Kariyer ve İş

İş ve işçi arayana yeni fırsatlar

Yeni istihdam teşviklerinde ilk adım atıldı. İŞKUR’un bilişim ve imalat sektörüne yönelik işbaşı eğitim programlarında süre altı aya, geleceğin mesleklerinde dokuz aya çıkacak 2-5 yaş arası çocuğu olan kursiyer annelere bakım desteği var…

Kendi işini kuran engelliye 50 bin TL hibe

İŞKUR’un aktif işgücü programlarından diğer dezavantajlı gruplar gibi engelli vatandaşlar da yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra İŞKUR olarak engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen İdari Para Cezaları Fonu kullanılarak engelli ve eski hükümlülerin rehabilitasyonunu sağlamaya ve istihdama kazandırmaya yönelik projelere destek veriliyor. Engellilerin kendi işlerini kurmalarına, iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine, işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen mesleki eğitim ve rehabilitasyona yönelik projeler destekleniyor. En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda mesleki eğitim belgesi veya girişimcilik eğitim sertifikası bulunan engelliler hibe desteğini kullanabiliyor. Bu kapsamda 2014’ten bu yana 779 projeyi desteklediklerini söyleyen Cafer Uzunkaya, “İşini kurmak isteyen engellilere verilen 36 bin TL hibe | desteğini H018’de 50 bin TL’ye yükselttik” dedi.

İşgücü programlarına katılım koşulları

İŞKUR’un düzenlemiş olduğu aktif işgücü programlarından kuruma kayıtlı tüm işsizler ve bazı durumlarda çalışanlar da yararlanabiliyor. Program türlerine göre katılımcı yelpazesi değişebiliyor. Girişimcilik eğitimlerinden de çalışan ya da işsiz fark etmeksizin 18 yaşını tamamlamış, İŞKUR’a kayıtlı herkes faydalanabiliyor. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlanabilmek için İŞKUR’a kayıtlı işsiz ve 15 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor.

iş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına “artı iki istihdam” çağrısı yaparak müjdesini verdiği yeni istihdam desteklerinin uygulanmasında, Türkiye Iş Kurumu (IŞKUR) aktif bir rol üstlenecek. 2017 yılının 11 ayında yaklaşık 1 milyon kişinin istihdamına aracılık eden, 473 bin 636 kişiyi aktif işgücü programlarından yararlandıran İŞ-KUR, 2018 yılında aktif işgücü programlarını yeni nitelikler kazandırarak sürdürecek. 2018’de de “iş başında öğrenme” fırsatı tanıyan işbaşı eğitim programlarına ağırlık verecek olan İŞ-KUR, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarını üç aydan altı aya kadar çıkaracak. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 TL’ye kadar cep harçlığı verilirken, siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlerin ise dokuz aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL cep harçlığı alması sağlanacak.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteği verilecek. işveren örgütleriyle işbirliği içinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek. Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler unutulmayacak. Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından esnek eğitim almaları sağlanacak.

474 BİN KİŞİ YARARLANDI

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018 yılında uygulayacakları aktif işgücü programlarını anlattı. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla İŞKUR’un işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programlan düzenlediğini vurgulayan Uzunkaya, 2017 yılının 11 ajanda 473 bin 636 kişiyi aktif işgücü programlarından yararlandırdıklarını söyledi. 2016 yılında İŞKUR’un aktif işgücü programlarından 420 bin 638 kişi yararlanmıştı.

Aktif işgücü programları içerisinde en fazla işbaşı eğitim programlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Uzunkaya, bu yıl kasım ayı itibarıyla aktif işgücü programlarına katılanların 279 bin 628 kişi ile yüzde 60’ının işbaşı eğitim programı katılımcıları olduğunu ifade etti. İşbaşı eğitim programlarında istihdam oranının yüzde 75 olduğunu belirten Uzunkaya, 2018 yılında da işbaşı eğitim programlama ağırlık vermeyi planladıklarının altını çizdi. 2017’nin 11 aymda İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına 108 bin 712 kişinin, girişimcilik eğitim programlarına ise 85 bin 296 kişinin katıldığını belirten Uzunkaya, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 65’inin istihdam edildiğini aktardı.

2018 yılında aktif işgücü programlarını yeni nitelikler kazandırarak sürdüreceklerini belirten Uzunkaya, dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen kadınların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin istihdamına yönelik politikalara ağırlık verileceğini dile getirdi.

1 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Uzunkaya, 2017 yılında uygulanan istihdam seferberliğinde kilit rol üstlenen İŞKUR’un, 2018 yılında uygulanacak istihdam programında çeşitlendirilmiş teşvik kampanyasının da etkisiyle daha fazla görünür olacağını vurguladı. İŞKUR etkisiyle 2016’da 789 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Uzunkaya, 2017 yılı kasım sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişilik istihdamın gerçekleştirildiğim vurguladı. İŞKUR’un 2003’te 25 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlarken, bugün 1 milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirdiğine dikkat çeken Uzunkaya, “Yılda 300-500 kadının eğitim programlarına katılımından bahsedilirken, şu anda yılın ilk 11 ayında eğitim programına katılan kadın sayısı 260 bin. Eğitim programlama gençlerin katılımı da bir o kadar ve 15-29 yaş grubu katılımcılar yaklaşık 288 bin 322 kişi” dedi.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Uzunkaya, işgücü piyasasında nitelik ve iş tecrübesi gibi unsurların önemine dikkat çekerek, “Mesleklerin ve ihtiyaçların çok hızlı değiştiği bir çağı yaşıyoruz. İşgücü piyasasının yeni istek ve ihtiyaçlarına göre insan gücünün yetiştirilmesi gerekiyor. O nedenle işgücü piyasalarım ve istihdamı ilgilendiren ne varsa, İŞKUR’un ajandasında olmak zorunda. Aktif işgücü programlarını geliştirirken işgücü piyasasının ve iş arayanların taleplerini görme ve değerlendirme adma 90 bini aşkın işyerinde gerçekleştirilen ‘İşgücü Piyasası Talep Araştırması’ verilerini dikkate alıyoruz. 2018’de de işgücü piyasasının ve işverenlerin talep ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulayacağız” diye konuştu.

Uzunkaya, aktif işgücü programları kapsamında düzenledikleri eğitim programlarını; işgücü piyasasında karşılığı olan, işverenler tarafından talep edilen ve işverenlerin, ihtiyaç duyduğu her meslekte düzenlenebildiğini kaydetti.

Yeni istihdam desteklerinin yasal altyapısına ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uzunkaya, “Diğer taraftan bizim kendi mevzuatımızda, yönetmelik ve genelgelerimizle yapılması gerekenler var” dedi.

Aktif işgücü programlarında imalat sanayi, bilişim sektörü ve dijital olarak ifade edilen “Sanayi 4.0” eğitim alanlarının öncelikli olacağını kaydeden Uzunkaya, işbaşı eğitim programlarının süresinin 2018’de bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde üç aydan altı aya çıkarılacağını vurguladı. Uzunkaya, diğer sektörlerde işbaşı eğitim programlarının ise üç ay uygulamaya devam edileceğini kaydetti. Hizmet sektörünün ön planda bulunduğu alanlarda üç aylık eğitim modüllerinin yeterli olduğunu ifade eden Uzunkaya, bilişim ve imalat gibi daha nitelik gerektiren sektörlerde üç ayın yeterli olmadığının görülmesi üzerine, sürenin altı aya çıkarıldığım aktardı.

GÜNLÜK 75 TL CEP HARÇLIĞI

İŞKUR, 2018 yılı itibarıyla siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi çağın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenleyeceği işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlere dokuz aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL cep harçlığı verecek. Özellikle bu alanlarda istihdam edilenlerde çok fazla eğitim, nitelik ve kalifiye olmak gerektiği için eğitim programlarında farklılaşmaya gittiklerini dile getiren Uzunkaya, “Bilişim sektöründe 4 binin üzerinde eleman yetiştirdik. Gördük ki, bu alanlarda verilecek eğitimler, bahsettiğimiz programlarla sınırlandırabileceğimiz zaman içinde gerçekleşmesi mümkün değil. Bu alandaki eğitimli insanların eğitim programlama katılımını sağlamak istiyoruz. İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 TL’ye kadar cep harçlığı verecek. Özellikli alanlarda işbaşı eğitim programlama katılanlarm günlük cep harçlığını ise 75 TL’ye çıkarıyoruz” diye konuştu.

Bu arada işbaşı eğitim programlarında katılımcıların genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaya devam edilecek.

Yeni istihdam paketine göre sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteğini program süresince İŞKUR karşılayacak. Kadınların işgücüne katılımına ve istihdamının artırılmasına çok önem verdiklerini söyleyen Uzunkaya, “Çocuklarının bakım zorunluluğu nedeniyle, bu eğitimlere ve programlara katılamayan kadınlar için engelleri kaldırmak istiyoruz. 2017 yılında aktif işgücü programlama katılanlarm yüzde 55’ini kadınlar oluşturdu. Bu katılımı daha da artırmak istiyoruz. Başlatılacak pilot uygulamanın detayları, şu anda olgunlaştırılıyor” diye konuştu.

MEGİP HAYATA GEÇİRİLECEK

İki yıl süreli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) ile işveren örgütleriyle işbirliği içerisinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek. Süresi iki yıl olan proje, teorik ve pratik eğitimi içerecek şekilde sekiz aya kadar düzenlenecek ve katılımcılara günlük 54 TL cep harçlığı verilecek. Bu proje ile işbaşı eğitim programlarıyla meslek edindirme kurslarım bir bütün olarak ele aldıklarını dile getiren Uzunkaya, ikili eğitim sistemini içeren bu yeni uygulama ile kursiyerlerin bir yandan eğitim programına katılacağını, diğer yandan işbaşında eğitim fırsatı bulacağını kaydetti.

Hem istihdamda hem de eğitimde olanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve aktifleştirilmesi için tedbirler hayata geçirilecek. Mesleki Eğitimde Kupon Yöntemi pilot olarak uygulamaya geçirilecek. Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek şekilde eğitim almaları sağlanacak. Bu eğitimlerin ücretlerini İŞKUR ödeyecek. Eğitimleri aldıktan sonra gençlerin hemen istihdama katılmalarını sağlamak için eğitim kuramlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü alınacak.

GENÇ İSTİHDAMINA DESTEK

İstihdam seferberliğinde oldukça önemli bir konumda bulunan İŞKUR işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için elinde bulunan aktif ve pasif işgücü piyasası araçlarının tamamını mümkün olan en geniş ölçekte kullanıyor. Tüm işsizlerle birebir ilgilenme ve onları işe yerleştirme hizmetlerinden faydalandırma çalışmaları içerisinde gençlere özel önem veriyor. Genç işsizliğinin azaltılmasının temel hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Cafer Uzunkaya, “Kurs ve programlarımızdan yararlanmada gençlerimize öncelik veriyoruz. Aktif işgücü programlarından yararlananlara genel olarak baktığımızda 2017’nin 11 aymda 15-29 yaş grubu içerisinde yer alan gençler toplam katılımcıların yüzde 61’ini oluşturuyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlann yüzde 74’ü gençlerimizden oluşuyor. 2018’de daha fazla gencimizin kurs ve programlardan yararlanabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İşgücü piyasasına girme noktasında tecrübe eksikliği vb. nedenlerle daha kırılgan konumda yer alan gençlere yönelik 2010 yılından bu yana teşvik politikaları devam ediyor. Daha çok gencin işgücü piyasalarına girebilmeleri için işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. 2017 yılında başlatılan “işverenlere ilave istihdam teşviki uygulaması” ile çalışanın işverene olan asgari ücret düzeyindeki işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fo-nundan, gelir vergisine asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan tutarı ise Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2017 tarihine kadar karşılanıyor. Bu kapsamda istihdam edilen her bir çalışan için işverene her ay 773 TL destek sağlandı. Bu destekten gençler de yararlandı.

ALTI AYLIK ÜCRET DEVLETTEN

Önceki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafmdan açıklanan yeni istihdam teşvikleri çerçevesinde gençlerin çalışma hayatına girişlerini desteklemek için önemli tedbirler hayata geçirilecek. 18-25 yaş arası gençlerin, kayıtlı çalışmaya başladıklarında artık yetim aylıkları kesilmeyecek. İşverenlere kısmi süreli çalışanları için aynı gün SGK’ya bildirim imkanı sağlanacak. Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerin de kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal edilmeyecek.

Üç ve daha az çalışanı olan imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılama ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecek. Söz konusu destek asgari ücret üzerinden olacak ve 2018 yılının başından itibaren istihdama katılan bir çalışanın altı aylık ücreti devlet tarafından ödenmiş olacak.

Yeni istihdam teşvikleri, iş arayanlar ve işverenler başta olmak üzere, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Buna göre imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanacak. İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek. 4 bin 740 TL maaşa kadar ek istihdam sağlanan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacak. Böylelikle 2017 yılında, çalışan başına 773 TL’den bin 884 IL’ye kadar olan prim desteği sürdürülecek ve bu tutarlar, 2018 yılının asgari ücretine göre güncellenecek. İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017’de olduğu gibi 2018’de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecek.

Teşvikten yararlanma süresi her bir sigortalı için en fazla 12 ay olacak. Özel politika gerektiren gruplar işgücüne katılımlarını artırmak adma özel olarak desteklenmeye devam edilecek. Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engellilere teşvikten 18 ay yararlanabilme imkanı sunulacak. İstihdam teşviki 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacak.

ÜNİVERSİTELİYE İRTİBAT NOKTASI

İŞKUR, hizmetlerinin sunumunda önemli yararlanıcı kesimlerden birini oluşturan üniversite öğrencilerine doğrudan danışmanlık hizmeti verilebilmesi, gençlerin daha etkin bir şekilde işgücü piyasasında yer alabilmeleri ve doğru kariyer planlaması yapabilmeleri maksadıyla “İŞKUR İrtibat Noktaları” kuruyor. Halihazırda üniversitelerde toplam 88 irtibat noktası ile hizmet sunuluyor. Meslekler, mülakat teknikleri, CV hazırlama, işgücü piyasası hakkında güncel bilgiler, haberler ve makalelere yer verilen “İŞKUR Kariyer” isimli internet sitesini kullanıma açan İŞKUR, kariyer yolculuğundaki gençleri bilgilendiriyor.

İŞKUR, Avrupa’daki eğitim ve öğrenme fırsatları, yeterlilikler, değişim programlan ve burslar gibi bilgileri tek bir çatı altında birleştirerek öğrencilere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere, danışmanlara ve eğitimcilere bu alanlarda bilgi sunmayı hedefleyen “Avrupa Çapında Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı’na (PLOTEUS, http://ec.europa.eu /ploteus) Türkiye’deki eğitim öğretim fırsatlarının aktarımının gerçekleştirilmesini planlıyor. Bu konuda İŞKUR’un üniversitelerle işbirliği süreci devam ediyor.

Türkiye’de İŞKUR tarafından yürütülen Avrupa Rehberlik Merkezi ağı (Euroguidan-ce) faaliyetleri ile mesleki rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini geliştirme maksadını taşıyan çalışmalar gerçekleştirilirken, gençlere bu kapsamda danışmanlık hizmeti sunuluyor. Aynı zamanda bu alanlarda çalışanların ağ aracılığıyla mesleki gelişimleri sağlanıyor. (http://euroguidance.iskur.gov.tr).

İŞ KULÜPLERİ PROJESİ

İŞKUR, aktif işgücü piyasası programı olan iş kulüpleri projesi ile kadınlar, gençler, engelliler, göçmenler, uzun süreli işsizler, üniversite öğrencileri gibi kişilere, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği veriyor. İş kulüplerinde; işsizlere iş arama motivasyonu kazandırılıyor, işsizlerin en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmeleri sağlanırken, çalışmak isteyen Jıerkese göre bir iş olduğu fikri kişilerde oluşturuluyor. İşsizlere nerede iş bulunabileceği gösterilirken, kişilerin özgüveni yükseltiliyor. Halihazırda İstanbul, İzmir, Çanakkale, Denizli, Sakarya, Trabzon, Mersin, Bursa ve Ankara’da bulunan iş kulüplerine ilave olarak, önümüzdeki günlere Mersin, Yozgat, Konya, Kırıkkale, Diyarbakır ve Elazığ’da iş kulüpleri açılmasını planladıklarını söyleyen Uzunkaya, proje kapsamında üniversitelerle işbirliği yapıldığım, öğrencilerin iş kulüplerinden yararlanmasının sağlandığım kaydetti.

MESLEK SEÇİMİNE DESTEK

İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe, işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini artırmak maksadıyla “Meslek Seçimine Destek Dergisi” hazırlanıyor. 2013 yılında 700 bin, 2014,2015,2016 ve 2017 yıllarında ise 1 milyon adet Türkiye genelinde dağıtılıyor.

Bu arada üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak maksadıyla düzenlenen “Meslek Tanıtım Günleri”nde meslekler, mesleğin erbabı tarafından tanıtılıyor. İl müdürlüklerince belirlenecek program çerçevesinde Türkiye’de lisans düzeyinde en çok tercih edilen dokuz meslek dahil birçok mesleğin tanıtımı yapılıyor. Meslek tanıtım günleriyle yanlış meslek seçiminin bireysel ve toplumsal anlamdaki olumsuz etkilerinin giderilmesi, İŞKUR’un bilinirliği ve ta-nmırhğının artırılması ve kariyer yolunda gençlerin yalnız kalmaması hedefleniyor. 2015 yılında başlayan bu etkinliklere bugüne kadar yaklaşık 71 bin gencin katıldığını söyleyen İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, bu arada 250 mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı sekiz adet meslek bilgi kitapçıklarının hazırlanarak kullanıma sunulduğunu, kitapçıklara, “İŞKUR Kariyer” sitesi üzerinden ulaşılabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Recep VARÇIN / Ankara Ün. insan Kaynakları Yön. Ana Bilim Dalı Başkanı
“Mesleki bilgi tek başına yeterli değil”

Gençlerin işgücü piyasasında istihdam edilememesinin önündeki engellerden biri iş deneyimlerinin olmaması. İŞKUR’un aktif işgücü programlarının işgücü piyasasına yeni girenlere deneyim kazanması noktasında katkısı olabilir. Ancak günümüzde mesleki bilginin olması istihdam için tek başına yeterli değil. İnsan kaynaklarında, 21. yüzyıl becerileri dediğimiz transfer edilen becerilerin olması lazım. Bu beceriler, mesleki beceriler kapsamına girmediği için İŞKUR bunu finanse edemiyor. Özellikle siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim gibi çağımızın ve geleceğin meslek eri olarak görülen alanlarda düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına istihdam becerilerinin yedirilmesi gerekiyor.

Bugün nerede çalışırsanız çalışın iletişim, ekip içinde veya bağımsız çalışma, inisiyatif alma gibi beceriler aranıyor. Dikkat ederseniz iş dünyası ilanlarında bu tür beceriler ön plana çıkıyor, tercihende üniversite mezunu olsun deniyor. İstihdam desteklerine baktığımızda bu alanda verilen destekler yok. Son açıklanan OECD Yetişkin Becerileri Araştırmasında, 33 ülke içinde Türkiye istihdam becerileri konusunda son sırada yer almış. Bizim ciddi olarak gençlere beceri kazandıracak şekilde eğitim programlarını güncellememiz lazım.

Mustafa İSKİFOĞLU / MAN İnsan Kaynaklan Direktörü, Ankara İnsan Kaynakları Platformu Başkanı
”Uluslararası rekabette avantaj sağlıyor”

Daha önce rekabetçiliği çok fazla destekleyen aktif işgücü politikaları uygulanırken, son birkaç yıldır programlar bazı firmaların yaptığı suiistimalleri önlemek için atılan adımlarla profesyonel iş dünyasının, büyük ölçekli kuruluşların istemediği şekle büründü. Daha önce altı ay süresince desteklenen programlar, 12 aya kadar uzatılabiliyordu. Bu süre önce altı aya, sonra üç aya indirildi. Ayrıca programa katılacakların son üç aydır işsiz olması şartı getirildi. Yaptığımız girişimlerle programa başvurabilmek için işsizlik koşulu bir aya çekilirken, istihdam teşvik program süresi uzatılmadı. İstihdam programlarını düzgün bir şekilde ve kuralına göre uygulayan şirketler, bir anlamda suiistimal yapan kötü şirketlere tabiri caiz ise boğduruldu. Bu programların meslek edindirme anlamında işe yaramasını ve işsizleri iş dünyasına kavuşturmak istiyorsak, sanayi sektöründe üç aylık eğitim yetmez. Meslek edindirmenin süresinin minimum ne kadar olması gerektiği konusunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile MAN dört aylık bir çalışma yaptı. Bir kişinin sanayi sektöründe yetkin olması için gerekli sürenin 11 ay olduğu belirlendi. Bu çalışmanın sonucunu İŞKUR’a ilettik. Bunun mücadelesini çok verdik. Cumhurbaşkanımızın İstihdam Şurası’nda yaptığı konuşmaya istinaden bu konuda adım atıldı. Bunlar iyiye işaret. Bu destekleri gayet pozitif buluyoruz. Devletin bu destekleri üç aydan altı aya çıkması önemli ölçüde bize uluslararası rekabette avantaj sağlıyor.

Mehmet ŞİŞMAN / Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkan Yard.
”Gençlerin iş hayatı için fırsatı”

Gençlerin işgücü piyasasına girmesine yönelik atılan adımları önemsiyorum. Aktif işgücü programları, gençlerin iş hayatına adım atması, iş dünyası ve özel sektörle buluşması, ne tür bir çalışma ve beklenti içerisinde olduklarını görmesi açısından önemli.

Bugün hukuk fakültesini bitirenler avukatlık yapabilmek için staj yapıyor. Pratisyen doktorlar veya TUS eğitimi alan doktorlar, hastanede iş başında eğitim alıyor. Okullardaki ile iş dünyasındaki eğitim çok farklı. Keşke mühendislik mezunlarına da bir yıl staj olsa. Yeni işe başlayan mühendislere ‘iş ustadan öğrenilir’ deniliyor. Mühendisler, işi ustasından öğrendikten sonra ona amirlik yapmakta zorlanıyor. Nitelikli eleman, teknisyen ve tekniker sorunu yenilenebilir enerji sektörünün kanayan yarası, iki yıllık okulu bitirenler dört yıla tamamlıyorlar. İşveren de ihtiyacı olan ara – kademe elemanı bulamıyor. Halbuki iki yıllık bölümü JKB : bitiren teknikerler istihdam —JmBeL; şansı ve alacağı ücretleri, dört yıllık üniversite bitirdiğinde bulamıyor. Yenilenebilir enerjinin de aralarında bulunduğu özellikli alanlarda dokuz aya kadar verilecek eğitimler gençlerin iş hayatına girmesi için fırsat yaratır. İşveren ise eğitim programına katılan ve acemilik dönemi devlet tarafından finanse edilen bu gençler arasından istihdam edeceklerini seçme şansı yakalar.

Necdet BUZBAŞ / Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı
”İstihdam teşvikleri iyi düşünülmüş”

2017 yılında başlatılan Milli İstihdam Seferberliği büyük bir sinerji yarattı. Bir yıl dolmadan yaklaşık 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlandı. Ancak Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesini dikkate aldığımızda, istihdamın büyümeye paralel artmadığı görülüyor. İstihdamda sürdürülebilirlik önemli, o nedenle bunun sebeplerini araştırmalıyız. Türkiye’de hem nüfus artıyor hem de stok işsiz sayısı yüksek. Bu nedenle her sene 1.5 milyon kişinin istihdam edilmesi gerekiyor. Yeni istihdam teşviklerini bu noktada çok yerinde buluyorum. Söz konusu teşviklerin bu sene de büyük katkı getireceği kanaatindeyim. İstihdam teşvikleri iyi düşünülmüş. Aktif işgücü programlarında yaklaşım çok güzel. Ama içeriğin biraz daha sektörlere istihdam sağlayacak şekilde detaylandırılması, sektörlerin alt kırılımlarının dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyim, Örneğin imalat sanayinde alt sektörlere göre çalışmaların yapılması önem taşıyor. 6 aylık aktif işgücü eğitim programlarını imalat sanayi için yeterli bulmuyorum. İşini öğrenebilmesi için bir mavi yakalının asgari bir yıl çalışması gerekiyor. Bir de teşviki verip bir yıl sonra istihdam edeceği kişiyi seçmek yerine, şirketlere eğitim planınızı getirin demek lazım. Burada bir optimizasyon sağlanabilir. Benzer sektörler için ortak eğitim programlan çıkarılabilir.

Rahmi AKTEPE / Türkiye Bilişim Derneği Başkanı
”Elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Sivil toplum örgütleri ara eleman temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaten bir süredir Mesleki Yeterlilik Kurumu, üniversiteler ve Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu ile işbirliği halindeydi. Türkiye Bilişim Derneği olarak siber güvenlik ve yazılım alanında ara eleman eğitimi için çalışmalara başlamıştık. Ancak burada önemli bir sorun var: Eğiticiler nereden bulunacak? Eğiticilerin eğitimlerinin yaparak bu işe başlamak gerekiyor. Türkiye’ye yaygın bir şekilde bunun acilen planlanması gerekiyor. Türkiye, dünyada 16. büyük ekonomi. Bugüne kadar rekabeti doğuyla ve ucuz işgücü ile yapan Türkiye, artık batıyla rekabet etmek zorunda.

Hızla dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekiyor. Nitelikli insan gücümüz, holdinglerin, KOBİ’lerin yapısı düşünülerek bir yerden başlamak gerekiyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı çalışmaları bize gösteriyor ki, Türkiye’de bu noktada büyük bir kıpırdanma var. Bu çabanın, belirli bir ekosisteme ihtiyacı var. Bu sağlandığında, o kritik eşiği aşacağız. Bu konuda son birkaç yıldır yaratılan enerjiyle, Türkiye bu eşiği aşabilir. Yeni istihdam desteklerini bu kökten sahiplenmenin bir ürünü olarak görüyoruz. Dernek olarak da, her türlü işbirliğine hazırız. Biz elimizi taşın altına koymaya, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bilişim, siber güvenlik alanlarında öngörülen dokuz aylık eğitimlerin yeterli olacağını düşünüyorum. Türkiye’de genç işsizlik çok yüksek. Gençlerin yüzde 26’sı ne eğitimde ne de istihdamda. Belli meslek gruplarının ise ara eleman ihtiyaçları var. Önümüzdeki dönemde bu ihtiyaç daha da artacak. Plansız eğitim sonucu işsiz kalan arkadaşların hızlıca mesleki eğitimlerinin yapılıp, işgücü piyasasına kazandırılması gerekiyor.

Hülya Genç Sertkaya

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu