Anasayfa / İş Fikirleri / Tarımsal İş Kurmak İsteyen Girişimcilere Hibe Destekleri

Tarımsal İş Kurmak İsteyen Girişimcilere Hibe Destekleri
Tarımsal yatırım yapacak girişimcilere hibe destekleri

Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında yeni bir hibe programı başlattı. Programın bütçesi 512 milyon euro. Tarımsal işletmeler, KOBİ’ler, girişimciler başvurabiliyor. Yatırımların yüzde 65’ine kadar karşılıksız destek veriliyor…

YATIRIM yapmayı mı planlıyorsunuz? Aklınızda tarımsal bir yatırım projesi varsa, bu haberi çok dikkatli okuyun. Tarımsal yatırım konusunda Türkiye’de pek çok imkan var. Bunları mutlaka değerlendirmelisiniz. Yeni bir süt, et ya da meyve-sebze işleme tesisi kurabilir ya da mevcut tesisinizi yenileyebilirsiniz. İster traktör alın, ister kültür balıkçılığı yapın.

tarimsal yatirim projeleri

Otel, pansiyon ya da restoran da açabilirsiniz. Dilerseniz doğa ya da tarih gezileri düzenleyebilirsiniz. Yerel el sanatlarıyla ilgili çalışmalar da yapabilirsiniz. Örnekleri çoğaltmak mümkün… İşte bu ve benzeri iş fikirleriniz varsa elinizi çabuk tutun. Zira Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında bu tür projelere hibe (geri ödemesiz kredi) yoluyla destek verecek. Program. TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), tarafından yürütülecek.

En son açıklanan bu 11’inci başvuru çağrısı ile 42 ildeki girişimci ve yatırımcılar desteklenecek. Başvurular 30 Eylül-31 Ekim 2013 tarihleri arasında, yatırımın yapılacağı ilde bulunan TKDK il koordinatörlüklerine yapılacak. Yatırımın yapılacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular ise geçersiz sayılacak.

Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular da kabul edilmiyor. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen veya başka adreslere teslim edilen başvurular da geçersiz sayılıyor. Başvuru çağrı rehberlerine kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşabiliyorsunuz.

10 ALAN DESTEK KAPSAMINDA

Dileyen herkes projesini hazırlayıp Kırsal Kalkınma Programı’na başvuru yapabiliyor. Ancak, ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler TKDK’nin istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvuru yapmak zorunda.

Programın toplam bütçesi 512 milyon euro. Program kapsamında 10 farklı alan desteklenecek. Bu alanlar şu şekilde sıralanıyor: Süt üreten tarımsal işletmeler. Et üreten tarımsal işletmeler. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması. Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması. Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi. Kırsal turizm. Kültür balıkçılığı.

UCUZ KREDİ DESTEĞİ

Projelere verilecek destek miktarları yüzde 50 ile 65 arasında değişiyor. Diyelim ki 500 bin TL’lik bir yatırımla süt işleme tesisi kuracaksınız. Bunun 325 bin TL’sini kurum size hibe ediyor. Arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi, yerel ürünler, el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yönelik yatırımların ise yarısını karşılıyor.

Özetle, yapılacak yatırımın en az yarısını karşılayabiliyorsamz kalan kısmı kurum size geri ödemesiz veriyor. IPARD Programından destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmiyor. Ancak başvuru sahibi, projeyi yürütecek mali güce sahip olduğunu iş planında göstermek zorunda. Ancak, öz kaynak sıkıntınız varsa ve kredi kullanmayı düşünüyorsanız, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile 15 bankanın protokol imzaladığını hatırlatalım.

Söz konusu protokol ile her banka IPARD Programı’ndan faydalanacaklar için faiz ve komisyon indirimleri, yatırım süresince geri ödeme yapılmaması gibi kolaylıklar sağlıyor.

ÜÇ AY İÇİNDE ÖDENİYOR

Ödemeler, proje sahibinin ödeme talep paketini sunduğu tarihten itibaren azami üç ay içinde yapılıyor. Ödemeler, projedeki uvgun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılacak. Yatırım bütçesi 250 bin euro’ya kadar olan projelere tek seferde ödeme yapılıyor. 250 bin – 1 milyon euro aralığında olan projelerde bir veya iki taksit. 1-3 milyon euro aralığında olan projelerde ise bir. iki veya üç taksit halinde ödeme yapılıyor.

Projelerinizle ilgili yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve proje görünürlük olmak üzere dört tür harcama kurum tarafından karşılanıyor. Destek kapsamında olmayan harcamalar ise şu şekilde sıralanıyor: Arazi ve mevcut binaların satın alınması. İkinci el makine ve ekipman alımı. Canlı hayvan satın alınması. Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması. KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi ve harçlar. Gümrük resmi ve ithalat vergileri.

SÜT ÜRETEN İŞLETMELER

Süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili Avrupa Birliği (AB) standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesiyle ilgili projeler hibe desteği kapsamında yer alıyor. Bu destek kapsamında, mevcut tarımsal işletmelerin modernizasyonu ve genişletilmesinin ya da yeni tarımsal işletme kurulmasıyla ilgili tüm projelere destek veriliyor.

Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım projelerinin bütçesi en az 15 bin en fazla 1 milyon euro olacak. Mevcut tarımsal işletmelerin desteklerden yararlanabilmesi için en az 10, en fazla 120 süt ineği, 50-500 süt veren koyun ya da 50-500 süt veren keçi kapasitesine sahip olmak zorunda. Yedi, sekiz ya da dokuz baş süt ineği kapasitesine sahip mikro tarımsal işletmeler, yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineği kapasitesine ulaşacağına ilişkin taahhütname sunarak başvuruda bulunabiliyor. Süt üreten tarımsal işletmelerin yatırım projelerinin yüzde 50’sine hibe veriliyor. Dağlık alanlardaki projelere ise destek miktarı yüzde 60’a çıkıyor.

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

Bu bölümde 30-250 baş sığır, 100- 300 koyun ve 100-300 baş keçi sahibi olan işletme sahiplerine destek veriliyor. Kanatlı eti üreten işletmelerde ise en az 5 bin en fazla 50 bin broyler kapasitesinde (dönem) olmalı.

Hindi üreticileri ise bin-8 bin hindi kapasitesinde olmalı. Bu alanlardaki projelerin yatırım tutarının yarısı karşılanacak.

Dağlık alanlarda geliştirilecek projelerde destek miktarı yüzde 60’a kadar çıkıyor.

Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için en az 20 bin en fazla 1 milyon euro tutarında projeler için başvuru yapılabiliyor. Kanatlı eti üretenler ise 15 bin- 500 bin euro arasında projeler geliştiıebilivor.

SÜT İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

13u program kapsamında, süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler tarafından geliştirilen projeler de desteklenecek. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması kapsamında süt işleyen işletmeler günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işletme kapasitesine sahip olmalı.

Yeni işletme olması durumunda, kapasite kriterlerinin yatırım sonunda karşılanması gerekiyor. Günlük 10 tondan daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabiliyor. Bu kapsamda da belirli harcama limitleri var. Hazırlanacak projelerin bütçesi, süt işleyen işletmeler için en fazla 3 milyon euro, süt toplayan üretici örgütleri için ise 1 milyon euro olarak belirlenmiş.

ET İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması kapsamında mevcut işletmenin modernizasyonu ve yeni tesis kurulununum yanı sıra tamamen yeni işletme kurulumu da destekleniyor. Ke-simhaneler, et işleme tesisleri ve kombinalar destekleniyor. Kombinalar sadece et işleme tesisleri ya da kesimhane bölümleri için ya da hem kesimhane bölümü hem de et işleme tesisi bölümleri için aynı anda başvuru yapabiliyor.

MEYVE-SEBZE İŞLENMESİ, PAZARLANMASI

Programın bu bölümünde ekim, dikim gibi hasat öncesine ait işlemler desteklenmiyor, sadece hasat sonrası için destek veriliyor. Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesisleri, markalama ve izlenebilirlik sistemleri, modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları, en fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soğutmalı taşıma aracı alımı ve benzeri harcamalara destek veriliyor. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması kapsamında maksimum verilebilecek hibe tutarı 625 bin euro olarak belirlenmiş.

SU ÜRÜNLERİ

Türkiye’deki su ürünleri işleme tesisleri arasında AB’ye ihracat onayı olmayan birçok tesis var. Uzmanlara göre, bu tür işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği bakımından sorunlar yaşanabilir. Bu haliyle sektör rekabetçi olmaktan uzak bir görünümde. İşte bu program su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili yatırım planları olan işletme sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. Örneğin, su ürünleri işleme tesislerini modernize etmek ya da kapasitesini artırmak isteyen şirketler, yapacakları harcamaların yüzde 50’sini hibe yoluyla karşılayabilecek. Ayrıca yeni su ürünleri tesisi kuranlar, su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik makine ve ekipman alımı, su ürünlerinin HACCP hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesi ve diğer kalite ve güvence sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlarına destek alabiliyor. Her bir projenin toplam değeri en az 50 bin, en fazla 1 milyon 500 bin euro olarak belirlenmiş. Su ürünleri işleyen işletmelerin en az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklıı kurulu üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİ

Kültür balıkçılığı yapmak isteyenler de destek kapsamında. Yatırımcılar, hibeden yararlanmak için yılda en fazla 200 ton üretim kapasitesine sahip bir tesis inşa etmek ya da mevcut tesislerinde modernizasyon yapmak zorunda.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi alt tedbiri kapsamında süs bitkileri yetiştiriciliği, arıcılık, mantar yetiştiriciliği, aromatik bitki yetiştiriciliği ve benzeri projeler geliştirebilirsiniz. Bunların yanı sıra arıcılık için karavan da satın alabilirsiniz. Süs bitkileri yetiştiriciliği söz konusu olduğunda, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 hektar, açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 2 hektar olmalı. Arıcılık söz konusu olduğunda proje kapsamında faydalanıcı en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalı. Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovan üretimi söz konusu olduğunda kovan sayısı şartı yok.IPARD programında desteklenecek tıbbi ve aromatik bitki türlerine ait bir liste bulunmuyor. Başvuru sahiplerine yapacakları yatırım kapsamında, ulusal ve uluslararası literatürde tıbbi ve aromatik bitki olarak kabul edilen bitkileri göz önünde bulundurmaları öneriliyor. Bu alanlarda projelerin yatırım miktarı en az 5 bin en fazla 250 bin euro olacak. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi kapsamında ise 10-250 bin TL’lik projelere destek veriliyor.

KIRSAL TURİZM

Kırsal turizm faaliyetleri, Kırsal Kalkınma Programı’nın en önemli bölümlerinden biri. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili projeler de destek kapsamında. Örneğin, kırsal turizmin geliştirilmesi ve geleneksel el sanatlarının (nakış, cam eşya, sedef kakmacılığı, hasır dokuma, gümüş işleri, seramik üretimi, çinicilik, keçe yapımı, halı-kilim dokuma vb) yaygınlaştırılması gibi projelere de destek var.

Kırsal turizm kapsamında verilecek destek miktarı en az 15 bin en fazla 400 bin euro düzeyinde. Eğer bir konaklama tesisi kurulacaksa yatırımın sonunda cn fazla 25 yatak kapasitesinde (çift/tek) sahip olmalı. Bu bölümdeki destekler sadece konaklama tesisiyle sınırlı değil. Restoran ya da pastane de açabilirsiniz. Ayrıca kırsal alanlardaki gezi, spor, tarih ya da doğa ile ilgili açık alan aktiviteleri yatırımları da yapabilirsiniz. Bu tür projelere de destek veriliyor.

Kerem AKGÜNDÜZ / Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı
“550 milyon TL’lik destek verdik”

Kurumumuz tarafından bu zamana kadar ilan edilen 10 başvuru çağrı döneminde 42 il koordinatörlüğünden 3 bin 381 proje başvurusu alındı. Bu başvuruların uygunluk kontrolü, sözleşme öncesi yerinde kontrolleri, mali ve ekonomik değerlendirmeleri yapılan 1.309 başvuru sahibi ile sözleşme imzalandı. 550 başvurunun incelemesi de ağustos ayı itibarı ile devam ediyor. Eylül ayı içerisinde uygun başvurularla sözleşme imzalama aşamasına geçilecek. 27 Ağustos 2013 tarihi itibariyle sözleşme imzalanan projelere IPARD Programı kapsamında verilecek toplam destek tutarı yaklaşık 550 milyon TL’ye ulaştı.

Gökhan SUN / DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Kredi maliyetleri yüzde 80 daha düşük

Bankamız tarımsal alandaki üreticilere verdiği desteği her geçen gün artırarak sürdürüyor. Özel bankalar arasında tarım sektörüne en yüksek tutarda kredi kullandıran banka olarak liderliğimizi son altı yıldır devam ettiriyoruz. Müşteri sayımız 600 binin üzerinde. Sektöre kullandırdığımız kredi tutarı ise 3 milyar TL’ye ulaştı.

IPARD Programı kapsamında İPm üreticilerimize finansman imkanı sunuyoruz. Diğer yandan, IPARD hibe programlarıyla ilgili proje hazırlanması ve yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi kapsamında TKDK ile anlaşma yapan tek bankayız. IPARD Programı kapsamında önceden belirlenmiş sektörlere yapılacak tarımsal yatırımlara, TKDK tarafından yatırım tutarının yüzde 50-65 arasında değişen oranlarda hibe desteği veriliyor. DenizBank hibe tutarının tamamına kadar ön finansman ve yatırımın hibe dışında kalan kısmı için de uygun vade ödeme koşullarında kredilendirme imkanı sunuyor. Kredi limiti, faiz oranları ve vade seçenekleri projelerin verimliliği, projenin kredibilitesi ve nakit akımlarındaki gelişmelere göre tarımsal projeler özelinde farklılık gösterebiliyor.

IPARD kapsamındaki projelerde Avrupa Birliği kaynağı ve devletin yapmış olduğu hibe katkıları da dikkate alındığında üreticilerimiz; sübvansiyonlu kredi uygulamasından bile çok daha iyi imkanlarla yatırımlarını finanse edebiliyorlar. Bu da IPARD kapsamındaki kredi maliyetlerinde yüzde 70-80’lere varan indirim anlamına geliyor. IPARD başvurularında projenin TKDK tarafından kabul edilmesi ve hibe desteğinin alınması için başvuru paketinin doğru ve eksiksiz hazırlanması çok önemli. Bu noktada uzman proje ekibimizle girişimcilere doğru başvuru yapılabilmesi için tam destek sağlıyoruz. Bu hizmet bankalar arasında bir ilk.

TKDK tarafından verilecek destekten yararlanmak isteyen tarımsal yatırımcıların başvuru paketi, teknik projesi ve iş planı artık DenizBank aracılığıyla düzenlenebiliyor. Bankamız, önümüzdeki yıllarda da tarım sektörünü en iyi şekilde fonlayarak, “ilk”lerle tanıştırmaya devam edecek. Projeli yatırımların finansmanı alanında yaptığımız uygulamalar ile Türkiye’de tarım sektörünün en temel sorunu olan ortalama işletme büyüklüklerinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz.

uygunluk

Proje başvurusu için uygunluk kriterleri

■    Ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler başvuru yapabiliyor.

■    Hibe desteği kararı alındığında, proje sahibi 65 yaşından büyük olmamalı.

■    Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olmak gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi ya da diğer kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı değilseniz, son başvuru tarihinden önce kayıt olmanız ve ilgili belgeyi hibe başvurusuyla birlikte sunmanız gerekiyor.

■    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun istediği formatta bir iş planı hazırlanması gerekiyor.

■    Proje sonunda işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu iş planında gösterilmek zorunda.

■    Proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde devlete herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik prim borcu olmaması gerekiyor.

■    İşletme sahibi 250’den az kişi istihdam etmeli ve yıllık ciro ya da bilançosu 25 milyon TL’yi aşmamalı.

■    Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor.

■    Faydalanıcı, ödemenin yapılmasından sonraki beş yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklikler yapmayacağını taahhüt etmek zorunda.

Gerekli dokümanlar

✓    İlgilenilen alanın başvuru formu

✓    Bu alanla ilgili taahhütnameler

✓    Teknik kurumlardan temin edilen resmi belgeler

✓    Uygun olan ve olmayan harcamaların detaylı tabloları

✓    Danışman firma ve tedarikçi bilgileri tablosu

✓    Seçilen, seçilmeyen teklifler ve ekleri

✓    Maliyetleri gerekçelendirme tablosu

✓    Yasal mali tablolar t/ Mevcut varlıklar listesi

✓    Projeler (mimari, statik, elektrik tesisat, mekanik tesisat]

✓    Metraj cetveli

✓    Makine ekipman yerleşim planı ve listesi

✓    Yapı ruhsatı ya da yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı

✓    İş planı

✓    Teknik proje

Yardım masasını arayın

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun [TKDK], proje sahiplerine ya da ilk kez proje hazırlamayı planlayanlara yardımcı olmak için çeşitli destekleri var. Örneğin, 444 8535 numaralı “Yardım Masası” hattı hedef kitlenin ulaşması için aracısız hizmet sunuyor. Kişiler ister telefonla isterse yüz yüze, merkez ya da il koordinatörlüğündeki yardım masalarından her türlü soru ve sorunları için birebir bilgi alabiliyor.

t5

ipard kredi

Merak edilen sorular…

■    Proje için teminat isteniyor mu? Banka kredisi de kullanılabilir mi?

Destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmiyor. Ancak başvuru sahibi, projeyi yürütecek mali güce sahip olduğunu iş planında göstermek durumunda. Öz kaynakların yetersiz olduğu durumlarda banka kredisi kullanılabiliyor Ancak projenin amacı ve sürdürülebilirliği için gerekli olan hiçbir taşınır ve taşınmaz bankalara teminat olarak gösterilemiyor.

■    Desteklenecek projeler nasıl seçiliyor?

İl koordinatörlüklerinde ön kontrolleri yapılan projelerin kontrol işlemleri TKDK merkezinde tamamlanıyor. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler, seçim kriterlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanıyor ve ayrılan bütçe dikkate alınarak desteklenmek üzere seçiliyor.

■    İşletmenin kurulacağı yer kiralanabilir mi?

İşletme yeri mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması gibi bir zorunluluk yok. Kiralama da yapılabiliyor. Ancak kira sözleşmesinin asgari proje uygulama süresi artı beş yıllık dönemi kapsaması gerekiyor.

■    IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mı?

Destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız, yani geri ödemesiz olarak veriliyor. IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız ancak, şartlı mükellefiyet var. Eğer sözleşme hükümlerinin ihlali söz konusu olursa sağlanmış mali destekler, gecikme zammıyla birlikte geri alınıyor.

■    Kurum destek ödemelerini ne zaman, ne şekilde yapacak?

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor. Harcama tutarı 250 bin euro’ya kadar olan projelerde tek taksit, uygun harcama tutarı 250 bin-1 milyon euro aralığında olan projelerde bir veya iki taksit, uygun harcama tutarı 1-3 milyon euro aralığında olan projelerde ise bir, iki veya üç taksit halinde ödeme yapılıyor. Ancak başvuru çağrı ilanlarına göre TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebiliyor.

Ersan Çıplak


İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir