Pazarlama ve Satış

KOBİ’ler için 12 yeni pazarlama fikri

Yeniliğin kimden ve hangi kaynaktan çıkacağı belli olmuyor. Devir küçük girişimlerin yarattığı dev gelişmelerin devri. Yeni pazarlama stratejilerini yaratıcılıkla bütünleştiren KOBİ’ler geleceğin dev firmaları olmaya aday…İLERLEMİŞ yaşma rağmen dünyada gelmiş geçmiş dahi pazarlama kuramcıları arasında Philip Kotler hala ayrı bir yer işgal ediyor. Daha 1990’larda hep şunu vurgulamıştı: “Bundan böyle küçük ya da büyük hiçbir endüstri dalı bugün ürettiği malların ve kullanılan teknolojinin on yıl sonra da aynı kalacağım iddia edemez. Birçok endüstride her geçen yıl değil; her geçen ay şaşırtıcı bir yenilikle karşılaşmamız mümkün. Daha da önemlisi, her yenilik endüstrilerin teknik kadroları ile pazarlama planlayıcılanm derinden etkileyecek; yeni buluşlar pazarlamanın alışıldık kurallarını değiştirecektir. Bilimsel ve taktik bilgiler artık büyük şirketlerin tekelinde olma ayrıcalığından çıktı. Teknolojilerle bezenmiş yeni pazarlara yakın gelecekte dev kuruluşlar değil, küçük ve orta boyuttaki işletmeler yön verecek.”

Kotler’in bu öngörüsü bugün tümüyle gerçekleşmiş bulunuyor. Devir küçük yatıran ve girişimlerle başlayan dev gelişmelerin devri. Dünyayı sarsacak buluşlar pazarlamanın evrimleşmesine yol açıyor, buluşsal odaklı fikirler, pazarlama stratejilerini derinden etkiliyor, insanlık tarihini geleceğe taşıyan şaşırtıcı yenilikler arasında şüphesiz ki en önemlisi dijital devrim oldu.

BİZDE DE BENZERİ OLACAK

Dijital devrim zamanımızda tümüyle dijital kültüre dönüştü, modern pazarlama düşüncesi derinden etkilenirken benzer gelişmeler elektronik tabanlı başka endüstrileri doğurdu. Bunlar büyük şirketlerin kendi bünyesinden değil, daha çok pazarlama düşüncesinin yeni aktörleri olan küçük ve orta ölçekli organizasyonlarm içinden çıkıyor bugün.

Sıradanlaşan ‘tekno-yaşam’ sayesinde tüm disiplinler dijital kültürün sunduğu kolaylıklarla büyüyor; batıdaki küçük girişimciler sonunda birer dev haline geliyor. Süreci yüklenenler arasmda bizde de gelecekte KOBİ dediğimiz işletmelerin hatırı sayılır bir yeri olacak. Ne var ki gelişmeler sadece teknolojik boyutlarıyla ele almıyor, pazarlama düşüncesinde aynı devrimsel heyecan gösterilemiyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN ÖRNEKLER

Bu hafta KOBİ işletmelerini ilgilendirebilecek ‘12 yeni pazarlama fikri’ni bilgilerinize sunuyoruz. Her biri kitaplara konu olacak bu öneriler için uluslararası bir terim olan motivasyon sözcüğünden doğan ‘motiv’ ifadesini uygun bulmadık. (Bilindiği gibi arada bir ‘motifle karıştırılsa da motiv (motive) başta sosyal psikoloji olmak üzere ‘harekete geçirici dürtü’ anlamını taşıyor.) Daha kapsayıcı olması açısından Batıda kullanılan ‘motive’ yerine ‘fikir’ demeyi tercih ettik.
Günümüz pazarlama görüşüne dayalı bazı uygulamalardan bahsedeceğiz, kısa önerilerde bulunacağız. Önerilerimizin tümü gelişmiş ülkelerde uygulanan örnekleri kapsamaktadır. Kimi klasik anlamda kuramsal, kimi de dijital fikirlerin desteklediği buluşsal önerilerdir. Olabildiğince basitleştirerek kısa notlar halinde aktarmaya çalıştığımız önerilerimizi sizler daha da çeşitlendirebilir, çağrışım yoluyla başka fikirlere ulaşıp kendi sisteminize uyarlayabilirsiniz. Biz şimdiden tüm KOBİ işletmelerimize başarılar diliyor; kolay gelsin diyoruz…

Çalışanlarınızı Dijital Kültürle Tanıştırın

21.Yüzyıla damgasını vuran dijital kültür olgusu mavi ya da beyaz yakalı çalışanlarca henüz tam olarak bilinmiyor. Genel kanı bunun haberleşme araçlarıyla sınırlanmış gibi görünen bir büyük evren olduğu yönünde. Oysa yüzyılın ikinci yarısında üretim ve tüketim olgusunu umulmayacak şekilde değiştirecek gelişmelerin üzerinde durulması, tartışılması gerekiyor. Bunların başında ‘nesnelerin interneti, ‘robotik uygulamalar’, ‘akıllı üretim teknikleri’, ‘bilgi teknolojilerindeki gelişmeler’, ‘yapay zekânın önlenemez yükselişi’, ‘biyo-endüstriyel üretim’ gibi onlarca değişim süreci var.

Bu gelişmelerden ilk etkilenecekler ise KOBİ işletmeleri olacak. Fakat önce bir uyarıda bulunmak gerekiyor; dijital kültürün değişim sürecini iyi algılayamayan KOBİ işletmeleri, zamana yenik düşüp sahneden çekilecek. Çare, gelişmeleri yakından izlemek ve bazı uygulamaları seçip bünyeye uyarlamaktan geçiyor. Bu amaçla dijital kültür alanındaki okur-yazarlık düzeyini yükseltmemiz, bunu ‘kurum içi eğitim politikası’ haline getirmemiz gerekiyor.

Halen bu işleri özümsemiş uzman şirketler eğitim alanında KOBİ’lere yardımcı oluyor. Henüz ülkemizde sayıları az olsa da yakın bir gelecekte bu sahanın parlak bir girişim alanı haline gelmesi kaçınılmaz. Bu konuda gerçekleşecek yapılanmalar beklenmemeli, en azından işletmenizi ilgilendiren boyutta şimdiden planlı hazırlıklar yapmalısınız. Olası uygulamaların neredeyse tamamı yeni pazarlama politikalarınız için esin kaynağı olabilecektir. Bu amaçla her ay belli bir konuda çalışanlarınızı eğitmenizi öneriyoruz.

Şimdilik eğitim işini organize edecek koşulları yetkin üniversitelerle işbirliği yaparak elde etmeniz olası görünüyor. Bu uygulamalar geleceğin üretim ve tüketim dünyasını tanımanızı sağlayacak, çalışanlarınızın bilinç düzeyi yükseltilirken verimliliğiniz de olağanüstü artacaktır.

Üniversitelerdeki uzmanlardan alacağmız dersler yeni çağrışımlara yol açarak işletmenizin yaratıcılık kültürünü olumlu etkileyecektir. Önerimiz, ayda bir günü ‘geleceğin teknolojileri’ne ayırmak olsun. Bu süreç elemanlarınızı motive ederken dijital düzlemde ortak aklınızın bilgi dağarcığını genişletecektir. Böylece çalışanlarınız dijital kültürü özümseyecek, başta pazarlama olmak üzere işletmenizdeki bireylerin değişime hazır hale gelmesini sağlayacaktır.


1 2 3 4 5Sonraki sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu