Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Kalkınma Ajansı Destekleri 2018

İçeriğe Ait Başlıklar

Tek durak ofis modeli

İllerin, yatırım destek ve tanıtım stratejilerini hazırlayan yatırım destek ofislerinin, “tek durak ofis” işlevi geliştirilecek. Yatırım destek ofislerinin geçen yıl yereldeki ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek suretiyle, ilin yatırım destek ve tanıtım alanındaki ortak gündemini oluşturmaya ve bu alanlardaki çalışmalara vizyon ve odaklanma sağlamaya dönük il yatırım destek ve tanıtım stratejilerini hazırladığını söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018 yılında ise bu stratejilerin, bilhassa ilin sorun alanlarına yönelik eylem planlarının güncelleneceğini kaydetti. Yeni teşvik sisteminde yatırım destek ofislerine yerel birim olarak teşvik belgesi düzenleme, izleme ve kapatma yetkisi verildiğini vurgulayan Elvan, “2017’de tek durak ofis yaklaşımı çerçevesinde, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin takip ve koordinasyonunu kolaylaştırmak üzere, İstanbul Yatırım Destek Ofisi bünyesinde yabancı yatırımcılara hizmet verecek şekilde ‘Invest in İstanbul’ yapısı hayata geçirildi. 2018 yılında yatırım destek ofislerinin tek durak ofis işlevinin geliştirilmesine yönelik model oluşturma çalışmaları tamamlanacak ve pilot uygulamalar başlatılacak” şeklinde konuştu.

Genç girişimci merkezleri kuruluyor

İnovatif ve büyüme potansiyeli taşıyan bir iş fikrine sahip genç girişimcilerin iş kurma ve mevcut işlerini büyütmelerini sağlamak üzere ihtiyaç duyacakları eğitim, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini verebilecek ve onları yatırımcılarla buluşturacak Genç Girişimci Merkezleri kuruluyor. Bu merkezlerin üniversite ve özel sektör işbirliğinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir ara yüz niteliği göreceğini söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bu merkezlerle genç girişimcilerin, işyeri, toplantı salonu ve ofis hizmetleri ihtiyacının karşılanması, sermaye bulma ve strateji geliştirme konularında ihtiyaç duyacakları eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ile her türlü teknolojik imkânın sağlanması, iş dünyası işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesine yönelik organizasyonların düzenlenmesinin planlandığını dile getirdi. Söz konusu merkezlerin üniversite içerisinde kurulmasını önemsediklerini dile getiren Elvan, ilk aşamada Erzurum Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile çalışmalara başlandığını kaydetti.

Yazılım ve tasarıma destek

Diyarbakır, Şanlıurfa illerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 30 milyon TL’ye ulaşan üç mali destek programı için çağrıya çıktı.

2018 yılında uygulanacak programlardan ilki 11.5 milyon bütçeli “KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı”. Program kapsamında 10 milyon TL imalat sanayi KOBİ projelerine, 1.5 milyon TL yazılım ve tasarım projelerine kullandırılacak. İmalat sanayi projelerinde asgari destek miktarı 50 bin TL, azami destek miktarı 500 bin TL, yazılım ve tasarımda ise asgari 50 bin TL, azami 200 bin TL olarak uygulanacak. 9 milyon TL bütçeli Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı’nda, proje başına asgari destek miktarı 75 bin TL, azami destek miktarı 750 bin TL olacak. 4.5 milyon TL bütçeli Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı’nda destek miktarı 300 bin TL’ye, 5 milyon TL bütçeli Sanayi Altyapısı Maii Destek Programı’nda ise 750 bin TL’ye kadar çıkacak. Programlar için son başvuru tarihi 26 Mart 2018 saat 23.59 olacak.

Bilgilendirme toplantıları yapılacak

2018 yılı için birbiri ardına mali destek programlarını açıklayan kalkınma ajansları, programların tanıtımına yönelik olarak bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Ayrıca proje teklif çağrısı kapsamında, proje başvurularının KAYS üzerinden nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimleri gerçekleştiriyor. Potansiyel başvuru sahiplerine belirtilen takvimdeki uygun bir eğitime katılarak projelerin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi verilebiliyor.

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
”Turizmin geliştirilmesi önceliğimiz”

Trakya Kalkınma Ajansı’nın bölge genelinde turizmin geliştirilmesi temel önceliklerden biri. Özel sektör projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan projelere öncelik veriyoruz. Geçen yıl makro politikalar gereği bir Mali Destek Çağrısı programı açmadık ancak 2018 sonunda bir programa daha çıkacağız. 2018’de başta turizm olmak üzere, ‘Yeni İşim Girişim ve Maker Kültürünün’ geliştirilmesine yönelik girişimcilik çalışmalarına, bölgemizde dış ticaretin geliştirilmesi ve bununla ilgili bir istihbarat merkezi kurulmasını da içeren KOBİ Dönüşüm Programına, savunma sanayi ve havacılık sektörüne yönelik çalışmalara, tarım makineleri sektörünün geliştirilmesi, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi, süt ve süt ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik alanlarda destek vereceğiz. Gündemimizde ilgili kurumlardan onay bekleyen yeni güdümlü projeler bulunuyor. Üç ilimizde de önümüzdeki dönemde uygulanacak güdümlü projeler turizm ile ilgili olacak. Süt ve süt ürünleri, tohumculuk ve girişimcilik konularında da projeler hayata geçirilecek.

Sena GÜRSOY / İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili
”Sekizinci güdümlü projemiz yolda”

Bugüne kadar sözleşmeye bağladığımız yedi güdümlü projeden beşini tamamladık, ikisinde çalışmalar sürüyor. Sekizinci güdümlü projemiz de yolda, yakın zamanda Kalkınma Bakanlığı onayına gönderdik. Uygulaması tamamlanan güdümlü projelerimiz İYTE Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi, Ege İhracatçı Birlikleri Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi, DEÜ İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştiricisi ve Hızlandırıcısı, EU BESTMER Biyokütle Enerjisi Teknolojileri Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Koleji ve FabLab projeleri.

Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği Soğutma Sanayi Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ile Ödemiş Kaymakamlığı Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi projeleri devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Teknotest Projesi ise onay aşamasında.

Yusuf BALCI / Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
”Endüstri 4.0 için altyapı oluşturulacak”

Zafer Kalkınma Ajansı’nın mutabakat metni imzalanan iki güdümlü projesi bulunuyor. Bu projelerden ilki İscehisar Mermer İhtisas OSB’nin proje yürütücüsü olduğu 6 milyon TL’lik Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer Projesi. Proje kapsamında üretim sürecinin verimliliğini artırmayı, mermer üretim süreçlerinde ve üretilen ürünlerde kalite güvence ve sertifikasyon uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve kurulacak olan merkezde firmalara danışmanlık hizmeti sağlanması amaçlanıyor.

Projelerden İkincisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi (MCBÜ-AKÜM). Bu projeyle Manisa’daki ve bölgedeki imalat sanayinin rekabet gücünü artırmayı ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Türkiye’ye Manisa’dan bir örnek sunmak istiyoruz. Proje kapsamında tahsis edilen bütçe 6.5 milyon TL.

İsmail GERİM / Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Güdümlü projeler sektörlerin dönüşümünü sağlıyor

Güdümlü projeler, uygulandıkları sektörün vizyonuna yön vererek sektörün dönüşümünü sağlamayı hedefliyor. Şimdiye kadar BEBKA ‘dan üç proje destek almaya hak kazandı. Bunlardan ilki yaklaşık 10 milyon TL destek vereceğimiz ve yapımı tamamlanmak üzere olan Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi. Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi de aynı destek programı kapsamında ajansımızdan yaklaşık 7.5 milyon TL destek alacak. Bu merkez hem bölgede hem de ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerinin sürdürülebilirliğine, arge altyapısının kurulmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile aynı çatı altında kurulacak olan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi için ağustosta projenin imza törenini gerçekleştirdik. Bu proje için ayrılan bütçemiz de 11.6 milyon TL. Bursa bölgesi lokomotif sektörleri olan otomotivden havacılık ve rüzgar enerjisine kadar birçok alanda dönüşüme öncülük eden üretim, test, sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri ile entegre edilmiş bir merkez haline gelecek.

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU / Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
”Beş güdümlü proje önerimiz var”

MARKA’nın 2018 için hazırlıklarını yürüttüğü her il için bir olmak üzere toplamda beş güdümlü proje önerisi var. Başvuru sahipleriyle bu projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

“Düzce Tasarım-Üretim-Belgelendirme ve Teknoloji Merkezi Projesi” geliştiriliyor. Bu proje ile bölgenin ve ilin nitelikli İşgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim faaliyeti ile mesleki yeterlilik belgelendirme ve akreditasyon işlerinin yapılacağı bir merkezin kurulması amaçlanıyor. Bir diğer hazırlık aşamasındaki proje ise Bolu’da Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nin başvuru sahibi olacağı “Atıktan Hayvansal Yağ Geri Kazanım Tesisi Projesi”.

Kocaeli’de, İMES Organize Sanayi Bölgesi tarafından da “Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” projesi geliştiriliyor. Bu projede ise, arge yapmak isteyen işletmelere gerekli teknik altyapı olanaklarını ve bilgi birikimini temin edecek hizmetlerin sunulduğu bir merkez kurulacak. Yalova’da, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından “Kivi Üreticilerinin Marka Değeri Yüksek Üretim İçin Birlik Modeli Oluşturulması ve Meyvelerin Kurutularak Değerlendirilmesi” başlıklı proje geliştiriliyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi” başlıklı proje değerlendirilerek Kalkınma Bakanlığı onayına sunuldu.

Arif ŞAYIK / Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Dezavantajlı gruplara öncelik var

Ankara Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2010 yılından itibaren dezavantajlı gruplar konusunda destekler sağlıyor. Bu alana bu zamana kadar mali ve teknik destekler ilan edildi. Ajans marifetiyle faaliyetler yürütüldü. 2018 için tasarlanmış ve uygulanacak olan mali destek programlarının odak noktasında dezavantajlı gruplar yer almamakla birlikte projelerinde dezavantajlı guruplara yönelik iyileştirmeler gözeten başvuru sahiplerinin projelerine seçme aşamasında öncelik tanınıyor. Güdümlü proje destekleri için birçok paydaşla görüşmeler yapılıyor, talepler değerlendiriliyor. Ankara’nın kalkınmasında önemli atılımları sağlayacak proje fikri teklifleri değerlendiriliyor. Üzerinde çalışılan ve fizibilitesi devam eden projeler bulunuyor.

Ahmet Emin KİLCİ / Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili
”Yozgat’ta hayvan hastanesi ve borsası inşa edilecek”

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın üç yeni güdümlü projesi bulunuyor. Bunlardan ilki Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Projesi. İkincisi Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi olacak. II. Abdülhamid tarafından 1902 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak inşa edilen binaların uygulamalı müzeye çevrilmesi planlanıyor. Doğu-batı aksında yer alan ve büyükbaş, küçükbaş hayvan taşımacılığının merkezinde yer alan Yozgat ilinde son teknoloji ile donatılmış hayvan hastanesi ve borsasının inşası planlanıyor. Halihazırda devam eden güdümlü projemiz Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi. Ajans tarafından 3.4 milyon TL destek verilen proje ile Türkiye’nin gerek bilimsel gerekse de sağlık açısından ana ihtiyaçlarından olan kan ve ilik bankasının kurulması sağlanacak.

Dr. Serkan GENÇ / Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili
”Üç güdümlü proje hazırlanıyor”

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılında Çankırı Belediyesi’nce sunulan “Çankırı Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali” ile 2017’de Kastamonu Belediyesi’nce sunulan “Tarihi Kent Merkezinde Kültür ve Geleneksel Üretim Temelli Turizm Cazibe Alanı Oluşturulması” güdümlü projelerinin uygulaması devam ediyor. 2018 yılı güdümlü proje desteğine yönelik hazırlık aşamasında olan üç proje bulunuyor. Bunlar Boyabat Belediyesi’nin “Gelecek Turizmde; Turizm Boyabat’ta Projesi”, Kastamonu Ticaret Borsası’nın “Kastamonu Ticaret Borsası Güneş Enerjisi Santrali Projesi”, Çankırı Belediyesi’nin “Butik Müzeler Şehri Çankırı Projesi”. 2019 yılında başlayacak projeler için ise proje fikri geliştirme süreci devam ediyor.

Onur ADIYAMAN / DOKA Genel Sekreteri
”Turizm yatırımları hızlandı”

Ajansımızın 2010’da kurulmasından itibaren kamu-özel sektör işbirliği ile başlatılan yoğun tanıtım çabalan, bölgemizi Körfez ülkeleri ve Arap coğrafyası açısından turizm cazibe merkezi haline getirdi.

Bölgemiz Körfez bölgesi turistleri tarafından Türkiye’de İstanbul’dan sonra en çok tercih edilen destinasyon haline geldi. Son birkaç yılda Doğu Karadeniz’de içinde marka zincir otellerin de olduğu önemli dört ve beş yıldızlı otel yatırımları dahil konaklama yatırımlarında yaklaşık 1 milyar TL’lik sabit yatırım artışı oldu. Fuar ve fam-trip organizasyonları aracılığıyla turizm profesyonellerinin bölgemize davet edilmesi ve özellikle sektörün fırsatlarının anlatıldığı yatırım promosyonu faaliyetleri neticesinde yabancı yatırımcılar bölgemizde büyük ölçekli turizm yatırımı kararı aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’ni alternatif turizm merkezi haline getirmek amacıyla özellikle hedef pazarımız olan Körfez ülkelerinde bölgesel tanıtım yapılması ve hizmet kalitesinin artırılarak altyapının geliştirilmesine dönük faaliyetlerin stratejik bir yaklaşımla devam ettirilmesi önem arz ediyor.

Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN / Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Gn. Sekr.
”Erzincan’a süt işleme tesisi yapılacak”

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2017 içerisinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’na ait Güneşle Gelen Güç Projesi isimli ve 4 milyon 692 bin 794 TL bütçeli güdümlü projenin sözleşmesi imzaladı. Proje 2018’de uygulanacak. Ayrıca, güdümlü proje desteği programı kapsamında Erzincan Süt İşleme Tesisi Projesi’nin hazırlıkları ve fizibilite çalışması devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile ön mutabakat metni imzalandı. 2016 Güdümlü Proje Desteği programı kapsamında imzalanarak uygulanmaya başlanan ve halen devam eden Bayburt Belediye Başkanlığına ait Bayburt Tarım Yerleşkesi Projesi’nin bütçesi 9 milyon 831 bin TL. 2014 yılı Güdümlü Proje Desteği programı kapsamında imzalanarak uygulanmaya başlanan ve halen devam eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait Erzurum Kültür, Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’nin bütçesi ise 36 milyon 163 bin TL düzeyinde.

Halil İbrahim GÜRAY / Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
”Hakkari’ye Kış Sporları Merkezi”

Ajansımıza 2017’de dört adet güdümlü proje desteği başvurusu yapıldı ve Kalkınma Bakanlığı’nca bu projeler onaylandı. Bu projelerden, Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında Hakkari merkez ilçeye 12 km mesafede bulunan Mergabüt Kayak Merkezi’nin kış sporları kapsamında öncelikle çocuk ve genç nüfus olmak üzere yerel halk, sporcular ve yerli turistlerin erişilebilirliğini sağlamak üzere kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Muş Lazer Kesim Makinesi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile bölgede kümelenme anlamında örnek olabilecek bir yapıya ve üretim gücüne sahip Muş Merkez, Malazgirt ve Bulanık İlçeleri Tarım Aletleri ve Makineleri Sanayi Sitesi’ndeki üreticilerin rekabet gücünü artırarak ürün değer zincirine entegre olmalarını sağlanması amaçlanıyor. Bir diğer güdümlü proje başvurusu olan Van Kent Müzesi Projesi kapsamında ise eski Endüstri Meslek Lisesi binasının müze olarak restorasyonu, tanzimi ve tefrişi planlanıyor. Van Tekstilkent 2. Etap Alanının Yatırımlara Hazır Hale Getirilmesi Projesi kapsamında ise Van Tekstilkent 2. Etap alanının altyapısı hazır şekilde yatırımcılara tahsis edilmesi ve tekstil imalatçılarının tek alan üzerinde faaliyet göstermesi ile firmaların kendi fabrikalarını inşa etmesi sağlanacak.

Yılmaz ALTINDAĞ / Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
”Yeni güdümlü projeler planlanıyor”

Kızıltepe Ticaret Borsası’nın başvuru sahibi olduğu “Mardin Gıda Analizi ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi” güdümlü projesinin Ajans tarafından mali ve teknik değerlendirmesi gerçekleştirildi. 2017 yılında sekiz güdümlü projenin KAYS girişi yapıldı.

Bu projeler Mardin Gıda Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi, Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi, Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi, Mardin Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi, Cizre İŞGEM, Siirt Eski Çarşıların Rehabilitasyonu, Batman İçin Yerel Pazar, Batman İmalat Sanayi Mükemmeliyet Merkezi (BİSMER). 2018 yılında Şırnak Bal Kümesi Geliştirme Merkezi, Siirt Spor Altyapısının Güçlendirilmesi, Siirt Kadın Yaşam Merkezi, Siirt Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimini Kurulumu projelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halihazırda devam eden güdümlü projelerimiz ise Batman Hasankeyf Üçyol Ekolojik Köy ile Mardin I. Cadde’nin Yayalaştırılması projeleri.

HÜLYA GENÇ SERT KAYA

Önceki sayfa 1 2 3 4

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu