Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları Burs İmkanı Sağlıyor

Burs Veren Kamu ve Özel Sektör Kurumları

YURTDIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURSU

TÜBİTAK, 2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı kapsamında, Türkiye’de bir doktora veya tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık programına kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri, çalışmaları için destek sağlanıyor. 2214-A Yurt dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile doktora öğrenimi sırasında yurtdışında tezi ile ilgili araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine 12 aya kadar aylık bin 900 dolar-bin 700 euro burs ile kendisi ve eşinin gidiş-dönüş yol giderleri için destek veriyor. Programa başvurabilmek için yurt dışındaki üniversiteden davet mektubu almış olmak şartı aranıyor. İlgili burs programına 2020 yılı için 15 milyon TL kaynak ayrılıyor. TÜBİTAK, 2216-Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı ile araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için aylık 4 bin 500 TL burs desteği veriyor. Program için 2021 yılında 4 milyon TL kaynak ayrılması planlandı. 2020 yılı için lisansüstü burs programlarına 50 milyon TL kaynak ayrıldı. TÜBİTAK’ın burs ve destek programlarına başvurular online olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden yapılıyor.

İHRACATÇILARDAN DESTEK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri, kendi alanları ve sektörlerinde eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde destekliyor. Bu desteklerin bir kısmını da üniversitelerin belli bölümlerini tercih eden öğrencilere verilen burslar oluşturuyor. Bu kapsamda, tekstil mühendisliği, deri mühendisliği, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrencilere burs veriliyor. Burada söz konusu bölümlerin algısını geliştirmek ve ilgili sektördeki eğitimli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı söz konusu bursların hedeflere ulaşmada etkili olduğu görüşünde. Bakanlığa göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri ile Denizli İhracatçıları Birliği bütçelerinden yapılan burs ödemesi, tekstil mühendisliği bölümünün puanının 2019’da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 100 puan artmasında ve bölümün doluluk oranının yüzde 42’den yüzde 92’ye yükselmesinde etkili oldu. Bu dönemde, tekstil mühendisliği bölümünde 92 öğrenciye burs verildi.

Tekstil mühendisliği ve deri mühendisliğine yönelik bursların bölüm algısına yönelik olumlu etki sonrasında Ticaret Bakanı Ruh-sar Pekcan, Maden Sektör Kurulu tarafından üniversiteye girişte, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerine girecek öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılı tercih döneminden itibaren her yıl burs verilmesi projesini onayladı.

Söz konusu burslara başvurabilmek için öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (YKS) tercihlerinin ilk beşinden en az birisinin ilgili bölüm olması, YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 80 bin içinde yer almak, her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak gibi koşullar aranıyor ve aylık en çok 2 bin 104 TL ve en az 701 TL olmak üzere burs veriliyor.

1 MİLYON TL BÜTÇE

Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, yakın zamanda, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliğine yönelik olarak 2020-2021 yılı için toplam 1 milyon TL olarak onaylanan burs bütçesi kullanılmaya başlanacak. Bu kapsamda, YÖK’ten alınacak bilgilere istinaden hak kazanan öğrencilerle ilgili Birlikler iletişime geçecek ve söz konusu burslar verilmeye başlanacak. Ticaret Bakanlığı na göre tekstil mühendisliği bölümüne benzer olarak bu bölümlerin de doluluğunda ve puanlarında artış yaşanacak ve ilgili sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacı karşılanacak.

Diğer taraftan, İhracatçı Birlikleri tarafından gerek Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında gerekse eğitim kuramlarından alınan taleplere istinaden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, Meslek Yüksek Okullarına, Olgunlaşma Enstitülerine yardımlar yapılıyor ve söz konusu eğitim kurumlarının fiziki altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

MEB’DEN YURTDIŞI BURS PROGRAMI

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY), Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurtdışı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenim bursluluk programı. Program esasen, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına öğrenci gönderilmesi ve öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin yurtdışında burslu olarak geçirdiği sürenin iki katı kadar süreyle yükseköğretim kurumlan ve kamu ku-rumlarında istihdam edilme süreçlerini kapsıyor. YLSY programına başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az dört yıllık fakülte/ yüksekokul mezunu olmak, ALES’ten en az 75 puan almış olmak, akademik genel not ortalaması 2.50 / 65 veya daha yukarı olmak, 30 yaşından büyük olmamak, sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak.”

İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’sinin hesaplanmasıyla oluşan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre Bakanlığa yapılan sözlü sınava çağrılacak. Her yıl Ağustos’ta yapılan başvuruların, pan-demi nedeniyle bu yıl Eylül ayında yapılması planlanıyor. Başvurular, Bakanlığın REBUS sistemi üzerinden alınıyor. Başvuruya dair duyurular Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlan ihtiyaç duydukları alanları her yıl bakanlığa bildiriyor ve bu doğrultuda yurtdışında öğrenim görülecek alanları ve esasları içeren YLSY başvuru ve tercih kılavuzu yayımlanıyor. Her yıl kurumların ihtiyaç duyduğu alanlar değişmekle beraber ağırlıklı olarak sağlık, eneıji, hukuk, bilgisayar, savunma ve eğitim bilimleri alanlarında yurtdışına öğrenci gönderiliyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 865 (2018 YLSY), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında (2019 YLSY) ise 881 kişi Bakanlığın bursundan yararlanmaya hak kazandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için (2020 YLSY) hazırlıklar devam etmekte olup yaklaşık bin civarı burs kontenjanının tahsil edilmesi planlanıyor.

SAVUNMA SANAYİNE ARAŞTIRMACI

Her yıl savunma sanayinin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçilen belirli sayıda MEB bursiyeri, YLSY kapsamında dönüşlerinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) çalışmak üzere, SSB adına yurtdışı yüksek lisans ve doktora öğrenimine gönderiliyor. Diğer taraftan ODTÜ ve SSB, Aselsan, Roketsan ve TAI ile 2011’de imzalanan işbirliği protokolleri ile hayata geçirilerek 2012’de uygulanmaya başlayan Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) üniversite ve savunma sanayii firmaları katılımları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

SSB’den verilen bilgiye göre programla Başkanlığın yönlendirmesi ile sanayi-üniversite işbirliğini sistematik hale getirmek, firma çalışanlarının lisansüstü çalışmalarının ve tezlerinin çalıştıkları firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarına ve savunma sanayii öncelikli alanlarına yönlendirmek, lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin savunma sanayii firmaları tarafından sağlanan imkanlarla savunma alanında nitelikli Ar-Ge çalışanı olarak yetişmesini sağlamak amaçlanıyor. Bu çerçevede, SAYP kapsamında lisansüstü eğitim alan/alacak öğrenciler işbirliği yapılan firmaların burs veya istihdam imkanlarından faydalanabiliyor, çalışırken eğitimlerine de devam edebiliyor.

MEHMET ZORLU VAKFI
İSTİHDAM İMKANI DA SAĞLIYOR

Vakıf, burs başvurularını, her yıl okulların açılmasıyla birlikte Eylül-Ekim dönemlerinde ilgili okulların burs ofisleri aracılığıyla alıyor. Her yıl ortalama 2 bin civarında öğrenciye burs desteği veren vakıf, maddi durumu kısıtlı ve aynı zamanda başarılı olan öğrencilere burs sağlıyor. Yapılan başvurular içinden bu kriterlere göre bir değerlendirme yaparak burs desteği verilecek öğrenciler seçiliyor ve bursluluk süresi boyunca da bu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını takip ediliyor. Bursların miktarı her yıl Mehmet Zorlu Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. Ekonomik veriler de dikkate alınarak bursiyerlere katkı sağlayacak oranda güncelleme yapılıyor.

Bu yıl için burs tutarı henüz belirlenmedi. Vakıf ayrıca, Türkiye’de gelecek nesil insan kaynağının iş dünyasının beklediği yetkinliklere sahip olabilmeleri için bursiyer-lerini MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı ile desteklerken aynı zamanda Zorlu Grubu şirketlerinde öncelikli staj imkanı sağlıyor. Yine mezun olduklarında kendileri için uygun olan pozisyonlarda istihdam imkanı olduğunda da yine kendilerine öncelik veriyor. Tüm bunların Zorlu Holding’in paydaşı olduğu çeşitli konferanslara, etkinliklere ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen gösterilere davet ederek sosyal ortamlarda da kendileriyle birlikte olmaya özen gösteriyor. Bursun devam edebilmesi için temel kriterlerin öğrenim hayatı boyunca sağlanması gerekiyor. Bu sebeple bursiyerin maddi durumunun kısıtlı olmasının yanı sıra başarı durumu da her yıl bursun devamlılığı için aranan özellikler arasında. Not ortalamasının belli bir seviyenin altına düşmesi bursun kesilmesine sebep olabiliyor. Ayrıntılı bilgi için: www.mzv.org.tr adresini tıklamanız yeterli.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
AYLIK 255 TL

Vakıf, 2020-2021 akademik dönemi için burs başvurularını 15 Eylül tarihine kadar Online olarak almaya başladı. 10-11 Ekim tarihleri arasında burs mülakatları gerçekleştirilecek ve sonuçlar 19 Ekim tarihinde açıklanacak. 2 Kasım itibariyle de burs ödemelerine başlanacak. Burs başvuruları Türkiye’deki üniversitelerde ön lisans veya lisans seviyesinde öğrenimini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese açık. Değerlendirmede başvuran adayların maddi ihtiyaçları, akademik başarıları, gönüllülük faaliyetlerine katılım durumları ve engellilik durumları gibi kriterleri göz önünde bulunduruluyor. Kriterlere göre sistem adayları otomatik olarak sıralıyor. Sıralamada yüksek puan alan adaylar burs mülakatlarına davet ediliyor. Burs komitesinde iş dünyası ve akademik dünyadan yetişkin gönüllüler, bağışçılar ve mezun, yetişkin gönüllüler yer alıyor. Adaylar burada da maddi ihtiyaç, akademik başarı, sosyal başarı ve gönüllülük kriterleri üzerinden bir değerlendirmeye giriyorlar. Burs Komitesi tarafından kontenjan dahilinde olumlu değerlendirilen adaylar bursiyer oluyorlar.

Vakıf, bursiyerlerinden yılsonu not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmasını ve üniversitelerde öğrenci kulübü/topluluğu şeklinde kurulmuş topluluklarda sosyal sorumluluk çalışmalarına katılma sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyor. Bursiyerler, burs sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece mezun olana kadar, yıl içerisinde Ekim-Temmuz ayları arasında 10 ay boyunca aylık 255 TL tutarındaki burstan faydalanıyor. Taban burs tutarı aylık 255 TL olmak üzere burs fonunu oluşturan bağışçılar burs miktarının daha fazla olmasını tercih ederlerse farklı tutarlarda da burs ödemeleri olabiliyor. Örneğin, sanat alanında öğrenimini sürdüren kadın öğrencilerin faydalanabildiği Sanat Burs Fonu’ndaki burs tutarı aylık 800 TL. Mart ayında başlayan pandemi sebebiyle uzaktan eğitime erişimi olmayan ve bu yüzden eğitimleri olumsuz şekilde etkilenen hatta üniversitesini dondurmak zorunda kalan gençlerin olduğunu göz önünde bulunduran vakıf 2019-2020 akademik dönemi için akademik başarı şartını kaldırmıştı. Yine pandemi sebebiyle gençler üniversite kampüslerinden ailelerinin yanlarına döndükleri için TOG topluluklarında sosyal sorumluluk projelerine dahil olma sorumluluklarını yerine getirmelerini de beklemedi. Yeni dönemde var olan burs devam şartlarını sürdürmeye devam edecek. Ayrıntılı bilgi için: www.tog.org.tr adresini tıklamanız yeterli.

SABANCI VAKFI
YAZ DÖNEMİ STAJ İMKÂNI

Sabancı Vakfı’nın burs verdiği devlet üniversitelerine kayıt yaptıranlardan www.sabancivakfi.org web sitesinde ilan edilen koşulları sağlayan öğrenciler burs başvurularını, üniversitelerin belirlediği tarihlerde öğrenci işleri ya da burs ofislerine, üniversite tarafından herhangi bir tarih ilan edilmemişse Eylül-Ekim ayları süresince yapabiliyorlar. Başarıların teşvik edilmesi hedefiyle başlatılan burs programI kapsamında 46yılda 48 bin burs verilerek üniversite öğrencilerinin eğitimi desteklendi. Her yıl 400’ü yeni olmak üzere yıl içinde bin 500’e yakın öğrenciye burs veriliyor. Vakfın üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor. Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada öncelikli iller Bursu, Engelli öğrenciler Bursu, Sabancı Vakfı Vista Bursu gibi. Burslar, her yıl Ekim – Haziran ayları arasında dokuz ay süresince ödeniyor. Burs tutarı her yıl Eylül ayında belirleniyor. Geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerine aylık 700 TL burs ödemesi yapıldı.

2020-2021 eğitim yılı burs tutarı ve başvuru yerleri Eylül ayında açıklanacak olan Sabancı Vakfı Burs Programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor. Lisans öğrenimi gören bursiyerlere Sabancı Topluluk Şirketlerinde yaz dönemi için staj imkanı sağlanıyor. Ayrıca kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyecek eğitim programları ile ilgili de duyurular paylaşılıyor. Burslar bir üst sınıfa/döneme geçildiği takdirde devam ediyor. Sadece sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrencilerin bursu kesiliyor.

Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler ise Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Istanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi. Burslar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler sabancivakfi.org adresini ziyaret edebilir, soruları için burs@sabancivakfi.org adresinden e-posta ile ulaşabiliyorlar.

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
DOKUZ AY KARŞILIKSIZ BURS

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 1974’den bu yana başarılı ve ihti-yaçlı öğrencilere sağladığı karşılıksız burs imkanı ile eğitime olan desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar 6 bin 500’e yakın öğrenciye burs veren vakıf, üniversitelerin işletme, işletme mühendisliği, turizm işletmeciliği, iktisat, kimya lisans, kimya mühendisliği, makina mühendisliği, endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, veterinerlik, su ürünleri bölümlerinde ve anadolu meslek liseleri ile teknik ve endüstri meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere Burs Yönetmeliği kapsamında burs veriyor. Vakıf, Eylül-Haziran dönemini kapsayan 9 ay boyunca karşılıksız eğitim bursu veriyor. Detaylı bilgi için www.yasarvakfi.org.tr tıklamanız yeterli.

İBRAHİM BODUR KALESERAMİK VAKFI
HER YIL 300 ÖĞRENCİ

Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), bursiyerlerine 15 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında internet üzeri adresinden başvuru ilanlarını açıyor. Her yıl 250 ile 300 arasında öğrenciye burs veren vakfın burs koşulları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, genel başarı ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfı kazanmış olması, KSV tarafından belirlenen okullarda eğitim görmesi ve ihtiyaç sahibi olması öncelikli koşullar arasında yer alıyor. Burs verdikleri öğrencilere daha sonra staj ve ya iş imkanı sağlayan vakıf, ağırlıklı genel not ortalamasının 4.0 üzerinden 2.50 altına düşmesinin de bursu kesintiye uğrattığını belirtiyor. Burs başvurusu yapacak okulları ve bölümler hakkında daha detaylı bilgi almak için http://www.kswakfi.org/ adresini ziyaret etmeniz yeterli.

Önceki sayfa 1 2 3 4Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu