Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Kalkınma Ajansı Destekleri 2018

Kalkınma ajansları 2018’e ardı ardına hibe duyuruları yaparak başladı. Ajanslara 2018’de yaklaşık 452 milyon TL merkezi pay aktarılacak. 240 milyon TL’yi bulması tahmin edilen yerel payla ajansların destek bütçesi 700 milyon TL’ye ulaşacak…

İçeriğe Ait Başlıklar

Kalkınma Ajansları Mali Destekleri

KALKINMA ajansları 2018 yılına hızlı başladı. Yeni dönemde bölgelerinin kalkınmasında daha aktif roller üstlenecek kalkınma ajansları, 2018 yılında uygulanacak mali destek programlarını 2017 Aralık itibarıyla art arda açıklamaya başladı. Merkezi ve yerel paydaşlarla birlikte bölgeleri için kalkınma gündemini oluşturacak kalkınma ajanslarına 2018 yılında yaklaşık 452 milyon TL’lik merkezi pay aktarılacak. Yerel pay katkısının ise 2018’de yaklaşık 240 milyon TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Böylece kalkınma ajanslarının destek bütçesinin 700 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Birçok alanda açtıkları mali destek programlarıyla proje başvurularını toplamaya başlayan kalkınma ajansları, desteklenmesi uygun bulunan projelere değişen oranlarda hibe desteği kullandıracak. Açılan destek programlarında destek oranı yüzde 90’ı bulanlar da var.

2018 Yılı Programı’na göre, kalkınma ajansları bölge planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu kurumlarma, mahalli idarelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre sağladığı mali ve teknik destek çerçevesinde, 2008-2017 döneminde 16 bin 825 projeye 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 4.3 milyar TL’lik hibe sağladı. Bu destek ile yapılan toplam yatırım tutarı 7.4 milyar TL’ye ulaştı. 2008-2016 yılları arasında kalkınma ajanslarına merkezi bütçeden 3.6 milyar TL, yerel paylardan ise 1.9 milyar TL (2017 fiyatlarıyla) kaynak aktarıldı. 2017 içinse 531 milyon TL merkezi bütçe payı tahsisatı yapılmış olup yerel pay katkısının ise 240 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

“LİDER KURUMLAR OLACAK”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kalkınma ajanslarının yeni dönemde daha aktif roller üstlenerek bölgelerinin kalkınmasında lider kurumlar olacağını vurguladı. Açıklamalarda bulunan Elvan, ajansların merkezi ve yerel paydaşlarla birlikte bölgeleri için kalkınma gündemini oluşturacağını ve öncelikli hedeflerini belirleyeceklerini söyleyerek, kalkınma ajanslarının ortak program ve faaliyetlerle kalkınma sürecini hızlandıracaklarının altını çizdi. Ajansların önümüzdeki dönem öncelikleri arasında, bölgelerinde girişimciliğin geliştirilmesi, beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması ve yoksullukla mücadele öncelikli olmak üzere sosyal kalkınmanın geliştirilmesi bulunduğunu vurgulayan Elvan, 2018 yılında kalkınma ajanslarına yaklaşık 452 milyon TL’lik merkez pay aktarılacağını açıkladı.

Bu arada GAP, DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdareleri koordinasyonunda yürütülmekte olan eylem planları kapsamında 2018’de toplam 16.1 milyar TL’lik kaynağın tahsis edilmesinin planlandığını söyleyen Elvan, “Söz konusu bölge kalkınma idarelerine 2018’de sermeye transferi ve sermaye gideri olarak toplam 663 milyon TL aktarılacak” dedi.

DOĞUDA 4 BİN 400 PROJE

Bakan Elvan’m verdiği bilgiye göre, kalkınma ajanslarına bu zamana kadar 57 bin 360 adet proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 17 bini desteklendi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan ajanslara ise bu zamana kadar 9 bin 500 proje başvurusunda bulunuldu ve bunlardan yaklaşık 4 bin 400 proje desteklendi. Bu projelere yaklaşık 670 milyon TL ajans desteği sağlandığım söyleyen Elvan, yarar-lanıcılarm eş finansmanıyla birlikte yaklaşık 1.2 milyar TL tutarında kaynağın harekete geçirildiğini aktardı. Elvan, bu bölgelerde proje teklif çağrısı yöntemiyle imalat sanayisinin güçlendirilmesi, bölge turizminin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin modernizasyonu, yerel kapasitenin artırılması, sosyal kalkınmanın sağlanması, rekabet, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, turizm ve kentsel altyapı, yenilenebilir enerji ve çevre gibi farklı alanlarda üretilen yenilikçi projelerin desteklendiğini kaydetti.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA)
İSTKA’dan rekor finansman

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bir kalkınma ajansının bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek toplam destek tutarını 2018 projeleri için tahsis etti. İlan edilen üç mali destek programı kapsamında toplam 180 milyon TL, projelerini sunup onay alacak proje sahibi kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak.

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon TL, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon TL, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon TL desteğe hak kazanan projelere aktarılacak. Söz konusu üç mali destek programı kapsamında desteklenecek projelerde destek oranı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda yüzde 90, Girişimcilik Mali Destek Programı ile Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda yüzde 75’e kadar çıkacak. Üç programda da yürütülecek projeler, en kısa altı ay, en uzun 18 ayda tamamlanacak. Proje sunmak için son başvuru tarihleri Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda 21 Mart 2018, Girişimcilik Mali Destek Programı’nda 22 Mart 2018, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda 23 Mart 2018 olacak. Bu yıl ilk kez proje başvuruları sadece online ortamda kabul edilecek.

İSTKA, 2010 yılından bu yana yedi defa mali destek programları için ilana çıktı. Destek programları kapsamında toplam 35 farklı program yürütüldü. İSTKA’dan yapılan açıklamaya göre, tüm mali destek programlarına İstanbul’daki kurum ve kuruluşlardan 3 bin 374 başvuru geldi ve desteklenen proje sayısı 678 oldu. Desteklenen projelerin toplam bütçesi 516 milyon TL olurken; toplam ajans desteği 405 milyon TL şeklinde gerçekleşti.

GÜDÜMLÜ PROJE FABRİKASI

İSTKA’nın desteklediği büyük ölçekli projeler olan güdümlü projeler, hali hazırda arge ve yenilik çalışmalarına odaklanmış olarak hayata geçiriliyor. Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek, yeniliklere ve girişimciliğe hizmet edecek altyapılar ve teknolojik merkezler İstanbul’a kazandırılıyor. İSTKA’nın tamamlanan iki güdümlü projesinden ilki İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulan Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) . 2016’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulan merkez ile sektöre küresel rekabet gücü kazandıracak test ve ar-ge altyapısı kuruldu. İkinci merkez ise yine 2016’da faaliyete geçen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM).

ÎSTKA’nın bir diğer önemli projesi Ajansın İstanbul Ticaret Odası ile birlikte yürütmekte olduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Düşünce Akademisi. Eminönü’nde kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi İstanbul’un küresel ölçekte, yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Kentsel politikalara, stratejilerine yön verecek İstanbul Düşünce Akademisi de İstanbul’a özgü veriler üreten çok önemli bir merkez olarak hizmet vermeye başladı.

İSTKA’nın girişimcilere hizmet edecek bir diğer güdümlü projesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2017 Mart’ta imzası atılan Living Lab projesi. İçerisinde Deneyim Laboratuvarı, Maker Atölyesi, girişimciler için kuluçka merkezi bölümlerini barındıracak. Bu özelliği ile de dünyada ilk ve tek olacak. Yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin tecrübe edilip geliştirileceği merkezde kullanıcılar iş ortaklarıyla bir araya gelecek.

İSTKA’nın altıncı güdümlü projesi IN-NOGATE Programı da İTÜ ARI Teknokent’e verilen destekle hayata geçiriliyor. İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı ile iki yıl içerisinde 100 yerli teknoloji firması ABD pazarına açılacak. Proje bitiminde İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bir girişimcilik fonu da kurulacak.

Ajansın yedinci güdümlü projesi de Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi Projesi. Organ Nakli Vakfı’nın yürüttüğü projede çalışmalara başlandı. Proje ile organ bağışı ve organ nakli konusunda uluslararası alanda teknik yardım ve işbirliği ağlarının devamlılığı için İstanbul’da “Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi” kurulacak. 70 hedef ülke ile teknik yardım ve işbirliğini kapsayan proje ile organ nakli ve ilgili uzmanlık alanlarında eğitim ihracatı da öngörülüyor. Projenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor.

TRAKYA KALKINMA AJANSI
Toplam 8 milyon TL’lik iki çağrıya çıktı

Trakya Kalkınma Ajansı, hazırlamış olduğu “Trakya Bölge Planı” önceliklerine göre oluşturduğu yedinci proje teklif çağrısını 2017 sonunda ilan etti. “İktisadi Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına 8 milyon TL hibe dağıtılacak. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 3.5 milyon TL, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 4.5 milyon TL destek sağlanacağım açıkladı. Kurumun kar amacı güden kuruluşlara yönelik hazırladığı İktisadi Kalkınma Programı ile KOBİ’lere destek sağlamayı amaçladığını belirten Şahin,

“Başarılı bulduğumuz KOBİ projelerine 3.5 milyon TL geri ödemesiz destek imkânı sunuyor. Bu ku-rumlara proje başına sağlanacak desteğin alt limitini 75 bin TL, üst limitini ise 500 bin TL olarak belirledik. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde başvuracak kar amacı güden kuruluşlar proje bütçesinin yüzde 50’sini karşılamak zorunda. Trakya Bölgesi’nde sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet, üretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan programa KOBÎ’lerden yoğun ilgi olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın, mali destek programlarıyla başta mahalli idareler olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumların altyapı projeleri için de 4.5 milyon TL’lik bir program hazırladığım söyleyen Şahin, teklif çağrısına çıkılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile yapılacak altyapı yatırımlarıyla yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığını kaydetti. Şahin, “Bu program sayesinde proje sahipleri proje bütçelerinin yüzde 75’e kadar olan kısmını hibe olarak ajanstan alabiliyor. Program kapsamında yapılacak proje başvurularına verilecek hibenin limiti ise 500 bin TL olacak” dedi.

Şahin’in verdiği bilgiye göre, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na mahalli idareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlik ve kooperatifler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başvurabilecekler. KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 23 Şubat 2018 saat 23.00 olarak belirlendi.

70 MİLYON TL KULLANDIRILDI

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerini kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı’nm bugüne kadar yaklaşık 70 milyon TL’lik bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktardığını belirten Şahin, ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcılar projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 120 milyon TL’nin üzerinde bir kaynağın hayata geçirildiğini vurguladı. Şahin, “Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir” dedi.

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA)
25 milyon TL destek

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 29 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan “Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı” ile “Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlattı. İZKA Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, 2018 yılında başvurularını alacakları iki yeni mali destek programı kapsamında toplam 25 milyon TL’lik kaynağı yararlanıcılara kullandırmayı planladıklarını söyledi.

Toplam 15 milyon TL destek bütçeli “Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı” ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi öngörülüyor. Program kapsamında 2 milyon TL projelendirme bileşeni, 13 milyon TL küçük altyapı bileşeni çerçevesinde projelere kullandırılacak.

Projelendirme bileşeninde proje başına asgari destek tutarı 200 bin TL’ye, destek oranı yüzde 75’e çıkabilecek. Projeler en fazla 15 ayda tamamlanacak. Küçük altyapı bileşeninde ise proje başma destek tutarı 1.5 milyon TL’ye, destek oranı yüzde 75’e kadar yükselebilecek. Proje süresi ise en çok 24 ay olacak.

“Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”

kapsamında 10 milyon TLya-rarlanıcılara kullandırılacak. Bu program kapsamında yaşlılar, engelliler, göçle gelenler, çocuklar ve gençler gibi dezavantajlı gruplara yönelik önceliklerin olduğunu dile getiren Gürsoy, bu gruplara yönelik projelerin destekleneceğini vurguladı. Program kapsamında proje başına verilecek destek tutarı 1 milyon TL’ye, destek oranı yüzde 75’e kadar çıkabilecek. Proje süresi en az 12 ay, en çok 24 ay olacak. ÎZ-KA’mn iki mali destek programı için proje başvurularında KAYS kullanılacak. Her iki program için proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17.00’ye kadar KAYS üzerinden yapılacak.

2017 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın tasarrufuyla tüm ajanslar gibi İZKA’nın da yeni mali destek programları ilan etmediğini söyleyen Sena Gürsoy, sözleşmeleri daha önceki yıllarda imzalanmış bulunan güdümlü projelerde çalışmaları devam ettirdiklerini açıkladı.

ZAFER KALKINMA AJANSI (ZEKA)
30 milyon TL bütçeli iki program

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), 27 Aralık 2017’de 30 milyon TL bütçeli iki yeni mali destek programı çağrı ilanına çıktı. Özel sektöre yönelik hazırlanan “Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GE-KOP)” kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBÎ’lerin gelişiminin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını söyleyen Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, program kapsamında 15 milyon TL hibe kullandırılacağım vurguladı. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 15 milyon TL bütçeli “Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)” kapsamında ise, TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi, enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanmasının amaçlandığını belirten Balcı, bu programların 2018 yılını kapsadığını dile getirdi. Balcı, 2018 çalışma programlarının bakanlık onayında olduğunu belirtti.

PROJE BAŞI DESTEK ORANI % 50

GEKOP kapsamında projeleri destek oranı yüzde 50’ye kadar çıkacak. Proje başına destek miktarı ise mikro işletmelerde 400 bin TL’ye, küçük işletmelerde 600 bin TL’ye, orta büyüklükteki işlemlerde 800 bin TL’ye kadar çıkacak. Son başvuru tarihi 18 Mart 2018 saat 23.59 olacak. ÇEDEP’te ise proje destek oranı düzey l’deki işletmelerde yüzde 60, düzey 2 ve 3 ilçelerde yüzde 75 olacak. (Düzey alanlar, projenin uygulanacağı alanın gelişmişlik seviyesine göre ayrılıyor.) Destek miktarı ise düzey 1, 2 ve 3 ilçelerde sırasıyla 1.2 milyon TL, 800 bin TL, 500 bin TL olarak uygulanacak.

2017’de teknik destek programı, uygulamalı girişimcilik eğitimi ilanlarına çıkıldığını belirten Balcı, 2017 Mart’ta başlayan TR33 Bölgesi’ndeki (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile bunların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin başvuru sahibi olabileceği, TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına destek ve danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı teknik destek programı ile 1 milyon TL’lik kaynak kullanıldığını belirtti.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA)
Üç program için çağrıya çıktı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2018 mali destek programlarını 29 Aralık 2017 tarihi itibarıyla açıkladı. “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması”, “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” alanlarında toplam 16 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 22 Mart 2018 Perşembe saat 18.00 olacak.

Toplam 8 milyon bütçeli “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması” programının amacı, bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması olarak belirlendi.

3 milyon TL bütçeli “Endüstriyel Simbiyoz” programının amacı ise, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamak olarak belirlendi. Kar amacı güden kuruluşlara yönelik açılan söz konusu iki mali destek programında proje başına mali destek tutarı asgari 100 bin TL, azami 600 bin TL, proje başına asgari mali destek oranı yüzde 25, azami destek oranı yüzde 50 olacak.

5 milyon TL bütçeye sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” programının amacı ise, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması olarak belirlendi. Proje başına mali destek tutarı asgari 100 bin TL, azami 400 bin TL, proje başına mali destek oranı asgari yüzde 25, azami yüzde 75 olacak.

80 MİLYON TL DESTEK SAĞLADI

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bölge Plam’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklediklerini vurguladı. BEBKA tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2017 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 16 ayrı başlıkta destek verildiğini söyleyen Gerim, “Toplamda 294 projeye 82.6 milyon TL destek verdik, eş finansman ile birlikte 135 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi, dokuz proje halen devam ediyor” dedi.

Ajansın proje teklif çağrısı ile desteklediği mali destek programları dışında teknik destek programları suretiyle bu zamana kadar 275 projeye toplam 2.6 milyon TL kaynak sağladığını belirten Gerim, doğrudan faaliyet desteği programlarında ise 41 projeyi 2.1 milyon TL tutarında desteklediklerini aktardı.

1 2 3 4Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu