Turizm Sektöründen Haberler

Kamu Taşınmazları Turizm Yatırımlarına Açılıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı mülkiyeti Hazine’ye ait olmak üzere Artvin, Bursa, Antalya, Kars, Kayseri, Kütahya, Mersin, Ordu, Uşak ve Balıkesir illerinde 15 kamu taşınmazını üzerinde turizm yatırımı yapmak üzere 49 yıllığına yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis ediyor. İlan edilen taşınmazlardan ll’ini 7 ildeki orman vasıflı taşınmazlar oluşturuyor. Antalya Kemer’deki hazine taşınmazı bin yataklı 5 yıldızlı otel ve 532.74 metrekare kapalı alana sahip günübirlik tesis yatırımı için tahsis ediliyor. Mersin Tarsus’ta ormanlık alanda 2.5 milyon metrekare yüzölçümlü hazine arazisi 4 veya 5 yıldızlı otel ve golf tesisi yapılmak üzere tahsis ediliyor.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 15 EYLÜL

HÜLYA GENÇ SERTKAYA; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün kamu taşınmaz tahsis duyurusuna göre girişimciler 15 Eylül 2021 günü saat 16.30’a kadar başvurularını Bakanlığa elden teslim edecek. (Daha önce son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak duyurulmuştu.) Girişimciler birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek. Ancak talep edilen her taşınmaz için ayrı tahsis şartnamesi bedeli (10 bin TL) ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak.

Başvurular mali yeterlilik açısından değerlendirilecek. Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacak. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar için ise girişimciden, yatırımın özelliğine göre Müzakere Komisyonu tarafından belirlenecek tutarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilecek. Bakanlık tarafından istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak müzakere sırasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecek. Bakanlık tarafından ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektupları iade edilecek.

turizm yatırım
turizm yatırım

MERSİN’E GOLF TESİSİ

Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde orman sınırları içinde yer alan yaklaşık 2.5 milyon metrekare yüzölçümlü G1 nolu özel parsel yatırımcılara 4 veya 5 yıldızlı konaklama tesisi ve golf tesisi yatırımı için 49 yıllığına tahsis edilecek. Şartnameye göre turizm yatırımlarına açılacak parselde 2 bin yatak, artı bin adet personel yatağı ve 2 adet 18 delikli golf tesisi, 9 delikli golf antrenman tesisi yapılacak. Golf alanı tanzimi ve düzenlemesi bitirilmeden, konaklama tesislerine yapı kullanma izin belgesi ve turizm işletmesi belgesi verilmeyecek.

Golf tesisi ve konaklama tesisinin toplam yatırım maliyeti 4 veya 5 yıldızlı olması, tatil köyü ve otel olması ayrımında yaklaşık 591.6 milyon TL ile 842.5 milyon TL arasında değişecek. Bu taşınmaz için yapılacak müzakerede teklif edilebilecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı en az 20 milyon TL olup, açık artırmaya bu miktar üzerinden başlanacak. Bu taşınmaza ilişkin yapılacak müzakereye katılım için getirilmesi gereken kesin ve süresiz müzakere teminat mektubu tutarı en az 10 milyon TL olacak.

ANTALYA’YA BİN YATAKLI OTEL

Turizm yatırımı amaçlı tahsis edilecek taşınmazlardan bir diğeri ise Güney Antalya Turizm Alam’ndaki bir nolu özel parsel. Orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalan Hazine taşınmazında bin yataklı 5 yıldızlı otel ve 532.74 metrekarelik kapalı alana sahip günübirlik tesis yapılması planlanıyor. Söz konusu yatırımlar için yapılan yatırım maliyeti tahmini 220.5 milyon TL’si otel yatırımı olmak üzere toplam 228.4 milyon TL’ye ulaşıyor.

Bu taşınmaz için yapılacak müzakerede teklif edilebilecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı en az 125 milyon TL olup, açık arttırmaya bu miktar üzerinden başlanılacak. Bu taşınmaza ilişkin yapılacak müzakereye katılım için getirilmesi gereken kesin ve süresiz müzakere teminat mektubu tutarı ise en az 15 milyon olacak.

SARIKAMIŞ’A 300 YATAKLI OTEL

Kars Sarıkamış Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde turizm yatırım amaçlı tahsis edilecek üç parsel bulunuyor. Tahsise konu ormanlık alandaki 1 ve 2 nolu özel parseller, kış sporları ve kış turizmi yönünden Türkiye’nin birinci derecede öncelikli yerlerinden Sarıkamış ilçesine kuş uçuşu 2.5 km mesafede yer alıyor. Ormanlık alanda bulunan 30 bin 289 metrekare yüzölçümlü 1 nolu özel parsel 300 yataklı 3,4 veya 5 yıldızlı otel yatırımı yapılması amacıyla tahsis ediliyor. Ormanlık alanda 2 bin 507 metrekare yüzölçümlü 2 nolu özel parsel ise 752 metrekarelik kapalı alana sahip günübirlik tesis yapılması amacıyla 20 yıllığına tahsis ediliyor.

KATERİNA KÖŞKÜ OTEL OLUYOR

Kars’ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi’ndeki 49 yıllık tahsise konulu 40 bin 804 metrekare yüzölçümlü 3 nolu özel parselde yapım kitabesi bulunmayan ancak Rus Çarı II. Nikola zamanında 1900-1902 yıllarında yapıldığı düşünülen Katerina Köşkü ve Şişman Köşk de yer alıyor. 805 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Katerina Köşkü konaklama, 308 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip Şişman Köşk ise yeme içme işlevi verilmek üzere restore edilecek. Restorasyonları yapılacak tescilli taşınmazlara ilave olarak 100 yataklı konaklama ünitesi ve tamamlayıcı yan üniteler düzenlenebilecek. İşlev değişikliğine ilişkin fiziksel müdahaleler restorasyon projesiyle belirlenecek.

ARTVİN’E 290 YATAKLI OTEL

Artvin-Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölge-si’ndeki yaklaşık 24 bin 228 metrekare yüzölçüme sahip ormanlık alan, 290 yataklı 3, 4 veya 5 yıldız otel yapılmak üzere yatırımcılara 49 yıllığına tahsis edilecek.

Kayseri Erciyes Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’nde 5 bin 187.63 metrekare yüzölçümlü hazine arazisi 120 yataklı 3,4 veya 5 yıldızlı otel yatırımı amacıyla tahsis ediliyor.

Balıkesir Ayvalık Hükümet Konağı binası ise özel konaklama tesisi olarak 49 yıllığına tahsis ediliyor. Şartnameye göre restorasyon tadilat projesine göre yatak kapasitesi belirlenecek..

TERMAL OTEL YATIRIMLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nm, termal konaklama tesisi yapılması amacıyla tahsis edeceği parseller de bulunuyor. Uşak Banaz Ha-mamboğazı Termal Turizm Merkezi’nde ormanlık alanda yer alan iki parselin, üzerinde de 300 yataklı 3,4 veya 5 yıldızlı termal konaklama tesisi yapılmak üzere yatırımcılara 49 yıllığına tahsis edilecek.

Kütahya Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde ormanlık alanda belirlenen 9 bin 552.17 metrekarelik parsel, 49 yıllığına 100 yataklı termal konaklama tesis amaçlı tahsis ediliyor.

Termal otel yatırımı yapılmak üzere Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi’nde iki parsel tahsis ediliyor. Mustafakemalpaşa ilçesi Derekadı Mahallesi’ne kayıtlı 1 milyon metrekareyi aşkın yüzölçümlü orman arazisinde yer alan 100 bin 861 metrekare ve 74 bin 481 metrekarelik iki parselde, 150’şer yataklı 3, 4 veya 5 yıldızlı termal konaklama tesisi yatırımı öngörülüyor.

Ayhan KIZILTAN / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
“Birçok yatırımcının ilgisini çeker”

Mersin’de tahsis edilen bu değerli turizm yatırım alanında, arzu edilen yatırımlar hayata geçebilirse kent ve bölge adına olağanüstü bir katma değer olacaktır. Böylesi dağ, deniz, doğa, yaz ve kış turizm imkanları ve dahası tarih, inanç ve müthiş bir gastronomi dünyasını sunan bir bölgedeki böylesi bir yatırım, sayısız yatırımcının ilgisini çeker ve çekmektedir. Ancak, tüm yatırımcıların beklediği tek şey bu bölgeye etkin ve konforlu bir erişim sağlayacak olan Çukurova Havalimanı’nın tamamlanmasıdır.

Şu an Mersin’in batısında, Mersin- Antalya yolu üzerinde yapılan tahsisler ve önemli turizm yatırım alanları var. Kentin yatırımcılarını Mersin Valimiz önderliğinde bir araya getirdik, bilgilendirdik ve kurulması planlanan bir ortak şirketle bu bölgelere bir yatırım planı ve düşüncesi başlattık. Ancak, burada da sorun Akdeniz otobanının hala tamamlanamamış olması.

Her turizm yatırımı eninde sonunda aynı probleme dayanıyor; yani, kolay erişim, etkin ulaşım. Mersin’in turizm yatırımları eğer bu ulaşım sorunları giderilirse en az Antalya kadar ilgi çekebilecek yatırımlardır.

Ağaçlandırma bedeli alınacak

Turizm yatırımı için tahsis edilen orman parselinin üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilecek. Tahsis edilen taşınmaz orman vasıflı olduğundan; bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçü Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınacak. Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitte ödenecek.

Ordu Çambaşı Yaylası’na İki Otel

Ordu Çambaşı Yaylası Termal Turizm Merkezi’nde biri ormanlık alanda olmak üzere iki parsel 3,4 ve 5 yıldızlı otel yatırımı için tahsis ediliyor. Ordu’nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi’ndeki 9 bin 562 metrekare yüzölçümlü parselde 70 yataklı otel, 27 bin 999 metrekare yüzölçümlü ormanlık alandaki ikinci parselde 84 yataklı otel yatırımı öngörülüyor. 70 yataklı otel için toplam yatırım maliyeti 7.9 milyon TL ile 15.4 milyon TL arasında, 84 yataklı otelin toplam yatırım maliyeti ise 9.5 milyon TL ile 18.5 milyon TL arasında hesaplanıyor.

Turizm yatırımları için tahsis edilecek kamu taşınmazları

kamu tasinmazlarii

HÜLYA GENÇ SERTKAYA / PARA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu