İş Fikirleri ve İş Kurmak

Eğitim Kurumu Açmak Kazandıran Sektör

Kolejlerden dil kurslarına, okul öncesi eğitimden alternatif eğitim merkezlerine kadar pek çok farklı kurumun faaliyet gösterdiği özel eğitim sektörü dev bir ekonomi haline geldi. Sektörün önemli oyuncuları büyüme atağına kalkarken girişimciler için de yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Yaptığımız araştırmaya göre, franchising sistemiyle büyüyen 26 eğitim kurumu 2017 sonuna kadar 335 yeni şube açmaya hazırlanıyor.

Eğitim, son yıllarda Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri haline geldi. Kolejden üniversiteye, anaokulundan dil okullanna kadar çok çeşitli biçimlerde hizmet üreten özel eğitim sektöründe 25 bin kuruluş faaliyet gösteriyor. Büyüklüğü 16 milyar lirayı bulan sektörün 300 bin kişiye istihdam yarattığı tahmin ediliyor. Verilere göre Türkiye’de özel ve resmi toplam 61 bin 201 okul bulunuyor. Bu okullann tamamında okuyan öğrenci sayısı ise 15 milyon 715 bine ulaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri özellikle özel eğitim kurumlannın hızlı büyümesini ortaya koyar nitelikte. 2013 yılında 4 bin 200 olan özel okul sayısı bugün 8 bin 150’ye yükseldi. Son üç yılda yüzde 100 artış gösteren özel okul sayısı ile yüzde 4’lerde olan özel okullaşma oranı yüzde 7,4’e ulaştı. 2023 yılına kadar özel öğretimin payının yüzde 15’lere çıkanlması planlanıyor.

egitim 2.0

TEŞVİKLERLE BÜYÜDÜ

Bu büyümede son yıllarda izlenen politikalann büyük rolü var. Devletin öğrenci başına verdiği eğitim desteği ve yatınmcılar için sağlanan teşvikler, özellikle özel okul sektörünün büyümesine önemli katkılar sağladı. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, “Bu artışlarda özel okul yatırımlarına teşvik verilmesi, veliye eğitim-öğ-retim desteği verilmesi ve hepsinden önemlisi 2015’ten 2016’ya bin 150 civannda dershanenin temel liseye dönüşmesi etkili oldu” diyor.

Sektördeki bu büyüme yeni girişimciler için de fırsatlar yaratıyor. Yaptığımız araştırmaya göre, 2017 sonuna kadar 26 eğitim kurumu 335 şube açacak. Üstelik franchising sisteminin avantajını fark eden sektör oyuncuları artık bu sistemle büyümeyi planlıyor. Bu da eğitim alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için riski düşük iş fırsatı anlamına geliyor.

Üstelik her girişimcinin bütçesine göre yatınm imkanlan mevcut. Yaptığımız araştırmaya göre, kolejlerden ana okullanna hatta online eğitim plat-formlanna kadar çok farklı alanlarda fırsatlar bulunuyor. Yatınm maliyetleri ise markanın konsepti ve lokasyona göre değişiyor. Bir anaokulu veya dil okulu açmanın maliyeti 200 bin TL civarındayken, okul öncesi eğitimden liseye kadar eğitim verilen bir kampüs kurmanın toplam maliyeti 15 milyon lirayı buluyor.

MEKTEBİM HIZLI BÜYÜYOR

Pek çok büyük kurum artık franchising sistemiyle büyümeyi tercih ediyor. Bunlardan biri olan Mektebim Okullan’nın kurucusu Ümit Kalko, franchising sisteminin sektörün büyümesine olumlu etki yapağını söylüyor. Özel okullann, yeni bir sistem kurmak yerine eğitim kalitesiyle, sosyal ve fiziki imkânlanyla, eğitim modelleriyle örnek oluşturan okulların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak sisteme dâhil olabilileceğini söyleyen Kalko, “Bu şekilde yeni bir sistemi kurmak ve geliştirmek için harcayacaklan emek, zaman ve parayı daha verimli şekilde kullanmış olurlar” diye konuşuyor. Türkiye genelinde 36 kampüsü ve 106 okulu bulunan Mektebim Okulları, önümüzdeki dönemde büyüme atağına hazırlanıyor. Bu yıl dört yeni kampüs açmaya hazırlanan Mektebim Okullan, dört yıl içerisinde 100 kam-püse ulaşmayı ve 70 bin öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyor.

Franchise alacaklardan başlangıç bedeli olarak 50 bin dolar talep ediliyor. Toplam yatırım bütçesi ise şehrin ve arsanın bulunduğu lokasyona göre değişkenlik gösteriyor. Genel bir ortalama vermek gerekirse, anahtar teslim bir kampüsün maliyeti (anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise) 25 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

UĞUR ATAĞA KALKTI

Eğitim sektörüne en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan Uğur Okulları, yeni açılan 12 yeni kampüs ile birlikte toplam 36 bin öğrenciyle yeni eğitim öğretim döneminde buluşmaya hazırlanıyor. Yeni açılan kampüslerin her biri için yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Marka, üç yıl içerisinde 50 kampüse ulaşmayı hedefliyor.

Okulun açılacağı bölgeye ve okulun büyüklüğüne göre yatırım maliyeti değişiklik gösteriyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel, okulun maliyetini arsa, inşaat ve okul iç tefrişat bedelinin belirlediğini söylüyor. 12 bin metrekarelik kapalı alanlı bir okulun maliyeti 50 bin TL’yi bulabiliyor.

200 ŞUBEYE ULAŞACAK

Türkiye genelinde temel liseler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise, özel öğretim kursu ve etüt eğitim merkezleriyle eğitim hizmeti veren Açı Eğitim Kurumlan, franchise sistemiyle büyümeyi tercih eden şirketlerden biri. Kurumun 130 şubesi bulunuyor. Kolej için Türkiye koşullannda 3 ila 5 milyon TL arasında yatırım yapmak gerektiğini söyleyen Açı Eğitim Kurumlan Genel Müdürü Hakan Yılmaz, “Özel öğretim kursu ve etüt eğitim merkezleri ise daha az maliyet gerektirir. MEB’in özel okul açma standartlan var. Ayrıca bu konuda ek olarak bizim girişimcilerden talep ettiğimiz birtakım fiziki şartlar da olabiliyor” diyor. Açı Eğitim, yıl sonuna kadar 200 kuruma ulaşmayı hedefliyor.

1 2 3Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu