Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Genç araştırmacılara aylık 20 bin TL’ye kadar burs verilecek

Türkiye, “uluslararası lider araştırmacılar” için çağrıya çıktı. Genç araştırmacılara aylık 20 bin TL’ye, deneyimli araştırmacılara 24 bin TL’ye kadar burs verilecek. Başlangıç paketi ödeneği deneyimli araştırmacılarda 1 milyon TL olacak…

Uluslararası lider araştırmacılara burs

TÜRKİYE, uluslararası lider araştırmacılarını arıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” 2018 yılı çağrısı kapsamında, Türkiye açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurtdışmda çalışma deneyimine sahip, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdı-şından Türkiye’ye gelmeleri teşvik edilecek. Bu araştırmacıların çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen üniversite, sanayi kurum ve kuruluşları (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri) veya kamu kuramlarında yürütmeleri sağlamak için destek verilecek. Devlet ve vakıf üniversiteleri için ayrılacak kontenjanın en az yüzde 60’ı araştırma üniversitelerine ait olacak.

BURS VE DESTEK VERİLECEK

TÜBİTAK’ın 15 Aralık’ta başvuruya açtığı Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 2018 yılı çağrısına göre, program çerçevesinde araştırmacılara önemli burs ve destekler verilecek. Çağrıda yer alan destek üst limitlerine göre, proje yürütücüsü genç araştırmacının aylık bursu 20 bin TL’ye, deneyimli araştırmacının 24 bin TL’ye kadar çıkacak. Proje yürütücüsünün varsa eş veya çocuğu için aylık 2 bin 250 TL’yc kadar aile yaşam gideri bursu sağlanacak. Program kapsamında tek seferlik verilecek başlangıç paketi ödeneği üst limiti genç araştırmacıda 500 bin TL’ye, deneyimli araştırmacıda 1 milyon TL’ye çıkacak. Araştırma başlangıç paketi ödeneği, desteğin başlatılmasını müteakip bir yıl içerisinde yürütücü tarafından Türkiye’de araştırma faaliyetlerinin başlatılması ve uygun araştırma ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak için kullanılacak.

Araştırmacının, Türkiye’de yürüteceği araştırma için ekibinde yer vereceği en fazla 5 doktora öğrencisinin burs gideri de karşılanacak. Bu çerçevede öğrenci başına aylık 4 bin 500 TL ödenecek. Projede yer alacak araştırmacılara proje teşvik ikramiyesi (PTİ) olarak aylık 750 TL verilecek. Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için aylık sağlık sigortası desteği olarak kişi başı 100 TL ödenecek. Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için Türkiye’ye gelişlerinde bir defaya mahsus olmak üzere seyahat bilet tutarı “yol desteği” olarak karşılanacak. Ev sahibi kurum veya kuruluşa kurum hissesi, genel gider ödeneği olarak aylık 3 bin 750 TL ödenecek.

Tersine beyin göçü

DESTEK SÜRESİ EN AZ 24 AY

Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça olmak 6 dilde çağrıya çıkılan “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında destek süresi en az 24 ay, en fazla 36 ay olacak. Proje yürütücüsü, yurtdışında bulundukları kurum ve kuruluşlardaki bilgi birikimlerini Türkiye’ye daha kolay aktarabilmeleri amacıyla destek süresi boyunca her yıl üç aya kadar yurtdışında bulunabilecek. Proje yürütücüsü, yurtdışında bulunacağı süreyi TÜBİTAK’a en az bir hafta öncesinden bildirmek zorunda olacak.

Yurtdışında bulunduğu süre boyunca proje durdurulmayacak, burs ve destek ödemeleri devam edecek. Destek süresinin yurtdışında geçirilen bölümünün ayrıntılı gerekçesine gelişme raporlarında yer verilecek. Yürütücünün, herhangi bir kurum/kuruluşta kadrolu/sözleşmeli şekilde ücretli olarak çalışmaya başlaması durumunda da kendisine ve varsa ailesine yönelik bursu ödenmeye devam edecek. Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç altı ay içinde gerekli belgeleri TÜBİTAK’a göndererek araştırmasına başlaması gerekecek. Ev sahibi kurumun üniversite olması halinde, desteklenen proje yürütücüsünün ev sahibi kurumda her dönem en az bir ders vermesi gerekecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Proje başvurusu yurtdışından Türkiye’ye araştırmalarını yürütmek üzere gelen/gelecek olan araştırmacı tarafından yapılacak. Başvuru yapacak proje yürütücüsü başvurunun son günü itibarıyla son üç yıl içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olması gerekecek. Bir yıl içinde toplamı 15 günü aşmayan kısa süreli ziyaretler ve mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışında olacak. Daha önceden aldığı burs veya destek ile yurt dışına eğitim, araştırma vb. amacıyla ile giden ve Türkiye’ye dönüşünde mecburi hizmeti bulunan araştırmacılar bu programa yürütücü olarak başvuru yapamayacak.

Elbette genç ve deneyimli araştırmacı olarak programa başvurabilmek için bu deneyim koşullarını sağlamaları yetmeyecek. Ayrıca genç ve deneyimli araştırmacıların, her iki grup için belirlenen dörder kriterden birine uygun olması şartı aranacak.

Örneğin programa üniversiteden başvuran genç ve deneyimli araştırmacıların Türkiye’ye gelmeden önce, öğretim üyesi olarak veya genç araştırmacıların doktora sonrası araştırmalarını yürüttüğü yurtdışındaki üniversitenin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi birinde QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması şartı aranacak.

Ya da programa özel sektörden başvuran genç ve deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce çalışmalarını yürüttükleri yurtdışındaki kurum/ kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan îlk 2500 Şirket” sıralamasında yer almış olması istenecek…

Genç araştırmacılar

Başvuru yöntemi

15 Aralık‘ta başlayan başvurular, 15 Şubat 2019‘da sona erecek. Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekecek. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenecek. Başvuru aşamasında belgelerin sisteme yüklenmesi yeterli olacak. Ayrıca BİDEB’e ulaştırılması gerekmeyecek.

MARTERA 2018 yılı çağrısı da açıldı

TÜBİTAK, MARTERA 2018 yılı çağrısını da açtı. MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesi. Avrupa ülkelerini denizcilik teknolojileri ve mavi büyüme alanlarında daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor. MARTERA kapsamında açılan denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası çağrıya Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. 30 Kasım itibarıyla açılan çağrı, 29 Mart 2019 tarihinde kapanacak. 2018 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecek. Çağrıya ait internet sayfasından (www.martera.eu) çağrıyla ilgili her türlü dokümana ve detaylı bilgilere erişilebiliyor, proje ortağı aranabiliyor, proje başvurusunda bulunabiliyor. Çağrıya Türkiye, Arjantin, Almanya, Belarus, Flandre (Belçika), Fransa, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve Güney Afrika katılıyor.

Mehmet BULDURGAN / Şirketortağım Melek Yatırımcı Ağı Kurucusu ve Ağ Başkanı
“Süreç uçtan uca tasarlanmalı”

Oldukça anlamlı, iyi niyetli bir proje. Sistem çok iyi kurgulanmalı. Sürecin sonuna kadar, uçtan uça tasarlanmalı. Bugün üniversite öğretim görevlerinin, ticarileştirilmemiş dünya kadar projeleri var. Önemli olan bu projelerin ticarileştirilmesi, katma değer yaratılması ve de fatura edilmesi. Bilim insanları gelip, uluslararası icatlar yapabilir, uluslararası lider araştırmacılar olabilir. Bu projelerin ticarileştirilebilmesi için, sistemin melek yatırımcılarla, tohum yatırımcılarla buluşturulması, TÜBİTAK’ın girişim sermayesi destekleme programları ile desteklenmesi lazım. Sistem açık ve şeffaf yapılırsa, sonraki adımlar da planlanırsa, başarılı olur. Burada tüm mesele inovasyonun fatura edilmesi. Türkiye’ye gelip, araştırmasını yapan araştırmacı, ürününü ticarileştiremezse geri döner.’TÜİBİTAK’ın parası bitti ve biz kapattık’ diyen genç girişimciler var. TÜBİTAK bu araştırmalara, bir koleksiyon gibi bakmamalı. Bu araştırmaları, iş dünyasına kazandırmalı.

Doç. Dr. Gürer BUDAK / Nanobiyomed Sağlık ve Yaşam Birimleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
“Araştırmacıları çekecek”

Dünyadaki mevcut araştırma ikliminde, bir araştırmanın başarılı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılması için tek başına araştırmacının bilimsel know-how ve bilgi düzeyi ya da altyapısı yeterli olmuyor. Söz konusu program kapsamında araştırmacı için çok ciddi maaş teklifi, aile üyelerine yönelik sosyal yardım önerileri, altyapıyla ilgili yardım önerileri var. Eminim bu destek çağrısı, Türkiye’ye dönmek isteyip, ‘orada kaynağı nereden bulacağım’ diyen araştırmacılar için motivasyon yaratacaktır. Ama hedefimiz dünya çapındaki bilim insanlarını Türkiye’ye çekmekse burada parayla ölçülemeyecek bazı beklentiler devreye girecek. Bu nedenle hedef ülkelerde bulunan araştırmacılara, ‘maddi ve altyapı imkanları dışında araştırma yapmak üzere Türkiye’ye gelmenizi sağlayacak beklentileriniz nelerdir?’ diye sormak gerekiyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye kaynak ayırma sorunu yok. Türkiye son 10-15 yıldır Ar-Ge’ye ciddi fonlar harcadı. Ancak bunun ürüne dönüşümü aşamasında, katma değer oluşturan yapı aşamasında bir takım sorunlar var.

Faruk İNALTEKİN / Bilkent Cyberpark Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği [TGDB] Başkanı
“Destek ve teşvikler anlamlı”

Uygulamanın yararlı olacaktır. Program ile alanlarında referans gösterilen bilim insanlarının, üniversite sıralamalarında önde gelen üniversitelerde yer alan ve yurtdışında yer alan Ar-Ge şirketlerinde yer alan araştırmacıların Türkiye’ye dönmesi hedefleniyor. İyi niyetle hazırlanmış bir program. Bence en kritik olan, araştırmacı ile ortak proje geliştirecek olan kurum ve kuruluşların projeyi sahiplenmesidir. Projenin ilgili kurum tarafından sahiplenilerek gerekli özenin gösterilmesi, çıktıların aktif olarak ilgili kurum tarafından kullanılması, pazara çıkarılarak ticarileştirilmesi yönünde kolaylaştırıcı ve destek unsurlarının oluşturulması; başarılı sonuçların elde edilerek araştırmacının yurtta devamlılığının sağlarken, bu süreç sonunda başarı hikayeleri yaratılarak yeni araştırmacıların programa, dolayısı ile ülkeye kazandırılmasını destekleyecek olması yönünden önem arz eden unsurlardır. Bununla birlikte, programın başarıya ulaşması amacıyla, üretim, ticarileşme gibi araştırmanın sonrasındaki evrelere taşınmasına ilişkin de destek ve teşvikler anlamlı olacaktır.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu