Başarılı Girişimcilik

Kendi İşini Kurmak İsteyene Girişimcilik Yarışmaları

Girişimcilik yarışmaları iş kurmak isteyenler için fırsatlar yaratıyor. Ülke ekonomisi ve istihtamda önemli rol oynayan girişimcilik ekosistemi ülkenin gelişimi açısından önemi fazladır.

Türkiye’nin Kadın Girişimcileri aranıyor
Ekonomist, Garanti Bankası ve KAGİDER

işbirliği ile ülkemizdeki kadın girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla, 2007 yılında bu yana Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması düzenleniyor. Yarışmayla kadın girişimcilerin ilham veren hikâyelerini, Türkiye’deki tüm kadınların duyması hedefleniyor.

Ölçeği ne olursa olsun, tüm kadın girişimcilere “kazanma” ve “şirketini Türkiye’ye tanıtma” imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 33 bine yakın başvuru kabul edilen yarışma sayesinde kadın girişimcilerle oluşan bağ hiç kopmadı. Yarışmanın başından bugüne, kimi yarışmacıyla finansal anlamda, kimisiyle farklı işbirlikleri çerçevesinde iletişim sürdürüldü. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na; Türkiye’de yaşayan ve hakim ortak olduğu işletmenin yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında kalan tüm kadın girişimciler katılabiliyor ya da aday gösterilebiliyor.

Tüm başvurular; risk alma, cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerinde farklılaşma, finansal yapı, yöre ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı olma, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirme kriterlerine göre değerlendiriliyor. Yarışmaya, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle kendi iş sahasında fark yaratan ve başarısıyla diğer kadın girişimcilere rol model olmak isteyen adaylar, www.kadingirisimciyarismasi.com sitesi üzerinden ve Garanti Bankası şubelerinden, 15 Eylül 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor.

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülüne layık görülen kadın girişimcinin 30 bin TL kazanacağı Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda, ayrıca “Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci”, “Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci” ve “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” kategorilerinin birincilerine de 25 bin TL’lik ödül verilecek. Ayrıca tüm dereceye giren kadın girişimciler 1 yıllık ücretsiz KAGİDER üyeliği ve Capital, Ekonomist ve Elele Dergisi üyeliği kazanacaklar.

Finans ve teknolojiyi buluşturan fikirler

Finans ve teknolojinin buluşmasına 20 yılı aşkın süredir yatırım yapan Garanti Bankası ayrıca, bünyesinde bulunduğu BBVA grubu ile işbirliği yaparak “BBVA Open Talent” yarışmasını düzenliyor.

Ülkemizden dünyaya açılmayı hedefleyen girişimlerin, projelerini küresel arenada tanıtma fırsatını bulacağı BBVA Open Talent yarışmasını Türkiye’ye getiren Garanti Bankasfnın GarantiPartners bünyesinde İstanbul’da gerçekleştirileceği yarışmaya, finansal dünyanın dönüşümüne doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan tüm girişimler katılabiliyor. BBVA Open Talent gibi alanında dünyanın en büyüğü olan bu yarışmayla, bir yandan yenilikçi projeleri cesaretlendirirken, diğer yandan Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin ulaştığı seviyeyi dünyaya duyurabilmesi hedefleniyor. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen BBVA Open Talent’a başvurular, 17 Temmuz 2017 tarihine kadar https://www.centrodeinnovaci-onbbva.com/en/opentalent adresinden gerçekleştiriliyor. Başvurular, Türkiye’nin de dahil olduğu, bölgesel olarak finansal dünyanın dönüşümüne doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan tüm girişimler tarafından yapılabildiği gibi, dileyen girişimler küresel çapta da farklı dikeylerde yarışmaya başvurabiliyor. Bu doğrultuda, Küresel Trendler (Global Trends) kategorisinde yarışmaya başvuracak girişimler 17 Tem-muz’a kadar başvurabiliyorlar. Dikeylerde birinci olan girişim, BBVA’nın dünya çapında gerçekleştirdiği yarışmanın finallerine katılmaya hak kazanacak. Türkiye ayağını kazanacak girişim projesi ise Meksika’da gerçekleşecek bölgesel finallerde ülkemizi temsil edecek.

Projeler Çekirdek’te gelişiyor

İTÜ ARI Teknokent, ITÜ Çekirdek “Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile bugün Türkiye’nin en önemli girişimcilik destek programlan arasında yer alıyor. İTÜ Çekirdek, ticarileştirilebilir bir teknoloji fikri ya da projesi olan girişimcilere; şirketlerini kurup, geliştirmelerine olanak tanıyacak her türlü desteği sağlıyor. İTÜ Çekirdek’in ön etap elemesi kapsamında girişimci projelerin teknolojik ve inovatif niteliği, projenin ticarileşebilme potansiyeli, ekibin nitelikleri, projenin ulusal veya tercihen uluslararası pazarda ölçeklenebilirliği göz önünde bulunduruluyor.

Ön etap elemesi sonucunda girişimler Ön Kuluçka adı verilen sürece kabul ediliyor. Bu aşamada İTÜ Çekirdek’in tüm olanaklarını kullanarak projelerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Girişimciler, bir yandan projelerini hayata geçirmeye çalışırken, hızlandırma sürecinde de profesyonellerden ve akademisyenlerden iş planı hazırlama, pazarlama, sunum gibi temel işletme eğitimleri alıyor. İTÜ Çekirdek’in laboratuvar, açık çalışma alanı, netvvork ve mentor ağından yararlanabiliyor. İTÜ Çekirdek süreci sonunda ise girişimciler Big Bang adını verilen ve girişimcilerin aldıkları eğitimler sonucunda ortaya çıkardıkları projelerin değerlendirildiği ödül etkinliğine katılım hakkı kazanıyor. Big Bang’de dereceye giren ekipler ödül havuzundan pay alabiliyor. İTÜ Çekirdek için 2017 yılı 4’üncü ve son başvuru dönemi 19 Ağustos’a kadar devam ediyor. Girişimciler genel kategori, otomotiv, fintech, sağlık, fintech ve e-ticaret dikeylerinde başvuru yapabiliyor. http://www.itucekirdek.com/ adresinden kolaylıkla İTÜ Çekirdek’e başvuru yapılabilir.

Yeni Fikirler Yeni İşler

ODTÜ TEKNOKENT tarafından düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni işler” (YFYİ) hızlandırma programı, hem henüz fikir aşamasındaki girişimcilere hem de henüz yolun başında olan şirketlere iş fikirlerini geliştirmeleri için destek oluyor. Önceki yıllarda ödül töreni sonrasında başarılı olan girişimcileri ODTÜ TEKNOKENT’in ABD, San Francis-co’daki Silikon Vadisi’nde bulunan hızlandırma merkezi T-Jump’a götüren ve melek yatırımcılarla buluşturan ODTÜ TEKNOKENT, bu yıldan itibaren henüz başvuru aşamasında fikirleri değerlendiriyor ve başarılı olan fikirleri süreç başında ABD’deki Silikon Vadisi’ne götürüyor. Hızlandırma programına başvuru için tek kriter ticarileşebilir teknoloji temelli bir iş fikrinin olması. YFYİ’ye hem henüz şir-ketleşmemiş olan ve fikir aşamasında olan projeler hem de şirketleşmiş olan ama henüz yolun başında olan (en fazla 3 yaşında) şirketler başvurabiliyor.

Başvuru tarihleri her yıl değişiyor ama genel olarak her yılın ilk üç ayında başvurular alınıyor, ekim ayında başarılı olan projeler duyuruluyor. Başvurular www.yfyi.com web sitesi üzerinden alınıyor. Başvuruların ardından ticarileşebilir teknoloji temelli iş fikirleri hem Türkiye’de hem de ABD’deki T-Jump merkezinde eğitim, mentorluk programlarına katılıyor, melek yatırımcılarla görüşüyorlar.

İş planı yarışması

Global Social Venture Competition (GSVC) dünya genelinde sosyal girişimciler için danışmanlık ve tanıtım hizmeti sağlayan, ödüller veren ve öğrenciler tarafından yönetilen en büyük ve en uzun süreli iş planı yarışması. Yarışma, sürdürülebilir bir şekilde pozitif sosyal değişiklik getiren gerçek ticari işlerin yaratılmasını destekliyor. GSVC, 6 Bölgesel Ortak ve 3 “Outreach” (Sosyal Destek) ortağıyla işbirliği içinde UC Berkeley Haas işletme Fakültesi tarafından organize ediliyor.

GSVC, azimli ve hırslı girişimcilerin kendi fikirlerini dünya üzerinde olumlu etkiye sahip olacak ticari işlere dönüştürebilmeleri için onlara danışmanlık ve tanıtım hizmeti sunuyor. Yarışma, 1999’dan bu yana öğrenciler tarafından, öğrenciler için yönetiliyor ve gelecek vaat eden sosyal teşebbüsleri, sosyal yatırım topluluğunun beğenisine sunuyor.

Koç Üniversitesi GSVC’nin Sosyal Destek Ortağı ve Bölgesel Ortağı. Yarışma, bölgesel gelişiminin sağlanması ve yerelde sosyal girişim ve GSVC’ye ilginin arttırılması konusunda önemli bir role sahip. Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, yarışmanın eğitim ve stratejik fonksiyonunu ön plana çıkarıyor. Yine öğrencilere, profesyonellere ve girişimcilere yönelik yürütülen pazarlama faaliyetleri ve ilgili topluluklara sosyal girişimcilik konusunda eğitim vermek amacıyla düzenledikleri yerel organizasyonların ötesinde, yarışma katılımcılarına aktif olarak danışmanlık da yapıyor. 2018 yılında yarışmanın 7’ncisi düzenlenecek.

Lisede sosyal fayda yaratıyor

Okan Üniversitesi Liselerarası Sosyal Girişimcilik Yarışması, lise düzeyinde sosyal fayda yaratmaya odaklanan projelerin iş planına uygun olarak ete kemiğe bürünmesini teşvik eden bir yarışma. Yarışmanın öncelikli amacı; sosyal girişimcilik kavramının tanıtılması ve yaygınlaşmasını sağlamak, sosyal girişimcilik konusuna öğrencilerin dikkatini çekmek ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunmak ve aynı zamanda yeni ve hayata geçirilebilir sosyal girişimcilik örnekleri yaratılmasına katkıda bulunmak.

Bu doğrultuda yarışmaya gönderilen projenin temel amacı; belirlediği sosyal sorunu piyasa mekanizmalarını kullanarak kar eden, sürdürülebilir olan bir işletme ile çözmeyi hedeflemesi. Yarışmaya başvuru için gerekli olan kriterler lisede okumak (10-11-12. sınıf) veya liseyi bitirmiş ancak herhangi bir üniversiteye yerleşmemiş olmak. T.C. Vatandaşı olmak ve bireysel başvuruda özgün bir proje ile başvurmak. Yarışma değerlendirmeleri Kasım 2017’de başlayacak ve Mayıs 2018’de sonuçlanacak. https://forms.okan.edu.tr/osgm/ adresinden başvuru yapılabilir.

Bu gençlikte iş var

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışması, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine iş dünyasının deneyimlerimden faydalanabilecekleri bir süreç sunan bir iş fikri yarışması. Üniversite öğrencilerinin ekip halinde katılarak iyi iş fikirlerini sundukları yarışmanın etaplarını başarı ile tamamlayan ekipler, konun uzmanlarından aldıkları eğitimlerin ardından TÜSİAD Üye Rehberleri ile birlikte fikirlerini geliştirme ve iş planı hazırlama imkanı elde ediyor. Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’nın birincisi 75 bin TL, İkincisi 50 bin TL, üçüncüsü ise 25 bin TL para ödülü kazanacak. Ayrıca yarışma sonunda en çok başvuru yapan üniversiteye TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı verilecek.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin far-kındalığını artırmayı, gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı ve genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmasını hedefliyor. TÜSİAD tarafından 2011 yılında Ankara’da pilot proje olarak iki üniversitede başlatılan yarışma, 2017 döneminde ülke çapında 73 il ve 152 üniversiteden 3 bin 706 gencin başvurduğu ve girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların aktif katılımının sağlandığı bir organizasyona dönüştü.

Proje pazarı oluşturulacak

Liyakat Derneği, EGE Üniversitesi iktisadi idari Bilimler Fakültesi, Bornova Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege ihracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenen Girişim Kampüsü, farklı alanlarda, hayata geçme potansiyeli olan iş ve proje fikirlerinin yarıştığı bir yarışma ve aynı zamanda bir eğitim programı. Akademik ve pratik bilgilerin paylaşıldığı, iş modellerinin anlatıldığı ve hayata geçen projelerin izlemesi gereken adımların belirlendiği yaklaşık bir yıl süren bir program. Yarışma kapsamında son değerlendirmeye kalan iş fikri veya projelerden ilk üçüne ve bir tane sosyal girişimcilik projesine ödül veriliyor. Girişim Kampüsü dönemi süresince proje başvuruları ön değerlendirmeden geçiriliyor, girişimcilik, işi ve çalışanları yönetmek, iş modelini belirlemek, pazarlama planı hazırlamak, müşteriler için değer yaratmak, üretim planlaması, fon kaynakları bulmak gibi konularda eğitimler düzenlenir ve her projeye bir mentör atanıyor.

Ayrıca proje sonuçlarının açıklandığı gün, tüm başvuran girişimci adaylarının projelerini sergileyebileceği bir proje pazarı oluşturulacak. Böylece girişimci adayları projelerini programa katılan farklı yatırımcılar ile de buluşturma fırsatı yakalayacaklar. BE – Proje başvuruları her dönem için belirlenen tarihlerde www.girisim-kampusu.com web sitesi üzerinden yapılıyor.

12 yarışma girişimcilerini bekliyor

‘Bir Fikrin mi Var?’

Türkiye genelinde bir marka yaratarak, öğrencilere, akademisyenlere ve girişimci adaylarına, girişimci olma ve şirket kurma alanında yeni fırsatlar yaratıyor.

KOSGEB 1 milyon TL’yi bulan şirket hibe paketleriyle girişimcileri destekleyecek, ayrıca kazanan hem ilk ofis mobilyaları hem de işi için gerekli uluslararası fuarlara gidiş hakkı kazanacaklar.

BBVA Open Talent

Finans ve teknoloji alanındaki girişimler projelerini küresel arenada tanıtma fırsatı yakalıyor.

Türkiye ayağını kazanacak girişim projesi Meksika’da gerçekleşecek bölgesel finallerde ülkemizi temsil edecek.

Betonik Fikirler Proje Yarışması

Gençlerin hazır betondaki farkındalığı artıracak, uygulanabilir, yaratıcı, pazarlama odaklı ve birçok disiplini barındıran fikirlerini gerçekleştirmek için projeler toplanıyor.

MacBook Air, Apple Watch, Drone gibi teknolojik ürünler kazanan ekiplere hediye ediliyor.

Geleceğin Patronları

Kariyerlerinin henüz başında bulunan veya iş tecrübesi olmasına rağmen yeni bir projesi olan ve finansal desteğe ihtiyacı bulunan girişimcileri finanse ediyor. Yarışmada projeler istihdam ve katma değer yaratma potansiyellerine göre değerlendiriliyor.

Birinciye 50 bin liralık sermaye desteği ödülü verecek.

Girişim Kampüsü

Farklı alanlarda, hayata geçme potansiyeli olan iş ve proje fikirlerinin yarıştığı bir yarışma ve aynı zamanda bir eğitim programı.

Birinciye 6 bin TL, İkinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ve sosyal girişimciye 2 bin 500 TL ödül verilecek.

Global Social Venture Competition (GSVC)

Dünya genelinde sosyal girişimciler için danışmanlık ve tanıtım hizmeti sağlayan, ödüller veren ve öğrenciler tarafından yönetilen en büyük ve en uzun süreli iş planı yarışması.

Her yıl kazanan takıma yaklaşık 80 bin dolar değerinde ödüller veriliyor.

İTÜ Çekirdek

Ticarileştirilebilir bir teknoloji fikri ya da projesi olan girişimcilere; şirketlerini kurup, geliştirmelerine olanak tanıyacak her türlü desteği sağlıyor.

Girişimciler 5 milyon TL’lik ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

Okan Üniversitesi Liselerarası Sosyal Girişimcilik Yarışması

Sosyal girişimcilik kavramının tanıtılması ve yaygınlaşmasını sağlamak, sosyal girişimcilik konusuna öğrencilerin dikkatini çekilmesi hedefleniyor.

Birinciye, Okan Üniversitesi yüzde 100 eğitim bursu, İkinciye yüzde 50 eğitim bursu, üçüncüye yüzde 25 eğitim bursu veriliyor.

Startup Turkey

Avrasya’nın en büyük ve önemli girişimcilik etkinliklerinden birisi olan Startup Turkey’de girişimciler, mentorlardan aldıkları eğitimlerle sunumlarını hazırlıyor ve jüri önüne çıkıyor. En başarılı üç girişim seçiliyor.

Yatırımcılarla görüşme imkanı sunuluyor.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması

Ekonomist, Garanti Bankası ve KAGİDER işbirliği ile ülkemizdeki kadın girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla, 2007 yılında bu yana Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması düzenleniyor.

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülüne layık görülen kadın girişimci 30 bin TL kazanacak. Ayrıca “Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci”, “Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci” ve “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” kategorilerinin birincilerine de 25 bin TL’lik ödül verilecek.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!

Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine iş dünyasının deneyimlerimden faydalanabilecekleri bir süreç sunan bir iş fikri yarışması.

Yarışmanın birincisi 75 bin TL, İkincisi 50 bin TL, üçüncüsü ise 25 bin TL para ödülü kazanacak. Ayrıca yarışma sonunda en çok başvuru yapan üniversiteye TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı verilecek.

Yeni Fikirler Yeni İşler

Hem henüz fikir aşamasındaki girişimcilere hem de henüz yolun başında olan şirketlere iş fikirlerini geliştirmeleri için destek oluyor.

Başarıyla mezun olan girişimlere toplamda 8 milyon TL’ye yakın nakdi destek verilmesinin yanı sıra global başarılar elde etme potansiyeli olan girişimler, ODTÜ TEKNOKENT’in ABD, San Francisco’daki Silikon Vadisi’nde yer alan T-Jump hızlandırma merkezine götürülüyor.

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISICEMAL ONARAN
“Cesur ve heyecanlı kadın bet Türkiye ile tanıştırdık”

“Kadınlan odağa aldığımız ve onları daha da güçlendirmek üzere 11 yıldır gerçekleştirdiğimiz yarışmayla ulusal ve uluslararası çapta pek çok kuruma önek olduk, ilham verdik. Kadın girişimciliğinin desteklenmesinde özel sektörde öncü şirket olurken ülkemizdeki kurumlarm, dikkatini bu alana çekmesine ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin artmasına katkıda bulunduk. Ek olarak, yarışmayla doğan etkileşimin, daha fazla kadının girişimciliğe adım atmasını teşvik ettiğine inanıyoruz. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, iş hayatıyla ölçülebilir somut faydalan buluşturan haşarılı bir örnek oldu. Genetikten nakliyeye, hizmetten servise, turizmden üretime pek çok alanda ve sektörde ekonomiye katılan, yaptığı işe inanan, cesur ve heyecanlı kadınlan Türkiye ile tanıştırdık, başarı hikâyelerini duyurmalarım sağladık. Yarışma, her şeyden önce girişimci kadınla^m başarılarının farkına varmasını, kendilerine inançlarım pekiştiriyor. Ortaya çıkan başan hikâyeleri, iş hayatına yeni atılan kadın girişimcilere yol gösteriyor ve ilham kaynağı oluyor. Bütün hikâyelerde cesaretin yanı sıra, azim, kararlılık, hedefe odaklanma, çok çalışma ve elbette kadın duruşu, ortak nokta olarak dikkat çekiyor. Yarışma kadınlara motivasyon sağlamasının yanı sıra, girişimcilerin faydalı iş ilişkileri geliştirebilecekleri bir platform da sunuyor.”

KAGİDER BAŞKANI SANEM OKTAR
“Kadın girişimciler kendi hikayelerini yazıyor”

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” Ekonomist dergisi, Garanti Bankası ve KAGİDER, işbirliğiyle 200? yılından bu yana gerçekleşiyor. Yarışma, gerçek başarı hikâyelerini kendileri yazan, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren kadın girişimcilerin projelerini değerlendiriyor. Ülkemizdeki kadınların ı ticari ve sosyal “girişimci ruhunu” ortaya çıkartarak, Türkiye’deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Kadın girişimcilerin, ekonomik ve sosyal girişimci ruhunu ortaya çıkartarak Türkiye’deki tüm kadınlara örnek teşkil eden başarı hikâyelerinin duyurulması hedefleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren, iş hayatına farklı bir bakış açısı getiren, üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça ekonomiye ve toplumun her kesimine olumlu faydalar sağlayan, toplumsal yaşamda güçlüklere karşı direnerek ve kararlılıkla yollarına devam eden birçok kadın girişimci kendi başarı hikâyelerini yazdı. Girişimci Kadınların yazdığı başarı hikâyeleri bu yarışma sayesinde birçok kadın için ilham kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. Böylece . yeni başarı öyküleri yazılıyor. ”

ITÜ ARI TEKNOKENT İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ ARZU ERYILMAZ
“Girişimcileri donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz”

“İTÜ ARI Teknokent olarak her ölçekte firmanın yanı sıra fikir aşamasından başlayarak girişimciliği destekleyici pek çok projeye imza atıyor olmamız bizi farklılaştıran en önemli özelliğimiz. UBI Global Kuluçka Merkezleri sıralamasında Avrupa’da en iyi 8’inci dünyada ise en iyi 18’inci kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek aynı zamanda içeriğinde sunduğu eğitimlerle bir hızlandırma programı özelliği taşıyor. İTÜ Çekirdek olarak öncelikli hedefimiz girişimleri Big Bang’den bağımsız olarak her anlamda desteklemek ve onların ileride başarılı birer girişimci olabilmeleri adına tamamıyla donanımlı hale getirebilmek. Öte yandan girişimcilik yarışmalarım, ülkemizde girişimciliği tanıtmak;, yaymak ve özendirmek adına çok önemli çabalar olarak görüyoruz.”

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ETKİ FORUMU (KUSIF) DİREKTÖRÜ GONCA ONGAN
“Sosyal girişimcilik için elçilik yapıyoruz”

“Koç Üniversitesi S011 tarihinden beri, 6 akademik yıldır, Türkiye’de GSVC’nin genel başvuru sürecini yönetiyor ve ön elemeleri yapıyor. 2016 yılından bu yana Bölgesel Ortak olarak varlığım sürdürüyor. Ev sahibi olarak Türkiye’nin değişik üniversite ve faküllerinden öğrencileri bir araya getirmenin yanında, onları girişimcilik toplulukları, özel sektör temsilcileri ve yerel yöneticilerle de buluşturuyoruz. Koç Üniversitesi bu konuyla ilgili geniş bir kesime ulaşabildiği için Türkiye’de sosyal girişimciliğin oluşup, yayılmasında elçilik yapıyor.”

ODTÜ TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA KIZILTAŞ
“Global şirket olma vizyonu sunuyoruz”

“YFYİ Hızlandırma Programı ile asıl amacımız global teknoloji start up’lam çıkarmak; olduğu için başvuran girişimcilere sunduğumuz en büyük ödül; onlara verdiğimiz eğitim, mentorluk, yurtdışına açılma imkanı, yeril ve yabancı yatırımcılardan yatırım alabilme fırsatı ve ODTÜ TEKNOKENT ekosisteminde yer ataıa şansı. Teknoloji İhracatı ODTÜ TEKNOKENT olarak en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Bu anlamda, ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki firmalarımız 2016 yılsonu itibarıyla 1,1 milyar dolar teknoloji ihracatı gerçekleştirdik. Uluslararası başarılı şirketlerin Türkiye’den çıkmasını istiyorsak start up’lara ilk günden itibaren global bir teknoloji firma olma vizyonu kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. YFYİ Hızlandırma Programımızda girişimcilere bu vizyonu kazandırabilmek için çalışıyoruz. Teknoloji geliştirmek ve ihraç etmek için bu kültüre salıip olmamız, girişimcileri teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye’de bu ekosistemi geliştirebilecek alt yapı var ve gençlerimiz hayallerinin peşinden giderse çok başarılı projelere imza atabilirler.”

LİYAKAT (LİDER YARATICI KATILIMCILAR DERNEĞİ) YÖNETİM KURULU BAŞKANI BERKAY ESKİNAZİ
“Hem teorik hem pratik bilgiler veriyoruz”

“Kuruluş amacımız girişimcilik eko sistemine katkı sağlamak ve böylece üreten, ekonomisi güçlü bir şehir ve ülke vizyonuna hizmet etmek. Girişimcilerin önünde bir kaç engel bulunuyor. Bunlardan bir tanesi adım adım ne yapacaklarım bilmemeleri, iş fikirlerini hayata geçirmek için nasıl fon bulacakları ve tabii ki pazarlama, açısından ne yapmaları gerektiği belirsiz olabilir. Bu adımların hepsinde girişimci adaylarına detaylı ve hem teorik hem de pratik bilgiler veriyor ve onları teşvik ediyoruz. Bu girişimciliğin yaygınlaşması ve özendirilmesi açısından önemli. Şu ana kadar Türkiye’nin farklı illerinden yapılan başvurular, Girişim Kampüsünün 5 yıldır aralıksız sürdürülebilir olması ve proje ortaklaman ve başvuru sayısının gittikçe artması bunun bir göstergesidir.”

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. EZGİ YILDIRIM SAATÇİ
“Tum kariyerleri boyunca sahip olacakları bir avantaj”

“Değişim odaklı bir sosyal girişimcilik fikri üreterek, bu fikri iş planı çerçevesinde hazırlayan yarışmacıların rekabet ettiği bu tarz yarışmalar, akimda girişimcilik olmayan ancak bununla, ilgili yeteneği ve isteği olabilecek öğrencileri bilgilendirirken, girişimci olma niyeti ve bilinci olan öğrenciler için de fikrini yaşama geçirmede itici bir etki sağlamaktadır. Ayrıca her yıl daha da gelişen girişimcilik ekosistemine ve networkuna katılım imkanı da tüm kariyerleri boyunca salıip olacakları bir avantaj olarak da değerlendirilebilir.”

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu