğitimin alınacağı bilim dalında uzman olunacağı gözden kaçırılmamalı. İleride para kazanmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için üniversite okumak anlayışı artık eskilerde kaldı. Bir zanaat sahibi olarak para kazanmak da pekala mümkün. Üniversite sorgulayan, dünyada olup bitenleri takip edebilen, dil bilen ve bir konuda uzman bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumu. Bu yetilerle para kazanmak ise beceri gerektiriyor.

Yatay ve Dikey Geçiş Hakkı

Yatay geçiş, bir üniversite öğrencisinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin aynı ya da benzer programına geçmesine deniyor. Dikey geçiş ise önlisans programında okuyan öğrencinin okuduğu bölümün bir benzeri lisans programına geçmesine deniyor. Dikey Geçiş Sınavı yılda 1 ‘ kez ÖSYM tarafından 81 il merkezinde yapılıyor. Birbirinden tamamen farklı bölümlere geçiş mümkün değilken, üniversite kurulunun belirlediği kriterlere uyan bölümler arasında ise yatay ya da dikey geçiş yapılabiliyor. Üniversite sınavına tekrar hazırlanmak istemeyen öğrenciler için iyi birer hak olan bu sınavlar, adayların hayallerini ertelemeden istedikleri bölüme yerleşmelerine olanak sağlıyor. Yatay geçiş yöntemleri ise şu şekilde sıralanıyor:

1.Kurum içi programlar arası yatay geçiş

Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.

2. Kurumlar arası yatay geçiş

Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılıyor. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şart. Ön lisans derecesinde ise hazırlık, birinci ve son dönemde yatay geçiş yapılamıyor.

3. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programın girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir. Her eğitim öğretim dönemi için başvuruların Ağustos ayının 30’una kadar alınmakta, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 15’ine kadar bitirilerek, kayıtların da Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekmektedir.

Yeni Açılan Bölümleri Tercih Ederken Dikkat

Tercih kılavuzunda yeni açılan, dolayısıyla bir sene önceki kılavuzda puanı ve sıralaması bulunmayan bölümler tercih edilirken aynı bölümün diğer üniversitelerde ne kadarlık bir yüzdelik dilimle ve sıralamayla öğrenci aldığı göz önünde bulundurulmalı. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nde olmayan bir bölüm Marmara Üniversitesi’nde varsa İstanbul Üniversitesi’nde açılan bu yeni bölümün puanı ve sıralaması da hemen hemen Marmara Üniversitesi’ndekiyle benzer olacak. Yeni açılan bölümlerin iş imkanları muhakkak araştırılmalı, ders içerikleri irdelenmeli ve dünyadaki muadilleri titizlikle incelenmelidir.

Yurtdışını Göz Ardı Etmeyin

Başvuru şartları ve şekilleri ülkeye göre değişiklik gösteren yurtdışındaki üniversitelerde istenilen bölümde okumak mümkün. Öğrencilerin lisans eğitimlerini yurtdışında almak istemelerinin birçok sebebi bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ilgi duydukları ve diledikleri bölüme zorunlu ve tek seferlik bir sınava bağlı kalmadan, öğrenim hayatları boyunca aldıkları notlar, not ortalamaları, sosyal projeleri, gönüllülük hizmetleri, geliştirdikleri yetenekleri ve becerileri ile kabul edilmeleri. Kanada, İngiltere, Amerika, Avustralya, İrlanda, Polonya, Macaristan, İsveç, Estonya, Danimarka, İspanya, İsviçre, Fransa ve İtalya’daki üniversitelerin çoğu bölümü sınav uygulamazken Almanya’da üniversite programları için Türk öğrencilerin Türkiye’deki üniversite sınavlarına katılımı zorunlu tutuluyor.

Yurtdışı eğitimde bursun birçok öğrencinin aradığı bir fırsat olduğunu söyleyen ICES Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Türkiye Genel Müdürü Berk Alyeni, bursların şartlarının ülkeden ülkeye ve okuldan okula değişken olduğunu söylüyor. Alyeni, şunları dile getiriyor:

“Bazı ülkelerde eğitim maliyetlerine yönelik burslar sunulurken bazı ül-, kelerde öğrenciler günlük k masrafları için çeşitli burslara başvurabilmekte. Bu giy burslar farklı kurumlar Mğ tarafından sağlanabiliyor.”

Öğrenciler bazı ülkelerimlem de hükümetler tarafından sağlanan burslara başvuru yapabiliyor. Bu tarz devlet destekli burslar ülkelerin uluslararası öğrenci ağlarını geliştirme isteklerinin yanında başarılı öğrencileri kendi ülkelerinde eğitim almaya ikna etmek amaçlı bir teşvik olarak da kullanabiliyor. Devlet bürsları hakkında bilgi vermeye devam eden Alyeni sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu devlet bursları hem eğitim ücretlerine hem dc yaşam maliyetlerine yönelik burslar olabiliyor. Devlet destekli burslar dışında öğrenciler okullar tarafından dönemsel olarak sağlanan burslara başvurma şansına da sahip olabilmekte. Daha çok eğitim maliyetlerine yönelik olan okul bursları öğrencilere yıllık eğitim ücretlerinden tek seferlik veya sürekli indirim, senelik veya tüm eğitim boyunca yüzde 100’e kadar sağlanabilecek burslar gibi içeriklere sahip olabiliyor.”

Uluslararası kurumların sağladığı burs imkanlarına da değinen Alyeni, açıklamasına şu şekilde devam ediyor:

“Bunlar dışında uluslararası kurumların dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler için sağlayabildikleri, yıllardır devam eden burs programları da var. Bu uluslararası programların şartları diğer burslara oranla daha zor olmakla beraber öğrencilere farklı ülkelerde okuma seçeneği de sağlayabiliyor. Burs verilirken belirlenen kriterler bursu sağlayan kuramlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Uluslararası alanda sağlanan burslarda öğrencilerden üst seviye akademik başarı, yüksek not ortalamaları ve dil yetkinliğinin yanında çeşitli konular üzerinde projeler yürütmeleri de talep edilebilir.”

Öte yandan dünya sıralamasında üst sıralarda son zamanlarda Çin üniversitelerinin varlığı dikkat çekiyor. Araştırma şirketlerinin yayınladıkları listelerde Çin üniversitelerinin her geçen yıl üst sıralara yükseldiğini belirten Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, Türk öğrencilerin son dönemde uluslararası ticaret, mühendislik ve teknoloji üniversiteleri gibi bölüm ve fakülteleri tercih ettiklerini belirtiyor. Önceki yıllarda sadece Çin dili ve edebiyatı ile Çince tercümanlık gibi bölümlerde eğitimin yaygın olduğunu ancak son yıllarda diğer bölümleri tercih eden öğrencilerin sayısının da arttığını dile getiren Karslı, bu sayede şirketlerin yakında kendi sektörlerinde Çince bilen personel istihdam edebileceğinin de mü jdesini veriyor. Tsinghua, Pekin, Fudan, Çin Bilim ve Teknoloji, Nanjing, Zheji-ang, Jiaotong, Tongji, Nankai üniversiteleri gibi çok sayıda üniversitenin dünyada üst sıralarda olduğunun altını çizen Karslı bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerin dünyanın her yerinde kolayca iş bulabildiklerini dile getiriyor.

Vakıf Üniversiteleri Oldukça Başarılı

İngiltere’de yükseköğrenimle ilgili yayınlanan “Times Higher Education (THE)” dergisinin 2017 sonuçlarına göre, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listesinde Türkiye’deki vakıf üniversitelerinden yalnızca Koç, Bilkent ve Sabancı üniversiteleri ilk 400’de yer alıyor. Bu üniversiteleri diğer vakıf üniversitelerinden ayıran en önemli faktör ise başarılı öğrencileri bünyelerine katmak için sundukları burs imkanları.

Koç Üniversitesi’nde burslar, üniversite giriş sınavı başarısına göre veriliyor. Ayrıca öğrenciler destek burslarından da faydalanabiliyorlar. Üniversite giriş sınavı sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrencilere tam, yüzde 50 veya yüzde 25 burs sunuluyor. Koç Üniversitesi 2018 kontenjanının yüzde 53’ünü burslu öğrencilere ayırdı ve bu oran, yüzde 38 tam bursa eşdeğer. Koç Üniversitesi Destek Bursu (KUDEB) programı, başvuran öğrencilerin ihtiyaç durumları tespit edilerek yurt bursu, cep harçlığı ve kitap bursundan oluşuyor.

Bu burs programına başvuran öğrencilerin kimlikleri gizli tutuluyor.

Koç Üniversitesi 5 çeşit burs veriyor. Bunlar;

Tam burs: Tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sunulan burs, eğitim-öğretim ücretinde muafiyeti sağlıyor. Tam burslu programlara yerleştirilen öğrencilere, ihtiyaca bağlı olarak ve Koç Üniversitesi’nin düzenlemeleri dahilinde, yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı ile aylık masraflara ve ders kitabı giderlerine katkı sağlanıyor.

Destek bursu: Yüzde 50 burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsıyor.

Kısmi burs: Kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsıyor.

Şehit çocukları bursu: YKS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, yüzde 50 burslu veya yüzde 25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları, tam burslu olarak kabul ediliyor.

Sporcu bursu: Belirli bir spor dalında başarılı olan öğrencilere, eğitim ücretinden yüzde 50’ye kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu verilebiliyor.

Koç Üniversitesi’nde tıp fakültesi 105 bin 500 TL iken diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 TL.

Sabancı Üniversitesi’nde Burslar 3’e Ayrılıyor

Tam burs: Tam burs ile öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere, öğrenim ücreti muafiyetinin yanı sıra 4 kişilik yurt odası muafiyeti sağlanıyor. Tam burs ile öğrenim görmeye hak kazanan ve ilk 1000’de yer alarak mühendislik ve doğa bilimleri ve yönetim bilimleri fakültelerinden birine veya endüstri mühendisliği programına giren öğrencilerin bursu Sakıp Sabancı Üstün Başarı Bursu’na yükseltiliyor. Tam burs ile öğrenim görmeye hak kazanan ve ilk 1000’de yer alarak sanat vc sosyal bilimler fakültesine giren öğrencilerin bursu da Metin Sabancı Üstün Başarı Bursu’na yükseltiliyor. Bursları, Üstün Başarı Bursuna yükseltilen öğrencilere 2 kişilik yurt ücretinden muafiyet sağlanırken, aynı zamanda aylık 750 TL harçlık veriliyor. Tam Burs ile öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, yurtta kalmak istemedikleri takdirde, burs ücretinin 2/3’ünü nakit olarak alabiliyorlar.

Yarım burs: Yarım burs kapsamında öğrencilere öğrenim ücretinden yüzde 50 muafiyet sağlanıyor. îlk 10.000’de yer alarak, yarım burs ile Sabancı Üniversitesi’nc giren öğrencilerin bursu yüksek başarı bursuna yükseltiliyor. Yüksek başarı bursu kazanan öğrencilere öğrenim ücretinden yüzde 75 muafiyet sağlanıyor.

Çeyrek burs: Çeyrek burs kapsamında öğrencilere öğrenim ücretinden yüzde 25 muafiyet sağlanıyor. İlk 25.000’de yer alarak, Sabancı Üniversitesi’ne çeyrek burs ile giren öğrencilerin bursu takdir bursuna yükseltiliyor. Takdir bursu kazanan öğrencilere öğrenim ücretinden yüzde 50 muafiyet sağlanıyor. Bunların yanı sıra; Sabancı Üniversitesi’ne, ilk 80.000’de yer alarak, burssuz kontenjandan giren öğrencilere destek bursu veriliyor. Burs kapsamında öğrenim ücretinden yüzde 25 muafiyet sağlanıyor.

Sabancı Üniversitesi’ndc eğitim ücreti 72 bin 500 TL.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

2009’da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından, Dr. Azmi Ofluoğlu’nun önderliğinde kurulan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2014’te lisans programlarıyla eğitim-öğretime başladı. 10 bine yakın öğrencisi ve 60 sosyal kulübüyle dikkat çeken üniversitede 10 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunda 27 lisans ve 25 ön lisans programı bulunuyor. Öğrenciler için anlaşmalı yurtları da bulunan üniversitenin burs imkanları da çok geniş.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu: Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre üniversitenin burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Üniversite İçi Başarı Bursu: Bir akademik yıl ortalaması 3.50’nin üzerinde bulunup, bir yarıyılda alması gereken tüm dersleri alan, F notu ve disiplin cezası bulunmayan öğrencilerden akademik yıl ortalaması aşağıdaki gibi olanlara eğitim-öğretim ücretinden belirtilen miktarda indirim uygulanıyor.

 • 3.80 – 4.00 arasındakilere yüzde 90
 • 3.60 – 3.79 arasındakilereyüzde 50
 • 3.50 – 3.59 arasındakilere yüzde 25

Şehit veya Gazi Çocukları Bursu: Yabancı dil hazırlık öğretimi dahil yüzde 50 oranında ve karşılıksız olarak eğitim öğretim bursu ismiyle veriliyor.

Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu: Yabancı dil hazırlık öğretimi dahil yüzde 25 oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde veriliyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde tıp fakültesinin yıllık ücreti 47 bin 952 TL. Eczacılık fakülte- 776 TL. sinin 38 bin 880 TL olduğu okulda Hukuk fakültesinin ücreti 34 bin

Burs İmkanları

Arel Üniversitesi

Arel Üniversitesi

Arel Üniversitesi sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gereksinimleri tespit ve tahlil edebilecek, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa sahip, çağdaş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmak vizyonuyla Kemal GÖZÜKARA Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2007’de kuruldu. Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Güzel Sanatlar, İletişim ve Tıp Fakültesi olmak üzere 6 fakülte, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 Enstitüden oluşan üniversite, AR-GE çalışmalarına da oldukça değer veriyor. Durum analizi yaparak 2023 planlarını da hazırlayan üniversitenin burs imkanları da geniş.

Öğretim ücretini kapsayacak şekilde burs veren kurumda bütün burslar karşılıksız. Merkezi yerleştirme ile yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için; zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl, ön lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl zorunlu hazırlık sınıfı dahil 3 yıl sürüyor. Arel Üniversitesi’nde fen-edebiyat fakültesinin yıllık ücreti 32 bin 17 TL, mühendislik-mimarlık fakültesinin yıllık ücretlerin de aynı olduğu okulda uygulamalı bilimler yüksekokulunun ücreti 29 bin 403 TL. Aylık verilen burslar şu şekilde.

Arel Üniversitesi Aylık Verilen Burslar Şu Şekilde;

 • İlk 500 içerisinde yerleşenlere 900 TL
 • 501-1000 içerinde yerleşenlere 660 TL
 • 1001-2000 içerinde yerleşenlere 550 TL
 • 2001-3000 içerinde yerleşenlere 330 TL
 • 3001-5000 içerinde yerleşenlere 300 TL
 • 5001-1000 içerinde yerleşenlere 250 TL

Okan Üniversitesinin Birçok Fakültesinde İndirim Var

Toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi, öncü bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretim vermeye başlayan Okan Üniversitesi kısa sürede Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 7’ye girmeyi başardı.

Kendilerini tercih edecek öğrencilere geniş burs imkanları sunan üniversite, diş hekimliği fakültesine ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara yüzde 25 indirim sağlıyor. Eğitim fakültesinin yüzde 50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara ayrıca yüzde 10 indirim hakkı tanıyor. Öte yandan hukuk fakültesinin ücretli programına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylar yüzde 25, İlgili puan türünde ilk 120.000 içinde yer alan adaylar hukuk fakültesinin ücretli programlarına yerleştikleri takdirde yüzde 10 indirim kazanıyorlar. Tıp fakültesinin ücretli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylar yüzde 25 indirim elde ediyorlar.

Okan Üniversitesi

Okan Üniversitesinin Burs Çeşitleri Şöyle;

Mütevelli heyet onur bursu: Yüzde 100 burslu programlarını tercih ederek yerleşen üstün başarılı öğrencilere; dil puan türü dışındaki puan türlerinde, ilk 1000’den yerleşenlere bir akademik yıl süresince, 1.000 TL aylık ve 4 kişilik odada yurt bursu, 1001-5000 arasında yerleşenlere 500 TL aylık, dil puan türünde, ilk 100′ den yerleşenlere bir akademik yıl süresince 1.000 TL aylık ve 4 kişilik odada yurt bursu, 101-500 arasında yerleşenlere ise sadece 500 TL aylık mütevelli heyet tarafından onur bursu olarak veriliyor.

Sporcu bursu: Spor alanında, Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenen branşlarda milli sporcu olan 3 öğrenciye yüzde 100,4 öğrenciye yüzde 50 öğrenim bursu veriliyor. Ayrıca öğrenim süresi içinde yapılan milli veya üniversitelerarası müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye Şampiyonu olanlara, bir sonraki akademik yılın başından itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve bir akademik yıl süresince 1.000,750, 500 TL aylık veriliyor.

Uluslararası Bakalorya (IB) bursu: IB eğitimi veren okullardan mezun adaylardan IB notu 33 – 39 olanlara yüzde 50,40 ve üstü olanlara ise yüzde 100 oranında öğr enim ücretinden indirim yapılıyor.

Başarı bursu: Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencilerine, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü olanlara ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin yüzde10 ila yüzde 40’ı oranında indirim sağlanıyor. Genel not ortalamasına göre indirim sağlanan öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılıyor. Okan Üniversitesi’nde pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL. Bu ücrete yıllık 13 bin Euro zorunlu uçuş eğitimi de ekleniyor. Tıp 69 bin 900 TL iken diş hekimliği 65 bin 900 TL.

Ortalama

 • 3.60-3.69  yüzde 10 indirim
 • 3.70-3.79  yüzde 20 indirim
 • 3.80-3.89  yüzde 30 indirim
 • 3.90-4.00  yüzde 40 indirim

Güneydoğu’nun Yeni Bilim Merkezi

Farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te eğitim ve öğretim araştırma ve yenilik odaklı bir üniversite olmak amacıyla 2008’de kurulan Hasarı Kalyoncu Üniversitesi, ilk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde üçer bölümle başladı. Ardından 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’na da öğrenci almaya başladı. Burs olanaklarıyla dikkat çeken üniversite öğrenciler için Güneydoğu Anadolu’nun cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere, ÖSYM’ye bildirilen kontenjanın yüzde 20’si oranındaki öğrenciye yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 öğrenim bursu veriliyor.

Lisans okuyan öğrencinin bütün kardeşleri dahil anne, baba, eşine yüzde 20 öğrenim ücreti indirimi uygulanıyor, indirim 2 kardeşin birine eğer 3 kardeş varsa İkincisine uygulanıyor. İndirim, ücreti en yüksek olan kardeşe uygulanıyor. Bu uygulama yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerli oluyor. Sanat, kültür ve spor alanında üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere mütevelli heyetince belirlenen tutar ve sayıda “Sanat, Kültür ve Spor Bursu” veriliyor. Bu kapsamda; milli sporcu olanlara, derslere devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile yüzde 100 öğrenim bursu veriliyor. Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye şampiyonu olanlara her yıl 8 ay boyunca ve sırasıyla; 1000, 800 ve 500 TL nakit burs veriliyor. Öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerden, bir akademik yılda alması gereken normal ders yükü ile sene sonu genel not ortalamalarına göre aşağıdaki oranlarda mütevelli heyetinin belirlediği sayıdaki öğrenciye, öğrenim ücreti indirimi yapılıyor.

Genel not ortalamasına göre; 3,80 – 4,00 olanlara yüzde 100, 3,60 – 3,79 olanlara yüzde 50, 3,50 – 3,59 olanlara yüzde 25 ”Başarı Bursu” veriliyor. Burs bir sonraki akademik yıl öğretim ücretine uygulanıyor. Şehit ve gazi çocuklarına ise yüzde 100 burs indirimi verilirken engelli öğrencilere yüzde 50 burs indirimi sağlanıyor.

Haşan Kalyoncu Üniversitesi’nin eğitim fakültesi, mimarlık ve iç mimarlık programlarının ücretleri 27 bin TL. Hukuk fakültesi 35 bin TL iken diğer lisans programlarının yıllık ücretleri 27 bin TL.

Aylık verilen burslar şu şekilde;

Türkiye genelinde;

 • ilk 100’e girenlere aylık 5.000 TL
 • 101 – 500 arasına girenlere aylık 3.000 TL
 • 501 – 1.000 arasına girenlere aylık 2.000 TL
 • 1.001 – 5.000 arasına girenlere aylık 1.500 TL
 • 5.001 – 10.000 arasına girenlere aylık 1.000 TL

Çin’de Burs Fırsatı

Çin’de eğitim gören öğrencilerin yararlanabilecekleri burslar da bulunuyor.

Özellikle Çin hükümetinin Çincenin yaygınlaşması için verdiği burslara başvurabilen öğrenciler, yüksek lisans düzeyinde ise üniversiteler ve bölge yönetimlerinin de verdiği burslara başvurabiliyorlar. Bunun dışında “Kuşak ve Yol Projesi” kapsamında ticari yolun geçtiği ülkelere özel olarak başlatılan “İpek Yolu” burslarına Türk öğrenciler başvurabiliyorlar. Hatta Zhejiang Normal Üniversite gibi üniversiteler Kütahya gibi bazı şehirlerden gelecek öğrenciler için özel burs imkanları da oluşturabiliyorlar.

Xu JİE / Türk Çin Kültür Derneği Eğitim Sorumlusu
“Çince bilmek şart değil”

Çin’de eğitim görmek için Çince bilmek şart değil. Dünyaca ünlü üniversitelerin bölümlerinden İngilizce eğitimler verenler de oldukça fazla. Bunun için TOEFL ve IELTS gibi İngilizce sınavlarından geçer puanları alan öğrenciler doğrudan bu bölümlere başlayabiliyorlar. Eğitim süreci içinde Çincelerini de geliştiren öğrenciler Çince ve İngilizce gibi dünyanın en yaygın konuşulan iki dilini akıcı bir şekilde konuşabiliyorlar. Eğitimini Çince almak isteyen öğrenciler ise bir yıllık Çince eğitimlerinin ardından girecekleri HSK [ Çince Seviye Sınavı ] ile lisans programlarına başlayabiliyorlar.

Burslar ülkelere göre değişiyor

 • Macaristan – Stipendium Hungaricum
 • Polonya – Özel bölüm ve üniversite bursları
 • İtalya – Hükümet bursları – İngiltere
 • Üniversite başarı bursları 3.000-5.000 İngiliz Sterlini arasında.
 • Kanada – Üniversite başarı bursları mevcutken Waterloo Üniversitesi ve Western Üniversitesi gibi okullar dönemsel olarak kısıtlı burslar sağlayabilmekte.
 • Amerika – Üniversite başarı bursları
 • Jean Monnet
 • Fulbright
 • Estonya – Hükümet bursları
 • Polonya – Okul bursları
 • İrlanda – Üniversite başarı bursları

En çok sorulan sorular

Eşit puan alınması durumunda ne olacak?

Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih eden adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınıyor. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanı büyük olana, bu puanları da eşitse bu puan türlerinden ağırlığı en büyük olan testin ham puanı büyük olana, ağırlığı en büyük iki test varsa bunların ham puanlarının toplamı büyük olana öncelik veriliyor. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde yaşı küçük olana öncelik veriliyor.

Ek yerleştirme nedir? Ne zaman yapılır?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildiriliyor. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor. İkinci kez yapılan tercihler neticesinde öğrenciler başvurularına göre boş kalan bölümlere yerleştiriliyor. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmiyor. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmıyor.

Kayıt için neler gerekiyor?

 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge
 • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
 • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Öğrenci kulüpleriyle kariyer yönlendirmek mümkün

Yıllarca çalıştıktan sonra üniversiteye giren gençler ağır bir akademik temponun içine girmek istemiyor. Derslerle sosyal hayatlarını birlikte idare etmek isteyen öğrenciler okullarındaki öğrenci topluluklarını araştırmaya başlıyor. Gerek spor, gerek sanat, gerekse iş dünyası ile alakalı kulüpler sayesinde öğrenciler okudukları bölümlerden çok daha farklı bir alanda kariyer yapabiliyorlar. Okuldaki kültürel, sanatsal ve sportif bu topluluklar tarafından düzenleniyor. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yılda ortalama 1300 etkinlik bu kulüpler tarafından organize ediliyor. Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu ODTÜ Mimarlık bölümünden mezun olmasına rağmen üniversite hayatında yürüttüğü sosyal faaliyetler neticesinde bambaşka bir kariyer yolunda ilerleyip başarılı sanatçılarımızdan oldu.

Semih UZUN / Kültür Eğitim Kurumlan Rehberlik Koordinatörü
“Puan türleri değişti, çok dikkatli olunmalı”

Yeni sınav sistemindeki en önemli değişiklik puan türlerinde oldu. Geçen sene toplamda 18 puan türü varken bu sene ‘yalnızca 5 puan türü var. Aynı zamanda geçen yıllarda puanın hesaplanabilmesi için en az 2 testten 0,5 net yapmak gerekiyordu bu yıl 1 testten 0,5 net yapması o puan türünden tercih etmeyecek öğrencilerinde puanının oluşmasını sağladı. Bu durumda sıralamalarda sanal bir yığılmayı oluşturdu. Bizim burada öğrencilere tavsiyemiz, tercih listeleri geniş bir yelpazeden oluşturulmalıdır. Tercihler en çok istediği programdan en az istediğine doğru sıralanmalıdır. Ama tercih listesinde kesinlikle gitmeyeceği okumayı düşünmediği program bulunmamalıdır. Tercih aşamasında acele etmemeleri, tercih sürecini sakin bir şekilde araştırarak ve mutlaka uzman görüşlerine başvurarak değerlendirmeleri faydalarına olacaktır. Meslek seçimini iyi yapmalı mutlu mesleğini, yani kendi yapısına kişilik özelliklerine uygun severek yapacağı mesleği belirlemelidir. Meslek araştırmaları yapıp İK uzmanlarıyla görüşerek gelecekteki iş imkanlarını detaylıca incelemeliler. Teknoloji bağlantılı meslekler iyi araştırılmalı ve mümkün mertebe tercih edilmeli. Tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri gidip yerinde görmelerinde fayda vardır. Öğrencilerin üniversitenin niteliği, staj, iş, burs, kurumsal iş birliği, yurt dışı bağlantıları ve akademik kadrosu gibi olanaklarını muhakkak incelemeleri gerekir.

Dr. Ahmet ALKAYIŞ / Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı
“Rehber öğretmenlere büyük iş düşüyor”

Rehber öğretmenlerin tercih döneminde tanıdığı, bildiği öğrencilerle tercih yapması daha kolay ama bu süreçte ilk kez karşılaştığı adaylar için öncelikle adayı çok iyi dinlemesi gerekir. Adayın hangi mesleklere yatkınlığı varsa ona göre yönlendirilip adaya öyle tercih yapması gerekir.

Bu tercih sürecinde adayla en az 3 kez görüşmesi sonucunda tercih listesini kesinleştirip ÖSYM’ye bildirmeleri gerekiyor. Adayların istediği üniversiteyi ve bölümü kazandıktan sonra üniversite hayatı boyunca mesleğiyle hem akademik hem de bilimsel çalışmalarını yapıp, bölümü bitirdikten sonra donanımlı bir şekilde iş hayatına hazır olması gerekir.

Kısaca ifade edecek olursak, üniversite yıllarında aday yapabildiği kadarıyla artılarla mezun olmalı.

Tercih döneminde ebeveynlerin adaya fikir bildirmeleri ve meslek önermeleri, onların en doğal hakkıdır. Onları bu önemli aşamanın dışında tutmak tabi ki doğru değildir ancak aday adına karar vermemelidirler. Bu süreçte en son karar mekanizması aday olmalıdır. Rehber öğretmenler şunları yapmalı;

 • İlk görüşmede öğrencinin istediği bölümleri puan türü ve başarı sırası ile tercih listesi oluşturmalı
 • Tercih listesi arasında seçim yapıp, listeyi en aza indirip o bölümlerin özel koşul ve açıklamalarını ÖSYM tercih kılavuzunda araştırmalı.
 • En son aşamada ise kesinleştirilen listeyi ÖSYM’ye bildirmeli.

Üniversitelerde İş Garantili 10 Bölüm

Mustafa Emre Selek

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu