Kariyer ve İş

Kamuya bu yıl 56 bin kişi alınacak

DENİZ KUVVETLERİ’NE 4 BİN ER

Deniz kuvvetleri Komutanlığı 4 bin sözleşmeli er alacak. 22 Şubat’ta başlayan başvurular 20 Mart’ta tamamlanacak. Sözleşmeli erler, deniz piyadesi olarak kara/deniz birliklerinde, diğer sınıflarda deniz birliklerinde çalışacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca uzman erbaş alımı yapacak. 22 Şubat’ta başlayan başvurular 20 Mart’ta sona erecek.

KARAYOLLARI’NA ENGELLİ İŞÇİ

Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine bağlı işyerlerine daimi iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere düz işçi pozisyonunda 18 engelli işçi alacak. EKPSS sınavına girmiş adaylarda lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranacak. Bu çerçevede Adana’da altı, Hatay’a üç, Mersin’de üç, Elazığ’da altı işçi istihdam edilecek, ilçeleri dahil bu illerde ikamet edenler başvuruda bulunabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, düz işçi pozisyonunda çalıştırılmak üzere dört eski hükümlü de alacak. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak Gaziantep, Mersin, Osmaniye’de birer, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Malatya’da bir olmak üzere dört kişilik kadro için lise ve dengi okul mezunları başvurabilecek. Başvurular 17 Mart’a kadar yapılabilecek.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIMI

Kamu kurumlan bilişim uzmanı kadroları için sözleşmeli eleman alımı yapacak. Ücretler, sözleşme ücret tavanının üç katına kadar çıkabilecek. Kamu İhale Kurumu’nda istihdam edilmek üzere 4-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak sınav sonuçlarına göre, tam zamanlı çalıştırılmak üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular 18 Mart’ta mesai bitiminde sona erecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda üç adet sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alınacak olan adaylar DSl’nin yapacağı sınav ile belirlenecek. İkisi kıdemli (mezuniyet sonrası beş yıl çalışmış) tam zamanlı çalışacak şekilde aylık brüt sözleşme ücret tavanının üç katma kadar maaşla yazılım geliştirme uzmanı, biri kıdemli (mezuniyet sonrası üç yıl çalışmış) tam zamanlı çalışacak aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katma kadar yazılım geliştirme uzmanı alınacak.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü de sınavla beş sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 18 Mart’a kadar yapılacak. Aylık brüt sözleşme ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı olacak.

TÜBİTAK, bilimsel programlar uzman yardımcısı olarak 14 kişi alacak. Başvurular 18 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar TÜBİTAK Başkanlığına yapılacak.

KOSGEB, 10 bilişim uzmanı alacak. Bu çerçevede aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanının üç katma kadar ücretle bir bilgi güvenliği uzmanı, bir ağ ve sistem uzmanı, bir yazılım takım lideri, iki katma kadar ücretle beş yazılım geliştirme uzmanı, bir veri tabanı programlama uzmanı, bir web tasarım uzmanı alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 21-31 Mart tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde yayımlanan ilan metninde yer alan başvuru sistemine doldurulacak.

Teknolojiye yatırım yaptıklarını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de ayda 17 bin TL maaşla 14 bilişim uzmanı alacaklarını açıklamıştı.

15 UZMAN ALINACAK

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi sınavla sözleşmeli 15 uzman personel alacak. Giriş sınavı 18-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Alınacak uzman personelin dağılımı şöyle olacak: Bir elektrik elektronik mühendisi, bir inşaat mühendisi, üç gıda mühendisi, dört diğer mühendislik branşları, iki matematik, iki istatistik, iki hukuk. Başvurular 12 Nisan mesa-i bitimine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacak.

SÖZLEŞMELİ OPERA SANATÇISI

Devlet Personel Başkanlığı’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli eleman alım duyuruları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün bir opera sanatçısı alımı da yer alıyor. Ayrıca Erdek Belediye Başkanlığına iki, Adnan Menderes Üniversitesi’ne bir, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na beş sözleşmeli personel alımı da bulunuyor.

ÜNİVERSİTELER İLANA ÇIKTI

Devlet Personel Başkanlığı’nm yayınladığı duyurulara göre Mart ayında akademik personel alımı için birçok üniversite de ilana çıktı. Bu çerçevede Adıyaman Üniversitesi yedi, Abant izzet Baysal Üniversitesi 13, Bozok Üniversitesi 22, Ankara Üniversitesi 58, Karabük Üniversitesi bir, İğdır Üniversitesi 11, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 23, İzmir ileri teknoloji Enstitüsü dört, Gümüşhane Üniversitesi altı, Ordu Üniversitesi 10, Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü bir, Uşak Üniversitesi iki, Sakarya Üniversitesi 22, Gümüşhane Üniversitesi beş , Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dört, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sekiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 16, Akdeniz Üniversitesi bir, Dicle Üniversitesi yedi, Siirt Üniversitesi bir akademik personel alacak.

150 BİN TAŞERONA KADRO

Hükümet eylem planı çerçevesinde alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik olmak üzere geçişe ilişkin koşulların, sürenin ve uygulamanın usul ve esaslarının belirlendiği bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Söz konusu yasal düzenlemenin 21 Mart’a kadar Meclis’e sevk edilmesi hedefleniyor. 100-150 bin çalışanın bu kapsamda kamuda istihdam edilmesi öngörülüyor.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taşeron işçiler konusunda Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yaptıklarını açıklayan Şimşek, buna ilişkin çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle bir tarih vermenin zor olduğunu belirten Şimşek, daha önce asgari ücretliler ile taşeron işçilerin durumunun ciddi şekilde iyileştirildiğini hatırlattı. Şimdi bir kısmında toplu sözleşme olduğunu ifade eden Şimşek, daha önce net olarak asıl işte çalışanları bir şekilde kamuda istihdam edileceğini söylediklerini, ama istihdam şeklini açıklamadıklarını vurguladı. Şimşek, o konuya ilişkin nihai kararların verilmesi gerektiğini belirterek, ‘inanıyorum ki yakın dönemde bunlar da sonuçlandırılır’ ifadelerini kullandı.

EN ÇOK BELEDİYE VE SAĞLIKTA

Kamuda 600 bin civarında taşeron işçi çalıştığı, bu işçilerden 200 bin kişisinin asıl işlerde çalıştırıldığı ifade ediliyor.

Kamuda en fazla sayıda taşeron barındıran kurumlar arasında belediye ve bağlı şirketleri, Sağlık Bakanlığı, ulaştırma sektörü, üniversiteler, üretim yapan KIT’ler ve diğer kamu idareleri başı çekiyor.

9 BİN TAŞIT ALINACAK

2016 yılı bütçesine göre kamuya bu yıl merkezi yönetim bütçesi, döner sermaye ve yurtiçi hibelerle birlikte yaklaşık 9 bin 170 taşıt alınacak. Taşıtlar içinde binek otomobiller başı çekerken, kamyondan kaptıkaçtıya, minibüsten ambulansa birçok taşıt alımı gerçekleştirilecek. Bu yıl Emniyet Genel Müdürlü-ğü’ne 2 bin 563, Sağlık Bakanlığı’na bin 204, Milli Savunma Ba-kanlığı’na 933, Jandarma Genel Komutanlığı’na 797 taşıt alınacak. Emniyet’e alınacak taşıtlardan bin 104’ü panel, 765’i binek otomobil iken, Milli Savunma Bakanlığı’na alınacak taşıtlardan 185’ini pick-up, Sağlık Bakanlığı’na alınacak taşıtlardan bin 45’ini ambulans, Jandarma Genel Komutanlığı’na alınacak taşıtlardan 290’ım panel oluşturacak.

2016 yılında diğer kamu kurumlarının alacağı taşıt sayıları yaklaşık şöyle olacak:

Cumhurbaşkanlığı’na 50, TBMM’ye 18, Yargıtay’a 40, Danıştay’a 16, Başbakanlığa 19, Hazine Müsteşarlığına 22, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 10, AFAD’a 93, Adalet Bakanlığı’na 238, İçişleri Bakanlığına 162, Sahil Güvenlik Komutanlığına sekiz, Göç İdaresi Genel Mü-dürlüğü’ne bir, Dışişleri Bakanlığı’na 133, Maliye Bakanlığına 42, Gelir İdaresi Başkanlığına 45, Milli Eğitim Bakanlı-ğı’na 287, Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-mu’na 380, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na 306, Çalışma Bakanlığı’na dört, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 22, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 99, AB Bakanlığı’na beş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 10, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 451, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 72, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 125, Kalkınma Bakanlığı’na iki, Ekonomi Bakanlığı’na 12, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 35, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na beş.

Üç aylık geçici bütçe döneminde merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin satın alabilecekleri toplam taşıt sayısı 500 adet olarak öngörülmüştü.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçici bütçe görüşmeleri sırasında kurumlarm geçici bütçe döneminde taşıt satın almamalarının daha doğru olacağını belirtmişti.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu