İş Fikirleri ve İş Kurmak

Özgün Teknoloji ve İş Fikirlerine 101 Milyon TL Destek

Özel sektörün Ar-Ge ve özgün teknoloji projelerine destek yağacak. TÜBİTAK, “1511-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı” kapsamında dokuz sektörde 33 başlıkta çağrıya çıktı. Program kapsamında bu yıl 101 milyon TL hibe kullandırılacak…

TÜBİTAK, “1511-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı” kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, havacılık-uzay, kimya, makine imalatı, metal-madencilik, otomotiv ve sağlık alanlarında açtığı 33 çağrı ile özel sektörün Ar-Ge ve özgün teknoloji projelerine hibe desteği verecek. 2017 yılında yaklaşık 1.5 milyar TL’lik destek bütçesini yönetecek olan TÜBİTAK, Program kapsamında bu yıl 101 milyon TL hibe kullandıracak. Çağrıya çıkılan projelerde bütçe üst sınırı 2 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında değişecek. Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 oranında geri ödemesiz destek verilecek. Aynca kuruluşlara yüzde 10 genel gider desteği uygulanacak.

TÜBİTAK, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek modüler, esnek, akıllı üretim sistemlerinin geliştirilmesi için açtığı çağrı ile otomotiv sektörüne yönelik üretim sistemlerinde Türkiye’nin söz sahibi olabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için endüstri 4.0 kavramı ile uygulanan yenilikçi teknolojilerin otomotiv ana ve yan sanayi tarafmdan geliştirilerek daha etkin kullanılmasını sağlayacak. Proje bütçesi üst sınırının 7.5 milyon TL olduğu çağrıda ana ve yan sanayi işbirliği içeren projeler tercih edilebilecek. Hibrit araçlara yönelik yenilikçi içten yanmak motorların geliştirilmesi başlığı ile açılan çağrı ile Türkiye’de üretilmeyen, uluslararası rekabet gücü sağlayabilecek, yüksek yer-lilik oranı ve yüksek katma değer oluşturan hibrit araçlarda kullanılacak içten yanmalı motor (İYM) ve bileşenlerinin yenilikçi tasarımlarla geliştirilmesi, prototip olarak üretilmesi sağlanacak. Proje bütçesi üst smırı 5 milyon TL olacak. İnsansız hava araçları için avi yonik, görüntü alma ve işleme sistemlerinin geliştirilmesi başlığı ile açılan çağrıda proje üst smırı 4 milyon TL, ortaklı proje bütçesinde üst sınır 5 milyon TL olarak uygulanacak.

Değerlendirme kriterleri

  • Çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,
  • Endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçi yönü,
  • Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu,
  • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

33 ÇAĞRI AÇILDI

TÜBİTAK, 1511-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında 33 yeni çağrı açtı. Bu çağrılardan dokuzu bilgi ve iletişim teknolojileri, beşi enerji, biri havacılık-uzay, biri kimya, üçü gıda, dördü makine imalat alanında, biri metal-madencilik, altısı otomotiv ve üçü sağlık alanında açıldı. 33 çağrı için ön kayıtlar 28 Temmuz saat 17.30’a kadar yapılacak. Şirketlerin proje başvuruları yapabilmesi için proje öneri başlığı ve kuruluşun durumuyla ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı alması gerekecek. Proje öneri başvuruları 26 Haziran itibarıyla alınmaya başlayacak, 18 Ağustos saat 17.30’da sona erecek.

ÖNCELİKLİ ALANA 661 MİLYON TL

TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program bulunuyor. “1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafmdan, 1511 programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafmdan yürütülüyor. TÜBİTAK TEYDEB kapsammda yürütülen destek programlan çerçevesinde 2017’de toplam 661 milyon TL kaynak kullandırılacağım söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ihtiyaca göre ek bütçe talebi yapılabileceğini vurguladı. 2017 yılında bu tutarın yaklaşık yüzde 15.3’lük bölümünü oluşturan 101 milyon TL’sinin 1511 Programı’na ayrılacağını belirten Bakan Özlü, 2016 yılında program kapsamında desteklenen 205 proje çerçevesinde 2017 sabit fiyatlarıyla 48.3 milyon TL hibe destek sağlandığını kaydetti.

Bakan Özlü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçen ve yine kamuoyunda TÜBİTAK Yasası olarak bilinen tasarının da Meclis çalışma takvimi kapsammda en kısa sürede çıkartılacağını sözlerine ekledi.

TEKNOLOJİK YETERLİLİK ARTACAK

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer üreten, Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri destekleniyor. Program ile Türkiye’nin öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçlan olan projelere destek veriliyor. Program kapsammda sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojik gelişiminde ivme kazanılması hedefleniyor.

33 çağrı çerçevesinde sağlık alanında üç başlıkta çağn duyurusu yapıldı. Sağlık alanINda çıkılan çağrılardan ilki “doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitleri” başlığı ile açılan “tıbbi tanı cihazları” çağrısı. Bu çağn ile sağlıklı bir toplum için hastalıkların fetal ve embriyonel evrede tanımlanmasını sağlayacak genomik, proteomik ve metabolomik analizleri içeren tanı veya tarama kitleri ile cihazlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de bu konuda pazarın büyümesinin sağlanması, yurtdışma bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Çağrı kapsammda önerilecek projelerin, dünyada ve Türkiye’de genetik tabanlı hastalıkların tanısını veya kişiye özgü tedaviyi yönlendirici yaklaşımları içermesi gerekecek. Bu çağrıda hedeflenen kitler ve kit ile birlikte geliştirilecek cihazların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazlan Yönetmeliği’ne uygun olması gerekecek. Proje üst sınırının 36 ay olarak belirlendiği çağnda, proje bütçesi üst sınırı 2.5 milyon TL olacak. Kit ile birlikte cihazın geliştirildiği projelerde toplam proje bütçesi üst sınırı ise 3 milyon TL’ye çıkacak.

BİYOMEBİKALE DESTEK

Biyomedikal Ekipmanlar” çağrı duyurusu kapsamında iki başlıkta ilana çıkıldı. “Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi” başlığında açılan çağrı ile evde bakım hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğim artırmayı amaçlayan biyomedikal ekipmanları yerli kaynaklarla geliştirecek teknolojik bilgi birikiminin sağlanması ve bu teknolojilerin elde edilmesi amaçlanıyor.

Proje süresinin 30 ay, proje bütçesi üst sınırının 3 milyon TL olduğu çağrıda üniversite ve diğer araştırma kuramlarıyla işbirlikleri dikkate alınacak.

Sağlık alanında açılan “Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Eğitim Destek Simülatörlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı ile eğitim ve planlama amaçlı cerrahi simülatörlerin yazılım, donanım ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi için proje önerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje süresinin 36 ay olarak belirlendiği çağrıda, cerrahi planlama ve eğitim amaçlı simülatörlerin geliştirilmesine yönelik projelerde bütçe üst sının 3 milyon TL olacak. Cerrahi planlama ve eğitim amaçlı simülatörlerde kullanılabilecek alt bileşenlerin geliştirilmesine yönelik proje önerilerinde ise proje üst sınırı 750 bin TL olarak uygulanacak. Çağnda üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacak.

1 2 3 4Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu