Güncel Ekonomi Haberleri

Yeni yılda herkesi ilgilendiren vergi artışları

Yeni yılda vergi artışları. VERGİ Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi gereği; “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜÎK) Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Vergi

TALHA APAK; Buna göre, TÜİK tarafından 2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak belirlenmiş bulunuyor. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesine göre; kanunun ilgili maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak olup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu surette tespit edilen had ve tutarları yüzde 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü de yer almaktadır.

vergi artışları
vergi artışları

Artacak Önemli Vergi ve Hadler

2022 yılında uygulanacak, yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı, Yemek yardımı istisnası,

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar, Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

Çeşitli harç tutarları,

Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması, 7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK’un mükerrer 298’inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

Görüldüğü üzere, son yıllardaki vergi gelirlerinin yüzde 50’si harcama vergileri olarak bilinen KDV ve ÖTV’den oluşmakta olup, bu iki önemli vergi türü de sonuçta tüketiciler tarafından karşılanan ve harcama üzerinden alman vergilerdir. Üçüncü sırada, içerisinde ücretlilerin ödediği vergi de olan gelir vergisi, dördüncü sırada ise kurumlar vergisi gelmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda, yeni yılda Başkan Erdoğan, kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar yüzde 36.20 oranında artmış olacaktır. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 oranında artmıştı, ancak emlak vergisine yüzde 11.29, motorlu taşıtlar vergisine ise yüzde 12 oranında Başkan kararıyla yüzde 50 indirim uygulanmıştı.

Covid-19 pandemisinin kişiler ve kurumlar üzerinde yarattığı ekonomik tahribat da dikkate alındığında, bu oranın uygulanması halinde yeni tahribatların kaçınılmaz olacağı da bilinmelidir. Diğer bir ifadeyle ekonomik hayat, enflasyon oranının da üstünde yüzde 36.20 oranında artacak demektir. Dolayısıyla Başkan Erdoğan’ın yüzde 50 indirim hakkını kullanması, şimdiden yüksek bir beklenti olarak herkesin gündeminde.

2021 Ocak – Eylül dönemi vergi gelirleri

Vergi Türü Tutar (TL) Toplam Vergi Geliri İçindeki Pay (%)
Tahsil Edilen Vergi Geliri 808 milyar 428 milyon 100
Toplam KDV 263 milyar 430 milyon 32,58
Dahilde Alınan KDV 90 milyar 575 milyon 11,2
İthalde Alınan KDV 172 milyar 855 milyon 21.38
Toplam ÖTV 150 milyar 871 milyon 18,66
Petrol ve Doğalgazdan Alınan ÖTV 29 milyar 489 milyon 3,64
Motorlu Araçlardan Alınan OTV 45 milyar 983 milyon 5,68
Alkolden Alınan OTV 15 milyar 678 milyon 1,93
Tütünden Alınan OTV 48 milyar 662 milyon 6,01
Kolalı Gazoz ÖTV 1 milyar 439 milyon 0,17
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 9 milyar 620 milyon Oca.18
Gelir Vergisi 149 milyar 947 milyon 18,54
Kurumlar Vergisi 121 milyar 684 milyon 15,05
Gumruk Vergisi 22 milyar 980 milyon 2,84
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 16 milyar 843 milyon 2,08
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) 22 milyar 107 milyon 2,73
Şans Oyunları Vergisi 4 milyar 161 milyon 0,51
Özel İletişim Vergisi 4 milyar 665 milyon 0,57
Dijital Hizmet Vergisi 1 milyar 955 milyon 0,24
Damga Vergisi 20 milyar 71 milyon 2,48
Harçlar 27 milyar 394 milyon 3,38
Diğer Vergiler 2 milyar 320 milyon 0,28

Mutlaka okuyun: 2022 Yılı Vergi Oranları

TALHA APAK / PARA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu