Anasayfa / İş Fikirleri ve Yeni İş Kurmak / İş Kurmak İçin 50 İş Fikri Önerisi

İş Kurmak İçin 50 İş Fikri ÖnerisiBirbirin ilginç ve kazanç getirebilecek yeni iş fikirlerini sizlerle paylaşıyoruz. Teknoloji alanında iş fikirleri olsun, tarım alanında iş fikirleri olsun, gıda sektöründe iş fikirleri olsun, inşaat alanında iş fikirleri olsun, araştırma geliştirme alanında iş fikirleri olsun günüzmüz şartlarında ki tüm iş girişimleri yatırımcısına çok kazandıracak fikirler.

Potansiyeli olan 50 iş fikri

Teknoloji insanlık tarihinde büyük bir dönüşüm yaratırken iş dünyasının da aynı kalması beklenemez. İş dünyası gelecekte köklü değişimler yaşayacak.

Bu değişimlere ayak uydurmak ve kazançlı çıkmak için bazı fikirlere ihtiyaç var. İşte bugünden görünen iş dünyasını dönüştürme potansiyeli olan 50 fikir.

Dijital mecraların iş dünyasında önemli bir değişim yarattığı ortada. Dünyada ve Türkiye’de etkisini her geçen gün daha fazla hissettiren bu değişim sadece bu mecraların sunduğu olanaklarla gerçekleşmiyor. Etkili bir trend haline gelen dijital ekonominin ilerlemesi iş dünyasının düşünme biçiminde de köklü bir değişim yarattı.

Teknolojinin olanakları ile yepyeni iş potansiyelleri sunan fikirler, modeller öne çıkmaya başladı. Teknolojinin bu denli iş dünyası ile entegre olması farklı düşünmeyi de teşvik ediyor. Bu doğrultuda teknolojinin etkisi olmadan da geleneksel iş modellerine ufak ama yaratıcı bir dokunuşla yeni işler ve fikirler üretiliyor. Böyle bir ortamda iş dünyasının geleneksel iş modelleri ve fikirleri ile ilerlemesi pek de mümkün gözükmüyor. Yeni düşünme biçiminin yarattığı yeni iş fikirleri iş dünyasına yeni bir çehre kazandıracak. İşte dinamik veriden mega koridorlara, hidrojen tabanlı yakıt hücrelerinden artırılmış gerçekliğe iş dünyasını dönüştürecek birçok fikir bulunuyor. Şimdiden bu fikirleri kaydetmek ve bu fikirler üzerine düşünmekte fayda var.

1- Pop-up işler

ile tüketicilerin ihtiyaçları daha kolay derlenebiliyor. Bu durum kısa zamanda niş pazarların tespit edilmesi anlamına geliyor. İhtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde bir restoran, bir otel kurmak ve o anda yaşanan talebe yönelik bir iş modeli geliştirmek gelecek dönemin iş dünyasını değiştirecek fikirlerinden.

2- Esnek elektronik materyaller

Bugünlerde teknoloji dünyası giyilebilir teknolojileri konuşuyor. Bu teknolojileri mümkün kılan durum elektronik akşamların form değiştirmesi fikri. Akşamların fiziki olarak esnek hale gelmesi, iş dünyasına giyilebilir teknolojilerin üzerinde yeni bir iş alanı açacak.

3- Akıllı fabrika

Telefonların, şirketlerin, bireylerin akıllı olacağı yakın gelecekte üretim alanları da akıllı olacak. Akıllı fabrikalar, tümüyle robotik sistemlerden oluşan, üretimden lojistiğe tüm bu süreçleri robotlann yönettiği üretim birimleri olacak.

4- Her şey bedava

Teknoloji dergisi Wired’ın yayın yönetmeni Chris Anderson, ileride bazı hizmet ve ürünlerin bedava dağıtılacağı, bu ürün ve hizmetlerin etrafında gelişen yeni hizmetlerin ve ürünlerin ortaya çıkacağına işaret ediyordu. Bu fikir halen geçerliliğini koruyor. Uçak biletlerinin uygun fiyatlara satılıp, içerideki yiyeceklerin satılması ya da farklı hizmetlerden kazanılması modeli etkin olacak.

5- Analitiğin yeni tanımı

‘Doğru’ verinin toplanması ve toplanan verinin anlamlandırılarak iş süreçlerinde etkin şekilde kullanılması. Şirketler artık bilgi eksikliği değil, “doğru” bilginin eksikliğini duyuyor. İş birimleri, fonksiyonaliteyi destekleyecek veri modelleri yaratmış dürümdalar, ancak bu çoğunlukla yeni iş girişimlerini destekleyecek yol gösterici bilgiye ulaşmalarına yeterli olmuyor.

6- Büyük değil dinamik veri

Veriyi elde etme zamanı ile kullanma arasında zaman kaybetmemek. Bugün, organizasyonların aksiyon hızlarını, iş fırsatlarının hızlarına yaklaştırması giderek önem kazanıyor. Verinin elde edildiği zaman ile kullanıldığı zaman arasındaki süre uzunsa, verinin potansiyel avantajı değerini kaybediyor demektir. Şirketler, ellerindeki veri bazlı bilgiyi yeni fırsatlara çevirmeyi başaramazlarsa, ciddi ölçüde rakiplerine göre geride kalma riski ile karşı karşıya kalıyorlar.

7- Katılımcı ofis fikri

İş dünyasında yaratıcılığı daha artırmak için iş ortamlarının fiziki olarak değiştirilmesi fikri önemli değişimler yaratacak. Fiziki alanda görülen bu dönüşüm yeni ofis teknolojilerinin de önünü açacak. Bu teknolojilerin uygulanması ve kullanılması yeni iş alanlarına da olanak sağlayacak.

8- Robotların kullanılması

Akıllı makineler ve robotlar toplumu yeniden tanımlayacak. Robot ve makine destekli bakım, yaşlılar için ekonomik açıdan uygulanabilir bir destek sağlayacak. Robotların insanların yerini almasıyla istihdam kayıplan olacak. Akıllı makinelerin sonraki dalgası, yeni iş kolları yaratacak.

9- Nakitsiz bir finansal sistem

Dünyada yeni yeni örnekleri görülen Bitcoin gibi nakitsiz finansal sistemler özellikle bankacılık ve finans dünyasını kökten değiştirecek. Ürün ve hizmet sağlayıcılarla tüketicilerin kendi aralannda doğrudan bir fınans sistemi bağlantısı kurması, bankaların temel posizyonunu sarsacak.

10- 1 milyarlık tüketici odağı

Hintli iş düşünürü CK Prahalad’m vurguladığı günde 2,50 dolarla yaşayan kitlenin sunduğu tüketim potansiyeli önümüzdeki dönemde iş dünyasının yaklaşımım değiştirecek bir trend haline gelecek. Türkiye’de de piramidin altında kalan kitleye satışlara odaklanan yeni “kuruş im-paratorlan” ortaya çıkıyor.

11- Müşteri segmentasyonu

Müşteri segmentasyonu iş dünyası için yeni bir kavram değil. Fakat gelecekte bu kavram , şimdiden örnekleri görülmeye başlandığı gibi yeni araçlar kazanacak. Dijital dünyada her tüketici bir iz bırakıyor. Yeni müşteri segmentasyonu bu izlerin analiz edilmesi ile daha da kompleks ve verimli bir hale gelecek.
12- Akıllı kentler ve evler

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre günümüzde dünya nüfusunun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. BM’nin öngörülerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşayacak. Bu rakam dünyada ve Türkiye’de şehirlerin kalabalıklaşacağına ve akıllı yönetim sistemlerine ihtiyaç duyacağına işaret ediyor. Kent nüfusunun artmasıyla akıllı kentler ve özel olarak akıllı evler fikri iş dünyasını, özellikle teknoloji firmalarının stratejilerini kökten değiştirecek.

13- Melek yatırımcılar

2008 finansal krizinden sonra riskli enstrümanlara dayalı yatırım fonlarının reel ekonomiye sundukları da tartışıldı. Tam da böyle bir dönemde sermayesini yatırdığı alanda bilgi sahibi olan melek yatırımcılar yatırım ortamını değiştirmeye başladı. Melek yatırımcıların ileride etkisi artacak ve hem finansman tarafında hem de reel ekonomide önemli etkiler yaratacak.

  Zahmeti Az Kazancı Bol Tarımsal İş Fikri; Kekik Bahçesi Kurmak

14- Müşteriye tasarlat

Son tüketiciye seslenen markaların, farklılaşma stratejilerine ihtiyacı olduğu açık. Şirketler bunun için birçok şey denedi. Fakat esas değişimi yaratacak fikir müşteriyi tasarımcı yapmak. Londra’daki YrStore isimli butik, teknolojinin de imkanı ile tüketicilerinin kendi ürünlerini tasarlatıyor. Bu sürecin büyük ölçeklerde uygulanması marka sadakatini de kökünden etkileyecek.

15- Uzay enerjisi uzak değil

Enerji iş dünyasının son dönemde en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Alternatif enerji adına dünya üzerinde denenmemiş alan kalmadı gibi. Şimdi hedef atmosferin ötesi. Japon Uzay Ajansı, güneşe yakın uydularla, iyonosfere ileteceği bir hat üzerinde çalışıyor. Bu durum gelecekteki enerji kaynakları açısından iş dünyası için bir opsiyon oluşturabilir.

16- Beyaz biyoteknoloji

Son dönemde kimya ve enerji sektörlerinde duyulmaya başlayan beyaz biyoteknoloji kavramı, enzim gibi biyokatalizör gibi unsurlardan kimyasal ürünler yaratılması anlamına geliyor. Bu araştırmaların özellikle kimya sektörüne alternatif hammadde sunması söz konusu.

17- Ortak depolama havuzları

Bulut bilişim, küçükten büyüğe iş dünyası için verilerini tasarruflu saklamak için önemli bir avantaj sunuyor. Fakat her şirketin bulut bilişimi kullanma frekansı farklılık gösterebilir. www.myfikirler.com Bu durumda yeni bir fikir olarak bulut üzerinde ortak veri havuzlan oluşturarak şirketler bulutlan paylaşıyor ve böylelikle maliyetleri biraz daha aşağıya çekiyor.

18- Mega koridorlar

Dünyanın büyük teknoloji şirketleri donanım gibi son tüketiciye ulaşan alanlardan yavaş yavaş çekiliyor. Birçoğu altyapı kurulumlanna yöneliyor. Mega şehirler ve mega bölgelerin ortaya çıkması bu şehir ve bölgeler arasındaki bağlantı altyapılannm da oluşturulması anlamına geliyor. İşte mega koridor fikri ulaşımdan altyapıya bu büyük şirketlere önemli fırsatlar sunacak.

19- Kullandığın kadar öde

Hayal edemiyor olabilirsiniz ama gelecekte arabanızı kullandığınız kadar ödeyeceksiniz. Bu fikir elektrikli arabaların yaygınlaşması ile hayata geçecek. Siz arabaya değil şarjına para vereceksiniz. Şarj endüstrisi geliştikçe arabalar ücretsiz bile dağıtılabilecek. Bu fikir tabii ki otomotiv endüstrisinde çarpıcı bir etki yaratacak.

20- Çok boyutlu ve bütüncül sistemler

Hayata, insana, organizasyona, sistemlere bütüncül bakmak 21. yüzyılda önemli ve gerekli hale gelecek. Disiplinler arası ve ötesi çalışmalar artacak. İnsanı ve sosyal sistemleri çözümlemek için çok boyutlu ve sistemci modeller kurulacak.

21- Hibrit İT ve Bulut Bilişim

Şirketlerin IT yapılannda maliyet odaklı yaklaşım IT yöneticilerini iyi planlanmış hibrit-bulut çözümlere yönlendirecek. İyi yönetilen yapılarda da IT’nin şirket içindeki rolleri artıyor olacak.

22- Yerel Mobil Uygulamalar ve HTML5

Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde her türlü ihtiyacı karşılayan bir mobil uygulama olmayacak JavaScript, HTML5 teknolojilerine hız kazandıracak ama yerel uygulamalar da önemini yitirmeyecek.

23- Tüketime önceden başlamak

Tüketiciler, sevdikleri (yeni) ürün ve markalara fon sağlamak, tanıtım ve gelişimlerine katkıda bulunmak için kullanabilecekleri yol ve yöntemleri giderek daha fazla benimsemeye başlayacaklar. Bu nedenle ön-sipariş, crowdfunding (kitle fonlama) ve tüketici değeri gibi kavram ve pratiklerin 2013’de geleneksel tüketim alışkanlıkları ile rekabet edecek düzeye erişmesi bekleniyor.

24- Mikro otomobil

Mikro araba segmenti önümüzdeki dönemde otomotiv sanayinin en önemli gelir kaynağı olmaya aday. Yakın gelecekte Avrupa pazarında mikro araba segmenti, 10 büyük global üreticiden yedisinin dahil olduğu 30’u aşkın sektörel kuruluş açısından en önemli gelir kaynağı olacak. Büyük ve akıllı şehirlerin sayısının artması ile bu araçlara daha çok ihtiyaç olacak.

25- Yepyeni bir internet

Ağ bağlantı hızı, sadece Telnet bağlantısının kullanılabildiği 1990’dan bu yana 170 bin katına çıktı. Önümüzdeki 10 yıl içinde ağ bağlantı hızı 3 milyon kat artacak. Geleceğin ağlan günümüzdeki-lerden çok daha hızlı olacak ve sürekli artan talebi karşılayacak şekilde ölçeklendirilmesi gerekecek. Bu da iş dünyasında önemli değişimler yaratacak.

26- B2B tümüyle internette olacak

2020 tarihinde müşteriler bütün ürün ve hizmetlere anında ulaşmak isteyecekler. Bunun sonucunda tüketiciler tedarikçilerden gerçek zaman konusunda daha fazla saydamlık ve daha detaylı bilgi talep edecek. Bu da interneti her zamankinden daha önemli bir hale getirecek.

27- Atılabilir şirket

Teknolojilerin ve fırmalann ömür çevrimlerinin sürekli kısalması, risk sermayedarlarının daha çabuk ve daha büyük miktarlarda yatırım yapması, fırmalann umut vaad eden küçük fırma-lan daha kısa süreler içinde satın alması ve ürün geliştirme sürelerini daha da kısaltmaya çalışmala-n atılabilir şirketleri beraberinde getirecek.

28- Hidrojen tabanlı yakıt hücreleri

Fosil yakıtlardan en çok kullanılan petrolün bitiş tarihi yaklaşık olarak 2040-2060 yılları arasında tahmin ediliyor. Bu durum hidrojen tabanlı yakıt çalışmalarının hızlanmasına yol açacak. Özellikle otomotiv sektöründe önemli değişimler olacak.

29- Mikrosigorta

Risk paylaşımının ve transferinin geleneksel sigorta modellerinin ötesinde yeni biçimleri belirecek. Piramidin tabanında, gelişmekte olan ülkelerde mikrösigortanın ve diğer ticari fırsatların potansiyel pazar büyüklüğü 1,5-3 milyar poliçe olarak tahmin ediliyor.

30- Ekosistem pazarları

Bazı tahminler sertifikalandırılmış ormanların ürünleri için ekosistem pazarlarının 2010’daki tahmini 15 milyar dolardan 2050’de 50 milyar dolara çıkacağını öne sürmektedir. Gelecekte hem su kaynakları hem de gıdaya yatırım yapanlar daha da öne çıkacak.

31- Artırılmış gerçeklik

Gelecekte insanların gerçeklik anlayışı günümüze göre farklılık gösterecek. Robotlar iş gücüne karışacak ve fiziksel açıdan insanların yükleri hafifleyecek. Şu anda bu tarz uygulamalar kullanılıyor ve gelecekte bu uygulamalar daha gerçekçi ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde yapılandırılacaklar.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Başarılı Fintech Girişimleri ve Para Kazanmanın Pratik Yolları

Türkiye bankacılık ve finans teknolojileri alanında ABD ve Avrupa’dan daha ileride. Dünyanın pek çok bankasında …

3 Yorumlar

 1. http://www.gencer.net adresinde hazır web sitesi tasarımları bulunmaktadır.

  Siz de web sitesi yapmak isteyen kişiler/firmalar bularak bizimle iletişim kurmalarını sağlayarak kazanç sağlayabilirsiniz.

  1- Web sitesi sahibi olmak isteyen kişi yada firma bulun
  2- Bize yönlendirin. ( http://www.gencer.net adresinden bir site beğenmelerini sağlayarak )
  3- Siteyi yaparsak/satarsak komisyonuzu alın (%25 komisyon)

  Her bir satıştan %25 yani 125 TL kazanç sizin!

  Detaylar için;
  http://gencer.net/ek-is/

 2. Merhaba, Petafoni ailesi olarak, pet shop işi yapmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Oldukça geniş olan yelpazemizdeki ürünleri tüm Türkiye’ye satarak yüksek marjlarda kar elde edebilirsiniz. Hangi şehirde yaşadığınız farketmez, gerçekte yada sanalda pet shop açmak için belli bütçelere ihtiyaç var. Biz ise, sizleri mal alma sıkıntısından kurtarıyoruz. Mala para yatırmadan sadece internet sitenizi kurarak hemen satış yapabilirsiniz. Ciddi düşünen arkadaşlarımız http://www.petafoni.com üzerinden bize ulaşabilirler. Tanışmak ve birlikte çalışmak dileğiyle..

 3. Az bir parayla düzenli günlük geliriniz olsun istermisiniz ne bayilik parası ne frence parası ne dosya parası nede proje parası nede komisyon parası istemiyoruz bizim çiftlikte doğal organik özgür tavuk köy yumurtası üretiyoruz az parası olup ta ne iş yapabilirim diye düşünen ve tarıma yatırım yapmak isteyip de arazim yok diye düşünmeyin 600 dönüm arazimiz var burada sizde paranız ölçüsünde bize katılabilirsiniz verdiniz parada size bir ay gibi kısa bir sürede dönüyor kısaca size bir hesap yapalım
  örneğin bin adet tavuk alıyorsunuz tavuğun tanesi 10 Tl 1000×10 = 10 bin TL ediyor köy yumurtasının tanesi 750 KRŞ bin tavuk günlük ortalama 800 yumurta verir 800 x 750 =günlük 600 TL ediyor 600 TL de ayda 18 bin TL ediyor verdiğiniz para size kısa bir sürede dönüyor ilgilenen arkadaşlar eko tarım doğal ürünler must19_@.com tel 0541 440 81 51 youtubeda çorum/ sungurlu Mustafa kayar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir