Başarılı Girişimcilikİş Fikirleri ve İş Kurmak

İş Fikrinmi Var?

SUCOOL

150 bin TL’lik hibe desteği

Sabancı Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan SUCOOL, katma değer yaratan, teknoloji ve inovasyon bazlı, gerçek ve yeterince büyük bir ihtiyacı karşılayan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için destek veren bir ön kuluçka merkezi. SUCOOL Koordinatörü Naci Kahraman’m verdiği bilgiye göre, girişimler, eğitim, mentorluk, iş geliştirme, hukuki destek, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları, ücretsiz çalışma alanı hizmetleriyle destekleniyor. Girişimciler için yurt dışı turlar düzenleniyor.

Her yıl 100’ü aşkın başvuru aldıklarını belirten Kahraman, 2015’te 150 bin TL’lik hibe programının yürürlüğe girmesinden sonra başvuru sayısının birkaç katma çıktığını söylüyor. Kahraman her yıl 10 proje seçtikleri bilgisini de veriyor. Girişimcileri öncelikle bir eğitim programına aldıklarını ifade eden Kahraman, burada girişimcilik dünyasındaki diğer aktörlerle aynı frekansta olmaları için ihtiyaç duyacakları, iş modelleri, pazar, fiyatlandırma, pazarlama, satış, ekip yönetme, girişimciler için finans, hukuk gibi konulan içeren bir müfredattan geçirdikleri bilgisini veriyor. SUCOOL’a, Sabancı Üniversitesi içinden veya dışından teknoloji tabanlı tüm girişimciler başvurabiliyor. Her yıl kasım ve aralık aylarında Sucool.sabanciuniv.edu adresi üzerinden başvurular toplanıyor.

İNEO

Yazılımcı ortağınız olsun

Kadir Has Üniversitesi tarafından 2016 yılı başında erken aşama teknoloji girişimcilerine destek olmak için kuruldu. Finansal teknolojiler, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, perakende teknolojileri gibi konularla akademik bilgi ve uygulamaları odağına alan kuluçkada, ön-kuluçka ve kuluçka girişimlerine 3-6 ay ile bir yıl arası destek veriliyor. Yönetim kurulu, Kadir Has Üniversitesi’nin girişimcilik için belirlediği beş fakültesinde görev yapan akademisyenlerden oluşuyor.

İNEO Direktörü Ali Erhat Nalbant’ın verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz şubat ayından bu yana 56 başvuru yapıldı, 21’i ön kuluçka programına kabul edildi, sekizi kuluçkalan-dı, bir tanesi yatırım aldı. Girişimciye sunulan destekler arasında, ofis imkanları dışında, workshop ve eğitimler, danışmanlık, iş geliştirme ve netvvorking desteği, mentorluk desteği, Ar-Ge konularında Kadir Has Üniversitesi akademik kadrolarıyla eşleşme, girişimlerine uygun hibe/destek programlarına yönlendirme, patent ve fikri sınai mülki haklar konusunda yönlendirme, Türkiye’de ve yurt dışında ilgili yatırımcılara ve diğer hızlandırma/kuluçka programlarına yönlendirme bulunuyor.

Başvuru şartlarına gelince, teknoloji odaklı bir iş fikri olması, hızlı büyüme potansiyeli olan tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir teknolojik altyapılar ile değer yaratması ayrıca kurucu takımında en az bir mühendis yazılımcı bulunması gerekiyor.

FOUNDER INSTITUTE

Girişimci yetiştiren program

Amerikalı girişimci Adeo Ressi tarafından 2009 yılında kurulan Founder Institute (FI) programı 2012 yılından bu yana Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Founder Institute’un farklılaştırıcı özelliği, projeyi ya da iş fikrini değil girişimci olmak isteyen kişileri yetiştiren bir program olması. Yani başvurmak için herhangi bir iş fikri gerekmiyor. Bu nedenle de ücretli başvurulabiliyor ve belli bir sürede işinizi kurmanız gerekiyor.

Founder Institute İstanbul Direktörü Ali Erhat Nalbant’ın verdiği bilgiye göre, FI dünyanın en büyük girişim hızlandırma programı. 2009’dan beri altı kıtada 135 şehirde 2 binden fazla teknoloji girişimi kuran ve hızlandıran Enstitü, 4 bin 400’ün üzerinde mentor ve küresel ağıyla ile tam zamanlı çalışanlara ve tekno girişimci olmak isteyenlere destek oluyor. Nalbant, Enstitü mezunlarının dünyada hayatta kalma ve fonlanma oranları açısmdan genel piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtiyor.

İstanbul’da 2012’den beri toplamda 2 binden fazla başvurudan 125’ini programa kabul eden ve 17 mezun veren FI İstanbul, mezunlarına kendi küresel fonundan da yatırım alma imkanı sağlıyor. Bu yıl beşinci dönemi açılacak program dört ay sürüyor. Girişimciler haftada bir gün, dünyadan ve Türkiye’den başarılı girişimlerin CEO’lanndan mentorluk desteği alarak bir taraftan işlerine devam ederken diğer yandan firmalarını kuruyor.

FI Türkiye’de girişimcilere sunulan destekler şöyle; 14 haftalık tüm dünyada kullanılan Silikon Vadisi programı, 2009’dan bugüne her şehirde yapılan sınıf, mentor video ve sunumlarına erişim, 100’den fazla mentora ile danışmanlık, iş geliştirme ve net-vvorking desteği, Türk ve küresel yatırımcılarla tanışma, küresel 4 bin 400’den fazla mentordan uygun olanla eşleşme ve çalışma imkanı ve 250’den fazla küresel iş ortağı ile bir yıllık girişim giderlerinin yüzde 75’e yakınını karşılama.

Programa katılmak için http://bit.ly/fil6-para adresinden başvuru yapıp toplam bir saat süren iki testi bitirmek gerekiyor. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2016.

TEKNOJUMP, ATOM, YFYİ

ODTÜ üç programı destekliyor

ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi 1992 yılında KOSGEB ile işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek ve teknoloji geliştirmek üzere kuruldu. ODTÜ Teknokent Girişimcilik Direktörü İlknur İlkyaz Gül, ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programları yürüterek, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin lokomotifi olma görevini üstlendiklerini belirtiyor. Gül’ün verdiği bilgiye göre, kuluçka merkezinde girişim hızlandırma programları olarak YFYİ (Yeni Fikirler Yeni İşler), T-BİGG ve ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme) programları yürütülüyor. Bu programlar kapsamında, ofis ve altyapı desteğinin yanı sıra eğitim, mentorluk, danışmanlık ve finansal destekler sağlanıyor.

Her yıl bu üç programla 300’e yakın girişimci ve iş fikrine ön kuluçka ve hızlandırma desteği veriliyor. Uluslararası pazarlara açılma potansiyeli olan şirketler San Francisco ofisi Teknojump yoluyla uluslararası boyut kazanıyor.

GİRİŞİM EVİ

Herkese göre bir program var

Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülen, girişimci yetiştirme ve işletme geliştirme merkezi. İş geliştirme yöneticisi Sinan Ağırnaslıgil’in verdiği bilgiye

göre, Girişim Evi 2013 yılında girişimcilerin iş modeli yapılandırması, ticarileşme, pazarlama, netvvorking gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TEB tarafından kuruldu. 2015 yılında ise ihracat potansiyeli bulunan ürün ve girişimcileri desteklemek üzere TİM’in de desteğini aldı. Bu süreçte İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Edime, Konya, Trabzon ve Mersin olmak üzere dokuz farklı ilde faaliyet gösteren bir yapıya kavuştu. Programa şu ana kadar 4 bin 700 başvuru yapıldı, 450 tanesi kabul edildi. Sinan Ağırnaslıgil, programa inovatif, katma değerli ve ileride yurtdışına satış potansiyeli olan projelerin kabul edildiğini belirtiyor. Ağırnaslıgil’e göre, Let’s Up programı ile üniversite öğrencileri hedefleniyor. Step Up programı ile TÜBİTAK’ın BIGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak BİGG’e başvuran girişimcilere iş planlarının hazırlanmasından gerekli eğitim ve danışmanlığın sağlanmasına kadar destek veriliyor. İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan girişimciler ise kuluçka programı olan Start Up programına alınıyor. Level Up ve Grovv Up programlarının hedef kitlesi ise girişimcilerden ziyade teknoloji firmaları.

ETOHUM

Giyilebilir teknolojilere öncelik

2008 yılında Burak Büyükdemir tarafından kurulan Etohum, internet ve teknoloji alanında katma değer yaratan başarılı girişimcileri şirketler, melek yatırımcılar ve profesyoneller ile bir araya getirmeyi amaçlayan bir erken aşama yatırım şirketi. Büyük-demir’in verdiği bilgiye göre, Etohum internet ve teknoloji alanında yeni iş fikri olan ve kendi şirketini kurmak isteyen girişimcilere sermaye, yönetim, pazarlama ve diğer konularda eğitimler vererek mentorluk yapıyor. Etohum süreçleri sonunda belirlenen girişimlerin, sermaye desteği sağlama ve ortaklık kurmaları amacıyla Etohum Melek Yatırımcı Kulübü üyesi yatırımcılar ile toplu ve birebir görüşmeler yapmaları sağlanıyor. Bu görüşmeler ile birçoğunun ihtiyaç duyduğu iş bağlantısı ve sermaye desteğine ulaşması amaçlanıyor. Büyükdemir, önümüzdeki yıllarda odak noktasını, SaaS ve mobil alandaki girişimler, giyilebilir teknolojiler, sağlık, oyun ve iletişim teknolojileri olarak görüyor. “Özellikle bu alanlarda çalışmaları olan başarılı girişimlere destek olacağız” diyor. Bunun dışında 3D yazıcılardan m-ticarete, oyundan e-ticarete, online eğitim rehberliğinden bulut teknolojilerine, sosyal sanal gardıroptan online sinemaya, interaktif dijital kitaplardan medikal simülasyon sistemlerine kadar birbirinden farklı girişimler de ilgi alanında.

Etohum’a internet konusunda bilgisi olan, kendi internet şirketini kurmayı planlayan tüm girişimciler başvurabiliyor. Girişimciler lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabiliyor. Mezun olup internet şirketini kuran ve sitesini çalıştırmaya başlayan internet girişimcileri de Etohum projesine başvuru yapabiliyor. Girişimciler, bireysel olarak başvurabilecekleri gibi takım halinde de katılabiliyor.

GEMİM

İlk yatırım hakkı girişimcinin

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiy-le 2013 yılında hayata geçirilen GEMİM, bir girişimcilik eğitim ve kuluçka programı. Programla ilgili bilgi veren YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş, fikir aşamasından nihai ürün aşamasına kadar olan süreci desteklediklerini belirtiyor. Güneş sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fikri olup da ürüne dönüşmesi için desteğe ihtiyacı olanlar bize başvursunlar. Fikri, projeyi değerlendiriyoruz. Projeleri seçip onlara mentorluk yapıyoruz. Bu men-torlukta teknoloji, hukuk, finansman ve maliyet eğitimleri veriyoruz.”

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın şehirciliği geliştirme programı, YASAD’ın ise teknoloji girişimciliğini geliştirmeye yönelik çağrılar yaptığına dikkat çeken Güneş, ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesi ve şirket kurulması için eğitim verdiklerini dile getiriyor. İş fikirlerinin ağırlıklı olarak yazılım ve teknoloji üzerine olduğunu belirten Güneş, bugüne kadar 224 başvuru olduğunu bunlardan 24 tanesinin desteklenmeye değer bularak kabul edildiğini dile getiriyor. Proje sahibiyle yatırımcı arasına girmediklerini vurgulayan Güneş, “Biz girişimciye ilk yatırım hakkı sizindir diyoruz” diyor.

GİRİŞİM FABRİKASI

Yatırımcılarla buluşturuyor

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında hayata geçirilen Girişim Fabrikası, Türkiye’nin ilk tekno iş hızlandırma programı. Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin’in verdiği bilgiye göre, program, teknoloji alanında yüksek potansiyelli sürdürülebilir işler kurmak isteyen teknogirişimcileri, fikir aşamasından ürün lansmanma kadar desteklemek amacıyla iş hızlandırma programı olarak hayata geçti. Girişim Fabrikası kar amacı gütmeyen ekonomik bir sorumluluk projesi ve temel amacı, içinde bulunduğumuz bölge için örnek uygulama olmak ve girişimcilerin hızla gelişmesi için gerekli ekosistemin oluşmasına destek vermek.

Şu ana kadar yürüttüğü programlara 3 bin 500’ün üzerinde başvuru aldı ve 250’nin üzerinde girişimciyi programlarına dahil etti. Programı başarıyla tamamlayan 61 girişimden 48 tanesi faaliyetlerine devam ediyor. Daha çok perakende ve finans teknolojilerine odaklandıklarını belirten Elgin, genellikle b2b projeleri seçtiklerini vurguluyor.

Elgin’in verdiği bilgiye göre, beş haftalık hızlandırma programı yalın girişim (lean startup), müşteriyle geliştirme (customer development) ve iş modeli eğitimlerini ve mentor seanslarını içeriyor. Sonrasındaki üç aylık kuluçka sürecinde girişimlere ücretsiz ofis kullanımı, net-work, altyapı desteği, yatırımcıya ulaşma, kurumlarla işbirliği fırsatları, mali işler ve hukuksal destek gibi imkanlar sunuluyor. Elgin, Girişim Fabrikası’nın farklı ve güçlü yönleri olarak mentorluk, yatırımcı ve müşteri bulmayı sayıyor. Elgin, “Doğru mento-ru doğru girişimle bir araya getirip, o girişimin çıkmaz sokaklara girmesini engellemek bir girişimin başına gelebilecek en iyi şey…” diyor.

İTÜ ARI TEKNOKENT

Avrupa’nın en iyilerinden

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin en iyi örneklerinden biri olan ITÜ ARI Teknokent hedefini ülke ihracatına katkı sağlayacak teknoloji girişimlerine destek vermek ve firmaları bir adım daha öteye taşıyarak uluslararası markalara dönüştürmek olarak belirlemiş. Kurum bu amaçla özellikle son birkaç sene içinde kendi içinde farklı yapılanmalara gitti ve girişimcileri geliştirecek dünya standartlarında projelere imza attı. Bu projelerin en başarılılarından biri de İTÜ Çekirdek oldu. Altı yıl önce kurulan Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, Türkiye’den dünya ve Avrupa kuluçka merkezleri sıralamasına giren ilk merkez oldu. UBI Global Kuluçka Merkezleri sıralamasında Avrupa’da en iyi sekizinci dünyada ise en iyi 18. kuluçka merkezi seçildi. Ticarileşebilir bir projeye sahip girişimcileri destekleyerek firmalaşma süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olan İTÜ Çekirdek aynı zamanda içeriğinde sunduğu eğitimlerle bir hızlandırma programı özelliği taşıyor.

İTÜ Arı Teknokent İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryıl-maz’ın verdiği bilgiye göre, İTÜ Çekirdek girişimcileri fikir aşamasında desteklemeye başlıyor, teknoloji üzerine ticarileşme potansiyeli taşıyan girişimcileri ekosis-temine dahil ediyor.

İTÜ Çekirdek’in ön etap elemesi kapsamında girişimci projelerin teknolojik ve inovatif niteliği, projenin ticarileşebilme potansiyeli, ekibin nitelikleri, projenin ulusal veya tercihen uluslararası pazarda ölçeklenebilirliği göz önünde bulunduruluyor. Ön etap elemesi sonucunda girişimler Ön Kuluçka adı verilen sürece kabul ediliyor. Bu aşamada İTÜ Çekirdek’in tüm olanaklarını kullanarak projelerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Girişimciler, bir yandan projelerini hayata geçirmeye çalışırken, hızlandırma sürecinde de profesyonellerden ve akademisyenlerden iş planı hazırlama, pazarlama, sunum gibi temel işletme eğitimleri alıyor. Merkez altı senede 20 milyon TL destek sağladı. İTÜ Çekirdek içerisinde bugüne kadar 80 firma şirketleşme başarısı göstererek, ticari hayatlarına başladı.

Önceki sayfa 1 2 3Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu