Başarılı Girişimcilikİş Fikirleri ve İş Kurmak

İş Fikrinmi Var?

Türkiye’nin en cazip kuluçka merkezleri

Kuluçka merkezleri projesi olan girişimcilere kapılarını açıyor. Finansmandan mentorluğa, ofis kirasından yatırımcı bulmaya kadar her türlü destek veriliyor. Türkiye’nin en cazip kuluçka merkezlerini girişimciler için araştırdık…

KULUÇKA kelimesini genel anlamıyla herhangi bir şeyin ilk evresi olarak tanımlamak mümkün. Kanatlı hayvanların yumurtlamadan önceki süreçleri kuluçkaya yatmak olarak tanımlanır. Bunun dışında bir hastalığın vücuda girmesi için de aynı kavram kullanılır. Felsefi anlamda yaratıcı düşünmenin beş aşamasından ikinci evresine karşılık geliyor. “Kuluçka merkezleri” ise ağırlıklı olarak teknoloji ve internet girişimcileri için hazırlanan bir kuvöz ortamı olarak tanımlanabilir. Benzetmek gerekirse erken doğan bir bebek hayatta kalmak için nasıl belirli bir süre kuvöze ihtiyaç duyuyorsa, yeni iş fikirlerinin de ürüne dönüşmesi için böyle bir desteğe ihtiyacı bulunuyor. Keza yenilikçi bir fikir bulmak yetmiyor. İş planının hazırlanmasından fikri ticarileştirebilecek yatırımcıları bulmaya kadar zorlu bir süreç girişimciyi bekliyor.

Son yıllarda teknoparklar, kuluçka merkezleri adı verilen inkübasyon merkezlerinde yeni yeşeren ancak adım atmak için desteğe ihtiyaç duyan startup yani ilk adım girişimlere ev sahipliği yapmaya başladı.

Diğer yandan yatırımcılar da sadece mobil ve web platformlu girişimlere yatırım yapmak yerine, farklı bilimlerden gelen girişimcilerin geliştirdiği fark yaratacak teknolojileri de yatırım mecrası olarak görmeye başladı. Dolayısıyla hem inovasyon ve Ar-Ge’nin önemi hem de girişimciliği bir kariyer olarak seçen kişi sayısı artıyor. Örneğin Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre, Türkiye’de her 100 kişiden 32’si girişimci olmak istiyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 14.3 olan bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 29.9 düzeyinde bulunuyor.

MERKEZLERİN SAYISI ARTIYOR

Girişimciler, ürünün, projenin, hizmetin şekillenip piyasaya çıkıp gelir sağlayacağı döneme kadar zamana ihtiyaç duyuyor, işte, bu süre zarfında girişimcinin hayatta kalması için gerekli desteği sağlamak ve bu sürenin kısalması için girişimcinin gelişmesi için gerekenleri yapmak, kuluçka merkezlerine ve hızlandırıcı programlara düşüyor. Kuluçka merkezleri tarafından sağlanan hukuki ve finansal danışmanlıklar, yazılım ve donanım destekleri, bulut sunucu hizmetleri girişimcileri önemli maliyet kalemlerinden kurtarıyor. Yatırımcı buluşmaları, network’lere erişim, mentorluk ve medya destekleri de yine bu merkezlerde startup’lara sunuluyor. Aynı zamanda diğer girişimcilerle iç içe olmaları işbirliği ortamının yaratılmasına, fikir üretme ve geliştirme felsefesinin yerleşmesine ve bilgi paylaşımına büyük destek sağlıyor. Girişimcilerin bu olanaklardan yararlanabilmesi için her kuluçka merkezinin şartlarına uygun olarak başvuruda bulunması gerekiyor. Iş fikri olup geliştirmek ve piyasaya çıkmak isteyen girişimcilerin başvurabileceği Türkiye’nin belli başlı kuluçka merkezlerini girişimciler için araştırdık.

TEB

Girişim Evi ve Kuluçka Merkezi kurdu

Türkiye Ekonomi Bankası üç yıldır Girişim Bankacılığı çatısı altında Türkiye’nin dört bir yanındaki yenilikçi ve katma değerli fikre sahip girişimcilere projelerini işe dönüştürme imkanı sağlıyor. Söz konusu bu destek fikir aşamasından başlayarak projenin hayata geçirilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsıyor. Girişimcilerin dinamiklerini göz önünde bulundurarak girişimcilere özel bir kredilendirme süreci başlatan TEB, gerekirse teminat da almıyor.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, girişimcilerin finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden, projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her aşamada destek olmayı hedeflediklerini söylüyor. Bu kapsamda İstanbul Ataşehir’de açılan TEB Girişim Evi’nde ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti verdiklerini söyleyen Boz, aynı çatı altındaki TEB Kuluçka Merkezinde de girişimcilere ofis desteği sağlamanın yanı sıra yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projelerini tanıtma imkanı sunduklarını vurguluyor. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği yaparak Girişim Evi konseptini Anadolu’ya yaymaya başlayan TEB, İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edime olmak üzere dokuz ilde açtığı TİM-TEB Girişim Evi ile girişimcilere finansal ve finansal olmayan imkânlar sunuyor. Banka, verdiği eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleriyle, start up’ların, iş modellerinin geliştirilmesi için tüm finans dışı destekleri de sağlıyor. TEB ayrıca, girişimcilerin dünyaya açılma yolculuklarında yanlarında olmak için ABD’de Silikon Vadisi’nde TEB Girişim Evi de açtı. Boz’un verdiği bilgiye göre, bugüne kadar TEB Kuluçka Merkezi’ne 4.480’e yakın yeni iş fikri gelirken, bunlardan 461 ’i kabul edildi; 30 girişimci ise toplamda 34.9 milyon TL yatırım almayı, 123 girişimci ise 38.9 milyon devlet desteği almayı başardı. Banka halen girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak belirleyen üniversite öğrencilerine yönelik Lets Up programını sürdürüyor. Bunun dışında yeni kurulan teknoloji şirketleri için Start Up, tutunmayı başaran ve büyümeyi hedefleyen teknoloji firmalarına Level Up, 5 milyon TL ve üzeri ciroya ulaşmış teknoloji firmalarına ise Grow Up programı uyguluyor.

CYBERPARK

Türkiye’nin ilk özel kuluçka merkezi

Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2004 yılında kurulan Cyberpark Türkiye’nin ilk kuluçka merkezlerinden biri. Cyberpark Genel Müdür Yardımcısı Faruk İnaltekin’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin ilk özel teknoloji kuluçka merkezi özelliği taşıyan Cyberpark’ta 150’den fazla startup bulunuyor. Burada girişimcilere düşük bedelle kiralanan açık ofis ortamı, ücretsiz eğitim, yatırımcı ve müşteri bulma, mikrosermaye, yönetim danışmanlığı ve tanıtım gibi birçok destek veriliyor. Farklı ölçekteki girişimciler ya da girişimci adayları için farklı özellikte programlar kurguladıklarını belirten İnaltekin, BİGG MARKA projesiyle ön kuluçka hizmetleri verdiklerini de i ifade ediyor.

Cyberpark’ın katma değerli projeleriyle Türkiye’de rol model olan bir kuluçka merkezi ve teknoparkı olduğunu dile getiren Faruk İnaltekin, bu yıl içinde kuluçkalara özel yeni bir proje müjdesini de veriyor. Girişimcilerin dış pazarlara çıkabilmesi için birçok destek sunduklarını dile getiren İnaltekin, “Bu bilinçle yola çıkarak girişimciler için pek çok uluslararası pazar desteğini sunuyoruz. Hem ürün ticarileştirme hem de teknoloji transferi konusunda uzun vadeli sertifika programı olan uygulamalı teknoloji ticarileştirme programları, firmaların ihracat kapasitesini artırmak üzere kurgulanan Cyberpark Bil-Tel kümelenmesi ve Cyberpark Cap hızlandırıcı programlarıyla da girişimcilerimizin uluslararası pazarlara erişmesini sağlıyoruz” diyor.

VIVEKA

Girişimcilerin kurduğu hızlandırıcı merkez

2010 yılında hayata geçirilen Viveka’nın kurucuları da girişimcilerden oluşuyor. Viveka, Barış Okur, Emin Okutan ve Ece İdil Kasap tarafından Ankara’da kurulan Türkiye’nin ilk özel hızlandırıcı merkezlerinden biri. Barış Okur’un verdiği bilgiye göre, girişimcilerin dilinden anladığı ve onların gözünden süreçleri gözlemlediği için girişimcilerle daha yakın ve verimli bir çalışma ortamı sağlanabiliyor. Bugüne kadar 3 binden fazla girişimciye eğitim verildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı. 2010 yılından bu yana, hem in-house hızlandırıcı, hem de dikey/sektörel hızlandırıcı programları gerçekleştirildi. BiGG, Genç Fikirbazlar, IBM Bluemix Accelerator, BIO Startup, Technology Goes Beyond Bor-ders gibi girişim hızlandırıcı programlara bini aşkın girişimci katıldı. Bunlara birebir eğitim ve mentorluk desteği sağlandı.

Viveka hızlandırıcı programları kapsamında, takımları üç ana kriterde değerlendirdiklerini belirten Barış Okur, girişimcilere üç ila 12 ay arasında farklı programlar ve servisler sunduklarını kaydediyor. Bu programlar ve servisler, Viveka ortakları ve ekibi tarafından tam zamanlı mentorluk ve eğitim hizmetleri, yazılım ve tasarım başta olmak üzere ürün geliştirmeye yönelik teknik destekler, finansal destekler, proje danışmanlık desteği, ücretsiz ofis alanı ve donanım desteği olarak sıralanıyor.

TÜRK TELEKOM PİLOT

75 bin TL nakit destek

Türk Telekom’un hızlandırma programı olan Pilot, girişimleri desteklemek ve girişimcilik ekosistemini büyütmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirildi. Pilot’un, özel sektör tarafından yürütülen ilk hızlandırma programı özelliği taşıdığını belirten Türk Telekom Pilot Iş Planlama Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er’in verdiği bilgiye göre, program ile yenilikçi fikirler Türkiye’ye katma değer sağlayacak işlere dönüştürülüyor ve teknolojiye yapılan yatırımla ‘inovasyon ve girişimcilik” konularına öncülük ediliyor. Programa bugüne kadar bin 500’e yakın başvuru oldu. 200’ün üzerinde girişimciyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Üç dönemde toplam 30 girişimci programdan başarıyla mezun oldu. Mezun olan girişimciler arasından dokuz girişim yatırım aldı, yedi girişim ise Türk Telekom ile işbirliği yapma fırsatı yakaladı. Programdan şimdiye kadar mezun olan 30 girişime toplamda 750 bin TL sermaye desteği sağlandı.

Pilot girişim hızlandırma programı 12 hafta sürüyor. Pilot’a katılan ekipler, düzenlenen eğitim ve çalıştaylar ile fikirlerini başarıyla hayata geçirebilmek için izleyebilecekleri yöntemler konusunda bilgi sahibi oluyor. Program kapsamında katılımcılar, yalm girişim, kullanıcı deneyimi, dijital pazarlama ve yatırımcı sunumu gibi konularda, uzmanlardan eğitim alıyorlar.

Ekipler ayrıca, program boyunca Türk Telekom’un uzman profesyonelleri ile çalışma imkanı yakalıyor. Girişimcilik ekosisteminin önde gelen girişimcilerinden ve yatırımcılarından oluşan mentor ağma erişebiliyorlar.

Türk Telekom ile iş ortağı olma fırsatı sunduklarını dile getiriyor. Ekipler aynı zamanda ofis alanı imkanı, 100 bin dolar değerinde bulut hizmeti, mobil iletişim paketi ve projelerinin tanıtımı için iletişim desteğinden faydalanabiliyor.

KWORKS

Koç şirketlerine erişim imkânı

KWORKS, girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek vermek amacıyla 2014 yılı sonunda Koç Üniversitesi’ne bağlı bir araştırma merkezi olarak kuruldu. KWORKS Koordinatörü Burak Yaman’ın verdiği bilgiye göre, girişimcilere fikir aşamasından ticarileşme aşamasına giden süreçte altyapı destekleri sağlanıyor. Tasarlanan girişimcilik programları ile girişimciler, ihtiyaç duydukları ve özel uzmanlık gerektiren konular için KWORKS ekibinin yanı sıra dış paydaşlardan da destek alabiliyor.

Program kapsamında girişimciler KWORKS’ün Şişli’deki ortak çalışma alanı olarak kurgulanmış merkezinde diğer girişimçiler, mentorlar, danışmanlar ve ekosistem paydaşları ile etkileşime geçebiliyor. Diğer yandan, rehberlik, iş bağlantıları, akademisyenlere ulaşım ve başta Koç Holding grup şirketleri olmak üzere büyük kurumlar ile Türkiye’nin önde gelen yatırımcı ağlarına erişim imkanı da sağlanıyor.

Hızlandırma Programı’na başvurular yılda iki kez, erken aşama girişimlerine odaklanan Ön Kuluçka Programı’na ise başvurular yıl boyunca kabul ediliyor. Kuruluşundan itibaren yapılan bine yakın başvuru arasından 38 girişim programlara kabul edildi. KWORKS programlarına yenilikçi teknoloji, süreç ve iş modelleri geliştiren tüm girişimciler başvurabiliyor.

1 2 3Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu