Kariyer ve İş

Üniversitelerde İş Garantili 10 Bölüm

ÇAĞIMIZ “Bilgi Çağı” olarak tanımlanıyor. Bilgi en büyük zenginlik ve değer olarak genel kabul görmenin ötesinde emek ve sermaye gibi bir üretim faktörü olarak değerlendiriliyor. Bilginin ticarileşmesi anlamına gelen bu süreç son hız devam ederken global piyasalardaki bu genel kabul doğal olarak akademik dünyaya da yansımış durumda. Üniversitelerde bilgi üretimi piyasa yönlendirmesi altında ve ekonomik rekabetteki işlevi bakımından yürütülüyor. Hal böyle olunca üniversitede okumak isteyen gençler, entelektüel merak ve yatkınlığın ötesinde “iş garantili” bölümleri tercih ediyor. Bu çerçevede üniversitelerin bir kısmı bilgi üretimine yoğunlaşırken, diğer bir kısmı ise meslek edindirme misyonunu yükleniyor.

Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında bulunulan coğrafyaya göre eğitim verme trendi modernleşerek günümüzde de devam etmekte. Üniversitelerde artık çağın gerekliliklerine uygun, dünya üniversitelerinde olan ve modern devri kolaylıkla takip edebilecek bireyler yetiştirebilecek bölümlerin sayısı artıyor. Konya’da bir tarım üniversitesinin açılması ya da Mardin Üniversitesi’nde konaklama işletmeciliği gibi bir bölümün olması bu konuda çok güzel örnekler. Bu hafta üniversitelerde yeni açılan ve piyasada çok talep gören bölümleri derledik…

Odyoloji

Odyoloji

Yeni bir sağlık alanı olan ve ‘işitme bilimi’ olarak ifade edilen odyoloji, kişilerin işitme ve denge bozukluklarını saptayan ve tedavi eden bir bilim dalı. Üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri altında bulunan odyoloji bölümü mezunları özel sağlık merkezlerinde ve hastanelerde çalışabiliyor. Çalışılan yere farklılık gösterse de başlangıç maaşları 3.500 TL civarında. MF-3 puan türüyle öğrenci kabul eden dört yıllık lisans bölümü üç devlet ve 30’un üzerinde vakıf üniversitesinde bulunuyor. Hacettepe, İstanbul ve İnönü üniversitelerinin dışında çeşitli üniversitelerde de öğrenci kabulüne devam eden bölüm ilk mezunlarım 2015’te verdi. Bu bölümü tercih edecck olan adayların göz-el, el-göz koordinasyonunun iyi olması bekleniyor. Bölümde anatomi, fizyoloji, genel kimya, anne ve çocuk beslenmesi, işletme yönetimi, psikolojiye giriş, hastalıklarda diyet tedavisi gibi dersler de alınıyor. 2017 itibariye Türkiye’de yaklaşık 10 bin odyologa ihtiyaç olduğu söyleniyor.

Perfüzyon

Perfüzyon

Kalp ve büyük damarlara yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımım yöneten sağlık meslek grubu olan perfüzyonistler hastane ve sağlık merkezlerinde istihdam ediliyor. Yeni mezun perfizyonistlerin başlangıç maaşları 2.500 TL civarında. Dört yıllık lisans bölümü mezunu olan perfüzyonistler lisans eğitimleri boyunca teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kanıta dayalı eğitim de alıyorlar. İş hayatlarında kardiovas-küler cerrahi ekibinin bir parçası olan bu meslek grubu yoğun bakım ünitelerinde “intra-aortic ballon” ve “ventricüler assist” gibi teknik cihazların kullanımım yürütüyor. Üsküdar, Bilgi gibi bazı üniversitelerde bulunan bölüm, MF-3 puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Göz-el koordinasyonu iyi ve sabırlı adayların başvurması önerilen bölüm giderek tıp dünyasında aranan meslek gruplarından birisi haline geliyor. Şu an ülkemizde 400 civarı perfüzyonistin olduğu varsayılırken ihtiyaç duyulan eleman sayısının 2500 civarında olduğu kabul ediliyor.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Enerji

Kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık ön lisans bölümü olan alternatif enerji kaynakları teknolojisi, YGS-1 puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Programı bitirdikten sonra dikey geçiş sınavı ile elektrik mühendisliği ve fizik ve nükleer enerji mühendisliği gibi bölümlere geçme şansı da bulunuyor. Programdan mezun olduktan sonra tekniker unvanı alan kişiler güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi sektörün öncü yatırım alanlarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol, pazarlama, ürün geliştirme, teknik servis, montaj departmanlarında istihdam ediliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada son zamanlarda alternatif enerji kaynaklan alanında yapılan yatırımlar göz önüne alındığı zaman bölümün geleceğinin parlak olduğunu söylemek mümkün. Başlangıç maaşlarının çalışılan kuruma göre farklılık gösterdiği meslek için Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep var.

Gerantoloji

Yaşlı Bakımı

Yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olan gerantoloji, yaşlılık döneminde yaşanan problemleri çözebilmek ve onların hayat standartlarını yükseltebilmek için geliştirilmiş bir bilim dalı. İlk aşamada Akdeniz, İstanbul ve Yakın Doğu üniversitelerinde bulunan dört yıllık lisans bölümü olan gerantoloji, talebin artmasıyla birlikte diğer bazı üniversitelerde de açılmaya başlanacak. MF-3 puanıyla öğrenci kabul eden bölüme yaşlı bireylerle etkili iletişim kurabilen ve onlarla vakit geçirmeyi seven bireylerin başvurması tavsiye ediliyor. Lisans eğitimi boyunca sağlık ekonomisi, yaşlılarda serbest zaman, miras ve yaşlı bakım hukuku gibi dersler alan aday gerantologlar mezun olduktan sonra genelde yaşlı bakım evleri ve huzurevlerinde istihdam ediliyor. Dünya nüfusu giderek yaşlanırken bu mesleğe olan ilgi ve istihdam açığı gittikçe artacak gibi görünüyor. Yeni mezunların ortalama başlangıç maaşları ise 2.500 TL civarında.

Adli Bilişim Mühendisliği

Adli Bilişim Mühendisliği

Adli tıbba benzer şekilde bilişim cihazları üzerinde araştırma, inceleme ve tespit yapılan mühendislik bölümü olan adli bilişim mühendisliği MF-4 puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Hukuk alanında çalışma fırsatı yakalayan bölüm mezunları gerek kolluk kuvvetlerinin gerekse yargı makamlarının bilişim alanındaki delil ihtiyacını karşılıyor. Siber güvenlik konusunda da eleman yetiştirmeyi hedefleyen bölüm şimdilik yalnızca Fırat Üniversitesi’nde bulunuyor. Dört yıllık bir lisans programı olan bölümün ikinci öğretim alternatifi de var. Algoritma, programlama, yazılım mühendisliğinin temelleri, mantık, mikroişlemciler gibi derslerin verildiği bölümün geleceği yeni açılmasına rağmen mezunlarının uluslararası alanda iş bulma ihtimali oldukça yüksek. Yeni mezunların başlangıç maaşlarının 3.000 TL olduğu mühendislik bölümüne sabırlı ve sır saklayabilen kişilerin başvurması öneriliyor.

Canlandırma Film Tasarım ve Yönetim

Canlandırma Film Tasarım ve Yönetim

TS-2 puan türüyle öğrenci kabul eden ve dört yıllık lisans programı olan canlandırma film tasarım ve yönetimi bölümü güzel sanatlar fakültelerinde bulunuyor. Şimdilik yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunan bölümün amacı sürekli büyüyen medya dünyasına uluslararası standartlarda, akademik yöntemlerle çalışabilecek tasarımcı ve yönetmenler yetiştirmek. Mezunların film şirketleri ve televizyon kanallarında iş bulabildiği bölümde mesleki derslerin dışında sanatsal algıları açabilecck, farklı düşünmeyi tetikleyen dersler de bulunuyor. Sinema ve televizyon bölümlerinin teknolojiyle birlikte gelişmesi neticesinde ortaya çıkan programa titiz çalışmayı seven, sanatsal yönüne güvenen ve medya dünyasında kariyer hedefleyen kişilerin başvurması öneriliyor.

Ergoterapi

Üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi bölümlerinden ergo-terapiden mezun olanlara ergoterapist yahut iş uğraşı terapisti deniyor. Bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımı artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek gibi gerekli iş ve uğraşı yöntemlerini uygulayan ergoterapistler kısacası bireylerin hayat standartlarını artırmak için çalışıyor. Dört yıllık lisans bölümü olan ergoterapi mezunları hastanelerde, sağlık merkezlerinde, rehabilitasyon kurumlarında ve diğer özel sağlık kurumlarında çalışabiliyor. Şu ana kadar Türkiye’de bu bölümden mezun olan 60 kişi var ve alandaki boşluk çok büyük. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023’te 3.500 ergoterapiste ihtiyaç duyulacak. Yeni mezun bir ergoterapist özel sektörde aylık ortalama 4.000 TL maaş alırken bu ücrctlcr tecrübeyle doğru orantıda artıyor. Bu bölüme yardımsever, sabırlı ve hızlı karar verebilen adayların başvurması önerilirken lisans eğitimi boyunca mesleki derslerin dışında sanat ve felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi dersler de veriliyor. MF-3 puan türüyle öğrenci kabul eden bölüm Hacettepe, Bezm-i Alem, Üsküdar, Bilgi ve diğer bazı okullarda bulunuyor.

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Bilgisayar mühendisliğinden farklı olarak animasyon ve oyun tasarımı programının temel hedefi öğrencilere mezuniyetten sonra dijital ve interaktif ortam yaratmada kullanılan en son araç ve teknolojiler alanında eğitim sunmak. Dört yıllık lisans eğitimi veren bölüm TS-1 puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Müfredatında 2D ve 3D animasyon, resimli öyküleme, karakter gelişimi ve oyun teknolojileri gibi derslerin yanı sıra ses tasarımı, geleneksel çizim, sanat gibi dersler dc mevcut. Mezunlar ise animasyon ve oyun tasarımı firmaları, reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri ve televizyon kanallarında yüksek ücretlerle istihdam edilebiliyor. Şimdilik yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan bölümün geleceği bilgisayar mühendisliğinin alt dallarının gelişmesi ve özel bir alanda uzmanlık vermesi sebebiyle oldukça parlak görünüyor.

Mücevherat Mühendisliği

Mücevherat Mühendisliği

Dört yıllık lisans bölümü olan mücevherat mühendisliği ilk kez İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kuruldu. Takı tasarım ve kuyumculuk ön lisans programlarından farklı olarak mühendis unvanı veren bölüm MF-4 puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Sabırlı ve sanatsal yönünü geliştirmek isteyen adayların başvurması önerilen bölümde uzmanlık derslerinin yanı sıra dış ticaret, hukuk, ekonomi gibi dersler de veriliyor. İTU, İstanbul Ticaret, Gazi ve birkaç üniversitede daha bulunan bölümün geleceği alandaki uzman eksikliğinden dolayı parlak görünüyor. Mühendis payesi almaları ve dil eğitimlerinin de ağırlıkta olması sebebiyle mezunlarının yurtdışında da iş bulma olasılığı olan bölüm sanayi-akademi işbirliğinin kısa zamanda en iyi örneklerinden olacak gibi görünüyor.

Otopsi Yardımcılığı

Otopsi Yardımcılığı

İki yıllık ön lisans eğitimi veren bölüm mezunları otopsi teknikeri olarak mezun oluyor. Otopsi yapılması, adli tıp raporlarının yazılması, ölüm sonrası örneklerin alınıp gönderilmesi gibi konularda görev alan otopsi teknikerleri ön lisans eğitimleri boyunca devlet hastanelerinde staj yaparak pratik kazanıyorlar. Mezuniyetten sonra adli tıp kurumlarında ve hastanelerde istihdam edilen bölüm mezunlarının çalışma şartları ise biraz zorlayıcı. Ceset ve dokularla çalışacak olan bölüm mezunlarının sabırlı ve görece az duygusal olması gerekiyor. Anatomi, fizyoloji, biyokimya, patoloji gibi derslerin alındığı bölüme YGS-2 puan türüyle öğrenci kabul ediliyor. Bölüm Mersin, Üsküdar ve Fırat Üniversitelerinde bulunuyor.

Üniversitelerde İlginç Bölümler

Özellikle ABD’deki üniversitelerde çok ilginç bölümler var. İşte bunlardan bazıları…

  • Etik Bilgisayar Korsanlığı Bölümü / Abertay Dundee Üniversitesi
  • YouTube’dan Öğrenme Bölümü / Pitzer Koleji
  • Popüler Medyada Zombi Bölümü / Baltimore Üniversitesi
  • Süper Kahramanlar Bölümü / California Irvine Üniversitesi
  • Edebiyat ve Sinemada Vampirler Bölümü / VVisconsin Madison Üniversitesi
  • Fantastik Edebiyat, Harry Potter Bölümü / Ohio State Üniversitesi
  • Pişirme Bilimi / Kansas Eyalet Üniversitesi
  • Golf Sahası Yönetimi / Michigan Ferris Eyalet Üniversitesi
  • Kukla Sanatı / Batı Virginia Üniversitesi
  • Çizgi Roman Sanatı / Minneapolis Sanat ve Tasarım Üniversitesi

Üniversitelerin İş Garantili Bölümleri ve Üniversite Tercihi

MUSTAFA EMRE SELEK

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu