Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları Burs İmkanı Sağlıyor

Burs Veren Kamu ve Özel Sektör Kurumları

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)
MADDİ İMKANI OLMAYANLARIN YANINDA

Vakıf, her eğitim yılı başladığında Ekim ayı içerisinde başvuruları online olarak alıyor. Geçtiğimiz yıl karşılıksız eğitim burslarında 840 öğrenci faydalandı. Vakıfta her yıl imkanlar dahilinde bu sayı değişmekle birlikte genel olarak bine yakın öğrenci burstan faydalanabiliyor. Burs miktarları, îlk ve ortaokul 100 TL, lise 125 TL ve üniversite 350 TL olarak değişiyor. Vakıf, başarılı, ancak eğitimini sürdürürken maddi olarak zorlanan, okumak için Anadolu’dan İstanbul’a gelen ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimin her kademesine burs imkanı sağlıyor. Başarı kriteri 2.50 ve üzeri not ortalaması olmakla birlikte öğrencinin sosyal, kişisel veya ekonomik olarak istisnai durumu komisyonca değerlendirilmekte, okumaya istekli çocuk ve gençlerin yanında olmaya çalışıyor. Ayrıca vakıf, öğrencilere burs imkanı oluşturmanın yanı sıra bursiyerlerini sosyal ve kültürel olarak destekliyor ve iş hayatına hazırlamaya çalışıyor. Staj ve iş imkanları konu dışında kalsa da mentorluk programı dahilinde destek sağladıkları da oluyor.

DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (DASEV)
İŞ KONUSUNDA MENTORLUK DESTEĞİ

Her yıl yaklaşık 600 öğrenciye burs veren vakıf, dokuz ay boyunca aylık 150 TL burs ücreti veriyor. Burs verilen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, devlet üniversitesinde okuması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden 2.0 olması kaydı ile puanlama sistemine göre başvuranlar arasından en çok ihtiyacı olanlara kontenjana göre veriliyor. Ayrıca vakıf yardım isteyen öğrencilere staj ve iş konusunda da yol gösteriyor. Burs alan öğrencilerden yılda 2 kez Eylül ve Şubat ayında evrak isteyerek genel not ortalaması takip ediliyor. Genel not ortalaması düşük olanların (özel durumlar hariç) bursu kesiliyor. Burslarla ilgili detaylı bilgi almak için https://www.dasev.org/burslar/ adresini tıklamanız yeterli.

TEKFEN VAKFI
BAR GELİRLİ AİLENİN ÇOCUKLARINA

Tekfen Vakfı burs başvuruları, eylül ayının ilk yarısında online olarak http://www.tekfenburs.org/ adresi üzerinden alınıyor. Vakıftan her yıl maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite, yüksekokul ve ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 550 başarılı öğrenci faydalanıyor. Kamuya açık ve velisi Tekfen çalışanı olan öğrencilerine tahsis edilen Tekfen Vakfı Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan başarılı öğ-Irenciler faydalanabiliyor. Burs tahsisinde maddi ve başarı kriterinin dikkate alındığı bilgisini veren Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Ailede en fazla kazanan kişinin maaş ve ikramiye dahil aylık brüt gelirinin (fazla mesai ve prim hariç) 4 bin 775 TL ve altı olması gerekiyor. Bu te- mel koşulu sağlayan öğrencinin bir sınav/ karne başarısına bakılıyor” diyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine Kasım-Mayıs ayları arasında 780 TL/ay (ilk ay çift burs olmak üzere, toplam senelik 6,240 TL) ödenmiş olup 2020-2021 eğitim dönemi için henüz tutarın belirlenmediğini söyleyen Kalafat, “Vakıf, bursiyerlerinin ne istediğini bilen ve donanımlı mezunlar olarak meslek hayatlarına başlamaları için onlara Tekfen Grup Şirketleri’nde staj yapma fırsatı ve “mentorluk” desteği de veriyor” diyor. Bursun devamı için başarı kriterinin önemli olduğunu ifade eden Kalafat, “Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını bir kereye mahsus dondurabilir, ikinci kez başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder” diyor. Bilgi için tekfenburs@tekfen.com.tr adresine bakılabilir

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
BİR IŞIKTA SİZ YAKIN

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine “ Bir Işık da Siz Yakın “ projesi kapsamında eğitim bursu veriyor. 05-15 Eylül tarihleri arasında web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılan vakfın aylık burs tutarı ise 10 ay boyunca 275 TL olarak belirlendi. Başvuru koşulları ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, dernek şubesi olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak, Kredi ve Yurtlar Kurumu hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak, ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. Ayrıntılı bilgi için https://www.cydd.org.tr/ adresini tıklamanız yeterli.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)
HERYIL ARTIYOR

İstanbul Ticaret Odası (ITO) her yıl artan sayıda burs veriyor. Burs ödeme süresi yıllık öğrenim süresi ise dokuz ay. Geçtiğimiz dönem eğitim-öğretim döneminde aylık burslar, lisans öğrencilerine net 700 TL, yüksek lisans öğrencilerine net 900 TL, doktora öğrencilerine net 1.050 TL olarak ödendi. ITO, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde çeşitli burs iptal taleplerinden (kayıt dondurma, öğrenci talebi, dönem içerisinde ders almama, başka vakıftan/kurumdan burs alma gibi) sonra Haziran 2020 dönemi itibari ile 593 lisans, 80 yüksek lisans ve 91 doktora bursiyerine ödeme yaptı. Istanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Koordinatörlüğünün talebi ve ITO Yönetim Kurulu’nun onayı İstanbul’da öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerden burs ihtiyacı bulunan ve isimleri ile okudukları öğrenim kurumlan Valilik tarafından bildirilen 100 öğrenciye, dokuz ay süre ile aylık net 700 TL burs tahsis edildi. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde online burs başvuruları www.ito.org.tr adresi üzerinden Ekim ayı itibariyle başlayacak ve takribi iki hafta sürecek.

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)
EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATILIM FIRSATI

Burs başvuru tarihleri 30 Eylül’e kadar sürüyor. Kurum geçtiğimiz dönem 85 öğrenciye burs verdi. Istanbul-Tekirdağ-Kocaeli’ndeki üniversitelerin sanayi ile ilgili mühendislik bölümlerine başarıyla yerleşmiş, gelir durumu düşük ve ailesinde okuyan öğrenci sayısı çok olan öğrencilerin başvurularım online alıyor. Bu şartlara uyan şehit ve gazi çocuklarına ise öncelik tanıyor. 2019-2020 burs döneminde lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisans öğrencilerine 600 TL, doktora öğrencilerine 750 TL destek sağlayan kurum henüz yeni dönem için bir ücret belirlemedi. Kurum, başarılı bursiyerlerine de staj ve istihdam konusunda ellerinde geldiği kadar destek sağlıyor. Ayrıca tüm bursiyerler ISO ve ISOV’un eğitim etkinliklerinden de faydalanıyor. Not ortalamasının düşmesi burs kesim nedenlerinden biri olmakla birlikte burs yönetmeliğine aykırı davranan ya da yanlış beyan verenlerin ve 4’lük not sistemde 3’ün altına notu düşen öğrencinin burs desteği kesilmekte.

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
2.75 NOT ORTALAMASI ŞART

Pandemi ortamında sürecin olağan akışta ilerlemesi zor olduğundan dolayı burs sürecini dijital platforma almak üzere çalıştıklarının bilgisini veren Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik, tahmini olarak 21 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında başvuruların değerlendirilebileceği bilgisini paylaşıyor. Her yıl toplamda 100 üniversite öğrencisine burs verdiklerinin altını çizen Çelik, mezun öğrenci sayısıyla paralel olarak mevcut kapasite doğrultusunda yeni kontenjanların açıldığını söylüyor. Kış döneminde dokuz ay tam burs, yaz döneminde ise üç ay yarım burs olacak şekilde verdiklerini ifade eden Çelik, geçtiğimiz yılın aylık burs ödemesinin 700 TL olduğu bilgisini de veriyor. Öğrenci bursunun devam edebilmesi için not ortalamasının 2.75 üzerinde olması gerektiğine dikkat çeken Çelik, bursiyerlere staj ve iş talepleri doğrultusunda da her zaman yardımcı olduklarını söylüyor. Borusan Kocabıyık Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversite-si ve İstanbul Ünivcrsitcsi’nin mühendis-lik, işletme, iktisat fakültelerinde okuyan başarılı öğrencileri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerine burs veri-yor. öğrencinin yüksek başarı göstermesi ve maddi ihtiyaç sahibi olması temel kriterleri arasında.

KOKSAL EĞİTİM VAKFI (KEV)
POZİTİF AYRIMCILIK UYGULUYOR

“Vakfımız kurulduğu günden günümüze binlerce öğrencinin hayatına dokunmaya devam ediyor” diyen Koksal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Koksal Yaykıran, KEV burslarının her eğitim ve öğretim döneminde yönetim kurulunun belirlediği okul ve bölümlere verildiğinin bilgisini paylaşıyor. Burs başvurularının Eylül-Ekim ayları arasında yapıldığını söyleyen Yaykıran, “Pandemi sürecinden kaynaklı henüz tarihler belirlenmese de başvuru tarihlerinin paylaşımı web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılıyor” diyor. Her yıl ortalama 800 öğrencinin bu burslara başvurduğunu söyleyen Yaykıran, “Geçtiğimiz yıl 70 öğrenciye burs imkanı verdik. Her yeni yılda burs verdiğimiz öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz” diyor. Burs kriterlerinde öğrencilerin akademik, spor ve sanatsal başarı durumu, ailelerinin geliri, sosyal eğilimleri, sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynamaları gibi pek çok değişken analiz edilerek öğrencileri seçtiklerini söyleyen Yaykıran, ayrıca vakıfta öğrencilere de pozitif ayrımcılık uygulandığının bilgisini paylaşıyor. “Her yıl yönetim kurulu kararı ile burs miktarının değiştiği vakfımızda dokuz ay süresince eğitim bursu veriyoruz” diyen Yaykıran, “Geçtiğimiz yıl için verilen eğitim bursu aylık 600 TL ve Erasmus’a giden öğrencilere aylık 200 euro olarak belirlemiştik” diyor.

Burs verilen öğrencilere staj ve iş imkanı konusunda yardımcı olduklarını da sözlerine ekleyen Yaykıran, kendi şirket bünyelerinde veya beraber iş yapılan firmalar aracılığı ile staj yapmak istediğini belirten öğrencileri çoğunlukla staja yerleştirdiklerini belirtiyor. Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan burs verme kriterleri içerisinde ortalamanın 2.00 üzerinde olması ve aynı dersten iki kere kalmama şartlarının yer aldığını söyleyen Yaykıran sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bunlar olduğu takdirde öğrencilerin ortalamalarını yükseltmeleri veya kaldıkları dersleri geçmeleri konusunda uyararak 1 dönemlik burslarını donduruluyor. Bir dönem sonunda düzeltmeleri durumun da eğitim bursları devam ettiriliyor.”

Önceki sayfa 1 2 3 4Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu