Anasayfa / Turizm ve Tatil / Yeni turizm desteklerinde tahsis ihaleleri

Yeni turizm desteklerinde tahsis ihaleleriKültür ve Turizm Bakanlığı, termal, kış sporları ve deniz turizmi alanında toplam 7 bin 950 yatak için tahsis ihalesine çıktı. Başvurular 17 May ıs’ta sona erecek. Taşınmazlar 49 yıla kadar tahsis edilecek…

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, termal, kış sporları ve deniz turizmi alanında yedi turizm merkezinde, 13 noktada toplam 7 bin 950 yatak için tahsis ihalesine çıktı, ihale ile Afyon, Antalya, Aydın,

Eskişehir, İzmir, Kayseri ve Muğla’daki hâzineye ait taşınmazlar ile orman alanları özel sektöre tahsis edilecek. Başvurular 17 Mayıs 2017 günü saat 16.30’a kadar alınacak. Yatırımcılara, kamu taşınmazları 49 yıla kadar verilebilecek. Tahsis edilecek kamu taşınmazlarına birden fazla başvuru olması halinde “müzakere” yapılacak. Müzakerede en fazla katılım payım teklif eden ve yükümlülüklerim yerine getiren girişimci adına ön izin verilecek. İhaleyi kazanan firmanın sorumluluklarını yerine getirmesinin ardından kesin tahsis yapılacak.

Tahsis edilecek kamu taşınmazlarının ilk yıl kullanım bedeli toplam yatırım maliyetinin binde 5’i olacak. Kış ve termal amaçlı tesislerde bu oran toplam yatırım maliyetinin binde 2.5’i olarak uygulanacak.

TERMAL TURİZM ALANLAR!

Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu taşınmazı tahsis duyurusuna çıktı. Kamu taşınmazları turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Bakanlığın şartnamesine göre termal, kış sporları ve deniz turizmi alanında 13 kamu taşınmazı için tahsis ihalesi yapılacak. Bu alanlar arasında Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi’nde üç özel parsel yer alıyor. Afyonkarahisar Merkez Erkmen Köyü’nde bulunan üç taşınmazda beş kata kadar termal konaklama tesisi yapılabilecek. Tesislerin kapasitesi sırasıyla 300,300 ve 400 yatak şeklinde olacak. Konaklama tesisi ile birlikte termal kür tesisi yapılması halinde 0.60 olan emsal 0.70 olarak uygulanacak.

Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi’nde mülkiyeti orman olan iki özel parselin tahsis ihalesi gerçekleştirilecek. Eskişehir Tepebaşı Kızılinler Köyü’ndeki parsellerde 400 ve 500 yataklı termal tesis yapılabilecek. Kayseri Erciyes Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde iki özel parsel yatırımcılara tahsis edilecek. 120’şer yatak kapasiteli oteller yapılabilecek. Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi otel veya tatil köyü olarak bin 200 yatak kapasiteli taşınmazın tahsisi yapılacak.

3 BİN YATAK İZMİR’DE

İzmir Selçuk Pamucak Turizm Merkezi’nde üç kamu arazisi tahsis edilecek. Selçuk ilçe merkezine 10 km uzaklıkta bulunanyakla-şık 43 bin, 49 bin ve 80 bin metrekare yüzölçüme sahip bu 3 parselde yaklaşık toplam 3 bin yatağa kadar otel ve tatil köyü yatırımı yapılabilecek. Belek Turizm Bölgesi’nde, Antalya Serik Kadriye Mahallesi’nde 80 yataklı otelin tahsisi yapılacak. Marmaris’in Osmaniye Köyü, Kumlubük Mevkii’deki 176.11 metrekarelik kapalı inşaat alanı ise günübirlik tesis olarak 20 yıllığına verilecek.

Bakanlıktan alman bilgiye göre, şartnamede Afyonkarahisar, Eskişehir, Kayseri, Aydın ve İzmir’deki kamu taşınmazlarına yönelik öngörülen kapasiteler, son yatak kapasitelerini göstermiyor. Firmanın talep etmesi durumunda, imar planlan ve emsallerin verdiği izinlere göre yatak kapasiteleri Bakanlık tarafından artırılabilecek. Yatak kapasitesinin artırılması halinde Bakanlık ek ücret talep edecek. Antalya Belek’teki son yatak kapasitesi ise 80 olacak, bu sayının üzerine çıkılamayacak. Kültür ve Turizm Bakam Nabi Avcı’nm yaptığı açıklamaya göre, kamu taşınmazı tahsisi yapılacak 13 noktada 7 bin 950 yatak için tahsis yapılacak.

ALTI AYDA SONUÇLANDIRILACAK
Şartnameye göre, girişimciler, tahsis ihalesinde birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek. Şartname 5 bin TL ücret karşılığı temin edilecek. Birden fazla taşınmaz için başvuru yapılması halinde, her bir başvuru için gerekli tüm belgeleri içeren ayrı bir başvuru dosyası hazırlanması gerekecek. Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için, başvurulan yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacak. Müzakerede en fazla katılım payını teklif eden ve yükümlülüklerini yerine getiren girişimci adına arazi tahsis komisyonu kararı ile ön izin verilecek. Müzakere sonucunda girişimciden, müzakere başlangıcında teklif ettiği katılım miktarı ile müzakere sonucunda tekli ettiği miktar arasındaki fark kadar teminat mektubunu en geç bir ay içinde bakanlığa vermesi istenecek. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar için ise, müzakere komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilecek. Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği taşınmazın tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen taşınmazlardan bir veya birkaçını önerebilecek.

  Rus turistin ibresi Türkiye’ye doğru

ON İZİN SURECİ

Girişimciye ön izin yükümlülüklerinin tamamlanması için onaylı uygulama imar planı bulunan alanlarda dört ayı geçmemek üzere fiili kullanım olmaksızın bedeli karşılığı ön izin verilecek. Ön izin bedeli toplam yatırım maliyetinin binde l’i olarak uygulanırken, termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde bu bedel yüzde 50 indirimli olacak. Girişimci ön izin süresi içerisinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirketini kuracak. Kurulan şirketin ön izin alman taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın en az yüzde 51’i oranında sermayeye sahip olması gerekecek. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması gereken yerlerde ÇED Yönetmeliği’ne göre gerekli izinleri alınacak.

KESİN TAHSİS DÖNEMİ

Ön izin yükümlülüklerini yerine getirerek “Turizm Yatırımı Belgesi” alan yatırımcı adma arazi tahsis komisyonu kararı ile kesin tahsis yapılacak. Yatırımcı tarafından, kesin tahsis yazısının tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde toplam yatırım maliyetinin yüzde 10’una karşılık gelen miktarda, termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde toplam yatırım maliyetinin yüzde 2’sine tekabül eden miktarda teminatın Bakanlığa teslim edilmesi halinde kesin tahsis yürürlük kazanacak. Tahsis edilecek kamu taşınmazlarının ilk yıl kullanım bedeli toplam yatırım maliyetinin binde 5’i olacak. Kış ve termal amaçlı tesislerde bu oran toplam yatırım maliyetinin binde 2.5 olarak uygulanacak, üzerinde bina bulunması halinde kullanım bedeli “yapıların tahsisinde bedel” hükümleri çerçevesinde tespit edilecek. Üzerinde gerçekleştirilen tesislerin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden hâzineye yüzde 1 pay ödenecek. Kış ve termal amaçlı tahsislerde bu oran binde 5 olacak. Kalkınmada öncelikli (5084 sayılı Kanun kapsamındaki) illerde gerçekleştirilen tahsis işlemlerinde bu bedeller yüzde 50 indirimli uygulanacak.

KULLANIM BEDELİ

Ayrıca, kış ve termal amaçlı tahsislerde ilk yıl kullanım bedeli ile sözleşme hükümleri gereğince belirlenen ikinci ve üçüncü yıl kullanım bedelleri yüzde 70 indirim uygulanarak tahsil edilecek. Tahsise konu taşınmazın hem termal veya kış amaçlı olması, hem de kalkınmada öncelikli iller içinde olması halinde her iki indirim uygulanacak. Yatırımcılara, arazi tahsis komisyonu kararı ile 49 yıla kadar tahsis yapılabilecek. Bakanlığı’n 6 Nisan itibarıyla tahsise çıkardığı kamu taşınmazlarının 12’si bu çerçevede ihale edilecek.

Muğla Marmaris’teki günübirlik tesis ise 20 yıllığına tahsis edilecek. 49 yıllık tahsislerde yatırımın tamamlanabilmesi üç yıla kadar, günübirlik turizm tahsislerinde iki yıl kadar süre verilecek. Tahsisli taşınmaza ait yıllık irtifak hakkı bedelleri ve her yıl cirodan alınacak paylar Maliye Bakanlığı ile yatırımcı arasında imzalanacak olan sözleşmede belirlenecek esas ve usullere göre süresinde ödenecek.

Tahsis edilen orman arazisinde bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere orman köylüleri kalkındırma geliri alınacak. Bu gelir toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçü olacak. Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitte ödenecek.

Kruvaziyer desteği belli oldu

Türkiye’ye kurvaziyer gemiyle turist getiren A grubu seyahat acentalarına yolcu başına destek verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı ve ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi planlanan karara göre, Türkiye’ye kurvaziyer gemiyle, 750 ve üzerinde gemiyle yolcu getiren A Grubu seyahat acentalarına yolcu başına 30 dolar destek verilecek.

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, kurvaziyer turizmin başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Kuşadası, son dönemde ise Karadeniz için çok önemli olduğunu vurguladı. Geçen yıl yaşanan terör olaylarının ardından birçok kurvaziyer firmasının İstanbul’u programlarından çıkardığını vurgulayan Gürcün, “Kurvaziyer turizmi, turizm açısından önemli bir alan. Desteğin sektöre katkısı olacak. Ancak tek başına yeterli değil. Bu destek bir anlamda bu işi yapan tur operatörlerini, kurvaziyer firmalarını teşvik edici bir husus. Asıl burada önemli olan kurvaziyer yolcusunun Türkiye’de terör ve güvenlik sorunu olmadığına yönelik tüketici algısının iyileştirilmesi.

İşte o zaman bu teşvik, kurvaziyer turizmine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Turist başına gelir nasıl artırılacak?

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmde Türkiye Akdeniz bölgesinin en hızlı gelişen, ülkelerinin başında yer alıyor. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir