Kariyer ve İş

Kamuya bu yıl 56 bin kişi alınacak

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

2016 yılında damga vergisi tahsilatının 13.7 milyar TL, dahilde alman KDV tahsilatının 51.2 milyar TL, ithalde alman katma değer vergisi tahsilatının 86.9 milyar TL, gümrük vergileri tahsilatının 9.5 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

2016’da özel tüketim vergisi tahsilatının 116.3 milyar TL olması öngörülüyor. ÖTV tahsilatının alkollü içkilerden 8.2 milyar TL, tütün mamullerinden 29 milyar 999 milyon TL, motorlu taşıt araçlarından 17.7 milyar TL, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 55.9 milyar TL, kolalı gazozlardan 388 milyon TL.dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 4.8 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

2016 yılında özel iletişim vergisinden 4.8 milyar TL, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden 10.5 milyar TL vergi tahsilatı öngörülüyor.

Şehit yakınları kotaya tabi değil

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe yasa tasarının dördüncü maddesinin görüşmeleri sırasında AK Parti, CHP ve MHP’nin verdiği ortak önerge ile şehit yakınlarının kamuda memur kadrolarına atamalarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre şehit yakınları kamuya memurolarak atanmak için başvurduklarında, bütçede yer alan atamalara ilişkin kotaya tabi olmayacak. 2016 yılı içinde şehit yakınları kontenjanından kamuya ilk defa açıktan atanacaklar, bütçeyle getirilen atama sayısındaki sınıra tabi olmaksızın kurumların özel olarak bir kontenjanları olmasa dahi atanabilecek. Bu konudaki düzenleme 31 Aralık 2015 tarihinde sona ermişti.31 Aralık 2015’te sona eren bazı düzenlemeler için hazırlanan torbada, söz konusu düzenleme yer almamıştı.

Kamunun kira gelirleri 1.8 milyar TL

2016 yılında kamunun kira gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 5.9 oranında artışla 1.8 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun 1.1 milyar TL’sinin lojman, ecrimisil, sosyal tesis ve diğer taşınmaz kira gelirleri kaleminden oluşan kira gelirleri kapsamında, 669 milyon TL’sini ise ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni gelirleri kapsamında tahsil edilmesi öngörülüyor.

Faiz gelirlerinde düşüş bekleniyor

Faiz giderlerine 2016 yılı bütçesinde 56 milyar TL ödenek ayıran hükümet, faiz gelirleri kaleminde ise 3.7 milyar TL tahsilat öngörüyor. Önceki yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2016 yılına ilişkin beklentiler dahilinde bu yıl bütçede öngörülen faiz gelirlerinin ret ve iadeler dahil 3 milyar 692 milyon TL olması öngörülüyor. Bu tutar geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 5.5 oranında azalışa işaret ediyor. 2016 yılı bütçesinde 2016 yılında faiz gelirlerinin detayı incelendiğinde dış borcun ikrazından doğan alacaklar faizleri 58 milyon TL, kurumca verilen borçlardan alacakların faizleri 48 milyon TL, takipteki kurum alacakları faizleri 8 milyon TL, borçlanma senedi primli satış geliri 600 milyon TL, vergi resim ve harç gecikme faizleri 890.2 milyon TL olması tahmin ediliyor. Bütçe verileri incelendiğinde, 2015 yılında da faiz gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 16.1 oranında azalışla 3 milyar 906 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği görülüyor.

30 bin öğretmenin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 30 bin kadro için öğretmen ataması gerçekleştirdi. 30 bin öğretmenin branş dağılımına göre en fazla atama, sınıf öğretmenliği, İngilizce din kültürü ve ahlak bilgisi, ilköğretim matematik öğretmenliği için yapıldı. En az öğretmen alımı ise birer kişiyle biyomedikal cihaz teknolojileri, gemi yapımı/gemi donatım, güzellik ve saç bakım hizmetleri, hayvan sağlığı/hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı/hayvan sağlığı, sanat ve tasarım/plastik sanatlar alanlarında oldu.

Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışından 206 milyon TL

2/B ve tarım arazileri için zamanında başvuru yapamayan vatandaşlara yeni bir imkan sağlamak için çalışma yapan hükümet, 2016 yılında taşınmaz satış gelirlerinden 1.4 milyar TL gelir hedefliyor. 2016 yılı bütçesine göre kamunun taşınmaz satış gelirleri kapsamında arazi satışından 125.8 milyon TL, arsa satışından 532 milyon TL, 2/B taşınmazlarının satış geliri olarak 534.7 milyon TL, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinden 206.2 milyon TL, diğer çeşitli taşınmaz gelirlerinden 1.1 milyon TL bekleniyor. Taşınır satış gelirlerinin 3 milyon TL ile sınırlı tutulduğu 2016 yılı bütçesinde, özelleştirme gelir hedefi ise 10.8 milyar TL.

Cahit SÖNMEZ / TOBB ETÜ Öğretim Üyesi
Vergi gelirlerinin yüzde 70’i tüketim mallarından

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Cahit Sönmez, 2016 bütçesinde dikkat çeken noktaların altını çiziyor. Bu yılın bütçe büyüklüğünün geçen yıla göre yüzde 12.6 oranında artış öngörüldüğüne dikkat çeken Sönmez, bu tahmin yapılırken Türkiye ekonomisinin yılsonunda yüzde 4.5 büyüyeceği, toplam iç talebin geçen yıl olduğu gibi büyümenin itici gücü olacağı ve vergi tahsilatlarının daha da etkinleştirileceğinin varsayıldığım vurguluyor. Geçen yılın gerçekleşmeleri baz alındığında öngörülen büyüklüklerin ulaşılabilir olduğunun altını çizen Sönmez, ‘Vurgu yapmamız gereken nokta şudur; kamu kesimi personel alımları artacak. Ayrıca 150 bin civarında taşeron işçinin kamu personel statüsüne geçirilmesi planlanıyor. Bir de kamu harcamaları yükselecek. Dolayısıyla bu bağlamda bütçe açığı da beraberinde artar mı’ Daha da önemlisi faiz dışı fazladan taviz verilir mi1 Bu soruların yanıtları önemli olacak. Çünkü makul açıklarla hem faizler üzerindeki yukarı yönlü baskılar azalıyor hem de Merkez Bankası’na para politikası uygulamalarında geniş hareket alanı açılıyor.

Ancak açıklanan verilerden 26.3 milyar TL faiz dışı fazla ve 147.8 milyar TL civarındaki personel giderleri öngörülerini dikkate alırsak mali disipline bu yıl da sadık kalınacağını görebiliyoruz. Son olarak halen aşamadığımız sorunun bu bütçede de devam ettiğini belirtmek istiyorum.

Doğrudan, yani gelirlerden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı ne yazık ki yüzde 30’larda kalıyor. Yüzde 70 ise yine tüketimden alınan vergi gelirlerinden oluşacak’ diyor.

Para cezaları tahsilatından 9.5 milyar TL gelecek

Para cezalan tahsilatından 2016 yılı bütçesinde 9.5 milyar TL gelir tahsil edilecek. Önceki yıllara ilişkin gelişmeler, eğilimler ve 2016 yılına ilişkin beklentiler çerçevesinde hazırlanan bütçe tahminlerine göre bu yıl ret ve iadeler ile fon paylan dahil para cezaları tahsilatının geçen yıla oranla yüzde 10.3 artışla 9 milyar 509 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Para cezalan alt kalemleri incelendiğinde 2016 yılında trafik kurallarına uymayanlara kesilecek para cezalarından 2.5 milyar TL tahsilatı yapılacak. 2016 yılında vergi cezalarından 4.6 milyar TL, yargı para cezalarından 464.3 milyon TL, idari para cezalarından 1.7 milyar TL, diğer para cezalarından 138 milyon TL tahsil edilecek. Para cezaları tahsilatı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.8 oranında artışla 8 milyar 622 milyon TL düzeyinde gerçekleşmişti.

Ali YALÇIN / Memur-Sen Genel Başkanı
Taşeron sistemine son verilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kurumsallaşmış kamu hizmeti üretiminin önündeki en büyük engellerden birinin kamuda yaygınlaşan taşeronluk sistemi olduğunu belirtiyor. Taşeron işçilerle ilgili hükümetin yeni bir düzenleme yapmasını önemsediklerini vurgulayan Yalçın, bu düzenlemeyi taşeron işçilerin istihdamlarının sürekliliğinin sağlanması, örgütlülüklerinin artırılması, sosyal haklara tam olarak kavuşmaları, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olmaları, insana yakışır bir ücret elde etmeleri ve kıdem tazminatı ile ilgili sorunlarının çözülmesi bakımından çok önemli bir gelişme olarak gördüklerini ve desteklediklerini aktarıyor.

600 binin üzerinde taşeron işçinin olduğu dikkate alındığında 100-150 bin kişinin kadroya alınmasının yetersiz olacağı uyarısında bulunan Yalçın, ‘Hedef, bütün taşeron işçilerin kadroya alınması ve taşeron sistemine bütünüyle son verilmesi olmalıdır.

Hedef, devleti taşeron patronu olmak ayıbından kurtarmak ve güvencesiz kimsenin kalmadığı çalışma hayatı olmalıdır’ diyor.

Yalçın, hükümetin 4/B, 4/C ve benzeri statülerde kamuda memur işi yapan üniversitelileri de kadroya alması gerektiğini vurguluyor. Kamu hizmetinin, kamu görevlileri ve kamu işçileri eliyle yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, kamunun asli istihdam şekli kadrolu istihdam olması gerektiğini, 4/B ve 4/C’li personel kalmaması gerektiğini söylüyor.

Kalıcı çözüm için 3. Dönem Toplu Sözleşmesi ile, 4/C ve memur işi yapan üniversitelilerin kadroya alınması için çalışma başlatılması kararı aldırdıklarını dile getiren Yalçın, ‘Memur-Sen olarak, 4/B’li ve 4/C’li personel, memur işi yapan üniversiteli işçiler ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenlemeyle birlikte eş zamanlı olarak kadroya alınmasını istiyoruz.

Bu çerçevede, taşeron çalıştırmaya yönelik düzenlemenin kapsamına dahil edilmek suretiyle 3. Dönem Toplu Sözleşmenin gereği yerine getirilmelidir. Bu konuda hükümetin topu taca atmayacağı kanaatindeyiz’ diyor.

Mahmut ARSLAN / Hak-İş Genel Başkanı
Taşeronda asıl iş belirlenirken sendikalara danışılsın

Hak-iş Genel Başkanı Mahmut Arslan kamudaki taşeron işçi sorununun ortadan kaldırılması için yıllardır büyük çaba harcadıklarını belirterek, bu çabalarının bir sonucu olarak taşeron işçilerin sendikalara üyeliğinin önünü açtıklarını söylüyor.

Hak-İş’e üye işçilerin yaklaşık yarısının kamudaki taşeron işçilerden oluştuğuna vurgulayan Arslan, ‘Bakanlar Kurulu ‘asıl iş’ ve ‘yardımcı iş’lerin neler olduğunu sendikalara danışarak kararlaştırmalı. Taşeron sorununun kökten çözümü kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesiyle mümkün olabilir. Bununla birlikte taşeron konusunda gündemdeki en önemli konu taşeronların toplu iş sözleşmeleridir. Kadrotartışmalarından daha önce taşeron şirket çalışanlarının toplu iş sözleşmelerinin bir an önce imzalanması gerekmektedir.

Taşeron işçilerin toplu iş sözleşmelerinin imzalanması konusunda hükümete, bakana ve bütün ilgililere bir kez daha çağrı yapıyoruz’ diye konuşuyor.

Arslan, ayrıca çalışma hayatına ilişkin olarak çözüm bekleyen diğer sorunlara da dikkat çekiyor. Arslan, TBMM gündeminde bulunan Özel İstihdam Büroları Kanun Tasarısı’nın Hak-İş’in itirazları bulunduğunu belirterek, bu itirazların dikkate alınmasını istiyor.

Arslan, taşeron işçilerin yanı sıra ormanda çalışan geçici işçilerin kadro taleplerinin karşılanmasını, Çaykur işçisinin kampanya süresi ve kampanya dışında boşta geçen süreleri konusundaki taleplerinin dikkate alınarak çözüme kavuşturulması talebinde de bulunuyor.

Harçlardan 18.9 milyar TL tahsil edilecek

Bütçeye pasaport, konsolosluk, noter, trafik başta olmak üzere harçlardan yaklaşık 19 milyar TL gelir tahsil edilmesi bekleniyor. 2016 yılında bütçesinde önceki yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2016 yılına ilişkin beklentiler dikkate alındığında harçlardan, bu yıl 2015’e göre yüzde 11.2 oranında artışla 18.9 milyar TL’ye tahsilat yapılması öngörülüyor.

2016 yılında tapu harçlarından 10.7 milyar TL, yargı harçlarından 3.1 milyar TL, pasaport ve konsolosluk harçlarından 1.1 milyar TL, trafik harçlarından 844 milyon TL, noter harçlarından 770 milyon TL, vergi yargısı harçlarından 235 bin TL tahsil edilmesi hedefleniyor. 2015 yılında harçlar kaleminde tahsilat öngörüsü 15 milyar 954 milyon TL iken, bir önceki yıla göre yüzde 15.9 oranında artışla 17.3 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti.

Özel gelirlerden 2.5 milyar TL

Hükümet, genel bütçeli idarelerin vereceği hizmetler karşılığında tahsil edeceği özel gelirler ile bağış ve yardımlar çerçevesinde 2.46 milyar TL bütçeye kaynak aktaracak.

2016 yılı bütçesine göre bu yıl ret ve iadeler dahil alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 11.2 oranında artması öngörülüyor. 2016 yılında yurtdışından alınan bağış ve yardımların 648 milyon TL ile sınırlı olması beklenirken, bütçede özel gelirler kapsamında 2 milyar 460 milyon TL tahsilat öngörülüyor. Özel gelirlerin alt başlıkları incelendiği bu gelirlerin 1.25 milyon TL’sinin harita ve kadastro bedeli, 1.93 milyon TL’sinin basılı kağıt ve plaka satış gelirleri, 80 milyon TL’sinin çıraklık, mesleki ve teknik eğitim gelirleri, 68.6 milyon TL’sinin TSK mal ve hizmet satış gelirleri, 18.2 milyon TL’sinin konvertibl olmayan konsolosluk gelirleri, 7.8 milyon TL’sinin gayrimenkul satış gelirleri, 305.5 milyon TL’sinin afet riski altındaki alanların dönüşüm gelirleri, 1.98 milyar TL’sinin ise diğer özel gelirler olarak tahsil edilmesi öngörülüyor.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu