Güncel Ekonomi Haberleri

Zenginlere Özel Portföy Önerileri

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tanımına göre, cebinde 1 milyon TL nakit parası olanlar “nitelikli yatırımcı” statüsüne kavuşuyor. Başka deyişle milyoner yatırımcı unvanını alıyor. Son yıllarda tüm bankalar, portföy yönetim şirketleri hatta aracı kurumlar da bu milyoner yatırımcıları cezbedecek ürünler için adeta yarışıyor. Tabii bunda en büyük etken son yıllarda SPK’nın yaptığı ve birçok yeni ürünün yolunu açan düzenlemeler. Hal böyle olunca art arda yeni ürünler yatırım marketlerinin raflarına çıkmaya başladı. Artık mevduat, tahvil/bono dışında finansal kurumlar müşterilerine girişim sermayesi fonları, sukuk, gayrimenkul yatırım fonları, eurobondlar, VDMK, forward, opsiyon, CD, döviz swap, İRS, cross currency swap, CFD gibi yepyeni enstrümanlar sunmaya başladı.

Kurumların bireysel yatırımcı yerine kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıları tercih etmesinde en büyük etkenlerden biri daha kolay ihraç edilebilmeleri. Çoğu kurum operasyonel maliyeti ve prosedürü çok uzun olan halka arzlar yerine çok daha kısa sürede tamamlanabilen nitelikli yatırımcı arzlarını tercih ediyor. Halka arzlarda SPK’ya yüzlerce sayfa izahname verdiklerini ayrıca kamuya aydınlatma ve ilan verme zorunluluğu nedeniyle çok sayıda prosedürle uğraştıklarını söyleyen fon yöneticileri, nitelikli yatırımcı arzları içinse üç dört sayfalık dokümantasyon yeterli olduğunu söylüyor.

GETİRİLER 0.50-1.5 PUAN YÜKSEK

Nitelikli yatırımcı arzlarının gerek zaman, gerekse maliyet açısından halka arzlara göre daha cazip olduğunu hatırlatan Aktifbank Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kınık, “Nitelikli yatırımcılara yapılan arzlarda getiriler 50-150 baz puan (yüzde 0.50-1.50) daha yüksek. Çünkü halka arzlarda dağıtım maliyetiniz daha yüksek, operasyonel maliyetler daha fazla. Nitelikli yatırımcı arzlarında ise daha az maliyete katlanıyorsunuz. Bankalar da bu maliyet avantajını müşterilerine daha iyi getiri vererek yansıtıyorlar” diyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, halihazırda nitelikli yatırımcılar arzlara minimum 100-150 bin TL civarlarında para yatırıyor. Buna karşın ortalama yatırım tutarları bunun çok daha üstünde. Biz de bu sayımızda sayfalarımızı milyon TL’lik yatırım bütçeleri olanlara ayırdık. Bugünlerde 2019 içerisinde nitelikli yatırımcılara özel yeni ürün çıkartmaya hazırlanan kurumlarla görüştük. 2019 arz planlarını açıklayan kurumlar, aynı zamanda bu kesime yatırım ve özel portföy önerilerini de açıkladı.

TEB
YBA İhraçları sürecek

TEB Özel Bankacılık olarak 2018’de nitelikli yatırımcılara, TEB Bono, YBA (yapılandırılmış borçlanma aracı), TEB Portföy Serbest fonları sundu. 2Ö19’da ise TEB Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraçlarına devam etmeyi düşündüklerini açıklayan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu yıl yeni serbest fon kurulmasını ise öngörmemekle birlikte mevcutların satışını sürdüreceklerini söyledi. TEB Bono sabit ve garantili getiri sunarken, YBA yatırımcılarına asgari bir getiri sunuyor ve önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi halinde ek getiri imkanı da sağlıyor. Buna karşın serbest fonlar yatırımcılara bireysel olarak oluşturmakta zorlanacakları farklı piyasa ürünlerini bir arada sunuyor.

AKTİFBANK
Green sukuk çıkaracaklar

Aktifbank Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kınık, yatırım bankası olarak tüm fonlamalarını sermaye piyasalarından yapmak zorunda olduklarını hatırlatıp “Bu nedenle nitelikli yatırımcılara yönelik çok sayıda ürün” çıkarttıklarını söylüyor. 2019’da yine bu kesime yönelik yeni çok sayıda yatırım enstrümanı çıkartmayı planladıklarını söyleyen Kınık, bankanın halihazırda ihraç ettiği ürünler hakkında şu bilgiyi veriyor:

“2018’de nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ve bono ayrıca sukuk ihraç ettik. Kendi VDMK ihracımızın yanı sıra en son kasım ayında gerçekleştirilen VDMK ihracının danışmanlığını ve aracılığını da biz yaptık. Bu ürünler ağırlıklı nitelikli yatırımcılar için yapılıyor. Bunun dışında Türkiye’de ilk kez VDMKa benzeyen ‘krediye bağlı borçlanma’ aracım da yine biz çıkarttık. Bu ürünün VDMK’dan farkı şu; VDMK’da alacakları bilanço dışına çıkartıyorsunuz. Bu alacakları bir varlık finansman fonuna devrediyorsunuz ve oradan satış yapılıyor. Krediye bağlı borçlanma araçlarında ise alacakları bilançodan çıkartmıyorsunuz. Ajna bu üründe o kredi ödenmezse o tahvilin parası da ödenmiyor. Bu yüzden bunun riski VDMK’ya göre daha yüksek. Nitelikli yatırımcı ürünleri için riski yüksek ama getirisi de yüksek olabilecek ürünleri kastediyoruz.” Aktifbank, 2019’da yine Türkiye’de bulunmayan çok sayıda yeni ürüne imza atmaya hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak nitelikli yatırımcıları hedefleyen banka bu arada halka arzlarını da sürdürmeyi planlıyor. Kınık, 2019 için planladıkları ihraçlara ilişkin şu bilgiyi veriyor:

“Bu yıl green sukuk çıkartmayı planlıyoruz. Bu ürün dünyada ya yedinci ya da sekizinci örnek olacak. Green sukuk ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlayacağız. Bu finansmanı katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak sağlayacağız, iznimizi aldık, bu sene içinde çıkartacağız. Ayrıca altın cinsi getiri sağlayan bir yıl vadeli sukuk ihracına çalışıyoruz. Orada Hazine’nin halka yönelik çıkarttığı bir ürün var, onu baz alacağız. Ve onun üzerinde bir getiri sağlayacağız. İhracı mart ayı gibi planlıyoruz. Bunun dışında yıl içinde biri uluslararası bir kuruluşa olmak üzere toplam üç tane VDMK ihracı gerçekleştireceğiz. Bu ürünümüzü de nitelikli yatırımcılara sunacağız.”

Kınık’a göre, nitelikli yatırımcılar parasının nereye gittiğini bilmek istiyor yani teminatlı yapıları tercih ediyor. Bu yatırımcıların biraz daha güvenli, çerçevesi belli yapılar araması yüzünden 2019’da te-minatlandırılmış yapıların daha ön plana çıkacağını düşünen Kınık, nitelikli yatırımcılara şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Ben bu yıl yatırımcıların teminatlı yapılara ağırlık vermesini öneririm. Elbette banka bonoları ve ÖST’ler de olacaktır. Onları doğru zamanda, doğru getiriyle bulduklarında portföylerine dahil etmelerini öneririm. Yine bu yıl portföylere altın da eklenebilir ama yüzde 3-5 gibi küçük bir oranda. Bu arada Türkiye’de varlık fiyatları oldukça ucuzladı. O sebeple doğru fırsatlar yakaladıklarında girişim sermayesi fonlarına bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu fonlar daha uzun vadelidir. Ama global ölçekte baktığınızda en iyi getiri orada. Tabii daha riskliler. Türkiye’de bunların sayısı da artmaya başladı. Ben özellikle yılın ikinci yarısından sonra enflasyonun düşüşüne paralel olarak faizlerin düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla doğru getiriyi yakaladıklarında daha uzun vadelere girmelerini öneririm.”

DENİZBANK
TL cinsi yatırım cazip olacak

Banka, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu gücüyle Deniz Özel, Deniz Yatırım ve Deniz Portföy birlikteliğiyle nitelikli yatı-rımcüara hizmet veriyor. Denizbank Özel Bankacılık Grubu Şube Ağı ve İletişim Yönetimi Grup Müdürü Serhan Taylan, müşterilerine risk profillerine bağlı olarak; klasik borçlanma araçlarının (Hazine bonosu, devlet tahvili, eurobond, özel sektör bonosu/tahvili, repo vb.) yanı sıra, tezgah üstü türev ürünleri (forward ,opsi-yon, DCD, döviz swap, İRS, cross currency swap), organize piyasa işlemleri (Borsa İstanbul VlOP, BIST), CFD, yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemleri (commodity, yurtdışı borsalar) sunduklarını söylüyor. 2019’un özellikle ikinci yarısı ile birlikte baz etkisinin de yardımıyla gerilemesi beklenen enflasyonun bono/tahvil yatırımcılarına avantaj sağlayacağını düşünen Taylan, “Profesyonellerce yönetilen yatırım fonlarının portföyleri çeşitlendirebilmek için iyi bir alternatif olabileceği görüşündeyiz. BIST’in emsallerine kıyasla iskontolu işlem görmesi itibariyle, hisse senetlerinde olumlu performansları görmeye başladık bile. Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar ise Türk eurobond’larına ve Türk eurobond’larına yatırım yapan yatırım fonlarına portföylerinde yer verebilirler. Emtia tarafında ise petrol ve altın yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecektir. TL sabit getirili enstrümanların avantajlı olması sebebiyle portföylerdeki ağırlıklarının yüksek tutulması 2019 için yatırımcılara fayda sağlayabilir. Riskli ürünlerde ise yatırımcılar tercihlerini risk profillerine uygun yapmalılar” diyor.

Bu kapsamda farklı risk gruplarındaki müşterilere özel ürünler çıkartan banka bu yıl da nitelikli yatırımcılara özel, bankanın ve iştiraklerinin bono ihraçlarının yanında özel sektör şirketlerinin tahvillerinin satışına aracılık etmeye devam edecek. Kurum bunun yanı sıra yatırım fonları tarafında nitelikli yatırımcılara anapara korumalı fon seçenekleri ile alternatif yaratacak. Denizbank geçen yıl nitelikli yatırımcılarına özel sektör tahvilleri aracılığıyla TL bazında gösterge faizin 200-500 baz puan üzerinde getiri sağladı. Aynı dönemde dövize yatırım yapanlar ise özellikle banka eurobond’ları aracılığıyla yüzde 7-12 arası dolar bazında getiri elde etti.

İŞ PORTFÖY
İlk çeyrekte yeni fonlar yolda

Iş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nihan Özenç, ülkemizde özellikle alternatif yatırım fonları olarak nitelendirilen fonların nitelikli yatırımcıları hedeflediğini söylüyor. Bu tip fonların başlıcalarının serbest yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları olarak sıralandığını hatırlatan Özenç, önümüzdeki döneme ilişkin şu tahminde bulunuyor:

“Son iki sene içerisinde önemli bir büyüklüğe ulaşan alternatif yatırım fonlarının sermaye piyasası içerisindeki ağırlığının artmasını öngörüyoruz. Aynı zamanda global piyasaları takip eden, konusu belli, yüksek katma değerli şirketlere yatırımı ön planda tutan, orta-uzun vadede hikayesi olan fonların ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Çeşitlendirilmiş varlık sınıflarındaki finansal ürünlere tek bir fon içerisinde yatırım yapılmasıyla çeşitliliğin sağlandığı, izahnamelerinde belirlenmiş risk aralıklarına uygun yönetilen, orta-uzun vadede TL bazında istikrarlı getiri hedefleyen değişken fonların da ön planda olduğunu söyleyebiliriz.”

Iş Portföy’ün nitelikli yatırımcıları hedefleyen çok sayıda fonu bulunuyor. 2017 Temmuz ayında nitelikli yatırımcılara sunulan Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 566 milyon TL büyüklüğe ulaştı. 2017 sonunda yine nitelikli yatırımcılara sunulan Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 220 milyon TL büyüklüğe ulaştı. 2018 sonunda üç rüzgar elektrik santralinin yüzde 50’sine yatırım yapan fon, toplam 42 MW elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu fonun yatırım portföyünü çeşitlendirmeye devam edeceklerini açıklayan Özenç, yatırımcıların elde ettiği getiriler hakkında ise şu bilgiyi veriyor:

“2019 ilk çeyreğinde farklı özelliklere sahip yeni gayrimenkul yatırım fonlarını nitelikli yatırımcılara sunmayı planlıyoruz. Yatırımcılarımızın fon seçimi yaparken risk getiri beklentileri ile uyumlu, uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzeri getiri elde edebilecekleri çeşitlendirilmiş yatırım portföyleri oluşturması önem taşıyor. Sadece geçmiş dönem performansı dikkate alınarak yapılan yatırımlar yatırımcı özelinde en iyi sonucu vermeyebilir. Örneğin hisse fonlarda 2017’de yüzde 45’lere varan getiriler göze çarparken aynı fonlarda 2018’de yüzde 20 civarında kayıp gözlendi. İş Portföy olarak bizim fonlarımızın 2018 performansı ise tş Portföy Altın Fonu’nun yüzde 35, nitelikli yatırımcıların alabileceği Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yüzde 17, Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun yüzde 12’si düzeyinde gerçekleşti. Değişken fonlarımız arasında yer alan İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon’un yüın ikinci yarısında altı aylık getirisi ise yüzde 16 oldu. Özellikle alternatif yatırım fonlarını tercih eden nitelikli yatırımcıların, söz konusu fonların stratejileri gereği uzun vadeli, istikrarlı getiri hedeflediğini unutmamaları gerekiyor.”

ÜNLÜ & CO DAHA YATIRIM
Getiriler mevduatın üzerinde

ÜNLÜ & Co DAHA Yatırım Danışmanlığı Yönetici Direktörü Gamze Akgüney’e göre, 2019’da nitelikli yatırımcılar için kişiye özel yatırım stratejileri sunan yapılandırılmış borçlanma araçları, yüksek getirili serbest yatırım fonları ve türev ürünler öne çıkacak. Firma olarak 2019’da nitelikli yatırımcılar için kişiye özel hazırlanan yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç etmeyi planladıklarım söyleyen Akgüney, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla beraber tezgah üstü piyasalarda türev ürünlerle döviz ve hisse senedi piyasası volatilitesinden faydalanmak veya riskten kaçınmak isteyen nitelikli yatırımcılara özel ürünler tasarlayarak sunacağız. Portföy yönetimi açısından hangi yatırım aracının portföyde hangi oranda yer alması gerektiği ise . piyasa koşullarının yanında yatırımcıların portföy büyüklüğü, risk algısı, yatırım hedefi ve vadesi gibi birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor.”

Ünlü & Co Daha 2018’de yatırımcılarına ortalamada senelik mevduat oranlarının üzerinde getiri sağladı. Faizlerin yılın ikinci yarısında yönünü yukarı çevirerek son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını hatırlatan Akgüney, “Buna rağmen kritik noktalarda doğru tercihlere yönelerek, yatırımcılarımızın ortalama mevduat faizlerinin üzerinde getiri elde etmelerine olanak sağladık” dedi.

GEDİK PORTFÖY
Girişim sermayesi fonlarına dikkat

Gedik Portföy Genel Müdürü Halim Çun, 2018’de geleneksel yatırım fonlarının yüzde 20’ye yakın küçülme yaşadığını buna karşın, nitelikli yatırımcılara satılabilen alternatif fonların yüzde 50’ye yakın büyüdüğünü söylüyor. Nitelikli yatırımcılara satılan fon büyüklüğünün 5.1 milyar TL büyüklüğüne ulaştığına dikkat çeken Çun, sektöre ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor:

“Burada, büyümenin lokomotifi olarak 1 milyar TL ile serbest (döviz) fonlar ve 300 milyon TL ile girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları oldu. 2019’da nitelikli yatırımcılara ve kurumsal yatırımcılara yönelik girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) önemli bir atılım içinde olmasını bekliyoruz. Mevcut durumda 12 kuruma ait ihraç izni almış 23 GSYF’nun önümüzdeki yıllarda kayda değer büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Diğer yandan sayıları 130’u aşan serbest fonların, farklı stratejileri ve muhtelif vergi avantajları ile nitelikli yatırımcılar tarafından talep görmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.”

Çun, 2019’da ekonomik büyümedeki sıkıntılara karşın hisse senetleri ve tahvil bonolarda olumlu beklentileri olduğunu vurguluyor. Buna göre, nitelikli yatırımcılara döviz yönündeki hassasiyetlerini de dikkate alarak şu öneride bulunuyor:

Önerisi

  • Hisse senedi 35 (Veya hisse yoğun fonlar)
  • Gram altın 15 (Veya altın fonları, BYFleri)
  • Global hisse senetleri 10 (Veya yabancı hisse senedi fonu)
  • Özel sektör Bonoları 40 (Borçlanma araçları fonu)

FOKUS PORTFÖY
Serbest fon çıkartacak

Fokus Portföy Genel Müdürü Ercan Güner, Türkiye’de nitelikli yatırımcılara sunulan yatırım araçlarının büyük bir çoğunluğunu serbest fonlar ve özel sektör tahvillerinden (ÖST) oluştuğunu söylüyor. Bu iki ana kategorinin dışında gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının bulunduğunu ancak henüz bu grupta az sayıda fon bulunduğunu söyleyen Güner, fonların özelliklerini ise şöyle özetliyor:

“ÖST’lerde farklı vade ve sabit ya da değişken olmak üzere farklı getiri seçenekleri bulmak mümkün. Serbest fonlar ise birbirlerinden tamamen farklı yatırım stratejilerine sahip çok sayıda fonun yer aldığı bir kategori. Bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların fon tamtım dokümanlarını okuyup yatırım stratejisi ve risklerinin kendileri için uygunluğunu mutlaka kontrol etmeliler. Bu alandaki fonların getirileri tamamen fon yöneticisi ve yatırım stratejisinin performansına bağlı olduğundan önceden bir getiri tahmini yapmak mümkün değil.”

Buna karşın başarıyla uygulanan bir serbest fonun (hedge fon) özellikle ülkemiz gibi dalgalanmaların yüksek olduğu piyasalarda yüksek getiri sağlama potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Güner, “Yatırımcıların bu tip fonları portföylerine dahil etmeleri uygun olacaktır” diyor.

Fokus Portföy de bu yıl içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yeni bir serbest fon kurmayı planlıyor. Bu fonun stratejisi nedeniyle varlık sınıfı olarak esas itibariyle hisse senetlerinden oluşacağı bilgisi de veren Güner, “Ancak dönemsel olarak uygulanacak hedge stratejileri ile fon getirisinin genel piyasa dalgalanmalarından etkilenmemesini hedefleyeceğiz” bilgisi veriyor.

Güner’in verdiği bilgiye göre, Fokus Portföy nitelikli yatırımcılara sunduğu Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon’u 2018’de mevduat eşleniği yüzde 16.3 olan bir getiri elde etti.

TEB PORTFÖY
Eurobont fonlara ilgi büyük

TEB Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sevda Akbaş Girginer, 2018’de yerel ve global döviz cinsi yatırım araçlarına talebin arttığı görüşünde. En çok rağbet gören yatırım enstrümanının dış borçlanma araçlarına yatırım yapan eurobond fonları olduğunu ifade eden Girginer, nitelikli yatırımcılara şu öneride bulunuyor:

Eurobond’ların yanı sıra gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları nitelikli yatırımcılar için sunulan diğer alternatifler arasında yer aldı. Çoklu varlık dediğimiz birden fazla varlık sınıfına yatırım yapan fonlar da sundukları çeşitlilik sebebiyle öne çıkan fon türleri arasında oldu. Bu fonlarda yurtiçi veya yurtdışı hisse senedi, borçlanma araçları, emtia gibi yatırım araçlarına yatırım yapılabiliyor. 2019’da da bu ürünlerin ön plana çıkmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcıların hem TL, hem de döviz varlıklarında çeşitlendirmeye giderek, riski dağıtmaları doğru bir seçim olacaktır. Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları nispeten likiditesi daha düşük yatırım enstrümanları olduğu için portföye çeşitlendirme yaratmak amacıyla ve uzun vade düşünülerek bir miktar eklenebilir.

Girginer, TEB Portföy olarak bu sene yine dış borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların öne çıkmaya devam edeceği bir sene olacağı görüşünde. Ayrıca yurtdışı piyasalarda sektörel bazda çeşitlendirmeye giden bir fon sepeti fonunun da yeni ürünler arasında yerini alacağını ifade eden Girginer, “Tematik (teknoloji, yenilenebilir enerji gibi) fonlar da yakından takip ettiğimiz, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için düşündüğümüz alternatifler arasında” diyor.

TEB Portföy, 2018’de serbest fonlara yatırım yapan nitelikli yatırımcılarına eurobond ağırlıklı stratejilerde TL bazında yüzde 21 civarında getiri sağlarken, çoklu varlık stratejisiyle yönetilen serbest fonlarının getirisi ise yüzde 14 düzeyinde gerçekleşti.

KARE PORTFÖY
Dolar bazında yüzde 31.8 kazanç

Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, Türkiye’de nitelikli yatırımcılara yönelik en önemli yatırım aracının serbest fonlar olduğu görüşünde. Firma olarak iki serbest yatırım fonu yönettiklerini söyleyen Kumcuoğlu, fonlarla ilgili şu bilgiyi veriyor:

Kare Portföy Serbest Fonumuz (KRS) önerdiğimiz ABD ve Avrupa piyasalarına yatırım yapan yapılandırılmış kredi ürünlerine yatırım yaparak Türkiye’deki nitelikli yatırımcılara farklı bir ürün sunuyor. Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest Döviz Fonumuz ise, Türk ihraççıların dolar bazlı ihraçlarına yatırım yaparak bu yönde yatırınılarını değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılara yatırım fırsatı sunuyor. Her KARE PORTFÖY iki serbest fonumuzda da fona giriş çıkışlar dolar bazlı olup, yatırımcılar ABD Doları bazında hesaplanan kar üzerinden yüzde 10 stopaja tabi.

Kumcuoğlu’na göre 2019’da nitelikli yatırımcılar için Türk ihracatçıların dolar cinsinden eurobond’ları ile ABD ve Avrupa piyasalarına yatırım yapan yapılandırılmış kredi ürünleri cazip olacak. Kare Portföy de bu yıl yeni fonlar çıkartmayı planlıyor. 2018 Şubat ayında ilk değişken fonunu, Kasım ayında Türkiye Odaklı Döviz Serbest Fon’unu arz ettiklerini hatırlatan Kumcuoğlu, “2019’da bu iki fonumuzu pazarlamaya odaklanmayı planlıyoruz. Küresel fırsatlara döviz bazında yatırım yapacak ikinci değişken fonumuzu faaliyete geçireceğiz. Girişim sermayesi yatırım fonları üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor” diyor. Kare Portföy’ün KRS fonu son beş yılda dolar bazında toplam yüzde 31.8 getiri ile Türkiye’deki tüm serbest fonlar (45 adet) arasında birinci sırada bulunuyor. Kurumun iki ay önce faaliyete geçen KRT fonu ise kuruluşundan bu yana dolar bazında yüzde 1.6 getiri sağladı.

Vergi avantajları var

Özellikle girişim sermayesi fonlarının nitelikli kurumsal ve bireysel yatırımcılar için çok sayıda vergisel avantajı da var. Bu vergisel avantajlardan en önemli birkaç tanesi şöyle: VOMK, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, sukuk’un vergisi normal tahvil bonodan farklı değil. Yüzde 10 stopajları var. Ama girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonunda bazı vergisel avantajlar bulunuyor. Bu iki fonda kurumlar vergisi mükellefi değil. Dolayısıyla vergileri sıfır. Kazançlar fon bünyesinde kalıyor dolayısıyla temettüler yükseliyor.

Girişim sermayesinde ise ek vergisel teşvikler var. Şayet bireysel yatırımcı iseniz yani gelir vergisi mükellefi İseniz gelir vergisi beyannamesinden yüzde 10 düşebiliyorsunuz. Örneğin gelir vergisi beyanına tabii 100 bin TL’lik verginiz çıktı bunun 10 bin TL’sini vergi matrahından düşebiliyorsunuz.

Veya bir şirketsiniz ve 100 milyon TL kar ettiniz. Örneğin, bunun 10 milyon TL’sini girişim sermayesi yatırım fonuna yatırırsanız, bu tutarı vergi matrahından düşebiliyorsunuz. Tabii vade dolduğunda ödeme yapıyorsunuz. Ama en azından bu sayede vergiyi öteliyorsunuz.

Milyonerlere özel yatırım araçları artıyor

Türkiye’de sadece nitelikli yatırımcıları hedefleyen ürünlerin sayısı az. Ancak bu ürünlere her gün yenileri ekleniyor. Halen kurumların nitelikli yatırımcıları hedefleyerek çıkarttıkları ürünler ise şöyle;

■ Serbest fonlar (hedgefon): Bu fon menkul kıymet olması kaydıyla her enstrümana yatırım yapabiliyor. Örneğin mevduat, nakit, ÖST, Hazine bonosu gibi Türkiye’de bulunan her türlü sermaye piyasası aracına yatırım imkanı var. Aynı zamanda diğer fonlarda olmayan bir özelliği daha var; limiti yok. Bu nedenle fon yönetimi yüzde 100’ünü mevduat veya tek bir ÖST’ye yatırabiliyor. Riski yüksek getiri potansiyeli de yüksek bir yatırım aracı.

■ Girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları: Türkiye’deki yasal düzenleme nedeniyle hali hazırda gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi fonları sadece nitelikli yatırımcılara satılabiliyor.

■ Tahvil/bono/ÖST: Hem nitelikli yatırımcılara hem de halka arz yoluyla küçük yatırımcılara satılabilen ürünler var. Örneğin, tahvil bono, özel sektör tahvili (ÖST) bunlardan en bilinenleri. Özellikle ÖST’lerde büyük ağırlık nitelikli yatırımcılara ait.

■ Sukuk; Sukuk’lar da hem halka arz ediliyor hem de nitelikli yatırımcılar satılıyor. Ancak bugüne kadar iki üç örnek dışında bu enstrümanda ağırlık nitelikli yatırımcılara yapılan satışlarda. Türkiye’nin yeni tanıştığı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerde çok az ihraç var. En son Kasım ayında yapılan ihraçta olduğu gibi diğer satışlarda nitelikli yatırımcılara yapıldı.

■ Krediye bağlı borçlanma: Bugüne kadar sadece Aktifbank bu enstrümanı nitelikli yatırımcılar özelinde çıkarttı.

ESİN ÇETİNEL

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu